Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főigazgatói értekezlet A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS KIRENDELTSÉGI FELADATOK AZ ÁLLÁSKERESÉSI MEGÁLLAPODÁS LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI 2008. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főigazgatói értekezlet A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS KIRENDELTSÉGI FELADATOK AZ ÁLLÁSKERESÉSI MEGÁLLAPODÁS LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI 2008. november."— Előadás másolata:

1 Főigazgatói értekezlet A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS KIRENDELTSÉGI FELADATOK AZ ÁLLÁSKERESÉSI MEGÁLLAPODÁS LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI 2008. november 27–28. SÁRVÁR

2 A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS KIRENDELTSÉGI FELADATOK

3 A közfoglalkoztatási terv fogalma Egyéves időtartamra szóló terv. Tartalma:  ellátandó közfeladatok,  az egyes munkafeladatokhoz szükséges létszám,  a feladatok várható ütemezése,  a megvalósítás költségei.

4 A közfoglalkoztatás formái  Közcélú munka  Közmunka  Közhasznú munka* * Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosítását követően az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények részére közhasznú munkavégzés támogatása nem nyújtható.

5 A kirendeltségek, illetve kirendeltség és szolgáltató központok által szolgáltatott adatok, információk, előrejelzések A kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez az alábbi adatokat biztosítja az önkormányzatok részére:  a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható létszáma,  az érintettek életkor, nem, iskolai végzettség, szakképzettség szerinti összetétele,  a munkaügyi központok szervezésében induló képzések várható szakirányai, a résztvevők létszáma,  a térségben induló helyi, központi és európai uniós munkaerő-piaci programok adatai.

6 A közfoglalkoztatási terv áttekintése A közfoglalkoztatási tervet a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy áttekintésre megküldi a munkaügyi központ kirendeltségének, illetve kirendeltség és szolgáltató központnak. Észrevételek megküldésének határideje: 15 nap Az észrevételezéshez javasolt bizottság összetétele:  a regionális munkaügyi központ munkatársa, aki koordinálja a bizottságok munkáját  kirendeltségi munkatárs(ak)

7 Az észrevételezés szempontjai  A közfoglalkoztatási terv tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott elemeket?  A tervezett feladatok és az azok elvégzéséhez szükséges létszám összhangban állnak-e egymással, a létszám biztosítható-e?  A munkaügyi központ szervezésében induló képzési és munkaerő-piaci programok ütemezését figyelembe vették-e a tervezéskor?

8 Határidők 2009. évben:  március 31-ig a helyi önkormányzat jegyzője felülvizsgálja az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők szociális ellátásra való jogosultságát,  ezzel egyidejűleg a települési önkormányzat vagy társulása elkészíti a közfoglalkoztatási tervet, amelyet a munkaügyi központ egyetértését követően április 15-ig a képviselőtestület elfogad. 2010. évtől kezdődően:  a települési önkormányzat vagy társulása a közfoglalkoztatási tervet minden év január 31-ig készíti el,  a kirendeltség észrevételeit figyelembe véve a az önkormányzat képviselőtestülete, illetve a társulás döntéshozó szerve évente február 15-ig véglegesíti.

9 VÁLTOZÁSOK AZ ÁLLÁSKERESÉSI MEGÁLLAPODÁSOK RENDSZERÉBEN

10 AZ ÁLLÁSKERESÉSI MEGÁLLAPODÁS JELENLEGI ELEMEI  Együttműködési kötelezettség vállalása  Önálló munkakeresésre vonatkozó adatok  Képzés elfogadására tett nyilatkozat  Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó információk  A munkakeresést segítő további információk (pl.: költségtérítés)

11 Változások a törvénymódosítást követően  Az álláskereső együttműködési kötelezettsége – Kibővül a felajánlott képzés, munkaerő-piaci programban való részvétel, vagy szolgáltatás kötelező vállalásával.  Az álláskeresők nyilvántartásából való törlése – A törlési okok kibővülnek: a felajánlott képzést, szolgáltatást, munkalehetőséget, munkaerő-piaci programban való részvételt nem fogadja el.

12 Az álláskeresési megállapodás megkötésének célja  Az aktív korúak ellátásában részesülő személy felkészítése a nyílt munkaerőpiacra való visszajutásra.  Az egyén munkavállalási esélyeinek növelése.  A törvény által előírt kötelező együttműködés finomítása, az álláskereső igényeinek figyelembe vételével.

13 Az álláskeresési megállapodás tartalmának változása  Az álláskereső által használt álláskeresési formák, illetve mely álláskeresési forma elsajátításához kér segítséget.  Az álláskereső egyéni képességeinek, munkatapasztalatainak feltárása az eddigi munkaterületeken szerzett gyakorlatok figyelembe vételével.  A szolgáltatási elemek kiválasztása, az egyén igényeinek figyelembe vételével.  A munkavállaláshoz szükséges szak-, illetve betanító képzés közös megtervezése, kiválasztása.  Az álláskeresőnek a kirendeltségen történő jelentkezésének gyakorisága.  Az OMMF által feltárt fekete munka miatti szigorúbb együttműködés formái.

14 Az álláskeresési megállapodás módosításának fontossága  A megállapodás nem teljesítése a nyilvántartásból való törlést vonja maga után  Informatikai támogatottságra van szükség  Az álláskeresési megállapodások folyamatos változásának követésére e nélkül nincs lehetőség  Az IR-ben jelenleg megkötött álláskeresési megállapodások tartalmának felülvizsgálata

15 Köszönöm a figyelmet! Lőrincz Leó főosztályvezető Foglalkoztatási és Szolgáltatási Főosztály


Letölteni ppt "Főigazgatói értekezlet A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS KIRENDELTSÉGI FELADATOK AZ ÁLLÁSKERESÉSI MEGÁLLAPODÁS LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI 2008. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések