Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A koragyermekkori nevelésről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A koragyermekkori nevelésről"— Előadás másolata:

1 A koragyermekkori nevelésről
Dr. Bakonyi Anna Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Korai Fejlesztő Központ

2 Intézmények az iskoláskor előtt
Bölcsőde Óvoda Integrált bölcsőde-óvoda Egységes bölcsőde-óvoda Családi napközi Játszóház Biztos kezdet gyerekház Célok: A különbségek megtartása, de azonos szemlélet, közös protokoll Képzések közötti rugalmas átjárhatóság

3 A gyakorlati képzés elemei
Folyamatos illeszkedés az innovációkhoz : módszertani sokszínűség –meglévő tudás egyensúlya A gyakorló intézmények pedagógusainak és az oktatók közös képzése – szemben az egysíkú, egyoldalú elvárás-rendszerrel A gyakorló intézmények közötti kapcsolat erősítése, közös- és eltérő gyakorlat tisztázása A gyakorlatban nevelés/gyerekközpontúság- szemben a módszertan- központúsággal – a kettő egyensúlyával A hallgatók irányításának és önállóságának egyensúlya, dilemmái Problémaérzékenységre készítés - szemben a csak feladatmegoldásra készítéssel Gyermekismeretre, differenciálásra készítés- szemben a csak sémákkal történő munkavégzéssel

4 Esélyteremtés A pedagógiai gyakorlat nem vállalhatja fel a társadalom egészének esélyegyenlőségi kérdéseinek megoldását A társadalom nem mondhat le az esélyegyenlőség megteremtéséhez a pedagógiai megoldásokról Az esélyteremtés nem egyenlő az azonos feltételek teremtésével A szegregáció és az integráció rugalmas kezelése, átjárhatóság Az esélyteremtés feltétele a szakmák közötti együttműködés, rendszerszerű működés kidolgozása Esélyre mindenkinek szüksége van: inklúzió - differenciálás - integráció – szemben a divat- és kampányjelleggel („átlagos”, SNI, HHH, tehetséges) Az esélyteremtés pedagógiai eszköztárának beépítése a képzésbe-szemben a csak uniós forrásból történő képzési rendszerekkel

5 Intézményi önállóság Az intézményi önállóság, helyi sajátosságok megőrzése továbbra is cél- az egységes, irányt adó értékekkel egyensúlyban Alkalmazkodás a változó korhoz, a változó gyermekhez – alapértékek megőrzésének, pedagógiai célkitűzések megőrzésének egyensúlya A helyi programok maradéktalan megvalósításához külső feltételek is szükségesek Az infrastruktúra és a személyi felkészültség nem keverhető össze a pedagógiai szemlélettel A minőség megőrzéséért egy független értékelés rendszerének kidolgozása: - pedagógiai kontextus sajátosságai, önállóság és külső elvárások egyensúlya Az intézményi önállóság és a fenntartó viszonya Az intézményi önállóság és a szülők viszonya

6 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja
Az óvodás gyermek óvodás maradjon Az óvoda-iskola átmenet az azonos szemléletben és a közelítő, sokszínű, differenciáltságban tükröződjék – szemben a formális kapcsolattartással Az óvodában a nevelőmunkát - a nevelés teljes szakaszában - óvodapedagógus irányítja, ezért az iskolakészültség szakmai kompetenciája a gyermek saját pedagógusánál (is) legyen A szabad játék - elkülönítve a fejlesztő játéktól - dominanciájának érvényesítése A konstruktivitás elméletének gyakorlata, a tanulás tág értelmezése – a tudástartalmak, a módszerek és eszközök, az időkeretek (napirend)- és a visszacsatolás differenciálásának megvalósításával Érvényesüljön a családközpontú intervenció A kreativitás szerepének felértékelése: az eltérő fejlődéssel, eltérő háttérrel élő gyerekek és szüleik együttese a művészetek gyakorlása által

7 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A koragyermekkori nevelésről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések