Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás tervezése és szervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás tervezése és szervezése"— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás tervezése és szervezése
Kovács Ibolya szociálpolitikus - főosztályvezető Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2 Önkormányzati feladatok
Közfoglalkoztatás szervezése 1.) Előzmények: V.1-től akik szociálisan rászorultak, az önkormányzatoknak kell foglalkoztatási lehetőséget biztosítani, rendszeres szociális segélyben csak az részesülhet, aki a foglalkoztatást vállalja, legalább 30 nap és kötelező együttműködés 2.) a települési önkormányzat feladata a közcélú munka megszervezése társulás, vagy más szerv útján is végezheti – megállapodás megkötése, a munkáltatói jogok megosztása közfoglalkoztatási terv készítése Közhasznú és közcélú munkaszervezés = munkaügy, önkormányzatok közös felelőssége

3 Közfoglalkoztatás formái
Közcélú munka: állami, vagy helyi önkormányzati feladat ellátás, amelynek teljesítéséről a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. §.)=önkormányzati feladat Közmunka: célja az állami, vagy önkormányzati feladatellátás – pályázati rendszerben SZMM régiónként ír ki 3-8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogramokat álláskeresők alkalmazására (téli időszak, idősgondozás, parlagfű mentesítés)=központi program, pályázat Közhasznú munkavégzés: munkaügyi központ támogatásával, a lakosságot, vagy a települést érintő közfeladat ellátását végezhetik kht., gazdasági társaságok- kiközvetítettek alkalmazása nem üzletszerű gazdasági tevékenységre = régiós, kirendeltségi szintű

4 Kulcselem: a közfoglalkoztatás
A foglalkoztatás célja az egyén és a társadalom oldaláról: a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka világával, képességüket megtartsák a munkavégzésre hasznos munkát végezzenek, dolgozzanak. A települési önkormányzat feladatainak, kötelezettségeinek meghatározása (Szt. 36. és 37/A. §.) Közcélú munka megszervezése (társulás, vagy más szerv útján is végezheti) Közfoglalkoztatási terv készítése

5 Közcélú munka Foglalkoztatható:
akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították rendelkezési állási támogatásra jogosult, rendszeres szociális segélyezett, de megállapodást köt vele az önkormányzat - kivéve az egészségkárosodott, ha a a munkaügyi kirendeltségen kéri az álláskeresőként való nyilvántartásba vételét és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat. a munkaügyi kirendeltséggel előzetesen együttműködő regisztrált álláskereső. A közcélú foglalkoztatás jellemzői: legalább évi 90 munkanap (4,5 hónap)- naptári év, időarányos legalább napi 6 óra, határozott idejű munkaviszony – munkaszerződéssel, munkabér, legkevesebb a minimálbér (71500) a munkakezdés időpontjáról legalább 5 nappal korábban kell értesíteni

6 Mi a megfelelő munka? Szt. 35. §. (2)
szakképzettségének, iskolai végzettségének, képzettségi szintjének megfelel, egészségi állapota szerint alkalmas, a munkahely és lakóhely közötti utazási idő oda vissza 3 órát (10 év alatti gyermek nevelése esetén 2 órát) nem haladja meg és a várható kereset eléri a minimálbért, részmunkaidős esetén a fentiek fele, időarányos bér Foglalkozás egészségügyi vizsgálatra a jegyző küldi el: adott munkakörre szól és érvényessége eltérő Keresőképtelenségre hivatkozás esetén – a foglalkoztató felülvizsgálatot kérhet –jegyző kezdeményezheti

7 Tevékenységek listája – „Jó gyakorlatok” kézikönyve
Közterületi feladatok, segédmunka Közintézményekben kisegítés (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal, egészségügyi intézmények), Kiegészítő tevékenységek (gondnok, portás, kézbesítő, adminisztrátor, adat feldolgozó) Rendezvényszervezés, vagyonvédelmi feladatok segítése Szociális tevékenységek (házi gondozáshoz segítség, étel kiszállítás, bevásárlás, házkörüli teendők, szabadidős programokra kísérés) Szakipari tevékenységekhez segítség, karbantartás = helyi, települési önkormányzati kötelező, vagy vállalt feladatokban való részvétele

8 Közfoglalkoztatási terv
Az önkormányzat és munkaügy együttműködésében készül el, egyéves időtartamra szól ( ig) A tervezés folyamata: elemzés (munkaügyi adatok alapján), Aktív korúak értékelése, összetétele közfoglalkoztatási feladatok, tevékenységek összeállítása, lakossági vélemény kikérése, a feladatok személyhez kötött ütemezése Egyeztetése: előzetes véleményezés - kirendeltség, helyi szociálpolitikai kerekasztal (2010-től cigány kisebbségi önkormányzat) Jóváhagyott terv megküldése: munkaügyi kirendeltség (2010-től), MÁK (5 napon belül) Szankciók: MÁK visszatartja (nem tarthatja) az állami támogatás 15 %-át.

9 Közfoglalkoztatási terv tartalma Szt. 37/A. §.
A terv tartalmazza: a RÁT-ra jogosultak képzettség szerinti összetételét, a közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését, várható ütemezését, a feladat ellátásához szükséges létszámot a finanszírozásra rendelkezésre álló forrásokat. Határidő: ig elfogadás (képviselőtestület, vagy társulás döntéshozó szerve) A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha a körülményekben lényeges változás következik be (2010-től a foglalkoztatottak számában 10 %-os. A települési önkormányzatok a tervek elkészítésekor ne csak kizárólag a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó adatokat vegyék figyelembe, hanem a közfoglalkoztatás másik két formájának a megtervezését is.

10 A tervezés folyamata 1.) 2009 év értékelése: a tervezési adatok összevetése a megvalósult adatokkal, a tényleges közfoglalkoztatással a tervezési folyamat értékelése jó volt-e, vagy azon kell változtatni? a tervben leírtak értékelése: munkaszervezés, bevontak száma, összetétele, tevékenységek, pénzügyi feltételek a tervben foglaltak megvalósulásának értékelése (eltérések okai, a gyakorlati végrehajtás, a közcélú foglalkoztatottak bevonhatósága, a foglalkoztatás átlagos időtartama, a be vonásra nem kerülők célcsoportja) 2.) A munkaerőpiaci, a helyi foglalkoztatási helyzet elemzése (munkaügyi adatok alapján) 3.) lakossági vélemény kikérése, igényfelmérés (társadalmi, egyéni – közösségi hatások) 4.) a foglalkoztatók munkaerőigényének egyeztetése 5.) tevékenységek összeállítása - a feladatok személyhez kötött ütemezése 6.) a lebonyolítás, szervezés megtervezése, 7.) az időszakos áttekintés ütemezése, időszaki egyeztetés a tényleges feladatellátással A közfoglalkoztatási terv egyeztetése: előzetes véleményezés munkaügyi kirendeltség, helyi szociálpolitikai kerekasztal

11 A terv készítésének gyakorlata
Egyeztetések széles körben megtörténtek: munkaügy, szociális intézmények, pénzügy, szociális kerekasztal, cigány kisebbségi önkormányzat, kistérségi társulás (munkacsoport), eddig is működő munkaszervezet Igényfelmérés a foglalkoztatásra, lakosság megkérdezése kevés helyen történt meg Testületi döntés – papír alapú, több helyen honlapon megjelentetett (elektronikus elérhetőség) Többnyire a szociális iroda munkatársai készítették, a felülvizsgálattal egy időben Többen használták az ÁFSZ honlapján megjelent táblázatot és szöveget mintaként (mégsem egységesek)

12 Kérdések –problémák - válaszok
Társulás esetén melyik önkormányzat készítse el a tervet, és kell-e külön önkormányzatonként is? Csak a közfoglalkoztatási terv elkészültével lehet foglalkoztatni, és csak annyit ami a tervben van? Munkaügyi kirendeltségnek el kell-e fogadnia, a végleges változatot be kell-e küldeni? Mikor módosítható, mi a „lényeges változás”? Igényelhető-e a támogatás, ha eltér a tervtől a gyakorlat? Ki szervezhet közcélú foglalkoztatást? Ki a munkáltató és kell-e különbséget tenni a munkáltató – foglalkoztató között? Milyen időtartamú legyen a közcélú munka? Szervezhető-e szakképesítéshez kötött tevékenységre közcélú?

13 A közfoglalkoztatás gyakorlata
Tevékenységek hagyományosak – nem elég egyediek és változatosak Nincs elég munkalehetőség = Többnyire betanított, fizikai munka: településüzemeltetés, karbantartás, köztisztaság, parkgondozás, szakipari tevékenységekhez segítség, rendezvényszervezés Adminisztráció, portaszolgálat, kézbesítés, irattár, szociális kisegítő, sofőr, könyvtári kisegítő, vagyonvédelem Egyediek: iskolabusz kísérő, pedagógus asszisztens, dajka, közterület őrzés, utcafelelős, szociális földprogram – közösségi munka, sport szervező A munkáltató/foglalkoztató között nehéz tiszta helyzetet teremteni Nincs munkaszervezet, ezért a szociális ügyintézőkre hárul a munkáltatói feladatok adminisztrációja Értékteremtő munka-e a közcélú foglalkoztatás?

14 www.afsz.hu „Út a munkához” program
Fontos! információkhoz jutás, jogszabályok teljes körű ismerete, összehangolt működés „Út a munkához” program


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás tervezése és szervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések