Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER MUNKÁRA ÖSZTÖNZŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚT A MUNKÁHOZ 2009. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER MUNKÁRA ÖSZTÖNZŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚT A MUNKÁHOZ 2009. február."— Előadás másolata:

1 A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER MUNKÁRA ÖSZTÖNZŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚT A MUNKÁHOZ 2009. február

2 Az „Út a munkához” program célcsoportja 2008. évi átlag A program célcsoportját a 147,5 + 60 ezer fő alkotja Ebből: rendszeres szociális segélyben részesülők 147,5 ezer fő

3

4

5 A munkaügyi központokban 2008. évben nyilvántartott segélyezettek megoszlása régiónként (fő)

6 Az átalakítás célja és elvárt eredményei célok:  a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása  a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése  a foglalkoztatás növelése  a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében elvárt eredmények:  jelentősen csökkenteni az aktív korú segélyezettek számát (kb. évi 80- 100 ezer fővel)  markánsan kettéválasztani a szociális segélyesek, ill. a foglalkoztatás- politikai eszközökkel támogatottak táborát (hatékonyabbá teszi a kirendeltségi időfelhasználást)  tisztítani a regisztrált álláskeresők állományát (az álláskeresők valóban a munkára kész és képes népességből kerülnek ki)  hatékonyabbá tenni az önkormányzatok, a családsegítők és az állami foglalkoztatási szolgálat közötti feladatmegosztást  munkaerőpiaci támogatások felhasználását célzottabbá tenni  javítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők relatív foglalkoztatási pozícióját

7 Az önkormányzatok feladatai 2009. január 1-től 1. A 2008. december 31-én RSZS-ben részesülő személyek felülvizsgálata •besorolás : - rendszeres szociális segélyezett - rendelkezésre állási támogatásban részesülő 2. Közfoglalkoztatási terv készítése 2009. évben: • március 31-ig a helyi önkormányzat jegyzője felülvizsgálja az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők szociális ellátásra való jogosultságát, •ezzel egyidejűleg a települési önkormányzat vagy társulása elkészíti a közfoglalkoztatási tervet, amelyet a munkaügyi központ, illetve szociálpolitikai kerekasztal véleményezését követően április 15-ig a képviselő-testület elfogad. 2010. évtől kezdődően: • a települési önkormányzat vagy társulása a közfoglalkoztatási tervet minden év január 31-ig készíti el, •a kirendeltség véleményét figyelembe véve az önkormányzat képviselő- testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve évente február 15-ig véglegesíti.

8 A felülvizsgálat folyamata Ügyfél Önkormányzat Elvégzi az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás az önkormányzat által kijelölt szervnél (családsegítő központ) nyilvántartásba veteti magát és teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat a munkaügyi központ kirendeltségével működik együtt és regisztrált álláskeresőként teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat együttműködési kötelezettség :  közfoglalkoztatásban vesz részt  elfogadja a kirendeltség által számára felajánlott megfelelő munkát  elfogadja és igénybe veszi a kirendeltség által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást és képzési lehetőséget, valamint munkaerő- piaci programban való részvételt a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező személy köteles olyan képzésben részt venni, amely az általános iskolai végzettség, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzését biztosítja

9 A felülvizsgálatot követően kialakított csoportok bemutatása munkavállalási korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória lesz az eddigi egy (segély) helyett: rendszeres szociális segélyezettek: • munkára egészségi okok miatt nem képesek • 55 év felettiek • ha a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátását az önkormányzat nem tudja biztosítani rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: • a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak • közfoglalkoztatásban, képzésben illetve munkaerőpiaci programokban vesznek részt • a fentiek hiányában folyósítják számukra a juttatást

10 Rendszeres szociális segélyezettek  együttműködési kötelezettség: az önkormányzat által kijelölt szervvel, jellemzően a családsegítő szolgálatokkal áll fenn  együttműködés célja: képességfejlesztés, életmódformálás  önként vállalhatja a rendelkezésre állási támogatásban való részvételt, és az azzal járó összes kötelezettséget  összege: az eddigi szabályokat kell alkalmazni, vagyis továbbra is a család összetételének figyelembevételével a nyugdíjminimum 90%-ig egészíti ki a család jövedelmét (max. a nettó minimálbér)  szankció: a segély megszüntetése  együttműködés megszegése esetén (2 éven belül ismételten megszegi)  fekete munkavégzés ( 1. alkalommal 1 hónapos szüneteltetés, 2. alkalommal megsz ü ntetés)

11 Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak  az ellátásra való jogosultság feltétele: közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel (35. év alatti, általános iskolát nem végzettek esetén speciális szabály)  együttműködési kötelezettség: állami foglalkoztatási szervvel (nyilvántartásba vétel és álláskeresési megállapodás megkötése)  összege: fix, a család létszámától függetlenül a minimálnyugdíj összegével egyezik meg  szankció: juttatásra való jogosultság megszüntetése  neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából  a felajánlott munka visszautasítása  fekete munkavégzés (azonos a segélyével)

12 35 év alatti, alapfokú végzettséggel nem rendelkező rendszeres szociális segélyben részesülők száma (fő)

13 A közfoglalkoztatási terv Fogalma: Az önkormányzat (önkormányzati társulás) által a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából készített éves terv. Tartalma:  a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetétele  a részben, vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok és várható ütemezésük  az egyes feladatok ellátásához szükséges létszám  a közfoglalkoztatás finanszírozásához rendelkezésre álló források A közfoglalkoztatási terv év közben módosítható.

14 A közfoglalkoztatási terv készítésének folyamata  A rendszeres szociális segélyezettek 2008. évi helyzetének elemzése, értékelése  Az aktív korúak ellátására jogosultak 2009. évi helyzetének tervezése, értékelése  A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok várható ütemezése, a feladatok elvégzéséhez szükséges létszám megtervezése  A közfoglalkoztatási terv megküldése 15 napon belüli véleményezésre a munkaügyi központ kirendeltségének, illetve 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak.  A közfoglalkoztatási terv elfogadása, majd megküldése a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságához.

15 A program megvalósítását segítő további intézkedések  Országos Foglalkoztatási Paktum  Egységes foglalkoztatási-szociális adatbázis létrehozása  Közfoglalkoztatási terv készítése  Start Régió Program járulékmentesség biztosítása 3 éven keresztül azoknak a munkaadóknak, akik legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben, vagy településen lakó rendelkezésre állási támogatásban részesülő álláskeresőt foglalkoztatnak  KKV+ program azok a vállalkozások, amelyek létszámukat legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresővel, vagy a legalább egy éve kereső tevékenységet nem folytató személlyel, vagy létszámleépítéssel érintett munkavállalóval bővítik, 1+1 évig foglalkoztatják, az első évben teljes járulékmentességet kapnak  Szociális szövetkezetek támogatása  Foglalkoztatási paktum kistérségi szinten  Tranzit foglalkoztatási programok

16 A programmal kapcsolatos szakmai feladatok ütemezése I.  Tájékoztató a START- régió kártyával foglalkoztatottak kedvezményéről  Útmutató - A munkaügyi kirendeltségek számára a közfoglalkoztatási terv véleményezéséhez  Útmutató - A 35. év alatti álláskeresők képzésbe vonásához  Útmutató - Az álláskeresők mikro-, kis és középvállalkozásnál, valamint civil szervezetnél történő foglalkoztatásának támogatása  Útmutató - A közfoglalkoztatási terv és az álláskeresési megállapodások összhangjának megteremtése  Határidő: 2009. február 3.  Határidő:2009. február 9.  Határidő: 2009. február 15.

17 A programmal kapcsolatos szakmai feladatok ütemezése II.  Pályázati kiírás a közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatására  Útmutató - A Foglalkoztatási és Szociális adatbázis működéséhez  Az önkormányzatok és a munkaügyi szakemberek belső képzésének megszervezése  A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis üzembe helyezése és működtetése  Határidő: 2009. február 15.  Határidő: 2009. március 16.  Határidő: 2009. január és utána folyamatos  Határidő: 2009. április 1.


Letölteni ppt "A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER MUNKÁRA ÖSZTÖNZŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚT A MUNKÁHOZ 2009. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések