Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III. Nemzeti Köznevelési Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III. Nemzeti Köznevelési Konferencia"— Előadás másolata:

1 III. Nemzeti Köznevelési Konferencia
Az Educatio Nkft. szerepe a köznevelés minőségi fejlesztésének támogatásában III. Nemzeti Köznevelési Konferencia Budapest 2014. január 17. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A köznevelés jövőjét hosszú távon meghatározzák azok a napjainkban zajló fejlesztési folyamatok, amelyek a minőségi nevelés-oktatás irányába hatnak. Előadásomban azt szeretném felvillantani, milyen szerepet vállal az Educatio Nkft. a köznevelés minőségi fejlesztésében, milyen feladatok ellátásával, szolgáltatások biztosításával támogatja az Önök napi gyakorlati munkáját az óvodától az osztálytermen át az oktatásirányításig.

2 Az EDUCATIO szerepe a támogató rendszerben
EMMI Informatikai támogatás Uniós projektek lebonyolítása Fejlesztés Koordináció Disszemináció A köznevelés megújult intézményi struktúrájában határozottabb arcéllel rendelkeznek az egyes háttérintézmények, specializáltabbak a szerepek. Nyár óta az Educatio is az EMMI háttérintézményeként segíti a Köznevelésért és a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság munkáját. Az Educatio kiemelt feladata, hogy az EMMI más háttérintézményeinek (OH, OFI) informatikai támogatást biztosítson. Emellett természetesen meghatározó szerepet játszik az uniós projektek lebonyolításában – önállóan és konzorciumi együttműködésben az Oktatási Hivatallal, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel - , a pályázatok megvalósítóinak támogatásában, a pedagógiai-módszertani fejlesztésekben, és az eredmények minél szélesebb szakmai kör számára való eljuttatásában.

3 Feladataink a köznevelés minőségi fejlesztésének támogatásában
Informatikai rendszerek fejlesztése, működtetése A pedagógiai-szakmai munka minőségi fejlesztésének támogatása Digitális pedagógiai fejlesztések Az Educatio többprofilú intézmény. A köznevelés minőségi fejlesztését szolgáló tevékenységeink közül – a teljesség igénye nélkül - az alábbi 3 fő területről szeretnék beszélni. Legismertebb tevékenységünk az oktatási rendszert szolgáló országos hatókörű informatikai rendszerek fejlesztése, működtetése. Az informatikai bázisra alapozva több pedagógiai-szakmai területen koordináljuk a minőségi megújulást szolgáló fejlesztéseket. Ilyenek az óvodai, a szakszolgálati fejlesztések; az intézmények horizontális tanulását, illetve az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést támogató projektek; a pedagógusok számára fejlesztett és szervezett továbbképzések. Külön szeretném a figyelmükbe ajánlani a digitális pedagógiai fejlesztéseket és szakmai műhelyeket.

4 Informatikai rendszerek fejlesztése, működtetése

5 Sulinet szolgáltatások és fejlesztések
szakmai hírszolgáltatás digitális tananyaggyűjtemény csoportok, dokumentumtárak új pedagógiai funkciók a digitális írástudás fejlesztésének szolgálatában Hírmagazin Tudásbázis A Sulinet portál három, egymást támogató alrendszerben nyújt ingyenes szolgáltatásokat a közoktatás, köznevelés szereplői számára. A Hírmagazinban aktuális szakmai híreket, információkat, a Tudásbázisban digitális tananyagokat találnak a pedagógusok és a tanulók. A Közösség alrendszerben a felhasználók által megosztott tartalmak, az érdeklődés alapján szerveződő csoportok teremtenek ideális online tanulási környezetet iskolai és iskolán kívüli tanulócsoportok számára. Jelenleg zajló fejlesztéseink során a Sulinet portál olyan új tartalomkészítő és közösségi alkalmazásokkal bővül, mint például a gondolattérkép- és idővonal készítő alkalmazás, vagy az online jutalmazási rendszer. A fiatalabb korosztály számára egy alportál készül, egy sor olyan alkalmazással, ami a kisebbek igényeinek is megfelelő. Az új pedagógiai funkciókat és felületeket a tantermi munkában és webergonómiai vizsgálatban is teszteljük, az így nyert tapasztalatokat az informatikai fejlesztés során felhasználjuk. Közösség

6 Iskolatáska Továbbképzések Szaktanácsadói szolgáltatások
Az Educatio által működtetett másik népszerű felület, az intézmények uniós pályázatainak megvalósítását támogató Szolgáltatói kosár, amely Iskolatáska néven újult meg, vált színesebbé (remélhetőleg nemcsak a megjelenésében) és kerül továbbfejlesztésre. A munka során tartalmilag megújulnak, könnyebben kereshetővé és hatékonyabban hasznosíthatóvá válnak többek között olyan „kincsestárak”, mint a műfajában legnagyobb volumenű „köznevelési jó gyakorlatok gyűjteménye”. Az Iskolatáska portál továbbfejlesztésének legfrissebb állomása, hogy december első hetétől élessé vált a referenciaintézményi minősítést támogató felület. Továbbképzések Szaktanácsadói szolgáltatások Jó gyakorlatok Referenciaintézmények

7 Referenciaintézmények
Előminősítés Felkészülés Minősítés A referenciaintézményi hálózat létrejöttével olyan köznevelési intézményeket segítünk, amelyek nemcsak hogy kiváló szakmai teljesítményre képesek, de alkalmassá váltak más intézmények szakmai fejlődésének támogatására is. A hálózati tanulásra épülő fejlesztés a kezdetektől az Educatio támogatásával és koordinálásával valósult meg, a partnerszervezetekkel együttműködésben. Korábban a jelentkező több száz intézmény előminősítése, majd a szakmai szolgáltatások nyújtására való felkészülése történt meg. Hamarosan sor kerül a bejelentkező előminősített intézmények minősítésére és létrejön a minősített referenciaintézmények adatbázisa. A referenciaintézményi minősítés az államtitkárság által jóváhagyott, az Iskolatáskán publikált eljárásrend alapján történik. A felületen az első intézmények már bejelentkeztek a minősítésre és feltöltötték a szükséges dokumentációikat, így az első minősítésekre, amelyeket kollégáink koordinálnak, heteken belül sor kerül.

8 Központi szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása
A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása országos szinten nyilvántartja a pedagógusok előrehaladását, minőségi munkavégzésük eredményeit már meglévő kapcsolódó rendszerek integrációja eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása új pedagógus-továbbképzési rendszer kialakításának informatikai támogatása (OH) eTanterem A Pedagógus életpálya modell, valamint a pedagógus-továbbképzési rendszer megújításához kapcsolódó szakmai tervezés a konzorciumi partnerünk, az Oktatási Hivatal feladata. Az Educatio velük szorosan együttműködve a kapcsolódó informatikai tervezést és fejlesztést végzi. Az Educatio egyik legnagyobb feladata az informatikai fejlesztések mellett a nagyszámú pedagógusképzés megszervezése. A képzésszervezés online környezetben fog megvalósulni, melynek tervezése és fejlesztése szintén az Educatio feladata, ahogy az ehhez kapcsolódó online tanulási környezet, az úgynevezett eTanterem fejlesztése is. A fejlesztésre kerülő informatikai rendszerek alapvetően moduláris felépítésűek, emellett integrálják, összekapcsolják a már meglévő rendszereket, felhasználóbarát felületek kialakítására törekedve.

9 A köznevelés információs rendszere (KIR)
Megújult intézménytörzs, személyi nyilvántartás 21 ezer intézménytörzs és 5,8 millió személyi nyilvántartás adatmódosítási kérelem feldolgozása az új rendszerben fél év alatt. KIR-STAT megújításával a statisztikai adatok kapcsolhatók minden KIR alrendszerhez. KIR publikus felület integrálása az Oktatási Hivatal egységes portál rendszerébe Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tevékenységének támogatása A KIR megújítása során 2013-ban is számos fejlesztés valósult meg. Ezek közül kiemelkedik az intézménytörzs és a személyi nyilvántartás, melyek adatkörei a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentősen bővültek az új rendszerekben - támogatva a transzparenciát és ezzel a hatékonyabb tervezés lehetőségét. Az Educatio továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével jelentkező informatikai feladatokat teljes körűen megoldja, a KIR fejlesztését a megfogalmazódó igényeknek megfelelően folytassa. A köznevelési statisztikai adatgyűjtésben évtizedes anomáliát sikerült például feloldani azáltal, hogy nemcsak az intézményekhez, hanem a KIR feladatellátási helyekhez történik a statisztikai adatok hozzárendelése, ezáltal a KIR minden egyéb alrendszere közvetlenül képes felhasználni a statisztikai adatokat.

10 Helyi oktatásirányítás fejlesztése
Megyei Köznevelés-fejlesztési Terv javaslat előkészítő modul fejlesztése KIRSTAT-KIRINT összekapcsolása Adat-megbízhatóság ellenőrzése Oktatási adatvagyon térkép kialakítása, adatracionalizálás A megvalósult fejlesztés eredményeként létrejön az úgynevezett oktatási adatvagyon térkép, amely tartalmazza a KIR alrendszereiben rendelkezésre álló és összekapcsolható, illetve a további rendszerekben tárolt, feltérképezett és most felülvizsgált, ellenőrzött oktatási adatokat. A megyei köznevelés-fejlesztési tervek az előbb felsorolt, valóban hiteles adatokat felhasználva készülnek el a tankerületek intézményhálózatának teljes körű felmérése és helyzetelemzése céljából. Végső eredményeként javaslattétel születik a tankerületi szintű köznevelési feladatellátás fejlesztésére, az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében.

11 A pedagógiai-szakmai munka minőségi fejlesztésének támogatása

12 Óvodai fejlesztések Kutatás-fejlesztés: Óvoda-iskola átmenet
Hátránycsökkentés Képzések: Óvodavezetők Óvodapedagógusok Disszemináció: Kiadványok Konferenciák Műhelymunkák Az óvodai fejlesztések közvetlenül kapcsolódnak az Alapprogram legutóbbi, évi módosításához: két ismert, de mindeddig nem szintetizált téma, az óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés szakmódszertani feltárására készült el 2013 nyarán a kutatás-fejlesztés. Eredményeit fenntartótól függetlenül minden óvoda számára hozzáérhetővé tesszük. A kormányrendelet végrehajtásához és a hozzáférhető, minőségi óvodai nevelés sokszínű megteremtéséhez az óvodavezetők és óvodapedagógusok számára közvetlen támogatást nyújtunk. Hamarosan megkezdődhet a két téma korszerű értelmezésére az óvodapedagógusok képzése. A kutatás-fejlesztés szakmai disszeminációjára műhelymunkákon, konferenciákon kerül sor. Eddig 3 tanulmányban publikáltuk az eredményeket, a Sulineten működő Ovineten is érdemes tájékozódni. Az óvodai fejlesztésünket összefoglaló, 2000 példányban megjelenő kiadványt óvodapedagógusoknak, vezetőknek és tanítóknak szánjuk.

13 Oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés támogatása
Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése Pályázati konstrukciókat megvalósító intézmények szakmai támogatása Horizontális tanulási lehetőségek, nyilvánosság biztosítása Átvezetési programok adaptációs útmutatóval Korszerű, jogtiszta, a hazai gyakorlatból eddig hiányzó protokollok Optimális Kliensút program Nyelvi fejlődés vizsgálatára alkalmas korszerű eljárások: nagymintás bemérés Diagnosztikus ellátórendszer támogatása Kora gyermekkori ellátó-rendszer támogatása Horizontális feladatok Munkaerő-piaci átvezetés Korábbi fejlesztéseink szerves folytatásaként a sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM-es) gyermekek, illetve tanulók oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása érdekében megkezdődött a nyelvi fejlődés vizsgálatára alkalmas eszközök nagy mintán történő bemérése, a kora gyermekkori ellátórendszerből eddig hiányzó, de szükséges protokollokat fejlesztünk, illetve az ágazatközi ellátórendszer együttműködési és hálózati formáit dolgozzuk ki modellprogram (Optimális Kliensút program) formájában, melyet ki is próbálunk, az SNI és BTM-es tanulók sikeres elhelyezkedése érdekében átvezetési programokat dolgozunk ki, s ezek adaptálásához útmutató készül, természetes, hogy horizontális szempontként az esélyegyenlőséget minden tevékenységünkben szem előtt tartjuk, eredményeinkről az intézményeket és a széles szakmai nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatjuk.

14 Szakszolgálati rendszer fejlesztése
Elektronikus nyilvántartási és nyomon követő rendszer Dokumentumsablon Adatbázis Szakmai tárhely Kommunikációs felület Diagnosztikus és fejlesztő eszközök Infrastrukturális fejlesztés (specifikus eszközök, akadálymentesítés) Nagy kapacitású, mobil IKT eszközök Protokollok: megjelentetés, szakemberek felkészítése Jó gyakorlatok gyűjtése Szakterületi hálózati munka Továbbképzések a feltárt hiányterületekre Szakmai tanácsadás Műhelymunkák, információs napok Szakmai háttéranyagok és tájékoztatók Intézmény-átalakítás szakmai támogatása Szakmai munka támogatása Integrált Nyomon-követő Rendszer Eszköztár bővítése A jelentős átalakulásban lévő pedagógiai szakszolgálati rendszer támogatása a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja érdekében az alábbi fő területeken valósul meg: A szakszolgálati munka minőségének fejlesztése érdekében szakmai támogatás nyújtunk. Ennek részeként protokollok kidolgozásával, jó gyakorlatok gyűjtésével és közzétételévek, a szakemberek hálózati munkájának támogatásával és a feltárt hiányterületekre továbbképzések biztosításával segítjük az intézmények minőségi fejlesztését. A szakszolgálati eszköztárak bővítése céljából diagnosztikus és fejlesztő eszközöket szerzünk be és juttatunk el a szakszolgálatokhoz. Feladatunk infrastrukturális eszközbeszerzés és IKT eszközök biztosítása a szakszolgálatok részére. A szakszolgálatok munkáját az Integrált Nyomonkövető Rendszer biztosításával támogatjuk. A fejlesztések eredményeit műhelymunkákon, információs napokon ismertetjük meg a szakmával, az így nyert hasznos visszajelzéseket beépítjük a fejlesztésekbe.

15 Képzések fejlesztése és szervezése
Képzésfejlesztés A digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan Kevert típusú és online képzésben megvalósítható továbbképzések Tanácsadók felkészítése Digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan mentor szaktanácsadók felkészítése Továbbképzések szervezése A digitális írástudás fejlesztésére irányuló képzések „Szakmai megújító” tantárgyi továbbképzések Egyéb horizontális területek Az Educatio feladata, hogy a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan új típusú, moduláris felépítésű, online környezetben megvalósítható továbbképzéseket dolgozzon ki. Ugyanehhez a területhez tanácsadókat is felkészítünk – mindkét tevékenységet a konzorciumi partnereinkkel szoros szakmai együttműködésben végezzük. Feladatunk továbbá több ezer pedagógus továbbképzésének megszervezése, 3 nagy területen: digitális kompetencia és módszertani ismeretek fejlesztése „Szakmai megújító” tantárgyi továbbképzések Egyéb, nem tantárgyhoz kapcsolódó, horizontális területek (pl. életpálya-modell, egyéb módszertani ismeretek)

16 Digitális pedagógiai fejlesztések

17 Technológiai újdonságok az oktatásban
M-learning Virtuális oktatási környezetek Szabad szoftverek A technológia fejlődése az oktatásban is folyamatosan új lehetőségeket kínál. Jelenleg is elérhetőek olyan technológiák, amelyeknek pedagógiai potenciálja valószínűsíthető, de mindezidáig kevés tapasztalat van a tényleges alkalmazás lehetőségeiről és kihívásairól. Az Educatio Nkft. tevékenységi körébe tartozik az ilyen technológiák pilotjához szükséges feltételek megteremtése, a kapcsolódó pedagógiai módszertan alapjainak kialakítása és a technológia kipróbálása valós osztálytermi környezetben. Ilyen úttörő munka folyik a mobil technológiák terén, ahol okostelefonok és geolokációs eszközök oktatási alkalmazását kutatjuk. A virtuális oktatási környezet vizsgálatunk során a tanulás és a tanítás három dimenziós virtuális térben zajlik, ahol az oktatás szereplői avatarjaikkal vannak jelen, így lehetővé válik a valóságban költséges/veszélyes/lehetetlen tevékenységek megvalósítása. A szabad szoftvereket vizsgáló projektünkben arra keressük a választ, hogy az oktatásban használt operációs rendszerek, irodai alkalmazások és egyéb oktatási szoftverek helyettesíthetőek-e nyílt forráskódú szoftverekkel, és hogy az átállás anyagi és személyi ráfordítása megtérül-e.

18 Intel® Teach Essentials Magyarországon
Lokalizáció Akkreditáció Képzések Tanár-továbbképzés IKT Műhely 2014 Tanárképzés Az Intel és Magyarország 2010-ben kötött együttműködési megállapodást. Ez lehetővé teszi olyan tartalmak lokalizálását, amelyeket az Intel a társadalmi felelősségvállalás jegyében az oktatás számára ingyenesen bocsát rendelkezésre. Egy korábbi fejlesztés során történt meg az Intel Teach Essentials tanár továbbképzési kurzus fordítása és akkreditálása. Ennek témája az IKT-val támogatott oktatási projektek tervezése, és egy 50 órás hiánypótló képzés. A kurzus témakörei a projektpedagógia didaktikai sajátosságaira fókuszálnak, hatékonyan megvalósítva az elmélet és a gyakorlati pedagógiai munka összekapcsolását. Megkezdtük az Intel Teach Essentials képzést a felsőoktatásban tanuló tanár szakos hallgatók számára novemberében a Debreceni Egyetem tanárszakos hallgatói körében lezajlott az első kurzus. A pályázat során megvalósuló „IKT Műhely 2014” mentorprogram a kurzus metodológiáját követve segíti a gyakorló pedagógusokat az IKT-val támogatott jó gyakorlatok kidolgozásában.

19 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köszönöm a figyelmet! Fieszlné Ancsák Jolán osztályvezető Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kedves Vendégeink! A konferencia házigazdájaként szeretném megköszönni érdeklődésüket, illetve az elmúlt néhány perces és az egész napos figyelmüket. Az Educatio III. Nemzeti Köznevelési Konferenciája véget ért. Köszönjük, hogy eljöttek, és reméljük, hasznosnak találták a rendezvényt! Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket párhuzamosan zajló másik rendezvényünkre, a 14. Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra. Ha tehetik, látogassanak el oda is! Szeretettel várjuk Önöket jövőre is! Viszontlátásra!


Letölteni ppt "III. Nemzeti Köznevelési Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések