Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/"— Előadás másolata:

1 „A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/ Budapest, február 27.

2 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban”
TÁMOP Célrendszere Alapvető cél: „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” A projekt kiemelt céljai: A nemzeti és nemzetközi standardoknak (Országos kompetenciamérés, érettségi vizsga) való megfelelés elemzése, a hazai standardok tartalmi- és kompetenciaterületeinek fejlesztése. A közoktatási rendszer szakmai ellenőrző rendszerének kiépítése. Az oktatási szolgáltatásokat fenntartók, az azt igénybe vevők, továbbá a társadalmi partnerek rendszeres tájékoztatása. Az intézményi minőségfejlesztési folyamatok támogatása. A Magyar Képesítési Keretrendszer szempontjából releváns közoktatási tanulási kimenetek leírása.

3 „Az iskolai minőségértékelés területén való együttműködésről”
Európai Bizottság és a Tanács 2001-ben kiadott, legfontosabb, minden tagállam számára megfogalmazott ajánlások a következők: Átlátható minőségértékelési rendszer kialakítása (a szerepek, területek és szempontok pontos definiálása) Az érdekeltek (érdekcsoportok, partnerek, iskolahasználók) bevonása a külső intézményértékelésbe és az intézményi önértékelésbe. Önértékelés és külső értékelés összekapcsolása. Az önértékelést segítő képzések hozzáférhetővé tétele. Az intézmények közötti horizontális tanulás támogatása.

4 Az intézményi minőségfejlesztési folyamatok támogatása
Operatív cél: „Kerüljenek kidolgozásra az intézményi minőségbiztosítási rendszer szakmailag megalapozott és az Európai Uniós irányelveknek megfelelő standardjai és álljon rendelkezésre az intézményekben a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez szükséges tudás.”

5 A standard Ebben a jelentésben a standard kifejezés a magyarországi köznevelési intézmények megállapodáson alapuló, minden szereplő által fokozatosan elérhető, de ugyanakkor kívánatosnak tartott működés elemeit jelenti, melyek megfelelő tanulási kimenetekhez vezetnek.

6 Standardok hatóköre Segítenie kell a szerepek, területek és szempontok pontos definiálását. Informálnia kell az oktatás szereplőit és partnereit a köznevelési intézményekkel szemben támasztott minőségelvárásokról. Az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés keretében lefolytatandó külső intézményértékelés és az azzal összehangolt intézményi önértékelés eszközeinek fejlesztését szolgáló közös tartalmi alapot kell rögzítenie. Meg kell teremtenie az értékelési kapacitások fejlesztését szolgáló képzési programok és a jó gyakorlatok cseréjének technológiai, finanszírozási és eljárásrendi alapjait.

7 Implementáció A köznevelési intézmények számára fejlesztés alatt álló standard, szakértői eszköz. Ennek megfelelően implementációja nem közvetlenül a nevelési-oktatási intézményi gyakorlatba való beillesztéssel történik, hanem közvetett módon. Az implementáció legfontosabb eszközei a szabályozás, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere, a központi fejlesztések, az irányítási (fenntartói) döntések, a képzés és továbbképzés, a szakmai szolgáltatások, és az információmenedzsment rendszer.

8 Tevékenységek A jelenleg működő hazai és nemzetközi közoktatási minőségbiztosítási modellek és a hozzájuk tartozó jó gyakorlatok feltárása, a bevezetés feltételeinek vizsgálata. A helyzetelemzés eredményeire építve és az érintettek véleményét figyelembe véve az intézményi minőségstandardok meghatározása.

9 Tevékenységek A minőségstandardok pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógusminősítéssel és intézményi önértékeléssel történő összehangolása. A minőségstandardok intézményi tesztelése szakértői támogatás mellett. A véglegesített minőségstandardokra, a megfeleltetési tapasztalatokra és a tesztelő szakértők képzési anyagára épülő tréneri képzés az intézményi minőségbiztosítási folyamat támogatására.

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések