Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÚJ IDEGENRENDÉSZETI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÚJ IDEGENRENDÉSZETI"— Előadás másolata:

1 AZ ÚJ IDEGENRENDÉSZETI
SZABÁLYOZÁS

2 A HATÁLYOS IDEGENRENDÉSZETI JOGSZABÁLYOK
2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 113/2007(V.24) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról 114/2007.(V.24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 25/2007. (V.31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 28/2007.(V.31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról 26/2007.(V.31.)) IRM rendelet a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól 27/2007.(V.31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

3 Tartózkodási jogcímek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény alapján 2007. július 1-jétől Hat hónapon belüli három hónapot meg nem haladó tartózkodás - repülőtéri tranzitvízum - átutazó vízum - rövid időtartamú beutazóvízum - vízummentes beutazás és tartózkodás Három hónapot meghaladó tartózkodás - tartózkodási vízum - szezonális munkavállalási vízum - nemzeti vízum - tartózkodási engedély - bevándorlási/letelepedési engedély - ideiglenes letelepedési engedély - nemzeti letelepedési engedély - EK letelepedési engedély Teljes jogú schengeni tagságtól Hat hónapon belül három hónapot meg nem haladó tartózkodás - repülőtéri tranzitvízum - egységes átutazó és rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum - korlátozott területi érvényességű rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum - vízumhosszabbítás - vízummentes beutazás és tartózkodás Három hónapot meghaladó tartózkodás - szezonális munkavállalási vízum - nemzeti vízum - tartózkodási engedély - bevándorlási/letelepedési engedély - ideiglenes letelepedési engedély - nemzeti letelepedési engedély - EK letelepedési engedély

4 A hat hónapon belül három hónapot meg nem meghaladó beutazás és tartózkodás I.
Teljes jogú schengeni tagságunkat követően vízummentesen utazhatnak 539/2001/EK tanácsi rendelet 2. mellékletében (pozitív lista) található országok állampolgárai. A tagállamok egyikében huzamosan tartózkodó / élő, menekültként elismert vagy hontalan személyek, Tagállam alatt a schengeni tagállamok, Ciprus, valamint Románia és Bulgária értendő. D+C vízummal rendelkező külföldi a vízum érvényességi idejének kezdetétől számított 3 hónapig, A KKU 4. mellékletében felsorolt tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi, érvényes úti okmány, valamint az engedély birtokában az engedély érvényességi idején belül 6 havonta legfeljebb 3 hónapig, vízummentesen mozoghat a többi schengeni tagállam területén. (A magyar bevándorlási-, tartózkodási-, letelepedési-, ideiglenes letelepedési-, nemzeti letelepedési-, EK letelepedési engedély, tartózkodási kártya, ill. állandó tartózkodási kártya birtokosa hasonló szabadságot élvez a többi schengeni partner vonatkozásában.) Az államfők és küldöttségük tagjai, valamint a schengeni tagállamok külügyminisztériumai által akkreditált diplomatáknak, igazgatási-, műszaki- és kisegítő személyzetnek kiadott protokoll igazolványok birtokosai (érvényes úti okmánnyal együtt).

5 A hat hónapon belül három hónapot meg nem meghaladó beutazás és tartózkodás II.
Vízummentesen utazhatnak A polgári repülésről szóló december 7-i, chicagói egyezmény szerint a légijármű-vezetői engedéllyel vagy szakszolgálati engedéllyel rendelkezők hivatásuk gyakorlása során Azon harmadik országbeli iskolai tanulók, akik iskolai kirándulás keretében, iskolai csoport tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak a vonatkozó uniós határozat szerint kiadott diáklistával. Azon harmadik országok diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, melyekkel bilaterális alapon részleges vízummentességi megállapodást kötöttünk, Az a menekültként vagy hontalanként elismert külföldi, aki az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében (pozitív lista) szereplő állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik; Katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentő légi járatok személyzetének tagjaként szolgálatot teljesítő, továbbá a segítségnyújtásban közreműködő külföldi; Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európa Tanács által kiállított úti okmánnyal rendelkező külföldi

6 A hat hónapon belül három hónapot meg nem meghaladó beutazás és tartózkodás III.
Azon harmadik országok közös jegyzéke, melyek állampolgárai mentesülnek a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alól a 2414/02001/EK és a 453/2003/EK rendeletek által módosított 539/2001/EK*** rendelet utasítása szerint: ANDORRA, APOSTOLI SZENTSZÉK (VATIKÁN ÁLLAM), ARGENTÍNA, AUSZTRÁLIA, BOLÍVIA*, BRAZÍLIA, BRUNEI DARUSSALAM, CHILE, COSTA RICA, DÉL-KOREA, EGYESÜLT ÁLLAMOK, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, HORVÁTORSZÁG, IZRAEL, JAPÁN, KANADA, MALAJZIA, MEXIKÓ, MONACO, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, SAN MARINO, SZINGAPÚR, ÚJ-ZÉLAND, URUGUAY, VENEZUELA, HONG KONG KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI TÉRSÉG1, MAKAÓ KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI TÉRSÉG2 * április 1-től vízumköteles! 1 A vízummentesség csak azokra vonatkozik, akik rendelkeznek a „Hong Kong Special Administrative Region” (Hong Kong-i Különleges Közigazgatási Régió) útlevelével. 2 A vízummentesség csak azokra vonatkozik, akik rendelkeznek a „Regiăo Administrativa Especial de Macau” útlevelével.

7 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS
A Schengeni Egyezményt teljes körűen alkalmazó EU tagállamok; Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia, melyek schengeni vízumot adnak ki EU tagállamok, amelyek a schengeni joganyag módosításai esetén eseti alapon döntenek az új normák alkalmazásáról: Nagy-Britannia, Írország, Dánia (Nagy-Britannia és Írország nem ad ki schengeni vízumot, Dánia viszont igen) A Schengeni Egyezményhez társult államok, melyek schengeni vízumot állítanak ki: Izland, Norvégia A Schengeni Egyezményhez még nem csatlakozott, de a schengeni joganyagot már részben alkalmazó államok (egyelőre csak nemzeti vízumot állítanak ki): Bulgária, Ciprus, Románia, illetve Svájc.

8 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS A repülőtéri tranzitvízum
A repülőtéri tranzitvízum jele: A. Repülőtéri tranzitvízum felvételére köteles: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Fülöp-szigetek, Ghána, Guinea, Irak, Irán, Kamerun, Libanon, Libéria, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Szenegál, Szíria, Szomália, Szudán, Kongói Demokratikus Köztársaság. A fenti országok állampolgára is mentesül a kötelezettség alól, ha: a) diplomata, szolgálati vagy egyéb hivatalos célból kiállított útlevéllel rendelkezik; b) légi jármű személyzetének tagja, feltéve, hogy a év december hó 7-i chicagói Egyezmény valamely szerződő felének állampolgára c) rendelkezik a 3. melléklet III. részében felsorolt EGT-tagállam vagy Andorra, Japán, Kanada, Monaco, San Marino, Svájc vagy az Amerikai Egyesült Államok által kiadott, a mellékletben meghatározott tartózkodási engedéllyel. Aki rendelkezik valamilyen „erősebb” tartózkodási jogosultságot igazoló engedéllyel (érvényes schengeni vízum, D vízum, schengeni tagállam által kiadott tartózkodási engedély, stb.) – természetesen - mentesül az A vízum kötelezettség alól. Az A vízum tartózkodásra nem jogosít.

9 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS Az átutazóvízum
Az átutazóvízum jele: B. Átutazás alatt december 21-től – nem Magyarországon – hanem a schengeni térségen való átutazás értendő, azaz a külföldi harmadik országból egy másik harmadik országba megy hazánkon keresztül. Pl. Ukrajnából Szerbiába; Oroszországból az Egyesült Királyságba stb. Ha a külföldi hazánkon keresztül valamely másik schengeni tagállamba megy, C vízumot kell felvennie a célország szerinti tagállam külképviseletén. Többszöri átutazás esetén – a C vízumokkal ellentétben – az öt nap átutazásonként számít. Pl.: egy kétszeri 3 napos átutazóvízummal lehetőség van arra, hogy mind az oda-, mind pedig a visszaút 3-3 napos legyen. Az öt nap az egész schengeni térségre van méretezve, csak felső határt jelenti. A vízum rövidebb időre is kiadható, ha az átutazás útvonala nem teszi indokolttá öt napos átutazásra jogosító vízum kiadását. A Ferihegy 1 és 2 terminál közötti átszállás esetén B vízumot kell beszerezni, illetve akkor is, ha az átszállás Ferihegy 1 terminálon belül történik (ui. Ferihegy 1 terminálon belül nincsen tranzitzóna).

10 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS A rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum
A rövid időtartamú beutazóvízum jele: C. A fél éven belüli legfeljebb három hónapos tartózkodás – akár B, akár C vízumok esetén - az egész schengeni övezetre értendő! Ha a külföldi az adott félévben akár magyar, akár valamely más schengeni tagállam(ok) által kiadott vízummal (vízumokkal) már kitöltötte a három hónapot, főszabályként az adott 6 hónapban csak D vízummal, vagy tartózkodási engedéllyel léphet be. Kivételesen ilyen személyeknek korlátozott területi érvényességű vízumot lehet kiadni. A B vízumokkal ellentétben, többszöri beutazás esetén a tartózkodási idő nem beutazásonként értendő. Azaz: egy 20 napos többszöri vízummal pl. egyszer 5 napra, majd 4 napra, később 11 napra lehet beutazni, nem pedig háromszor 20 napra. Tekintettel azonban a hat hónapos szabályra, a hat hónapnál hosszabb érvényességi idejű többszöri vízumnál eltérő számítást kell alkalmazni. Az éves 90 napos vízum, egy adott féléves periódusban történő 90 napos tartózkodásra jogosít, azaz optimális esetben akár 180 napot is tartózkodhat a külföldi Magyarországon.

11 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS A hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízum
A hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízum jele: D Magyarország december 21-től a szezonális munkavállalási vízumot, a nemzeti vízumot, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot továbbra is „D” vízumként adja ki. Valamely schengeni tagállam által kiadott D vízummal a vízumot kiállító országba a többi schengeni tagállam – így Magyarország - területén vízummentesen lehet átutazni, Ha a D vízumot a tagállam a KKU előírásai szerint adja ki, akkor azok érvényességük kezdetétől számított 3 hónapig egységes C vízumként is funkcionálnak, azaz ezen időszakban a vízum nemcsak tranzitálásra, hanem a többi schengeni partner területére történő beutazásra is jogosít. Az ilyen vízum könnyen felismerhető: a vízumbélyeg vízumtípus rovatában D+C vízumként van jelölve. Magyarország nem ad ki ilyen vízumot.

12 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS A határon kiadott vízum
Főszabály szerint a határon nincs vízumkiadás. A Határőrség vízumkérelmet csak rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény esetén vehet át. Nem minősül ilyen körülménynek, ha az adott országban nincsen vízum kiadására feljogosított magyar, vagy schengeni külképviselet. A kérelmet a BÁH bírálja el. Vasúti és vízi határátkelőknél egyáltalán nincs vízumkiadás. A határon kiadott vízum lehet B vízum, valamint C vízum, amely egyszeri beutazásra jogosít, és az érvényessége nem haladhatja meg B vízumok esetén az öt, C vízumok esetén pedig a tizenöt napot. D vízumot nem lehet a határon kiadni.

13 A SHENGENI VÍZUMKIADÁS A korlátozott területi érvényességű vízum
LTV vízumok kiállítására csak kivételes esetekben van lehetőség. Főszabály szerint valamennyi Szerződő Fél területére érvényes „klasszikus”, egységes vízumot kell kiállítani. Az LTV vízum kiadható: - Halaszthatatlan humanitárius okból, nemzetközi kötelezettség teljesítése céljából vagy nemzeti érdekből – kivételesen – ha a kérelmező nem felel meg az általános beutazási feltételeknek. Ha a BÁH annak ellenére járult hozzá a vízum kiadásához, hogy a schengeni konzultáció során egy vagy több schengeni partner ellenvetését jelezte. Kivételesen, humanitárius okból, nemzetközi kötelezettség teljesítése céljából vagy nemzeti érdekből ki lehet adni a vízumot, ha a kérelmező az adott 6 hónapban egy vagy több schengeni vízummal már kitöltötte a 90 napot. A A kiadott LTV vízumokról 72 órán belül tájékoztatást kell adni a helyi konzuli együttműködés keretében, valamint havonta szintén e körben statisztikát kell küldeni.

14 A SCHENGENI VÍZUM MEGHOSSZABBÍTÁSA I.
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum által biztosított tartózkodás időtartama csak humanitárius, keresőtevékenységgel összefüggő, személyes vagy elháríthatatlan ok fennállása esetén hosszabbítható meg, feltéve, hogy a) a kérelmező megfelel a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. cikk (1) bekezdés a), valamint c)-e) pontjaiban foglalt feltételeknek, b) a meghosszabbítást alátámasztó új tények a vízum kiadásakor még nem álltak fenn, és c) a meghosszabbítás nem vezet a vízum céljának megváltozásához. A tartózkodás időtartama a meghosszabbítást követően sem haladhatja meg a) átutazóvízum esetén a tíz napot, b) rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum esetén a három hónapot. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum meghosszabbítása iránti kérelmet elbíráló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

15 A SCHENGENI VÍZUM MEGHOSSZABBÍTÁSA II.
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum meghosszabbítása iránti kérelmet formanyomtatványon (vízumkérdőíven), legkésőbb a vízum érvényességének utolsó napján lehet előterjeszteni. A vízum meghosszabbítása iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti okmányát. Az úti okmány érvényességi idejének meg kell haladnia a schengeni államok területéről történő kiutazás tervezett időpontját. A vízum meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell: egy darab arcfényképet, valamint a tartózkodás és a ki- vagy továbbutazás feltételeinek fennállását igazoló okiratokat. A regionális igazgatóság a vízum meghosszabbítása iránti kérelemről azonnal dönt és amennyiben a kérelemnek helyt ad, új vízumbélyeget állít ki. A meghosszabbított, három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum területi érvényessége mindazon schengeni államra kiterjed, amelyre az eredeti vízum érvényes volt. A regionális igazgatóság a kérelmet elutasító határozatában kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt a schengeni államok területének a vízum lejártakor történő elhagyására.

16 A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása a teljes jogú schengeni tagságunk után
A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet főszabály szerint azon a külképviseleten kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik. A kérelem kivételesen olyan országban működő külképviseleten is benyújtható, amelyben a kérelmező jogszerűen tartózkodik. A kérelem átvételéről a külképviselet dönt. A külképviselet a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet elektronikus úton felterjeszti a harmadik országbeli állampolgár jövőbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak. A Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is előterjesztheti, amennyiben a) a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény - így különösen családegyesítés vagy gyógykezelés - indokolja; b) a három hónapot meghaladó tartózkodás célja kutatás; c) az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgáraként, vagy ilyen harmadik országbeli állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen a Magyar Köztársaság területén.

17 A tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása a teljes jogú schengeni tagságunk után
A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről a kézhezvételtől számított harminc napon belül dönt. Soron kívül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított hét napon belül kell elbírálni: a) a kiskorú kérelmező, valamint a kiskorú kérelmezővel együtt utazó törvényes képviselő tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha az utazás igazolt célja a kiskorú gyógykezelése; b) a kísérő nélküli kiskorú hazakísérése céljából beutazó, a kiskorú felügyeletéért felelős személy tartózkodási engedély iránti kérelmét; c) a tartózkodási engedély iránti kérelmet, ha a kérelmező beutazásához és tartózkodásához a Magyar Köztársaságnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik. Tizenöt napon belül kell elbírálni a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha tartózkodásának célja a) tanulmányok folytatása vagy b) kutatás. Amennyiben a tartózkodás körülményeinek tisztázása érdekében szükséges, a vízumkiadó hatóság a kérelmezőt további okiratok csatolására is felhívhatja, illetve a magyarországi fogadó felet ( meghívó, munkáltató, oktatási intézmény, családtag ) megkeresheti.

18 A tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére jogosító vízum kiadása a teljes jogú schengeni tagságunk után A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását a harmadik országbeli állampolgár a beutazást megelőzően - erre irányuló külön kérelem előterjesztése nélkül - tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmében kéri. A külképviselet a kérelmet a KIR-be „D” típusú vízumkérelemként rögzíti, A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelemről a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemről történő döntéssel egyidejűleg dönt. A döntést az IDR-be, valamint a Központi Vízumrendszerbe is rögzíteni kell és azt a KIR rendszeren keresztül kell továbbítani a külképviselethez. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízummal történt beutazást követően az illetékes regionális igazgatóságot kell felkeresni, ahol a külföldi útlevelébe a tartózkodási engedélyt elhelyezik

19 A három hónapot meghaladó tartózkodásra vonatkozó különös szabályok
Tartózkodási célok: Családi együttélés Keresőtevékenység folytatása Tanulmányok folytatása Kutatás Hivatalos Gyógykezelés Látogatás Önkéntes tevékenység folytatása Nemzeti magyar nyelv megőrzése, ápolása - kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése - közép vagy felsőfokú oktatásban való részvételen - családi kapcsolatok erősítése a családegyesítést kivéve Egyéb

20 Tartózkodási vízum és tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása keresőtevékenység folytatása céljából A harmadik országbeli állampolgárok - néhány kivételtől eltekintve - csak érvényes munkavállalási engedély, valamint, amennyiben a foglalkoztatás a három hónapot meghaladja érvényes keresőtevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély birtokában végezhetnek munkát Magyarországon. A gazdasági társaság munkavállalási engedély beszerzésére nem köteles tulajdonosa, vezető tisztségviselője, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szervének tagja a keresőtevékenység folytatására jogosító tartózkodási vízumot akkor kaphatja meg, ha igazolja, hogy a gazdasági társaság legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt foglalkoztat teljes munkaidőben, vagy azt, hogy a gazdasági társaság működése szempontjából magyarországi tartózkodása elengedhetetlen és a kérelemhez csatolt üzleti terv alapján a gazdasági társaság képes megélhetését biztosítani. A három hónapot meg nem haladó munkavégzéshez nem kell tartózkodási vízumot beszerezni. Így pl az üzembe helyezési, jótállási, szervízelési feladatokat a vízum felvételére nem kötelezett külföldiek a vízummentes tartózkodás ideje alatt, a vízumkötelezettek „C” típusú vízum birtokában láthatják el.

21 Tartózkodási vízum és tartózkodási engedély kérelmezése keresőtevékenység folytatása céljából
A tartózkodási vízum, illetve tartózkodási engedély kérelemhez csatolni kell: - érvényes útlevelet; - 1 db arcfényképet; - a Magyar Köztársaság illetékes munkaügyi hatósága által kiállított munkavállalási engedélyt; - a munkavállalási engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló szerződést, megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződést, - a folytatni kívánt keresőtevékenységből várhatóan származó jövedelemről szóló igazolást, - ha gazdasági társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként kérelmezi a tartózkodási vízum kiállítását a társaságot létesítő okirat és a cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat, a magyar vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó igazolást vagy üzleti tervet. - a lakhatás meglétének igazolására a kérelmező magyarországi lakásának tulajdonjogát igazoló, harminc napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, vagy a lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződést, vagy a hatósági hozzájárulással ellátott érvényes meghívólevelet, lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okiratot. - az eljárás díját (tartózkodási vízum 50 EUR, tartózkodási engedély 60 EUR) amelyet euróban vagy forintban, illetve kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti államban szokásos más konvertibilis valutában, vagy a helyi törvényes fizetőeszközzel is meg lehet fizetni.

22 Tartózkodási vízum és tartózkodási engedély kiadása keresőtevékenység folytatása céljából
A tartózkodási vízum keresőtevékenység folytatása céljából három hónapot meghaladó, de legfeljebb egy éves tartózkodásra adható ki. A tartózkodási engedély általában kettő évre adható ki. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságai július 1-jétől azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akiknek tevékenységéhez munkavállalási engedély előzetes beszerzése nem szükséges az egyéb tartózkodási feltételek teljesülése esetén (3) három évre is kiállíthatják a tartózkodási engedélyeket. A gazdasági társaság kulcsszemélyzete számára a munkavállalási engedély július 1-jétől akár két évre is kiadható, amelynek köszönhetően a regionális igazgatóságok a tartózkodási engedélyt is két évre állíthatják ki. A külföldi alkalmazottak döntő többsége továbbra is egy évre érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, így a tartózkodási engedély érvényességi ideje sem haladhatja meg az egy évet.

23 A tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása keresőtevékenység folytatása céljából
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságai a magyarországi nagyvállalatok külföldi állampolgárságú vezető munkatársai és családtagjai számára előre egyeztetett időpontban biztosítják a tartózkodási ügyek intézését. A gazdasági társaságok egyéb alkalmazottai a szálláshelyük szerint illetékes ügyfélszolgálati irodákban kérelmezhetik a tartózkodási engedély kiállítását.. A schengeni csatlakozást követően hatályba lépő szabályok értelmében, amennyiben a külföldi beutazásához és tartózkodáshoz a Magyar Köztársaságnak jelentős gazdasági érdeke fűződik a tartózkodási engedély kiadása vagy hosszabbítása iránti kérelmet hét napon belül kell elbírálni. A tartózkodási engedély hosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási vízum, vagy a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejárta előtt 30 nappal kell benyújtani.

24 A letelepedés szabályai
Ideiglenes letelepedési engedély: - keresőtevékenység folytatása/tanulmányok folytatása/egyéb célból a huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár részére adható. - az együtt kérelmező, illetve az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező személyhez csatlakozó családtag is jogosult - A kérelmet 30 napon belül kell elbírálni - Az ideiglenes letelepedési engedély határozott időre adható ki, amelynek az érvényességi ideje meghosszabbítható Nemzeti letelepedési engedély: - tartózkodási vízummal, tartózkodási engedéllyel és ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár kérheti - feltétele a három éves jogszerű tartózkodás, családtag 1, házastárs 2 éves tartózkodás, illetve a volt magyar állampolgár, illetve akinek felmenője magyar állampolgár volt nincs várakozási idő. - miniszter különös méltánylást érdemlő esetekben engedélyezheti - a kérelmet első fokon 120 napon belül, a fellebbezést 60 napon belül kell elbírálni EK Letelepedési engedély - őt éves jogszerű és megszakítás nélküli tartózkodás után kérhető, - Tv-ben meghatározott célú tartózkodás esetén nem nyújtható be, illetve a tartózkodási idő korlátozottan vehető figyelembe - a kérelmet első fokon 120 napon belül, a fellebbezést 60 napon belül kell elbírálni

25 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény Az EGT állampolgárt, az EGT állampolgár és a magyar állampolgár harmadik országbeli családtagját megilleti - a beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga - a három hónapot meghaladó tartózkodás joga - az állandó tartózkodás joga - A tartózkodási jogot igazoló okmányok - Harmadik országbeli családtag vízuma / egységes vízummatrica, megjegyzéssel / - EGT állampolgár regisztrációs igazolása / Kártya formátumú, a bejelentéskori címet is tartalmazza, csak személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel érvényes/ - EGT harmadik országbeli családtagjának tartózkodási kártyája / ID-2 kártya, lakcímet nem tartalmaz / - Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja tartózkodási engedélye / Tartózkodási engedély matrica/ - EGT állampolgár, EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja, valamint magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja állandó tartózkodási kártyája / ID-2 kártya / - Lakóhely létesítése, személyi azonosítóval történő ellátás

26 Az EGT állampolgárokra vonatkozó alapvető szabályok
Az EGT állampolgárt a beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány birtokában, addig illeti meg, amíg tartózkodása nem jelent indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére A három hónapot meghaladó tartózkodás joga azt az EGT állampolgárt illeti meg, aki a) a kereső tevékenységet folytat b) elegendő forrással rendelkezik c) tanulmányokat folytat d) családtag A b) és a c) pont esetében önmaga és családtagja számára nem jelenthet indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére és rendelkeznie kell egészségbiztosítással, vagy azok fedezetéről magának kell gondoskodik. Családtag: házastárs, az EGT állampolgár vagy házastársa 21 életévét be nem töltött vagy eltartott leszármazója, eltartott felmenője, akinek a hatóság családtagként való beutazását engedélyezi Állandó tartózkodásra jogosult, aki - öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen tartózkodott a Magyar Köztársaság területén - az állandó tartózkodásra jogosult Magyarországon született gyermeke - Tv. 18. §-ban foglalt esetekben

27 Az EGT állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodása
- az EGT-állampolgár házastársa, - az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója, - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint - akinek a beutazását és tartózkodását a hatóság családtagként engedélyezi Az EGT állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon (a továbbiakban: eltartási nyilatkozat) köteles nyilatkozni arról, hogy a családtag, eltartására kötelezettséget vállal. Eltartási nyilatkozat tételére nincs szükség, ha az EGT állampolgár keresőtevékenységet folytat. Állandó tartózkodásra jogosult - a családtag, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodott, - az a személy, aki az EGT-állampolgárra vagy a magyar állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, és öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodott, valamint - az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek a Magyar Köztársaság területén született gyermeke.

28 A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodása
- a magyar állampolgár házastársa, - a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója, - a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője, - a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, - A magyar állampolgár eltartottját, vagy aki vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik, és a hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi. A három hónapot meghaladó tartózkodás joga megilleti - A keresőtevékenységet folytató magyar állampolgár családtagját - A magyar állampolgárnak azt a családtagját, aki vagy akire nézve a magyar állampolgár - elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy tartózkodása ne jelentsen indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátórendszerére - A kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy részére a három hónapot meghaladó tartózkodás az előbbi feltételek hiányában is engedélyezhető. A magyar állampolgár, valamint a magyar állampolgár családtagja köteles nyilatkozni arról, hogy a családtag, illetve a magyar állampolgár eltartására kötelezettséget vállal. Eltartási nyilatkozat tételére nincs szükség, ha a magyar állampolgár keresőtevékenységet folytat. Állandó tartózkodásra jogosult – a házastárs kivételével, ha megszakítás nélkül legalább egy éve magyar állampolgárral családi életközösségben él, - a magyar állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték, és azóta életközösségük folyamatosan fennáll.

29 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők keresőtevékenységére vonatkozó idegenrendészeti szabályok I. Az EGT állampolgár három hónapot meghaladó tartózkodás esetén - legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik napon – a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével személyesen bejelenteni. A regisztrációs igazolás kiállítása céljából adatlapot kell kitölteni, be kell mutatni az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, tovább be kell nyújtani a feltételeket igazoló okiratokat, a magyarországi lakóhelyen való tartózkodás jogcímét igazoló okiratot, valamint le kell róni Ft igazgatási szolgáltatási díjat illetékbélyegben. A regisztrációs igazolás kiállítására szolgáló adatlapon nyilatkozni kell arról, hogy szenved-e közegészséget veszélyeztető betegségben, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van-e, ezekre tekintettel részesül-e rendszeres, illetve kötelező ellátásban, valamint hogy rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással, vagy az egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetéről maga gondoskodik-e.

30 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők keresőtevékenységére vonatkozó idegenrendészeti szabályok II. A keresőtevékenység folytatása a következőkkel igazolható: - munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezését igazoló okirattal (olyan állampolgársággal rendelkező személy esetén, akinek magyarországi munkavégzése engedélyköteles, az érvényes munkavállalási engedély csatolása is szükséges);  - érvényes szerződéssel vagy cégmásolattal, cégkivonattal, illetve cégbizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb jövedelemszerzési céllal létrejött jogi személy tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végzi tevékenységét;    - érvényes vállalkozói igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű – más tagállam hatósága által kiállított – vállalkozási tevékenység folytatására jogosító engedéllyel; - álláskereső személy esetén – külön jogszabályban meghatározott – érvényes álláskeresési megállapodással vagy olyan dokumentumokkal, amelyek alátámasztják, hogy munkát keres, és a keresőtevékenység megkezdése valószínű,   - egyéb hitelt érdemlő módon.

31 A munkáltatók kötelezettségei harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása esetén I.
A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik-e keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel. Keresőtevékenység folytatására jogosító engedélynek tekinthető: a keresőtevékenység céljából kiadott tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély, a családi együttélés céljából kiadott tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély, a bevándorlási engedély, a letelepedési engedély, három hónapot meg nem haladó munkavégzés esetén a „C” típusú vízum, vízummentes beutazás esetén az érvényes útlevél. A munkáltató három munkanapon belül köteles bejelenteni a székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a munkavégzés a munkavállalási engedély érvényességi idején belül megszűnik.

32 A munkáltatók kötelezettségei harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása esetén II.
A regionális igazgatóság, amennyiben a munkáltató keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztatja a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatottanként ötszázezer forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújthatja. A regionális igazgatóság a bírság összegét az eset összes körülményére – így különösen a jogsértés ismételt jellegére – tekintettel állapítja meg. A bírságot kiszabó határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a Határőrség központi szerve bírál el. A munkáltató kérheti a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát. Az előírt munkavállalási engedély vagy a keresőtevékenység folytatására jogosító engedély hiányában munkát végző harmadik országbeli állampolgárt a regionális igazgatóság kiutasíthatja a Magyar Köztársaság területéről. A kiutasítás költségeit a harmadik országbeli állampolgár viseli, azonban, ha anyagi fedezettel nem rendelkezik a kiutasítási költség a munkáltatótól is követelhető.

33 A munkáltatók kötelezettségei a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők foglalkoztatása esetén A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi munkavégzéséhez főszabály szerint nincs szükség munkavállalási engedélyre, bár törvény, valamint kormányrendelet ettől eltérő szabályokat állapíthat meg. ( pl. a bolgár és a román állampolgárok munkavállalása) A munkáltató a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek foglalkoztatása esetén a tartózkodási jogosultság meglététének vizsgálatára nem köteles. A tartózkodásra vonatkozó szabályokat természetesen a munkavállalónak be kell tartania. ( pl. három hónapot meg haladó tartózkodás esetén kérni kell a tartózkodási jogot igazoló okmány kiállítását, amelyek elmulasztása miatt szankciókkal sújtható/ A munkáltatót kizárólag az EGT állampolgár vagy a családtag magyarországi munkavállalásának meghiúsulása, valamint foglalkoztatásának megszüntetése esetén terheli bejelentési kötelezettség, amelyet három munkanapon belül a székhelye szerinti regionális igazgatóságon kell megtenni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása közrendvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, amelynek a mértéke foglalkoztatottanként elérheti az ötszázezer forintot. A bírság kiszabására a regionális igazgatóságnak a cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy évig van lehetősége.


Letölteni ppt "AZ ÚJ IDEGENRENDÉSZETI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések