Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsga lebonyolításának egyes kérdései a 20/2007. (V

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsga lebonyolításának egyes kérdései a 20/2007. (V"— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsga lebonyolításának egyes kérdései a 20/2007. (V
A szakmai vizsga lebonyolításának egyes kérdései a 20/2007. (V. 21) SZMM rendelet és a 23/2008. (VIII. 8) PM rendelet alapján

2 Jogszabályok: A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (Szakk. tv.) A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (SZMM r.) A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-követelményeiről szóló 23/2008 (VIII. 8.) PM rendelet (PM r.)

3 I. Vizsgafogalmak II. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó vizsgakövetelményeknek az SZMM rendelettől eltérő sajátosságai

4 Vizsgafogalmak Modulzáró vizsga Vizsgaidőszak Javító-, pótlóvizsga Vizsgarend Vizsgaprogram Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga dokumentumai

5 1. Modulzáró vizsga A szvk kötelező tartalmi elemeit között (Szakk. tv. 10. §. (1)) : a modulzáró vizsga letételére vonatkozó feltételek, a modulzáró vizsga tartalmának és eredményének a szakmai vizsga teljesítésébe való beszámíthatósága.

6 1. Modulzáró vizsga 1.1 Definíció: iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés 1.2 A vizsga szervezésére jogosult: képző intézmény 1.3 Célja: kompetenciamérés, a PM rendeletben meghatározott esetekben vizsgarész, vizsgatevékenység beszámítása

7 2. Vizsgaidőszak Az az időtartam, mely alatt a szakai vizsga hossza a vizsgarendben meghatározásra került. Iskolai rendszerű szakképzésen: SZMM r. 6.§ (1) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: első vizsgatevékenység vizsgaidőpontja és az utolsó vizsgatevékenység időpontja közötti idő

8 2. Vizsgaidőszak XY szakképesítés Vizsgára bocsátás feltétele:
1.X, 3Z, 4Q modulzáró vizsgák eredményes teljesítése 4Q modulzáró vizsga egyenértékű a 4Q vizsgarész teljesítésével

9 2. Vizsgaidőszak Eredménytelen KA interaktív vizsgája:
Törzslapkivonattal jelentkezik a következő vizsgacsoport szakmai vizsgájára Sikeres vizsgarész teljesítésével a vizsgarendben meghatározott utolsó vizsgatevékenység befejezésével kap szakképesítést igazoló bizonyítványt.

10 3. Javító-, pótló vizsga Javítóvizsga: a jelölt a) valamely vizsgarészből a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott eredményes teljesítmény minimális%-a alatti eredményt érte el, b) a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, továbbá akit c) szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott Pótló vizsga: a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta.

11 4.Vizsgarend Információ: vizsgaszervező számára Tartalom
szakmai vizsga hossza vizsgarészek, vizsgatevékenységek sorrendje vizsgarészek, vizsgatevékenységek időpontja

12 5.Vizsgaprogram Információtartalom: vizsgázó számára (vizsgázó neve, vizsgatevé-kenységek időpontja, helye) Érvényesség: vizsgabizottság elfogadja

13 7. Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
Információ: vizsgabizottság számára Tartalom: a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztás, ellenőrzési felelősség (helyi sajátosságok az adott vizsga lebonyolításának egyértelmű tételére) Érvényesség: vizsgabizottság elfogadja

14 7. A szakmai vizsga dokumentumai (SZMM r. ) 7. 1
7. A szakmai vizsga dokumentumai (SZMM r.) 7.1 Vizsgára jelentkezési lap (7.§) A képzés/vizsgára bocsátás bemeneti feltételei (iskolai végzettség, szakmai előképzettség, előírt gyakorlat) 7.2 Jelentés a szakmai vizsga előkészítéséről (9.§ (1)) 7.3 Megbízólevek – szakmai vizsgán közreműködőknek (9.§ (3), 14.§) 7.4 Igazolás a modulzáró vizsgáról (33.§) /szakképzés befejezését igazoló bizonyítvány 7.5 Vizsgarend, vizsgaprogram, vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 7.6 Szakmai vizsgaösszesítő adatlap (34.§ (1)) 7.7 Törzslap, törzslapkivonat (30.§) 7.8 Osztályozóív (31.§) 7.9 Jegyzőkönyvek (15.§ (1), 16.§ (1), ) 7.10 Szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány, bizonyítványkiegészítő lap (32.§ (1), (2))

15 II. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vizsgakövetelményeinek az SZMM rendelettől eltérő sajátosságai Modulzáró vizsgák Vizsgaproduktumok Szóbeli vizsgatevékenység időtartama A vizsgarészek lebonyolításának pontos szabályai Vizsgarészek értékelése (SZMM r. 25. §) A szakmai vizsga értékelése (SZMM r. 25. §) A vizsgabizottság kamarai tagja – szakmai szervezet (SZMM r. 9. § (3)

16 1. Modulzáró vizsga A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vizsgáztatási követelményei vagy nem írnak elő modulzáró vizsgát, vagy minden követelménymodulhoz hozzárendelnek modulzáró vizsgát, vagy meghatározott követelménymodulhoz rendelnek modulzáró vizsgát.

17 1. Modulzáró vizsga, mint a vizsgára bocsátás feltétele
Az eredményesen teljesített modulzáró vizsga a szakmai vizsga teljesítésébe meghatározott esetekben beszámítandó. Formái: a PM által kiadott feladatlapok, szóbeli tételsorok, a PM útmutatója szerint a képzőintézmény által összeállított gyakorlati feladatsorok

18 2. Vizsgaproduktumok A szakmai vizsgára bocsátás feltételei (meghatározott szakképesítéseknél): Tudásszintmérések, Záródolgozat, Projektmunka, Szakdolgozat.

19 3. Szóbeli vizsgatevékenység időtartama
A szóbeli vizsgatevékenységek időtartama a következők szerint alakulhat: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc); az FSZ szakmai vizsgán ez a záródolgozatok vizsgarészenkénti védési ideje, 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc), 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

20 4. A vizsgarészek lebonyolításának pontos szabályai
a vizsgarészhez hozzárendelt két, vagy több vizsgafeladat esetén meghatározásra került a szóbeli vizsgatevékenység megkezdésének feltétele, minden szakképesítésnél a vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg. az FSZ képzéseknél a záródolgozatok védései csak egy vizsganapon tehetők le.

21 5. Vizsgarészek értékelése
két szakképesítésnél (Befektetési tanácsadó és Valutapénztáros és valutaügyintéző) a vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenység eredményességének minimális %-os teljesítményértéke 80%, illetve 100%, a szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani, a szakmai vizsgarész eredményessége (a minimális %-os teljesítmények szakképesítés-függőek) valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette, vagy a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 50%, vagy 60%, vagy 80%.

22 6. A szakmai vizsga értékelése A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. % jeles (5) % jó (4) % közepes (3) % elégséges (2) % elégtelen (1) % jeles (5) % jó (4) % közepes (3) % elégséges (2) % elégtelen (1) % jeles (5) % jó (4) % közepes (3) % elégséges (2) % elégtelen (1)

23 7. A vizsgabizottság kamarai tagja – szakmai szervezet
SZMM r. 9. § (3)

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szakmai vizsga lebonyolításának egyes kérdései a 20/2007. (V"

Hasonló előadás


Google Hirdetések