Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP"— Előadás másolata:

1 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2.
Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

2 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
Feladatok, tevékenységek

3 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
Információgyűjtés és információ-átadás Információ- és adatgyűjtés, adatbázisok létrehozása

4 Interaktív honlap működtetése 1
Interaktív honlap működtetése 1. Külső dinamikus internetoldal (bárki számára hozzáférhető oldalak) Célcsoport: Régió közoktatási intézményei Cél: A projekttel kapcsolatos nyilvános információk megjelenítése (hírek, adatbázisok, stb.) Honlapon megjelenő szolgáltatások: Hírek, aktuális információk, képgyűjtemények, stb. Interaktív funkciók: fórumok, levelező lista, stb. Help-desk – Internetes ügyfélszolgálat Projekttel kapcsolatos egyéb információk Adatbázisok

5 Interaktív honlap működtetése
2. Extranet dinamikus oldalak a közreműködők részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoportok: referencia intézmények, más együttműködők Cél: A projektben tevékenységeket végző külső partnerek közötti információáramlás biztosítása Honlapon megjelenő szolgáltatások: Hírek, aktuális információk, fórumok, stb. Belső adatbázisok,dokumentumok, ütemtervek stb. 3. Belső intranet oldal a konzorciumi tagok részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoport: Konzorciumi tagok Cél: Információ megosztás a konzorciumi tagok között

6 Referencia intézmények feladatai 1.
A pályázat keretében a minősítési eljáráson részt vesz. A TÁMOP 3.prioritásban eredményes pályázattal rendelkező intézmények részére a következő szolgáltatásokat / szolgáltatások valamelyikét nyújtjuk: 1. a kompetencia alapú oktatással vagy az SNI vagy HH_s vagy HHH_s tanulók oktatásával kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlataikat számukra átadják az alábbi területek valamelyikén: Módszertan Tanügyigazgatás Mérés-értékelési rendszer Minőségfejlesztés Pályaválasztás, pályaorientáció Egyéb: pl. tanulmányi verseny, módszertani gyűjtemény stb.

7 Referencia intézmények feladatai 2.
3. bemutató tanítások megtartása, szervezése 4. kiegészítő mentorálás a választott területen: pl.: felkészülés egy tanórára – a tananyag elrendezése, választott módszerek, értékelés formái; egyéni megkeresésé alapján óralátogatás, elemzés stb. 5. Hospitálások biztosítása 6. közös óvodai, iskolai projektek kezdeményezése, készítése, megvalósítása a kistérségben 7. közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel (tanmenet, éves terv, óravázlatok, projektek, mérőeszközök – tanulói értékelési rendszer, önértékelés, tanári önértékelés; kompetenciaterületre, tantárgyra, nevelési területre, pedagógus teljesítményértékelés, szervezetre vonatkozó értékelés stb.) – adott ill. választott kompetencia területre ill. területen

8 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
8. a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában bekapcsolódás (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással) 9. Intézményi szolgáltatási kínálat kialakítása, továbbítása a szolgáltatói pont ill. projektiroda felé 10. A szolgáltatási kínálat folyamatos áttekintése, frissítése 11. Információszolgáltatás a projektiroda felé 12. Információszolgáltatás az innovatív intézmények felé a szolgáltatói pontok és a projektiroda adatbázisa alapján (szolgáltatási kínálat és a pályázatokkal kapcsolatosan) 13. A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció elkészítését adatokkal segíti

9 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
Szolgáltatói pontok feladatai

10 Feladatok A referenciaintézményi feladatokon túl
1. Együttműködés a a RHK-tal Kapcsolattartás a a RHK vezetőjével, kijelölt munkatársával Szakmai együttműködés kistérség specialitásainak meghatározása – javaslatok kidolgozása Részvétel a RHK rendezvényein, tájékoztatóin, konzultációin Szolgáltatási kínálat közvetítése (adatbázisok, honlap) Szolgáltatási kínálat bővítésének támogatása TÁMOP program népszerűsítése Pályázathoz kapcsolódó  dokumentáció előkészítésében való részvétel

11 Feladatok 2. 2. Hálózati pont szerepre való felkészülés
Részvétel a RHK felkészítésein (2 napos bentlakásos tréningek) együttműködés, kapcsolatépítés, problémamegoldás témakörben (október) Szolgáltatói attitűd fejlesztése Tájékoztató fórum – felkészítő, egyeztető megbeszélés (szeptember – október) Műhelyfoglalkozások – 4 alkalommal a 20 hónap alatt

12 Feladatok 3. 3. Kapcsolat a referencia intézményekkel
A referencia intézmények referencia területeinek megismerése Jó gyakorlat feltárása (adatbázisok) Jó gyakorlat leírásának támogatása Jó gyakorlat közvetítése a RHK felé

13 Feladatok 4. 4. Szervezés A RHK kistérségi és régiós rendezvényei szervezésének segítése (a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában részt vesznek -helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással, szervezéssel) a pályázat lebonyolítása során vállalják a Társadalmi Megújulás Operatív program „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” elnevezésű program népszerűsítését, a helyi médiumokban történő nyilvánosságra hozatalát, valamint amennyiben saját sajtóorgánummal rendelkezik intézményük, abban rendszeresen közzé teszi a pályázathoz kapcsolódó aktualitásokat

14 Feladatok 5. 5. Információgyűjtés, információ szolgáltatás:
A projektiroda adatbázisának kialakításában, folyamatos frissítésében való részvétel Kistérségi szinten: (a kistérségben működő referencia intézmények szolgáltatásait összegyűjti, továbbítja a projektiroda felé) Adatbázis karbantartása, frissítése Információszolgáltatás az innovatív ill. referencia intézmények felé az adatbázis alapján (szolgáltatási kínálat alapján és a pályázatokkal kapcsolatosan) - Információszolgáltatás a kistérség felé Információszolgáltatás a hálózati koordinátor, projektiroda felé

15 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
Egyéb pályázati feladatok, tevékenységek

16 Fejlesztő műhelyek kompetencia területek bevezetése
módszertan segítése integráció segítése kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása, értékelése, fejlesztési tervek készítése egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei mérés-értékelés

17 Bemutató műhelyek (jó gyakorlat) működtetése
A pedagógiai jó gyakorlat bemutatása a következő témákban: kompetencia alapú programcsomagok bevezetése, működtetése eredményes módszerek Integráció esélyek egyenlő biztosítása mérés-értékelés pedagógiai jó gyakorlat filmes megjelenítése

18 Tájékoztató fórumok szervezése, lebonyolítása
Fenntartók tájékoztatása, kistérségi közoktatási referensek, intézményvezetők tájékoztatása: iroda szolgáltatásai pályázati lehetőségekről hatósági ellenőrzések esélyegyenlőség biztosításának kötelezettségei és lehetőségei aktuális információk átadása

19 Egyeztető fórum, információs napok
Egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség, együttnevelésre irányuló tevékenységek Tanügyigazgatás, feladatellátás értékelése (kistérségi értékelési rendszer kialakításának segítése) Kompetenciamérés eredményei, hatásai a tanítási-tanulási folyamatra Információs napok intézményvezetőknek Konzultáció szervezése intézményvezetők részére: implementáció, aktualitások

20 Egyéb műhelyek, kiadványok
Szolgáltatói pontok koordinátorai részére Tanácsadóknak Mentoroknak Szociális és állampolgári körben Pályázatírás, pályázati tájékoztató Módszertani kiadvány 2 db Jó gyakorlat – filmkészítés Portfolió film készítése Tanulmány készítése: A hálózati tanulás címmel

21 Konferenciák szervezése
Projektindító – szeptember 3. Projektzáró ( 2 napos) Szakmai Vezetői

22 A civil szervezetek bevonása a regionális szolgáltatói hálózatba
Közoktatási intézmények, fenntartók képviselői számára műhelyfoglalkozások: -a civil szervezetek és a közoktatási intézmények közösségi kapcsolatai -aktív állampolgárság Internetes információs, adat- és tanácsadó tartalom építése és működtetése Digitális tudástartalom bővítése a szociális és állampolgári kompetencia tárgykörében

23 Minőségellenőrzés, minőségfejlesztés
Együttműködés a központi projekt által kidolgozandó minőségfejlesztési eszközrendszer alkalmazásában ill. a regionális szintű minőségellenőrzési rendszerben való együttműködés.

24 Projektértékelés támogatása, elégedettségmérés
A projekt szolgáltatásaiban résztvevők munkájának minőségértékelése Projektiroda és projektmunkatársak munkájának elégedettségmérése Továbbképzések elégedettségmérése Projekt időközi és záró elégedettségi vizsgálata

25 Kutatások A régió esélyegyenlőségi helyzetének elemzése, fejlesztések megfogalmazása Nevelési oktatási intézmények kapcsolati hálójának felmérése, nem oktatási intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásuk jellemzőinek feltárása. Kompetenciamérés és a DIFER mérés eredményeinek hasznosulása a gyakorlatban az információ áramlás a fenntartó és az intézmények között a mérési eredmények hasznosításában

26 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
„Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen lassú és távoli a dallam.” ☺

27 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon
Köszönöm a figyelmet! Kaló Anikó


Letölteni ppt "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP"

Hasonló előadás


Google Hirdetések