Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 1 BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA Előadás: szerda 18-20 óra, Laky Dezső terem (GO3) Előadó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 1 BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA Előadás: szerda 18-20 óra, Laky Dezső terem (GO3) Előadó:"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 1 BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA Előadás: szerda 18-20 óra, Laky Dezső terem (GO3) Előadó: Fenyővári Zsolt mh.: 544-676, ill. 30 248 90 19 fenyovzs@eco.u-szeged.hu Értékelés: ötfokozatú minősítés az írásbeli vizsgadolgozat alapján 30 perc; 15 igaz-hamis állítás (1-1 pontért) és 15 feleletvá- lasztó kérdés (2-2 pontért), összesen 45 pont Az elégséges feltétele: 22 pont Tananyag: 1-4, 12. témakör: az előadások anyaga 5-11 témakör: Nellis-Parker: A közgazdaságtan alapjai Panem Kft. 1998 (Fókusz könyváruház) + ea. SZTE, GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport 6722, Szeged, Honvéd tér 6. Meghirdető:

2 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 2 A kurzus programja DátumTémakör szeptember 13. 1. Bevezetés. A közgazdaságtan alapfogalmai szeptember 20. 2. A fogyasztói viselkedés mikroökonómiája szeptember 27. 3. A termelés mikroökonómiája, a vállalat viselkedése október 4. 4. Piaci elégtelenségek október 11. 5. A makroökonómia alapjai. A gazdasági tevékenység mérése október 18. 6. A nemzeti jövedelem meghatározása október 25. 7. Gazdaságpolitika I. A fiskális politika november 8. 8. Gazdaságpolitika II. A monetáris politika november 15. 9. Kínálatoldali közgazdaságtan november 22. 10. Nemzetközi kereskedelem november 29. 11. Árfolyampolitika december 6. 12. Esettanulmány  a magyar gazdaság aktuális kérdései december 13. ELŐVIZSGA

3 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 3 I. Bevezetés. A közgazdaságtan alapfogalmai A témakör vizsgálódási területei: 1.A közgazdaságtan tárgya (szűkösség és választási lehetőségek) 2.Allokációs (koordinációs) mechanizmusok 3.Mikro- és makroökonómia 4.A marginális megközelítés 5.A modellek, a modellfeltevések és valóság viszonya, a modellek tesztelése 6.Közgazdasági alapelvek (egyéni versus közösségi érdek, költség-haszon mérlegelés, önérdek és racionalitás) 7.A Pareto-hatékony allokáció

4 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 4 1.A közgazdaságtan tárgya Az erőforrások jellemzője: szűkösség (gazdasági javak  szabad javak) Dönteni kell az elosztás mikéntjéről! Közgazdaságtan: „a döntések és választások tudománya” Választási lehetőségLétező alternatívák Alternatív költség: a következő legjobb lehetőség elszalasztott hozama! Alternatív versus elsüllyedt költség: …?

5 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 5 2. Allokációs mechanizmusok Alapkérdés: Melyek az erőforrások elosztásának alapvető intézményei? Allokációs rendszerek (Kornai):  Hagyományokon alapuló koordináció  Bürokratikus koordináció  Agresszív koordináció  Piaci koordináció

6 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 6 3. Mikro- és makroökonómia KÖZGAZDASÁGTAN elméleti alkalmazott  Mikroökonómia  Makroökonómia  Nemzetközi közgazdaságtan  Elmélettörténet  Marketing  Ipargazdaságtan  Számvitel  Menedzsment…stb. Mikroökonómia: az elkülönült szereplők gazdasági viselkedésének tudománya… Makroökonómia: összevont mutatók segítségével a gazdaság egészét vizsgálja…

7 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 7 4. A marginális megközelítés A mikroökonómia sajátos elemzési technikája: határelemzés átlag Inkább „ex post”! határInkább „ex ante”! Marginális szemlélet: Azt vizsgáljuk, hogy a következő erőforrásegység elfogyasztásával, megter- melésével, bevonásával stb. milyen pótlólagos előnyök-hátrányok járnak. Ilyen értelemben beszélhetünk: határhaszonról, határköltségről, határbe- vételről, határprofitról stb.

8 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 8 5. A modellek, a modellfeltevések és valóság viszonya, a modellek tesztelése A modellezés okai:  A valós rendszer nem tesztelhető (emberekről van szó!)  A változók száma nagy  A rendszer állandóan változásban van A jó modell viselkedése: Ugyanazokkal az outputokkal reagál a vizsgált inputokra, mint az eredeti rendszer. Az elemzés módszere:„ceteris paribus” vizsgálódás „ceteris paribus”: egyéb tényezők változatlansága mellett A vizsgált változón kívül minden egyéb tényezőt változatlannak tekintünk. A modell változói: RENDSZER „fekete doboz” inputok exogén változók outputok endogén változók

9 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 9 6. Közgazdasági alapelvek a) egyéni versus közösségi érdek b) költség-haszon mérlegelés c) önérdek és racionalitás Adam Smith: A „láthatatlan kéz”… de: Az egyéni érdek aggregátuma nem feltétlenül egyenlő a köz érdekével! Hagyományos megközelítés: egy döntés akkor hatékony, ha hozam > költség de: Létezhetnek a mérlegelésnek egyéb szempontjai is, pl. méltányosság… Önérdek: az „enyém” számomra jobb, mint a „tiéd”… Racionalitás: a több jobb, mint a kevesebb; az olcsóbb jobb, mint a drágább…

10 Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 10 7. A Pareto-hatékony allokáció A termelési lehetőségek határgörbéje: Elérhető halmaz sör virsli TLH-görbe:Az erőforrások teljes kihasználtsága mellett elérhető jószágkombinációk összessége Pareto-hatékonyság: Ha egyetlen szereplő helyzete sem javítható anélkül, hogy legalább egy másik szereplő helyzete romolna.


Letölteni ppt "Bevezetés a közgazdaságtanba2006/2007. tanév, 1. félév 1. előadás 1 BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA Előadás: szerda 18-20 óra, Laky Dezső terem (GO3) Előadó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések