Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rendszer és modell 2006. szeptember-december Előadó: Bornemisza Imre egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rendszer és modell 2006. szeptember-december Előadó: Bornemisza Imre egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 Rendszer és modell 2006. szeptember-december Előadó: Bornemisza Imre egyetemi adjunktus

2 Rendszer és modell Előadás Félév első fele:Rendszer Félév második fele:Modell Az előadásokon a részvétel (erősen:-) ajánlott.

3 A félév szigorlattal zárul. Technikai rendszerek szigorlat: – Gépelem, géprendszertan (elméleti és gyakorlati tételek) – Rendszer és modell Rendszer és modell

4 Mivel foglalkozunk a félév során? 1. hét: A tárgy tematikájának és követelményrendszerének ismertetése 2. hét: A rendszer definíciói. Analitikus és szintetikus szemlélet. Rendszerszemlélet 3. hét: Rendszer és környezet. A rendszer funkciója 4. hét: A rendszer hierarchiája. A rendszer szerkezete. A rendszer folyamatai 5. hét: Rendszerelemzés. Rendszerszintézis 6. hét: Az irányítási rendszer. 7. hét: Az információs rendszer. Rendszertípusok 8. hét: A módszerek áttekintése 9. hét: A modell fogalma. 10. hét: A geometriai modell 11. hét: Rendszerek modellezése 12. hét: A modellek csoportosítása 13. hét: A modellezés módszere 14. hét: Dimenzióanalízis Rendszer és modell

5 Ajánlott irodalom: Szűcs Ervin: Rendszer és modell I., II., Tankönyvkiadó, Budapest 1991. http://web.axelero.hu/eszucs7 Az itt látható anyag megtalálható az alábbi honlapon: http://www.ttk.pte.hu/ami/born – Rendszer és modell címszó alatt Rendszer és modell

6 1. fejezet: A rendszer definíciói - Lexikonok, értelmező szótárak: többféle megfogalmazás - Filozófiai, nyelvi, műszaki, tudományos, politikai, biológiai rendszerek - Részekből, elemekből álló, azok kapcsolatán alapuló egész, egység - stb. Rendszer és modell

7 2. fejezet: Az analitikus szemlélet fogalmai - ismeretszerzés fontossága - objektív világ megismerése - világról alkotott szubjektív kép kialakítása - részfolyamatok elemzése Az oktatásban: - egyes tudományterületek: mint különálló tantárgyak (?!) - statikus, lezárt kép a változó világ bemutatása helyett - fontos a stabil alapelvek oktatása, de a gondolkodni-tanítás fontosabb Rendszer és modell

8 Az analitikus szemlélet jellemzői Rendszer és modell

9 3. fejezet: A szintetikus szemlélet fogalmai - szaktudományi elszigetelődés helyett: integrálás, tudományközi kapcsolatok - multi-, pluri-, kereszt-, inter-, transz-diszciplinaritás - hasonlóságok felismerése (a modellezés alapja) - „szupertudomány”: minden problémára választ ad (?!) - a felismert analógiák túlértékelése a különbözőségek (hibás) elhanyagolásához vezethet - túlzott egyszerűsítés veszélye Az oktatásban: - a tényleges szaktudás nélküli oktatás nem hiteles Rendszer és modell

10 A szintetikus szemlélet jellemzői Rendszer és modell

11 4. fejezet: A rendszerszemlélet fogalmai - feloldja az analitikus és szintetikus szemlélet közti ellentmondást - soha nem önmagában, elszigetelten vizsgálunk valamit, mindig egy nagyobb egész részeként tekintjük (egy adott rendszer részrendszere ill. eleme) - a rendszerszemlélet áthatja az alkotás minden lépését Az oktatásban: - a szakterület alapos ismerete mellett fontos az összefüggések meglátása és feltárása (lásd: szigorlat!) Rendszer és modell

12 Az alkotás folyamata 1. Célmeghatározás (érdekek, igények, pontos megfogalmazás) 2. „Gyártmány” tervek (lehetőségek, kötöttségek) 3. „Gyártás” tervek (lehetőségek, kötöttségek – ha kell, GoTo 2) 4. Döntés (kitüntetett szempontok) 5. Végrehajtás megszervezése (ha kell, GoTo 3) 6. Ellenőrzés (kapcsolatok – ha kell, vissza az előző pontokhoz) Ezután kezdődhet a végrehajtás. Rendszer és modell

13 A rendszerszemléletű szakember „dicsérete” A rszsz. sze.: - nyitott a többi szakterület irányába, - keresi a tudományközi tapasztalatcsere lehetőségeit, A rszsz. sze. tudja, hogy: - egyik tudományág sem lesz a másik „alárendeltje” - szakterülete szempontjai az összes szempontnak csak szűk részét képezik - a vizsgált rendszer egy nagyobb rendszer része, nem elszigetelt Rendszer és modell

14 5. fejezet: Rendszer és környezet - Folyt. köv. Rendszer és modell


Letölteni ppt "Rendszer és modell 2006. szeptember-december Előadó: Bornemisza Imre egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések