Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OH TÁMOP fejlesztései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OH TÁMOP fejlesztései"— Előadás másolata:

1 Az OH TÁMOP fejlesztései
Minőségi oktatás (Jó állam) OH Stratégia (1, 2, 3, 4, 5) Fejlesztések TÁMOP 3.1.1 TÁMOP 3.1.5 TÁMOP TÁMOP 3.1.8 A fejlesztés egyik célja, hogy a KIR 2.0-ban megjelenjenek a köznevelés új rendszere által igényelt új szolgáltatások is, illetve hogy az ott található minden szolgáltatás egységesen magas színvonalú (átlátható, egyszerűen kezelhető) legyen. E feladatokat az OH és az Educatio közösen oldja meg, az OH végzi az igények pontos feltárását és szakmai specifikálását, az Educatio felel az informatikai fejlesztésért. A fejlesztés minőségbiztosítását az OH végzi. Célunk, hogy a megújítás után a KIR 2.0 modulok egységes alapelvek mentén működjenek, és ha például egy intézményvezető többféle szerepben használja a KIR-t, akkor is csak egyszer kell regisztrálnia és bejelentkeznie, így egyszerűbbé válik a rendszer használata. Az OH vizsgálata a tankönyvek és digitális tananyagok, a pedagógus-továbbképzések jelenlegi akkreditációs eljárásaira terjed ki. Ezek az eljárások különböző időben, különböző céllal, különböző oktatáspolitikai megfontolásból jöttek létre, és néhány szempontból lényegesen különböznek egymástól. Célunk, hogy egységes követelményrendszer mentén dolgozzunk ki egységes szakmai elvekre épülő, informatikai eszközökkel támogatott új akkreditációs eljárásokat, melyek a régi eljárások bevált elemeit is tartalmazzák Az új eljárásoknak biztosítaniuk kell az oktatás minőségét, a tanulók érdekeit, és minden eljárásban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmód követelményének. A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása a TÁMOP projekt feladata. A szakmai, tartalmi követelményeket az OFI kutatásai határozzák meg, az eljárások folyamataiért az Oktatási Hivatal a felelős. A köznevelésben meglévő akkreditációkhoz kapcsolódó feladatainak hosszú távú, magas színvonalú ellátására Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központot hoz létre. Biztosítjuk több száz akkreditációs szakértő ingyenes képzését akkreditációhoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzés keretében. Így a projekt végére rendelkezésre fog állni a Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ szükséges szakértői állománya. Feladatok: A tankönyvek, taneszközök fejlesztéséhez kapcsolódó minőségellenőrzési eljárások kialakítása, valamint a nevelési-oktatási programok fejlesztési folyamatának meghatározása, a fejlesztés minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, eljárásrendek kidolgozása (közösségi szolgálat, Híd-program, egész napos iskola, pályaorientáció, határon túli osztálykirándulás, az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések, valamint a tanórán kívüli tevékenységek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása.) Az Nkt. kiemelt nevelési feladataihoz minőségbiztosítási rendszer kidolgozása A minőségbiztosítási tevékenység szervezését és ellenőrzését támogató informatikai rendszer kialakítása

2 TÁMOP 3. 1. 1 - XXI. századi közoktatás (fejlesztés - koordináció) II
TÁMOP XXI. századi közoktatás (fejlesztés - koordináció) II. szakasz A Köznevelési Információs Rendszer megújítása, a köznevelési rendszer átalakulásával keletkező új igények kiszolgálása A Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ kialakítása A közoktatási konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása Projekt vége: január 31. A fejlesztés egyik célja, hogy a KIR 2.0-ban megjelenjenek a köznevelés új rendszere által igényelt új szolgáltatások is, illetve hogy az ott található minden szolgáltatás egységesen magas színvonalú (átlátható, egyszerűen kezelhető) legyen. E feladatokat az OH és az Educatio közösen oldja meg, az OH végzi az igények pontos feltárását és szakmai specifikálását, az Educatio felel az informatikai fejlesztésért. A fejlesztés minőségbiztosítását az OH végzi. Célunk, hogy a megújítás után a KIR 2.0 modulok egységes alapelvek mentén működjenek, és ha például egy intézményvezető többféle szerepben használja a KIR-t, akkor is csak egyszer kell regisztrálnia és bejelentkeznie, így egyszerűbbé válik a rendszer használata. Az OH vizsgálata a tankönyvek és digitális tananyagok, a pedagógus-továbbképzések jelenlegi akkreditációs eljárásaira terjed ki. Ezek az eljárások különböző időben, különböző céllal, különböző oktatáspolitikai megfontolásból jöttek létre, és néhány szempontból lényegesen különböznek egymástól. Célunk, hogy egységes követelményrendszer mentén dolgozzunk ki egységes szakmai elvekre épülő, informatikai eszközökkel támogatott új akkreditációs eljárásokat, melyek a régi eljárások bevált elemeit is tartalmazzák Az új eljárásoknak biztosítaniuk kell az oktatás minőségét, a tanulók érdekeit, és minden eljárásban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmód követelményének. A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása a TÁMOP projekt feladata. A szakmai, tartalmi követelményeket az OFI kutatásai határozzák meg, az eljárások folyamataiért az Oktatási Hivatal a felelős. A köznevelésben meglévő akkreditációkhoz kapcsolódó feladatainak hosszú távú, magas színvonalú ellátására Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központot hoz létre. Biztosítjuk több száz akkreditációs szakértő ingyenes képzését akkreditációhoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzés keretében. Így a projekt végére rendelkezésre fog állni a Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ szükséges szakértői állománya. Feladatok: A tankönyvek, taneszközök fejlesztéséhez kapcsolódó minőségellenőrzési eljárások kialakítása, valamint a nevelési-oktatási programok fejlesztési folyamatának meghatározása, a fejlesztés minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, eljárásrendek kidolgozása (közösségi szolgálat, Híd-program, egész napos iskola, pályaorientáció, határon túli osztálykirándulás, az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések, valamint a tanórán kívüli tevékenységek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása.) Az Nkt. kiemelt nevelési feladataihoz minőségbiztosítási rendszer kidolgozása A minőségbiztosítási tevékenység szervezését és ellenőrzését támogató informatikai rendszer kialakítása

3 Főbb tevékenységek Folyamatban lévő Megvalósításra váró
(2015. január 31-ig) KIR megújítása: a fejlesztési igények összegyűjtése, a követelményspecifikációk elkészítése NKAK létrehozása: a jelenlegi akkreditációs eljárások vizsgálata A közoktatási konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása: A közneveléshez kapcsolódó eszközök és szolgáltatások minősítés vizsgálati szempontjainak kidolgozása a fejlesztés minőségbiztosítása egységes szakmai elvekre épülő, informatikai eszközökkel támogatott új akkreditációs eljárások kidolgozása, melyek a régi eljárások bevált elemeit is tartalmazzák NKAK szakmai és tárgyi feltételrendszerének kidolgozása A kutatás lebonyolítása Javaslatok megfogalmazása KIR megújítása: Szerződést kötöttünk a követelményspecifikációt elkészítő külső informatikusokkal Elkészült az igényspecifikációk azonosításához szükséges dokumentáció Az OH belső munkatársai megkezdték a fejlesztési igények azonosítását Elkészültek az OH -Educatio közötti együttműködéshez szükséges dokumentumok NKAK létrehozása: A TÁMOP ben vizsgálják a pedagógus-továbbképzés akkreditációját, és tesznek javaslatot a megújítására. Ezek a javaslatok kerülnek be az egységes szakmai szempontokra épülő NKAK szakmai szempontrendszerének kialakításába.

4 A TÁMOP 3.1.5/12-2012–0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PROJEKT
OH – OFI - EDUCATIO OFI Pedagógus- továbbképzési rendszer korszerűsítése, továbbképzések szervezése, nyilvántartási rendszer fejlesztése Pedagógus - életpályamodell kidolgozása: képzési, minősítési és nyilvántartási rendszer fejlesztése Szaktanácsadói rendszer megújítása

5 A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
Folyamatban lévő Megvalósításra váró A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálata Javaslatok a pedagógus- továbbképzés jogszabályi rendszerének korrekciójára Pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer fejlesztésének előkészítése Pedagógus-továbbképzési munkacsoport működése Új pedagógus-továbbképzési koncepció és eljárásrend kidolgozása (Korrekció: I. – III. n. év) Pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer fejlesztése (2013. II. – IV. n. év) Új képzési programok - sztenderdek - minták kidolgozása (2013. III. n. év – IV. n. év) Az új pedagógus-továbbképzés minőségfejlesztése, minőségbiztosítási ellenőrök képzése (2013. III. n. év – IV. n. év)

6 A Pedagógus - Életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódó feladatok
Folyamatban lévő Megvalósításra váró Kutatási-fejlesztési anyagok összeállítása Minősítési eljárás elemeinek kidolgozása: portfólió; a szakórák óralátogatási szempontjai; pedagógus-továbbképzés beszámítása a minősítési eljárásba Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer fejlesztésének előkészítése Minősítő bizottságok felállításához, működéséhez szükséges szakmai feltételek biztosítása (2013. IV I. n. év) Gyakornoki minősítő vizsgák pilotprojektje (2013. II. – IV. n. év) Pályamotivációs kutatás (2013. II. – IV. n. év) Minősítési eljárás pilotprojektje (2013. IV. – IV. n. év) Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer fejlesztése, tesztelése (2013. II. – IV. n. év)

7 TÁMOP 3.1.8 – Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
Feladat Elkészült/folyamatban van További fejlesztések Intézményi minőségirányítási standard kidolgozása Tanfelügyeleti rendszer kidolgozása Teszteszközök kidolgozása, kipróbálása Véglegesítés, szakértői képzések (2013. december) Önértékelési standardok kidolgozása Teszteszközök kidolgozása Tesztelés, véglegesítés, szakértői képzések (2013. december) A visszacsatolási rendszer fejlesztése A modell kidolgozása Oktatási törzsindikátorok meghatározása, informatikai támogatás megvalósítása (2013. október)

8 TÁMOP 3.1.8 – Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
Feladat Elkészült/folyamatban van További fejlesztések A tanulói teljesítmény-mérési rendszer fejlesztése A kétszintű érettségi rendszer fejlesztése A rendelkezésre álló adatok elemzése, tapasztalatok összegzése Eredmények összegzése, javaslatok megfogalmazása (2014. december) Az Országos Kompetenciamérési rendszer fejlesztése Tartalmi keretek megújítása, helyi feldolgozást segítő képzések kidolgozása A kompetenciamérés kiterjesztésének (új területek, SNI) előkészítése, a statisztikai módszerek felülvizsgálata (2014. december) A Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozása Szintleírások elkészítése Szintleírás javaslatok elkészítése Véglegesítés (2013. szeptember) Validáció Validációs tapasztalatok, igények összegzése Javaslatok megfogalmazása (2013. szeptember)

9 TÁMOP-3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése
Cél: A köznevelési intézményrendszer átalakításának 1. Fejlesztésközpontú szakmai támogatása 2. Kutatások lebonyolítása 3. Elemzések és szakmai javaslatok kidolgozása Projekt vége: december 31.

10 Főbb tevékenységek Folyamatban lévő Megvalósításra váró
Feladatellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek elkészítésének szakmai támogatása: Minta javaslatok kidolgozása; Területi szintű egyeztetések koordinálása. Szakmai javaslatok kidolgozása az alábbi területeken: Rendszer szintű intézmény finanszírozási modell; Intézményi dokumentációs rendszer; Vezetői kiválasztási rendszer Törvényességi ellenőrzési protokoll kidolgozása, kipróbálása (2013. IV. negyedév – IV. negyedév) A köznevelési rendszer évi optimalizációs folyamatának előkészítése, mintakutatás megszervezése. (2013. II – III. negyedév) A köznevelési rendszer optimalizációs folyamatának szakmai támogatása. Optimalizációs informatikai felület kialakítása. (2013. IV. negyedév – II. negyedév) Fejlesztési tervek felülvizsgálatának szakmai támogatása (2014. I – II. negyedév)

11 Mi van „a grafikus elemek mögött”?
Adat-ellenőrzések (auto, manual) Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intzmény) Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intzmény) Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intzmény) Adatgyűjtés Központi adattár (munkaadatbázis) Adatjavítás / -pótlás Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intzmény) Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intzmény) Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intzmény) Indikátor- számító alkalmazás Megjelenítés (kartogramok, riportok, adatok) Forrásadatok (KIR, KSH, MÁK, NMH, intézmény) Virtuális intézmény struktúra Virtuális változások kezelése

12 Ilyen volt? / Ilyen lesz?

13 Ilyen volt? / Ilyen lesz?

14 Az OH TÁMOP fejlesztései
Minőségi oktatás (Jó állam) OH Stratégia (1, 2, 3, 4, 5) Fejlesztések TÁMOP 3.1.1 TÁMOP 3.1.5 TÁMOP TÁMOP 3.1.8 A fejlesztés egyik célja, hogy a KIR 2.0-ban megjelenjenek a köznevelés új rendszere által igényelt új szolgáltatások is, illetve hogy az ott található minden szolgáltatás egységesen magas színvonalú (átlátható, egyszerűen kezelhető) legyen. E feladatokat az OH és az Educatio közösen oldja meg, az OH végzi az igények pontos feltárását és szakmai specifikálását, az Educatio felel az informatikai fejlesztésért. A fejlesztés minőségbiztosítását az OH végzi. Célunk, hogy a megújítás után a KIR 2.0 modulok egységes alapelvek mentén működjenek, és ha például egy intézményvezető többféle szerepben használja a KIR-t, akkor is csak egyszer kell regisztrálnia és bejelentkeznie, így egyszerűbbé válik a rendszer használata. Az OH vizsgálata a tankönyvek és digitális tananyagok, a pedagógus-továbbképzések jelenlegi akkreditációs eljárásaira terjed ki. Ezek az eljárások különböző időben, különböző céllal, különböző oktatáspolitikai megfontolásból jöttek létre, és néhány szempontból lényegesen különböznek egymástól. Célunk, hogy egységes követelményrendszer mentén dolgozzunk ki egységes szakmai elvekre épülő, informatikai eszközökkel támogatott új akkreditációs eljárásokat, melyek a régi eljárások bevált elemeit is tartalmazzák Az új eljárásoknak biztosítaniuk kell az oktatás minőségét, a tanulók érdekeit, és minden eljárásban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmód követelményének. A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása a TÁMOP projekt feladata. A szakmai, tartalmi követelményeket az OFI kutatásai határozzák meg, az eljárások folyamataiért az Oktatási Hivatal a felelős. A köznevelésben meglévő akkreditációkhoz kapcsolódó feladatainak hosszú távú, magas színvonalú ellátására Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központot hoz létre. Biztosítjuk több száz akkreditációs szakértő ingyenes képzését akkreditációhoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzés keretében. Így a projekt végére rendelkezésre fog állni a Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ szükséges szakértői állománya. Feladatok: A tankönyvek, taneszközök fejlesztéséhez kapcsolódó minőségellenőrzési eljárások kialakítása, valamint a nevelési-oktatási programok fejlesztési folyamatának meghatározása, a fejlesztés minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, eljárásrendek kidolgozása (közösségi szolgálat, Híd-program, egész napos iskola, pályaorientáció, határon túli osztálykirándulás, az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések, valamint a tanórán kívüli tevékenységek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása.) Az Nkt. kiemelt nevelési feladataihoz minőségbiztosítási rendszer kidolgozása A minőségbiztosítási tevékenység szervezését és ellenőrzését támogató informatikai rendszer kialakítása


Letölteni ppt "Az OH TÁMOP fejlesztései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések