Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti alaptanterv Választható kerettantervek Vizsgák és mérések követelményei Helyi tantervek Oktatási program- csomagok A tanítás gyakorlata A háromszintű.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti alaptanterv Választható kerettantervek Vizsgák és mérések követelményei Helyi tantervek Oktatási program- csomagok A tanítás gyakorlata A háromszintű."— Előadás másolata:

1 Nemzeti alaptanterv Választható kerettantervek Vizsgák és mérések követelményei Helyi tantervek Oktatási program- csomagok A tanítás gyakorlata A háromszintű tartalmi szabályozás egy lehetséges rendszere Kattints a kiválasztott elemre!

2 Vissza az ábrához A szabályozási hierarchia csúcsán a Nemzeti alaptanterv áll. Meghatározza a közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit (az ún. műveltségi területeket és a műveltségi területeken átívelő tartalmakat), a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban érvényesülő fejlesztési feladatokat. A NAT-ot a kormány rendeletben adja ki.

3 Vissza az ábrához A kerettantervek iskolatípusokhoz kapcsolódnak, és minden iskolatípus számára több választható kerettanterv készül. Meghatározzák a tantárgyak rendszerét, az egyes tantárgyak óraszámát, a tananyag felépítését és felosztását az egyes évfolyamok között, továbbá kimeneti követelményeket legalább az iskolatípus befejező évfolyamának végére. Mindezekkel kapcsolatban az egyes kerettantervek saját rendszerükön belül is tartalmazhatnak alternatívákat, választható megoldásokat. A kerettantervek mindig tartalmaznak egy szabad sávot, amelynek tartalmát az iskolák helyi tanterve határozza meg. A kerettanterveket egy szakmailag tekintélyes akkreditációs bizottság hagyja jóvá.

4 Vissza az ábrához A helyi tantervek jellemző módon úgy alakulnak ki, hogy az egyes nevelőtestületek a helyi sajátosságoknak megfelelően választanak az akkreditált kerettantervek közül, és az azokban biztosított szabad sávot helyi tartalommal töltik ki. A helyi tanterveket az iskola fenntartója hagyja jóvá. A fenntartó csak a helyben meghatározott tartalom jóváhagyása előtt köteles független szakértő véleményét kikérni. Ha az iskola és a fenntartó olyan tanterv szerint kívánják a nevelő-oktató munkát megszervezni, amely nem szerepel az akkreditált kerettantervek között, kérhetik saját tantervük kerettantervként történő akkreditációját. Sikeres akkreditáció után az új kerettanterv más iskolák által is választható. Ha az iskola a meglévő kerettantervek közül választ, és a kiválasztott kerettanterv tantárgyi rendszerétől, az egyes tantárgyak számára megállapított óraszámoktól nem kíván eltérni, de az egyes tantárgyak tartalmát és követelményeit a helyi igényeknek megfelelően módosítani kívánja, az eltérést a fenntartó – független szakértő véleményének kikérése után – saját hatáskörében jóváhagyhatja.

5 Vissza az ábrához Vizsgák és mérések: az érettségi vizsga, az alapműveltségi vizsga, továbbá az oktatási miniszter által szervezett reprezentatív vagy teljes körű országos diagnosztikus mérések. Ezeknek a kimeneti szabályozóknak a követelményrendszere a Nemzeti alaptanterven alapul, és azt úgy kell kialakítani, hogy ne kötődjék egyetlen konkrét kerettantervhez sem. Ezt nevezzük tananyag-függetlenségnek, ami nem azt jelenti, hogy nem feltételez ismereteket, hanem azt, hogy nem feltételezi az ismeretek egy meghatározott kánonát.

6 Vissza az ábrához Oktatási programcsomagok: a tanítás-tanulás megszervezését segítő szabadon választható, jellemzően moduláris szerkezetű szakmai eszközök: tevékenységleírások, taneszközök, értékelési eszközök, továbbképzési programok. Hivatalos státusuk nincs, de a programfejlesztés megszervezése és finanszírozása az oktatási miniszter kötelezettsége. A programcsomagok lehetnek átfogóak, tantárgyiak, kereszttanterviek vagy egyes témákhoz kapcsolódóak. Meghatározott kerettantervekhez kötődnek, bár egyes moduljaik több kerettanterv alapján is felhasználhatóak. Figyelembe veszik a közoktatási vizsgák és mérések követelményeit, a felkészítés lehetőségeit.


Letölteni ppt "Nemzeti alaptanterv Választható kerettantervek Vizsgák és mérések követelményei Helyi tantervek Oktatási program- csomagok A tanítás gyakorlata A háromszintű."

Hasonló előadás


Google Hirdetések