Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szocializmus Magyarországon szabadon választható tárgy SZOLNOKI FŐISKOLA 2010/2011-es tanév I. félév Levelező tagozat Társadalomtudományi Tanszék Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szocializmus Magyarországon szabadon választható tárgy SZOLNOKI FŐISKOLA 2010/2011-es tanév I. félév Levelező tagozat Társadalomtudományi Tanszék Dr."— Előadás másolata:

1 A szocializmus Magyarországon szabadon választható tárgy SZOLNOKI FŐISKOLA 2010/2011-es tanév I. félév Levelező tagozat Társadalomtudományi Tanszék Dr. Fülöp Tamás, főiskolai docens Elérhetőség: 35-ös iroda Tel.: 20/466-96-72 E-mail: fulop@szolf.hu

2 Követelmények:  Tantárgy zárása: félév végi kollokvium  A félév sikeres zárásának feltételei: Házidolgozat készítése nettó 6 oldal terjedelemben (A/4) Házidolgozat készítése nettó 6 oldal terjedelemben (A/4) Paraméterek: 12-es betűméret,Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv, 2,5-ös margók Paraméterek: 12-es betűméret,Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv, 2,5-ös margók Irodalmi hivatkozások, felhasznált irodalom a szakdolgozati követelmények szerint Irodalmi hivatkozások, felhasznált irodalom a szakdolgozati követelmények szerint Beadás csak nyomtatott változatban! Beadás csak nyomtatott változatban! Internetes források külön ellenőrzése! Internetes források külön ellenőrzése! Cím: Dr. Fülöp Tamás, főisk. docens Szolnoki Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, 5000, Szolnok, Tiszaliget. (vagy személyesen a Tanszéken) Cím: Dr. Fülöp Tamás, főisk. docens Szolnoki Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, 5000, Szolnok, Tiszaliget. (vagy személyesen a Tanszéken) Neptunon vizsga felvétele, vizsgaidőpontban jegy beíratása Neptunon vizsga felvétele, vizsgaidőpontban jegy beíratása Beadási határidő: 2011. jan. 5. Beadási határidő: 2011. jan. 5.

3 A tantárgy felépítése, dolgozat javasolt témakörei:   Magyarország helyzete a II. világháború után: háborús veszteségek és jóvátételi kötelezettségek   A gazdasági és politikai élet újraindításának feltételei, az ellátás megszervezése, a termelés és közlekedés újraindítása   A demokratikus földreform   A stabilizáció és a hároméves terv   A külpolitikai viszonyok megváltozása, az antifasiszta koalíció fölbomlása és a kelet-európai fejlődés lehetőségei – a hidegháború   A kommunista hatalomátvétel, a gazdasági és társadalmi élet feltételeinek radikális megváltoztatása   A Rákosi diktatúra – Nagy Imre reformprogramja   Az 1956-os forradalom és következményei

4   A tervutasításos gazdaságirányítás és a kommunisták iparpolitikája   A mezőgazdasággal szemben támasztott követelmények   A szocialista termelési mód elmélete   A szocialista gazdasági rendszer önellentmondásai   Társadalmi és életmódbeli változások a szocializmus évtizedeiben   A gazdasági növekedés lelassulása, az életszínvonal politika és a külföldi eladósodás fölgyorsulása   A szocialista rendszer öröksége, a lebontandó rendszer végnapjai

5 Ajánlott irodalom:   Berend T Iván: A szocialista gazdaság története Magyarországon 1945-1975. Kossuth Könyvkiadó Bp., 1979.   Csikós-Nagy Béla: A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén. Akadémiai Kiadó. Bp., 1996.   Előadások anyaga   Fülöp Tamás: Magyarország gazdaságtörténete 1945-1989. I. rész A magyar gazdaság története 1945-1956 között. Szolnok, 1999.   Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete (1914-1989) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.   Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. sz közepéig (szerk.: Honvári János) Bp., 1997.   Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Heti Világgazdaság Kiadó Rt. Bp., 1993.   Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002-   Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945- 1985. I. Az újjáépítés és a tervutasítás időszaka 1945-1968. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp., 1985.   Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században Bp., 2004.   Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története a XX. században. Szöveggyűjtemény I-II. köt. Osiris, Bp., 2003.


Letölteni ppt "A szocializmus Magyarországon szabadon választható tárgy SZOLNOKI FŐISKOLA 2010/2011-es tanév I. félév Levelező tagozat Társadalomtudományi Tanszék Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések