Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A filozófia helye a középiskolai oktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A filozófia helye a középiskolai oktatásban"— Előadás másolata:

1 A filozófia helye a középiskolai oktatásban
Kerettanterv 2012 Készítette: Asztalos Éva, PhD.

2 A tantervi szabályozás rendszere
Nemzeti Alaptanterv – Kormányrendelet (2012. május 16.) Kerettanterv – Miniszteri rendelet (2012. október) Pedagógiai program / helyi tanterv (2012. október-december)

3 Az új Nemzeti Alaptanterv
Értékközvetítés – közös kulturális kódrendszer Műveltségtartalmakat sorol fel A műveltségi területek kiemelt közös céljai: cselekvő részvétel, kísérlet, megfigyelés középpontba állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek kialakítása; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata Fejlesztési területek, nevelési célok: Erkölcsi nevelés Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A testi és lelki egészségre nevelés A családi életre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

4 Az ember és társadalom műveltségi terület
történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek; filozófia

5 FILOZÓFIA (9–12. ÉVFOLYAM)
1. A filozófia Fogalma, tárgya, eredete, viszonya a szaktudományokhoz, a valláshoz, a művészethez és a mindennapi élethez; a filozófiai gondolkodás története. 2. Logika Az érvényes következtetés szabályai. A logika kapcsolódása a matematikához és a nyelvi kommunikációhoz. 3. Ismeretelmélet A tudás mibenléte, forrásai, határai. 4. A létre vonatkozó kérdések Az ember helye a világban. Tér, idő, okság. Test és lélek. 5. Etika, erkölcsfilozófia A morális tulajdonságok természete, a morális cselekvés szabályai, alkalmazott etikák. 6. Tudományfilozófia A tudomány fejlődése és a különböző korok tudományossága. A tudományos érvelés sajátosságai, paradigmái. 7. Vallásfilozófia A vallási jelenségek, események, fogalmak és tanok elemzése. 8. Politikai filozófia Az ember mint társadalmi lény. A politika, az állam, a jog, az igazságosság és a személyes szabadság összefüggéseinek vizsgálata.

6 Egységes szerkezetű kerettantervi mappák
Az alábbi kerettantervi mappák kialakítása történt meg: További fejlesztések: Alsó tagozat Felső tagozat Négy évfolyamos gimnázium Hat évfolyamos gimnázium Nyolc évfolyamos gimnázium Szakközépiskola Szakiskola (külön projektben) Nemzetiségi iskolák alsó tagozat felső tagozat négy évfolyamos gimnázium SNI kerettantervek alsó tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára felső tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Két tanítási nyelvű iskolák

7 Választható tantárgyak a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban
Emelt szintű képzésekhez: Matematika Idegen nyelv Biológia Fizika Kémia További tantervek: Filozófia Készülő új tantervek: Családi életre nevelés Pénzügyi és gazdasági vállalkozás Munkapiac Sakk

8 Ajánlások a szabad órakeret felhasználására gimnáziumokban
Kerettantervek által tartalmazott ajánlások: Emelt szintű (tagozatos) művészeti képzés Emelt szintű (tagozatos) matematikai képzés Emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés Emelt szintű (tagozatos) természettudományi képzések –a) Fizika – Matematika –b) Fizika – Kémia –c) Biológia – Kémia Emelt szintű (tagozatos) humán képzés

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Letölteni ppt "A filozófia helye a középiskolai oktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések