Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Történeti episztemológia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Történeti episztemológia"— Előadás másolata:

1 Történeti episztemológia
Megismerhető-e a múlt? Vonyó József 2009. szeptember

2 Megismerhető-e a múlt? Igen – részlegesen
Teljességgel soha – de szakszerű kutatómunkával egyre jobban Az ismeretek kettős dimenziója: Mennyiségi (megismerés) Mélységi (megértés) A felhalmozott ismeretek Új eljárások és módszerek Szemlélet – új megközelítések

3 A megismerés korlátai Három befolyásoló (korlátozó) tényező A forrás
A kutató Az olvasó

4 A forrás mint korlát 1. Objektív (az eltelt idő és a körülmények hatásai) Eltűnése Mennyisége (kevés, sok) Állapota 2. Szubjektív (az írott forrás, műalkotás alkotójának befolyásoló szerepe) Érdek hamisítás Látásmód, értékrend, értékítélet (társadalmi státus, nemzetiség, vallás, iskolázottság, vagyoni helyzet stb. szocializáció) hatásai Műfaji sajátosságok (sajtó, napló – memoár, szóbeli emlékezés, film, irodalmi [művészeti] alkotás FORRÁSKRITIKA

5 A forrás Típusai Írásos Tárgyi
a) Elsődleges (az esemény résztvevői egyidejűleg alkotják) Hivatalos iratok Személyes dokumentumok (levelek, naplók) Statisztikák Térképek b) Másodlagos (külső szemlélő kortársak egyidejűleg, vagy az események részesei utólag alkotják) Újság Memoárok Tárgyi Új információhordozók (fotó, film, internet) Szóbeli

6 Történeti érdeklődés és forrás
gazdaság- társadalom- Politikatörténet életmód- történet kultúr- stb. Írott források egyéb források A technikai fejlődés hatása a történeti források típusainak alakulására

7 A kutató Saját korának hatásai A személyiség hatásai
Más körülmények, értékek, szemléletmód Fontos kritérium: Klasszikus: Ragaszkodni a forrásokhoz Reális: EMPÁTIA a kutató a vizsgált korszak viszonyai alapján értékelje az eseményeket, tetteket és a személyeket – szakszerű és szigorú forráskritika A személyiség hatásai Érdek hamisítás Látásmód, értékrend, értékítélet (társadalmi státus, nemzetiség, vallás, iskolázottság, vagyoni helyzet stb.) hatásai

8 Az olvasó 1. Saját korának hatásai 2. A személyiség hatásai
Más körülmények, értékek, szemléletmód 2. A személyiség hatásai Érdek hamisítás Látásmód, értékrend, értékítélet (társadalmi státus, nemzetiség, vallás, iskolázottság, vagyoni helyzet stb.) hatásai 3. Hogyan olvassunk történeti szöveget? A kor ismerete Beleélés

9 Irodalom Kötelező: Ajánlott:
Ormos Mária: A történelem és a történettudományok. Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. Gyáni Gábor: A történetírás fogalmi alapjairól. In Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris, Budapest, –53. Ajánlott: Romsics Ignác: Mi a történelem? In uő: Múltról a mának. Osiris, Budapest, –457. Romsics Ignác: A történész mestersége. Rubicon, 2003/6. sz. Ormos Mária: A történelem vonatán. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, –62.


Letölteni ppt "Történeti episztemológia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések