Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia-konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia-konferencia"— Előadás másolata:

1 Kompetencia-konferencia 2007.09.19.
A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó

2 KOMPETENCIA TUDÁS+ KÉPESSÉGEK + ATTITŰDÖK ALKALMAZÁS
ISMERETBE ÁGYAZOTT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS REÁLIS TANANYAGMENNYISÉG TANULÓKÖZPONTÚ,DIFFERENCIÁLT MÓDSZERTAN TEVÉKENY TANULÓI MAGATARTÁS

3 A matematikai kompetencia készség- és képesség-komponensei
Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek számlálás számolás mennyiségi következtetés becslés, mérés mértékegység-váltás szövegesfeladat-megoldás rendszerezés kombinativitás deduktív következtetés induktív következtetés valószínűségi következtetés érvelés, bizonyítás relációszókincs szövegértés, szövegértelmezés térlátás, térbeli viszonyok ábrázolás, prezentáció probléma-érzékenység probléma-reprezentáció eredetiség, kreativitás probléma-megoldás metakogníció figyelem rész-egész észlelés emlékezet feladattartás feladatmegoldási sebesség

4 A matematikai kompetencia fejlesztése
Direkt, tartalomba integrált fejlesztés a matematika tantárgy tanóráin más tantárgyak tanóráin tanórán kívüli foglalkozásokon Kritérium-orientált fejlesztés a kritikus készségek esetében differenciált feladatrendszerrel az optimális fejlettség eléréséig

5 Mikor és kiket fejlesszünk így?
amikor a készség, képesség fejlődése intenzív akik még nem érték el az optimális fejlettséget Mely tárgyakban és milyen intenzitással? amelyek anyagába beilleszthetők a feladatok inkább kevés feladattal, de minél gyakrabban

6 A matematikai kompetencia fejlesztésére javasolt szakaszok és tantárgyak
KÉSZSÉG, KÉPESSÉG SZAKASZ TANTÁRGY Számlálás Számolás 1-4. ének-zene, technika, természetismeret,testnevelés Mennyiségi köv Valószínűségiköv 5-12. ének-zene, technika, természetismeret, testnevelés biológia, fizika, földrajz, kémia, történelem Becslés, mérés Mértékegység-váltás technika, természetismeret, testnevelés Szövegesfeladat-megoldás Problémamegoldás technika, természetismeret Rendszerezés Kombinativitás magyar, technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar, történelem Deduktív következtetés Induktív következtetés

7 A modulok beépítése az adott tantárgy tantervébe
A modulok a tantervhez igazodva készülnek . A szaktanárnak nem kell feláldoznia egyetlen tanóráját sem! A szakóra ismeretanyagának speciális feldolgozásáról van szó. A feldolgozás módja a matematikai kompetencia fejlesztésére fókuszál. A modulleírásokban az adott ismeretanyagra építve lépésről lépésre követhetők a képességfejlesztés lehetséges fázisai.

8 Rendszerező képesség „ Meglévő tudásból új tudást hoz létre.” (Nagy)
Dolgok és viszonyaik felismerésével és rendszerezésével foglalkozik.

9 Példafeladat a sorképző osztályozásra:
Írd be a pontsorokra az átfogó fogalmak alá besorolt SZILVAFÁT a megfelelő sorrendben! FA, SZILVAFA, ÉLŐLÉNY, NÖVÉNY 1) ÉLŐLÉNY 2)NÖVÉNY 3)FA 4)SZILVAFA

10 Kombinatív képesség Megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazása

11 Példafeladat a Descartes-szorzat képzésére:
repülőgépek tankok M T S T-34 J Repülőgépek támadják a harckocsik mellet harcoló gyalogos katonákat. Milyen támadások fordulhattak elő? Írd le az összes lehetséges párosítást! Csak a kiemelt kezdőbetűket használd! német Messerscmit német Tigris angol Spitfire amerikai Shermann szovjet JAK szovjet T-34

12 Induktív következtetés
Alapja a szabályfelismerés, szabályalkotás, szabályalkalmazás

13 Példafeladat az átkódolásra:
Írd be a pontsorra a megfelelő mondatokat! Holnap kirándulunk Földrajzversenyre megyek. Holnap kiránduljunk? Bárcsak holnap kirándulhatnánk! Kiránduljunk holnap! Ó, holnap kirándulunk! Földrajzversenyre menjek? Bárcsak mehetnék a földrajzversenyre! Menjek a földrajzversenyre! Jaj, földrajzversenyre megyek!

14 Deduktív következtetés
Alapja a klasszikus kijelentéslogika alapvető egy- és kétváltozós műveletei másrészt az ezek felhasználásával alkotható legegyszerűbb kétpremisszás következtetési sémák

15 Példafeladat feltételképzésre:
HA SZÖVETSÉGES HATALMAK ÁTÁLLÍTJÁK GAZDASÁGUKAT HADIGAZDASÁGRA, AKKOR NŐ A HADIFEGYVEREK SZÁMA. Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban. Később különböző újságokban más-más mondatokat olvasott az állításról. Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis! A) A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma. B) A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma. C) A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek száma. D) A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek száma. X

16 Várt eredmények A diákok gondolkodási képességei fejlődnek.
A matematikai kompetencia fejlesztés nem kapcsolódik csak a matematika órákhoz, így a megszerzett képességek sokoldalú alkalmazása jön létre. A szaktanárok megtanulják a matematikai kompetencia fejlesztésének módszereit, és alkalmazni fogják a modulon túli órákon is.

17 Köszönöm a figyelmet! Vargáné Ölyüs Andrea


Letölteni ppt "Kompetencia-konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések