Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A POLITIKAI MARKETING HATÁSA A DEMOKRÁCIA MINŐSÉGÉRE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A POLITIKAI MARKETING HATÁSA A DEMOKRÁCIA MINŐSÉGÉRE"— Előadás másolata:

1 A POLITIKAI MARKETING HATÁSA A DEMOKRÁCIA MINŐSÉGÉRE
Orosdy Béla Pécsi Tudományegyetem

2 A politikai marketing térnyerése
A posztmodern társadalomfejlődés eredményeként a ’80-as évekre a fejlett demokráciákban a marketing teret nyert a politikában is, és rögtön felmerült a kérdés, hogy milyen hatást gyakorol a demokrácia működésére

3 Erkölcsös-e a politikai marketing?
A vita mindmáig alapvetően arról szól, hogy milyen marketing technikák gyakorolnak: negatív hatást a demokrácia működésére, okoznak ún. ’demokrácia deficitet’, illetve járnak együtt olyan, a társadalmi-politikai életben korábban nem tapasztalt fejleményekkel, amelyek a demokratikus közélet minőségét javítják.

4 A ’posztmodern politika’ által a politika számára teremtett kényszer
A politikai marketing a politikusi léthez vezető kerülőút A politikus ’felépíthető’ A pártok marketingmunkája és a politikai korrupció ’összeér’ Dominánssá válik a rövid távú politikusi gondolkodás A politikai marketingkampány permanenssé válik

5 A ’posztmodern politika’ által a politika számára teremtett lehetőség
A politika marketingalapra helyezése megfelel a posztmodern társadalmi átalakulásnak A politikai marketing felszabadította a politikussá válás céhes kötöttségeit A politika pártszempontú megközelítése erodálódik

6 Választói oldali újdonságok
A politikai elkötelezettség személyes jellege erodálódik A politikus belső hitelességét legyűri külső hitelessége A politikai elkötelezettség a korábbinál rugalmasabbá válik A marketing kitágítja a politizáló polgárok körét

7 A politikai kommunikáció átalakulása
A polling informál, de ezáltal befolyásolja a választói magatartást is A politikai kommunikáció hagyományos eszközei manipulálnak és riasztóak Az e-marketing a politikában a demokratikus keretek lazulásához vezet

8 A politikai kommunikáció átalakulása
A hagyományos médiumok uralma megtörik A marketing a távlatos politikát is szolgálja A marketing átláthatóbbá teszi a politikai viszonyokat, a politikusok karakterét A politikai e-marketing új típusú nyilvánosságot teremt

9 1) Posztmodern társadalmi jelenségek:
A marketingnek tulajdonított demokrácia-fejlemények mögött az ember pszichés jellemzői és az alábbi társadalmi-gazdasági mechanizmusok állnak: 1) Posztmodern társadalmi jelenségek: a hagyományos osztály- és szakma-struktúrák háttérbe szorulása, fragmentálódása; nyitott, képlékeny és rugalmas mikro-csoportosulások, szubkultúrák kialakulása; ’mesterséges valóságok’ létrehozása (a médiában, illetve maga az internet).

10 2) A piac törvényei 3) Az emberi psziché (bizonytalan szituáció kezelése, védekezés, megerősítés) 4) A politika öntörvénye; 5) A technikai fejlődés (az elektronikus médiumok, a telefónia és az informatika forradalma); 6) Maradi, tradicionális, illetve idealista (a valóságtól elrugaszkodott) világszemlélet.

11 A marketing feladata a politikában
Támogatni adott pártot, politikust a hatalom megszerzésében illetve megőrzésében. Ennek során a politikai marketingaktivitás területei: a társadalom vágyainak, igényeinek, preferenciáinak a feltérképezése; a politikusok orientálása a politikai termékek rendszerbe foglalása és fejlesztése, valamint eladásának menedzselése terén.

12 A marketing a politikában is csak közvetítő
A politikai marketing az egyik fő ágense a politikapiaci szereplők sikeres és hatékony találkozásának. Ennek keretei között azonban ugyanúgy szolgálhat társadalmilag progresszív, mint retrográd célokat, és eszközhasználatát is érheti jogos kifogás. A marketingnek tehát nem kell a felelősséget vállalnia a demokrácia deficitekért, de a dicséretek is csak részben jogosak.

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A POLITIKAI MARKETING HATÁSA A DEMOKRÁCIA MINŐSÉGÉRE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések