Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jánosi Beatrix szeptember 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jánosi Beatrix szeptember 08."— Előadás másolata:

1 Jánosi Beatrix 2012. szeptember 08.
ÉRTÉKEK Jánosi Beatrix 2012. szeptember 08.

2 Érték fogalma Vezéreszme
(amelyhez a társadalmi cselekvésnek alkalmazkodnia kellene) Meghatározza alapvetően: - egyén - csoport - közösség társadalmi helyzete, tevékenysége - egyén személyisége

3 Megkülönböztetünk: - reális és ideális - általános és specifikus
- nemzetközi és nemzeti, - egy-egy népcsoportra jellemező - réteg specifikus - egyén társadalomba való beilleszkedését segítő - a belső harmónia megteremtését szolgáló - objektív, illetve szubjektív - reális és ideális

4 Mit vár el a társadalom az iskolától és a pedagógustól?
Értékek közvetítését - Megtanítsa az emberi értékekre (őszinteség,többi ember szeretete,konfliktusok helyes kezelése, felelősségtudat, boldogság, természet tisztelete, alkotó életvezetés) Értékek felfedezését - Új értékek felismerése, azok beépítése Értékteremtést Pedagógiai hatásrendszer működtetését (nevelési-oktatási módszerek és eszközök, fejlődés elősegítésének módja, pedagógus különféle szerepei, szervezeti és munkaformák)

5 Milyen értékeket közvetít az iskola?
Világnézeti alapértékeket (hagyományok őrzése, hazafiság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, esélyegyenlőség) Erkölcsi alapértékeket Kulturális alapértékeket Egyetemes emberi értékeket és normákat (méltóság,az ember és az élet tisztelete,család szeretete stb.) Nemzeti Alaptanterv: (erkölcsi,hazafiasságra, demokráciára, családi életre, egészségre, médiatudatosságra, pénzügyi nev. önkéntesség stb)

6 Milyen értéket közvetít a vezető?
Személyes példamutatás A másság elfogadása, tiszteletben tartása Lelkiismeretesség Empátia Erkölcsi nevelés (a nevelésnek kedvező körülmények közötti megteremtésén fáradozik,olyan lehetőségeket biztosít, amelyek erősítik az erkölcsi nevelés esélyeit stb.) Igazságosság A „mindenkinek igényei, képességei és törekvései„ szerint elv

7 Fontos értékek Veszélyek
Értékközvetítés Értékmegőrzés Értékek, hagyományok átörökítése és folyamatos fejlesztése Közösségfejlesztés Demokrácia Konstruktív életvezetés: - rend - fegyelem - szülői házzal való kapcsolat Szeretet (elfogadás, figyelem, bíztatás, odafordulás stb) A pedagógus nem ismeri el és nem támogatja az értékes gyermeki megnyilvánulásokat Mindazokat, amelyek nem értékesek nem építi le vagy nem előzi meg annak kialakulását Ha nem képes felismerni a gyermek aktuális szükségletét, vagy éppen elnyomja azokat (pl.: tilt, parancsol, utasít)

8 Kérdések Megfelel-e az iskola és a vele szemben támasztott társadalmi követelményrendszer a nevelés iránti vágyainknak, óhajainknak? Milyen legyen a 21. század iskolája? Milyen ismereteket, műveltségelemeket, értékeket közvetítsen? Milyen kompetenciák fejlesztésében segítsen, és főként hogyan?

9 Melyik pedagógus ne számolta volna már ki azt, hogy egy emberöltő alatt hány gyermekre gyakorol hatást? Hány gyermek, akit élete során tanít, nevel? És ezek a gyermekek mind továbbadják azokat az értékeket, amelyeket átadott, beépített. Ekkor még nem számoltunk azzal, hogy ezek között a gyermekek között vannak majd olyanok is, akik pedagógusok lesznek. Az ő szerepük ismét kimagasló lesz a folyamatos értékátadásban.

10 A pedagógus felelőssége rendkívül nagy, ezrekben mérhető
A pedagógus felelőssége rendkívül nagy, ezrekben mérhető! Nem hibázhatunk tehát, s ha mégis, ki kell javítanunk. Ahhoz viszont nincs jogunk, hogy felelőtlenül álljunk ehhez a kérdéshez!  ”Egy szabadságszerető hazában a tökéletes nevelés kötelesség.” (Gróf Széchenyi István)


Letölteni ppt "Jánosi Beatrix szeptember 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések