Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Békéscsaba Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Békéscsaba Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése."— Előadás másolata:

1 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Békéscsaba Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a dél-alföldi régióban TÁMOP-3.2.2/08/A/2 Hrabovszki Mihály igazgatóhelyettes

2 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Hálózati stratégiai célok Hálózati stratégiai célok Általános: Koordináló, támogató hálózat létrehozása közoktatási intézmények számára a  továbbképzések,  mentorálás,  szakértői szolgáltatások,  szakmai tanácsadás és egyéb támogató szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében, egyenletesen magas színvonalon.

3 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Rövid távú célok Rövid távú célok   együttműködési keretrendszer megteremtése a közoktatás szereplői között,   humán szolgáltató háló létrehozása,   jó gyakorlatok adaptációja és az önálló innováció ösztönzése,   a közoktatás fejlesztéséhez szükséges helyi és regionális feltételrendszer erősítése,   a közoktatás-fejlesztés orientálása, a fejlesztési igények katalizálása,   az intézményi integráció szakmai támogatásához eszközök fejlesztése,

4 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Középtávú célok  a kompetencia alapú oktatásra való átállás elősegítése,  a szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosítása,  hálózati tanulás és a koordinatív intézményi hálózat kiépítése,  az intézmények együttműködési, fejlesztési és szolgáltató kompetenciáinak korszerűsítése,

5 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Hosszú távú célok  a társadalmi kohézió megerősítése,  minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása,  az egész életen át tartó tanulás elősegítése,  az iskolarendszerből kikerülők munkaerő- piaci esélyeinek növelése,  a szociokulturális különbségekből eredő hátrányok mérséklése,  a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése,  a digitális írástudás elterjesztése,  az új tanulási formák elterjesztése,

6 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. A projekt közvetlen célcsoportja   közoktatási intézmények (1211)   közoktatási szolgáltatók (100)   civil szervezetek (200)   EDUCATIO Kft.   a közoktatás központi szervei

7 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Projekttevékenységek  regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása,  együttműködés az EDUCATIO Kft.-vel,  regionális közoktatási intézményhálózat építése,  intézmények szakmai támogatása  fejlesztés-koordináció,  a fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása

8 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Regionális referenciaintézmény- hálózat létrehozása  Referenciaintézmény minősítési kritérium- és feltételrendszer kidolgozása  Referenciaintézmény-rendszer audit kézikönyv  Referenciaintézmény-hálózat kistérségi szintű lefedettségének biztosítása  Referenciaintézmények képzési programjainak összehangolása  Referenciaintézmény szakterületi és módszertani felmérés, előminősítés

9 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Együttműködés az EDUCATIO Kft.-vel  Hálózati szolgáltatások regionális és központi koordinációjának tervezése  Kapacitástérkép  Tartalmi fejlesztések alkalmazásának terjedése – jelentés  Tantárgytömbösített oktatásszervezés terjedése – jelentés  Projektmódszer alkalmazásának terjedése – jelentés  A pedagógiai szolgáltatások regionális szintű minőségellenőrzési eredményei - jelentés

10 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Regionális közoktatási intézményhálózat építése  Képzési, tanácsadói, szakértői partnerek felmérése, partnerségépítés  Közoktatási szolgáltatói hálózat tervezése, lefedettség  Regionális beágyazódás vizsgálata  Harmonizáció a területi fejlesztési programokkal  Területi esélyegyenlőtlenségek csökkentésére irányuló tevékenységek tervezése

11 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Regionális közoktatási intézményhálózat építése  Adatbázis kezelő rendszer programozása  Adatbázis feltöltés (intézmények, szolgáltatók, képzések, jó gyakorlatok)  Adatbázis gondozás  Internetes Támogató Hálózat platform rendszer programozása  Diszpécser központ, online és telefonos ügyfélszolgálat működtetése

12 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Fejlesztés-koordináció  Közoktatási intézmények fejlesztési elképzelései, stratégiái  "TÁMOP házhoz jön" működési szabályzat  Intézményi jó gyakorlatok, egyedi innovációk felmérése  Intézményi jó gyakorlatok, egyedi innovációk terjesztési módszertana  Kooperatív pedagógiai rendszerterv  Kooperatív pedagógiai tevékenységek megvalósulása - monitoring

13 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Fejlesztés-koordináció  TÁMOP házhoz jön szolgáltatói hálózat működtetése  Referenciaintézményi szolgáltatások ismertetése – kiadvány  Információs kiadványok  Fejlesztő műhelyek működése  Hospitálás  Vezetői munkaközösségek szakmai támogatása  Kistérségi munkacsoportok szakmai támogatása

14 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása  Komplex értékelési, projektkövetési eljárások kidolgozása, hatásvizsgálat  Közoktatási pályázati programok megvalósulása - monitoring

15 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Partnerek  szakmai szolgáltatók  civil szervezetek  közművelődési intézmények  közintézmények  gazdasági szereplők  kisebbségi önkormányzatok

16 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Kistérségi lefedettség  Kistérségi központokból felépülő hálózat Alapelve: a hálózat központjai a kistérségekben található referencia- intézmények  A TÁMOP fejlesztési pályázataiba bekapcsolódó közoktatási intézmények számára valamennyi referenciaterületen legyen elérhető referenciaintézmény, illetve megfelelő kapacitás a referenciahelyi szolgáltatások nyújtására.  Indikátor: min. 15 kistérségi hálózati pont

17 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. A regionális koordináló szervezet A projektgazda: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár  Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményegység  Pedagógiai Szakszolgálat (TKVSZRB)  Megyei Könyvtár Intézményegység

18 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Konzorciumi partner Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény, ÁMK, Szeged  megyei sport  közművelődés  pedagógiai szakszolgálati feladatok (TKVSZRB) A HEFOP 3.1.2 „TIOK megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében” című projekt főkedvezményezettje

19 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Konzorciumi partner Újvárosi Általános Művelődési Központ Baja  pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi szintű ellátása,  pedagógus továbbképzések koordinálása,  szakmai napok, bemutató tanítások szervezése

20 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. A Dél-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Központi iroda Békéscsaba Megyei területi iroda Szeged Megyei területi iroda Baja Döntéselőkészítő és javaslattevő testület

21 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Központi iroda - Békéscsaba

22 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Megyei területi iroda - Szeged Irodavezető Megyei szakmai felelős „Jó gyakorlat” munkatárs

23 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Megyei területi iroda - Baja Irodavezető Megyei szakmai felelős „Jó gyakorlat” munkatárs „IKT” munkatárs

24 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. A legsürgősebb, megoldást igénylő feladatok  Együttműködés konkrét területeinek meghatározása az EDUCATIO Kft.-vel  Képzési, tanácsadói, szakértői partnerek felmérése, partnerségépítés  Referenciaintézmény minősítési kritérium- és feltételrendszer kidolgozása   A szolgáltatások minőségbiztosítása

25 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Indikátorok 1. Mutató neve 1.év2.év TÁMOP 3. prioritásban pályázattal rendelkező, koordinációba bevont feladatellátási helyek száma 200300 Regionális közoktatási hálózatba együttműködési megállapodás keretében bevont, a szakmai szolgáltatások nyújtásában együttműködő partnerek száma 4070 A regionális hálózatba bevont, minősítést szerzett referenciaintézmények száma 2050

26 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Indikátorok 2. Mutató neve 1.év2.év Területi lefedettséget biztosító (kistérségi) hálózati pontok száma 1015 Megszervezett szakmai konferenciák, workshopok, pályázati tájékoztató fórumok, egyéb események száma (19)8(34)21 A fejlesztésekkel, pályázatokkal kapcsolatban rendezett információs napok száma 2448 Intézményi fenntartók számára készített pályázati javaslat, ajánlás 2550

27 Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hálózati partnerkonferencia Budapest, 2009. augusztus 27. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Békéscsaba Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések