Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság"— Előadás másolata:

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés, szaktanácsadás az új köznevelési rendszerben

2 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés új rendszere Szerepek változása 2013
Fenntartói szerepek változása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Önkormányzatnál maradó feladat (óvoda) Egyéb fenntartók (pl.: egyház, alapítvány stb.) Működtető Jogszabályban meghatározottak szerint - fenntartó - települési önkormányzatok Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 2

3 A változtatás szakmai okai
A fenntartók a lehetőségeikhez mérten végzik az ellenőrzést A pedagógiai programok vállalásainak teljesítését részben nem ellenőrizték Nincs egységes szemlélet a szakmai értékelés, ellenőrzés területén Kivétel az alapkészségek- és képességek országos mérése Nincs egységes sztenderd Emberi Erőforrások Minisztériuma 3 3

4 Szakértők részére nincs kötelező specifikus képzés
Az ellenőrzések kötelezően nem vizsgálják a pedagógiai- szakmai folyamatot és szereplőket Szakértők részére nincs kötelező specifikus képzés A szakértői rendszer nem kellően feladat-strukturált Nem mérik a szakértői tevékenység minőségét Nem ellenőrzik a szakértők pedagógiai-szakmai tevékenységét Emberi Erőforrások Minisztériuma 4 4

5 Ellenőrzési jogkör és feladat szeptembertől
Törvényességi ellenőrzés - Nem állami intézményfenntartók fenntartói tevékenysége - kezdeményezi: kormányhivatal kivételes esetben oktatásért felelős miniszter - végzi: kormányhivatal fenntartó az általa fenntartott intézmény esetében Hatósági ellenőrzés Szakmai ellenőrzés Intézményvezető kezdeményezésére szakértő bevonásával Fenntartó döntése alapján szakértő bevonásával Emberi Erőforrások Minisztériuma 5

6 Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés
Működteti az oktatásért felelős miniszter Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatal közreműködésével Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértővel Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat: - az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési intézményre, - az intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre Emberi Erőforrások Minisztériuma 6

7 Az ellenőrzés célja Alapvető cél a fejlesztés
A pedagógus objektív értékelést kapjon a munkájáról Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadói szükség esetén segítsék a pedagógusok szakmai fejlődést A pedagógiai-szakmai ellenőrzés során felmerülő hibák nem vonnak maguk után retorziót Emberi Erőforrások Minisztériuma 7

8 Pedagógus ellenőrzése
Általános pedagógiai szempontok szerint történik Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése Módszere: foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése Pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata Interjú felvétele Megbeszélést követően értékelőlap készítése Emberi Erőforrások Minisztériuma 8

9 Intézményvezető ellenőrzése
Célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése Módszere: dokumentumok vizsgálata interjú a vezetői program megvalósulásáról kérdőíves felmérés nyilvános szempontok szerinti elemzése Megbeszélést követően értékelőlap készítése Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Intézményellenőrzés Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, amennyiben az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték, az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik

11 - nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri
Módszere: - nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri kérdőíves felmérés - intézményvezető által elkészített intézményi önértékelés - fenntartói értékelés - interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt százalékával - legutóbbi ellenőrzések dokumentumainak összegzése Intézményvezető az összegző szakértői dokumentum alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 Ellenőrzési szakértő képzési kötelezettsége
Kötelező részvétel az Oktatási Hivatal által közzétett, a szakterülethez kapcsolódó szakmai továbbképzésen A pedagógiai-szakmai ellenőrzési, minősítési eljárási, minősítő vizsgai feladat ellátásának feltétele: - évente legalább négy alkalommal részvétel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban, minősítő vizsgán - részvétel az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai tájékoztatón, továbbképzésen - az értékelőlapon elérhető maximális pontszám legalább hatvan százalékának elérése öt évenként az összes elvégzett ellenőrzés átlagában számítva Emberi Erőforrások Minisztériuma

13 A megvalósítás folyamata
Ellenőrzési, értékelési, rendszer kidolgozása Kipróbálás Érintettek véleményeinek, javaslatainak értékelése Rendszerek véglegesítése Szakértők képzése Jogszabály alkotása 2012/2013. tanév második félévében Oktatási Hivatal által meghatározott képzések keretében köznevelési szakértők képzése

14 Regisztráció szakértői képzésre
szeptemberétől

15 TÁMOP 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
A köznevelés minőségének fejlesztése A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztése Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek fejlesztése A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése

16 Külső ellenőrzés, önértékelés
Standardok kidolgozása az érintettek közreműködésével: A pedagógiai-szakmai ellenőrzés protokolljának, eszközeinek kidolgozása Az intézményi önértékelés standardjainak kidolgozása A kidolgozott standardok továbbfejlesztése az érintettek bevonásával A standardok intézményi bevezetésének megalapozása: A standardok kipróbálása, tesztelése 50 intézményben A kísérletek tapasztalatainak beépítése a standardokba Képzésfejlesztés: A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakértői képzés kidolgozása Az intézményi önértékelés bevezetését támogató képzés kidolgozása

17 Információmenedzsment, visszacsatolás
A nevelés-oktatás minőségét leíró indikátorrendszer meghatározása: A köznevelés törzsindikátorainak és mérési indikátorainak rendszerbe szervezése Objektív, méréseken alapuló mutatók kidolgozása a különböző intézménytípusokban Az eredményesség, hatékonyság és méltányosság mérhető mutatóinak kidolgozása A tervezést és fejlesztést támogató visszacsatolási rendszer kidolgozása: Az intézményértékelés adminisztrációs rendszerének kidolgozása Kapcsolódás az életpálya nyomon követő rendszerhez és a pedagógus továbbképzések megújuló adminisztrációs rendszeréhez valamint a KIR alrendszereihez A megújult információs rendszer adataira épülő minőségfejlesztés

18 Várható eredmények Objektív, egységes pedagógus-, vezető- és intézményértékelés: Egységes külső értékelési eszközrendszer a köznevelés igazgatási szintjén Összehangolt külső ellenőrzés és önértékelési rendszer Összehasonlítható teljesítmény a köznevelés különböző szintjein: Egységes teljesítménymutatók a tanulók, pedagógusok, vezetők és intézmények szintjén Lehetővé válik a nevelés-oktatás minőségének folyamatos kontrollja Tényalapú tervezés az intézményi szinttől az oktatásirányítás szintjéig: Az eredmények visszacsatolása a köznevelés összes szintjén Objektív, egységes értékelésen alapuló tervezés

19 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A megvalósítás résztvevői Oktatási Hivatal (OH) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Educatio)

20 A PROJEKT CÉLJAI Pedagógus továbbképzési rendszer korszerűsítése, továbbképzések szervezése, nyilvántartási rendszer fejlesztése Szaktanácsadói rendszer megújítása Pedagógus Életpálya Modell bevezetéséhez kapcsolódó képzési, minősítési és nyilvántartási rendszer fejlesztése

21 Mit kínálunk? Mentorok felkészítését Szakértők felkészítését
Szaktanácsadói támogatást Mit kínálunk? Hatékony tanulást támogató, digitális kompetenciát fejlesztő és idegen nyelvi képzéseket Az eddigi módszertani fejlesztésekből  kimaradt intézmények pedagógusainak továbbképzését Virtuális képzési környezetet

22 Mit kínálunk? Próba minősítési eljárásokat pedagógusok részére
Intézmények bevonását a Pedagógus Életpálya követő rendszerbe Gyakornoki próba minősítő vizsgák lebonyolítását Mit kínálunk? Szempontrendszer kidolgozását a pedagógus pályára jelentkezők pálya iránti elkötelezettségének vizsgálatához Megújult pedagógus továbbképzési rendszert, korszerű informatikai támogatással

23 Nemzeti köznevelési rendszer megújításához való hozzájárulás
Mi a tét? Nemzeti köznevelési rendszer megújításához való hozzájárulás A pedagógus pálya presztízsének növelése A kreatív, jó pedagógusok pályán tartása A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele

24 NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA Országos konferenciák
Sajtótájékoztatók Workshopok Országos konferenciák TÁJÉKOZTATÁS Roadshow Honlap Honlapok Kiadványok Kiadványok

25 „Köznevelési szakértő” a köznevelési törvényben (82. §)
a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy b) rendelkezik a hivatal engedélyével

26 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. §
A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el feladatait. Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan tíz évnél nem régebben ment nyugdíjba.

27 A szaktanácsadók szerepe az új köznevelési rendszerben
A szaktanácsadók feladata a pedagógusok fejlesztő célú támogatása a szaktanácsadók nem minősítenek, feladatuk fejlesztő- támogató jellegű lesz. A szaktanácsadói és ellenőrzési/minősítési funkció világosan elkülönül A szaktanácsadók munkájának szakmai irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) látja el A szaktanácsadók munkáltatója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

28 A köznevelési törvény egyes rendelkezéseinek hatályba lépése
2013. január 1. A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek, a települési önkormányzatok jogszabályban meghatározottak alapján működtetői szerepet kapnak. [74-76.§] Ekkortól kezdve adja majd az eddig önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek megbízását (a 68.§ (1) alapján) az oktatásért felelős miniszter. [97.§ (11)] Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások [18.§.]. Ekkortól érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó szabályok [45.§ (2)-(4)]. A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [97.§ (1)].

29 2013. szeptember 1. A törvény legtöbb újdonsága ekkor, vagyis a es tanév kezdetén kerül bevezetésre. Az alábbiakban csak ezek felsorolása következik, részleteikről (melyek közül sokat később rendelet fog szabályozni) később adunk tájékoztatást. Ekkortól lépnek életbe a pedagógusok életét, munkáját, szakmai előrehaladását jelentős mértékben befolyásoló szabályok: Az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások [27.§ (2), 46.§ (1) a), 55.§ (1)] A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell) [62.§ (3), §, 97.§ (19)-(21)] A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása [62.§ (5)-(14), 69.§ (5)] A pedagógusok magasabb bérezése [65.§, 69.§ (6), 7. és 8. melléklet] Az intézményvezetők létszáma és óraszámai is ekkortól hatályosak. [1. és 5. melléklet] E naptól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2. melléklet.

30 Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó szabály. [61.§ (5) Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. [88. § (4)–(5)] Ebben a tanévben indulnak a köznevelési Híd-programok. [14.§] Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben [lásd: 97.§ (18)] és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. [25.§ (7), 27.§ (1)-(10) illetve (12)-(13), §, 4. és 6. melléklet] Ekkortól kerül bevezetésre általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. [35.§] A felmenő rendszerű bevezetésről és a szükséges képesítésről a 97.§ (7) bekezdés, illetve a 98.§ (6) bekezdés rendelkezik.

31 Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. [89.§ (1)] A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. [4.§ 12. b)] A törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős miniszter végzi. [97.§ (10)] A tankönyvek ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingyenessé az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban [46.§ (5)] az első évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben. [97.§ (22)]

32 2014. szeptember 1. Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás, és hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó szabályok. [8.§ (2)] Ekkortól kötelező a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) bekezdés szerinti ellátása [97.§ (5)]

33 Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben
„A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.” [97.§ (6)] Az iskoláknak december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség szempontjából. Utóbbit rendelet szabályozza majd. Ugyanerre az időpontra kell az iskolákban a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben megállapítani. [97.§ (14)-(15)] Az Nkt. hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.

34 Az Nkt. hatálybalépésekor működő nyelvi előkészítő évfolyamon, továbbá – a nemzetiségi nevelés-oktatás kivételével – a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. [97.§ (13)] A 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. [97.§ (2)] Az Nkt. hatálybalépésekor már működő hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumnak a külön jogszabályban meghatározott emelt szintű követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell megfelelniük. [97.§ (12)] Az Nkt. 6. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, a szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárggyal kapcsolatos vizsgák első megszervezésének az időpontja a 95.§ (5) bekezdés alapján május-júniusi vizsgaidőszak lesz.

35 Thaisz Miklós miklos.thaisz@emmi.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Letölteni ppt "Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések