Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu GAZDASÁGPOLITIKA 2009/2010. II. Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu GAZDASÁGPOLITIKA 2009/2010. II. Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu."— Előadás másolata:

1 Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu
GAZDASÁGPOLITIKA 2009/2010. II. Majoros András

2 Kötelező irodalom Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából. Aula Kiadó, Budapest, 2004

3 1. A GAZDASÁGPOLITIKA FOGALMA, FUNKCIÓI ÉS RÉSZPOLITIKÁI

4 1. A gazdaság koordinációs mechanizmusai
Koordinációs mechanizmus: a gazdasági szereplők döntéseit, cselekedeteit befolyásoló/irányító alapelvek és szabályok összessége. Típusai (Kornai, 1983 alapján): Piaci Bürokratikus Etikai Agresszív

5 adakozás (egyoldalú, kölcsönös)
Piaci Bürok-ratikus Etikai Agresszív A gazdasági szereplők közötti kapcsolatok horizontá-lisak vertikálisak A gazdasági tevékenységek fő koordináló ereje verseny szabályozás etikai alapelvek parancs A szükséglet-kielégítés alapvető módja piaci csere elosztás adakozás (egyoldalú, kölcsönös) erőszak

6 Vegyes gazdaság (mixed economy): olyan gazdasági rendszer, amelyben a magán- és az állami (közösségi) tulajdon, valamint a piaci és a bürokratikus koordináció egymást kiegészíti. Piacgazdaság (market economy): olyan vegyes gazdaság, amelyben a magántulajdon és a piaci koordináció domináns. (A továbbiakban piacgazdaságot tételezünk fel.)

7 Piaci kudarc (market failure):
A piaci koordináció működéseként bekövetkező, társadalmilag nem hatékony erőforrás-elosztás Pl. monopolhelyzet, negatív externáliák, pénzpiaci „buborékok” Kormányzati kudarc (government failure): Az állam (kormányzat) gazdasági beavatkozása hatására bekövetkező, társadalmilag nem hatékony erőforrás-elosztás Pl. bürokrácia „túlburjánzása” (→ korrupció), pazarlás („puha költségvetési korlát”)

8 2. Gazdaságpolitika (economic policy)
Az állam (kormányzat) gazdaságot szabályozó, befolyásoló tevékenysége, melynek keretében a politikai értékeket és érdekeket különböző szakpolitikai eszközök alkalmazása szolgálja. közgazdaságtan (alkalmazott makroökonómia) + politikai érdekek + politikusi készségek és kormányzati gyakorlat + „döntés művészete”

9 3. A gazdaságpolitika funkciói
A gazdaság működéséhez szükséges intézményi és jogi keretek biztosítása A verseny fenntartása, szabályozása Allokáció: olyan termékek és szolgáltatások (ún. közjavak) előállítása, melyeket a magánszféra nem képes előállítani. Újraelosztás (redisztribúció): a piacon keletkező (elsődleges) jövedelmek átcsoportosításával az ún. közjavak előállításának finanszírozása, vala-mint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

10 A redisztribúció dilemmája
Méltányosság Hatékonyság

11 Stabilizáció Rövid távon: konjunktúra-szabályozás Visszaesés (dekonjunktúra) idején a gazdaság élénkítése; fellendülés (konjunktúra) idején a a „túlfűtöttség” megakadályozása Hosszú távon: a gazdaság „fenntartható” növekedése/fejlődése feltételeinek biztosítása

12 4. A gazdaságpolitika részpolitikái
Makrogazdasági eszközök Mikrogazdasági eszközök Társadalompoli-tikai eszközök Monetáris politika (monetary policy) Versenypolitika (competition policy) Oktatáspolitika (education policy) Iparpolitika (industrial policy) Lakáspolitika (housing policy) Költségvetési politika (fiscal policy) Foglalkoztatás-politika (employment policy) Egészségügyi politika (health policy) Kereskedelem-politika (trade policy) Nyugdíjpolitika (pension policy)


Letölteni ppt "Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu GAZDASÁGPOLITIKA 2009/2010. II. Majoros András majoros@uranos.kodolanyi.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések