Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében"— Előadás másolata:

1 A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében
Mihálka Gáborné főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaügyviteli Főosztály

2 A szakképzés újraszabályozása 2011-2013
Új szakképzési törvény (a évi CLXXXVII. törvény) Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése [150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet – módosult] Az új „Követelménymodul” kormányrendelet megjelenése [217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet - módosult] Módosult = 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadása (szvk rendeletek szaktárcánként) Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek kiadása [14/2003. (IV.5.) NGM rendelet] Az új törvényi keretek szerinti képzések teljes körű indulása: szeptember 1. 2

3 Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek
BM – 20/2013. (V. 28.) BM rendelet EMMI – 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet HM – 19/2012. (VII. 18.) HM rendelet NFM – 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet NGM – 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet [módosítás: 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet] VM – 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3

4 A szakmai és vizsgakövetelmények felépítése
1. OKJ-ben szereplő adatok 2. Egyéb képzési adatok (elm/gyak arány) 3. Pályatükör (munkakörök, kapcsolódások) 4. Szakmai követelmények (csak táblázat) 5. Vizsgáztatási követelmények 6. Eszköz- és felszerelési jegyzék 7. Egyebek (szakmai szervezet, felmentés, stb.) 4

5 Szakmai és vizsgakövetelmények kötelező elemei

6 Az szvk-ban foglalt vizsgáztatási követelmények
Modulzáró vizsga: modulonként, vizsgatevékenységek megadása, eredményesség feltétele Komplex szakmai vizsga Vizsgatevékenységek (ib., gyak., szób., [interaktív]) Vizsgafeladatok Részletes feladat leírás Végrehajtási idő (perc) Értékelési súlyarány (%) Felmentés (7. pont) 6

7 Komplex vizsga – modulos vizsga jellemzői
Modulonként (vizsgarészenkénti vizsga) 3 féle vizsgatevékenység (gyakorlat kötelező, szóbeli és/vagy írásbeli) 4 féle vizsgatevékenység (írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli) Általában 2 napos 5+1 napos Felmentés nem adható Felmentésekről a szakmai vizsgabizottság dönt A vizsgabizottság 4 tagú A vizsgabizottság 3 tagú

8 Az szvk-kban meghatározott vizsgaidőtartamok
90 II. 125 III. 219 IV. 203 X >=8 óra 8 óra > X > =5 óra 5 óra > X >= 2,5 óra ,5 óra > X 8

9 A komplex szakmai vizsga törvényi alapja a szakképzésről szóló 2011
A komplex szakmai vizsga törvényi alapja a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény §-ai 9

10 Szakképzési törvény – komplex szakmai vizsga
Szvk és szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerinti lebonyolítás Valamennyi szvk követelményt teljesíteni kell Javítóvizsga – részszakképesítés kiadás lehetősége ! Központi elektronikus nyilvántartás 10

11 Szakképzési törvény – modulzáró vizsga
Felnőttképzésben kötelező Szvk szerint (ha benne van) összevontan szervezhető Felnőttképzésben a vizsgára bocsátás feltétele A szakmai vizsgaszabályzatban nincs helye Lesz letölthető „formanyomtatvány” 11

12 Szakképzési törvény – felmentések
Felmentés esetei SNI (gyakorlati tevékenység alól NEM) Vizsgaszabályzat szerint (szvk szerint) SNI keretszabályok a törvényben rögzítve (eltérő vizsgatevékenység, vizsgaidő) A vizsgaszabályzatban csak kiegészítések (pl. gyakorlati idő max. 130%, jeltolmács) 12

13 Szakképzési törvény – vizsgaszervezői feladatok
A „szokásos” vizsgaszervezési feladatok Vizsgafeltételek folyamatos biztosítása (szvk változás!) Javító-, pótlóvizsga szervezési kötelezettség Elektronikus adatszolgáltatás (törzslap) A feladatok „pontosítása”, részletezése az új vizsgaszabályzatban 13

14 Szakképzési törvény – vizsgabizottság és megbízás 4 fő
Feltétel Elnök NMH SZFI elnöki névjegyzék tag 1 tagi névjegyzék (felsőfokú végzettség) tag 2 tagi névjegyzék tag képző megfelelő végzettség A bizottság munkáját szakértők segíthetik. 14

15 A komplex szakmai vizsga új vizsgaszabályzata
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 141. szám) Hatályba lép: szeptember 1. 15

16 Az átmeneti időszak 2013 … augusztus szeptember …
Korábbi szakmai vizsgák 2013. augusztus 31-ig Moduláris szakmai vizsgák Komplex szakmai vizsgák 2013. szeptember 1-től 16

17 Az új vizsgaszabályzat: témakörök
Általános rendelkezések A vizsga előkészítéséhez kapcsolódó szabályok A vizsgáztatásra vonatkozó szabályok Az értékelés általános szabályai Dokumentálás Szakmai ellenőrzés A díjazás rendszere 17

18 Az új vizsgaszabályzat: Általános rendelkezések
A vizsga nyelve magyar (kivéve nemzetiség). Központi vagy vizsgaszervező által kidolgozott feladatok Központi vizsganapok Vizsgaszervező által kiválasztott vizsganapok 18

19 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés I.
Jelentkezés a vizsgára, csatolandó dokumentumok (vizsgázó) Vizsgacsoport összeállítása – részszakképesítés, szakképesítés, ráépülés ÖSSZEVONT VIZSGA: lehetőség a kis létszám elkerülésére, feltételekkel Vizsgabejelentés NMH SZFI felé elektronikus felületen (40 nap) Képző intézmény képviselőjére javaslattétel Létszám módosítható egy alkalommal a vizsgát megelőző 15. napig 19

20 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés II.
Szaktárcák, gazdasági kamarák: javaslattételi lehetőség a vizsgabizottsági elnökre, tagokra [Javaslat híján az állami szakképzési és felnőtt- képzési szerv (NMH SZFI) intézkedik] 10 nappal a vizsga előtt elektronikus értesítés a megbízásról „mindenkinek” Lemondás esetén NMH SZFI intézkedik 7 nappal a vizsga előtt a vizsgabizottság tájékoztatása (gyakorlati feladatra és lebonyolítási rendre vonatkozó javaslat küldése) 20

21 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés III. LEBONYOLÍTÁSI REND
Tartalmazza: A csoportbontásra vonatkozó információkat A vizsgaprogramot (feladatok sorrendje, időpontja, várható időtartama) A bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget Segítő szakértők közreműködésének lehetőségét, feltételeit Egyéb a lebonyolítás körülményeit egyértelműsítő adatokat. A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi 21

22 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás I.
A vizsgaszervező, a vizsgabizottság elnöke, tagjai valamint a vizsga jegyzője ellátandó, ill. ellátható feladatainak meghatározása Vizsgafeltételek írásos rögzítése A vizsgabizottság működése (értekezlet) 22

23 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás II. A vizsga lebonyolítása 1.
Lebonyolítási rend alapján Nincs „kérdező tanár” A bizottság vizsgáztat „Párhuzamos” vizsgáztatás lehetséges Helyszínenként legalább két tag jelen van Vizsgaszervezői „jogi” kontroll (a vizsgaszervező nem tagja a vizsgabizottságnak) 23

24 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás III. A vizsga lebonyolítása 2.
A vizsgát 30 napon belül kell befejezni Egy napon több vizsgafeladat, vizsgatevékenység végezhető Napi vizsgaidő max. 8 óra/vizsgázó „elméleti”: 8-18 óra között Gyakorlati: 7-19 óra között A vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (a vizsgázó számára) A vizsgabizottság 1 napot hosszabbíthat 24

25 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás IV. A vizsgatevékenységek
Írásbeli, interaktív, központi gyakorlati (szabálytalanság esetén folytatható) Gyakorlati (szakmai felügyelő tanár, előrehozott gyakorlati tevékenység) Szóbeli (hitelesített tételsor) 25

26 Az új vizsgaszabályzat: Értékelés
Vizsgafeladatonként külön-külön, és 1-5 érdemjegy Végeredmény: egyetlen osztályzat (a súlyozott átlag) Nem lehet elégtelen részeredmény (feladat) Csak az elégtelen feladatot kell ismételni Írásbeli – „javító tanár” (központi útmutató) Gyakorlati, szóbeli – vizsgabizottság értékel Javító vizsga – részszakképesítés szerzés lehetősége 26

27 Az új vizsgaszabályzat: Dokumentálás I.
Egyetlen jegyzőkönyv, amely időrendben tartalmazza az eseményeket, továbbá Lebonyolítási rend (egyszerű vizsgaprg., sajátos szabályok) Vizsgaösszesítő ív Feltételek meglétének aláírt igazolása Elektronikus törzslap, „hagyományos” bizonyítvány Elektronikus bizottsági jelentés (a gyak. feladat nem kell) 27

28 Az új vizsgaszabályzat: Dokumentálás II.
Elektronikus törzslap A vizsga előtt előkészítés az elektronikus felületen Eredmények folyamatos rögzítése vizsgázónként A vizsgát követően 2 példányban ki kell nyomtatni és aláírásokkal hitelesíteni majd NMH-nak küldeni (20 nap) Törzslap kivonat: az elektronikus rendszerből (vszervező) Bizonyítvány másodlat: az elektronikus rendszerből (NMH) EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő 28

29 Az új vizsgaszabályzat: Szakmai ellenőrzés
A vizsgaszervező, a vizsgabizottság és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő tevékenységének, valamint A vizsgaszervező által biztosított tárgyi feltételek minőségének, megfelelőségét vizsgálhatja Ellenőr: névjegyzék+felkészítés 29

30 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás I.
költségtérítés rendszere NEM változott vizsgáztatási díj meghatározá-sának módja VÁLTOZOTT Vizsgáztatási díj = alapdíj + változó díj Alapdíj: minden vizsgánál elvégzendő feladatok Változó díj: vizsgázók számától függ 30

31 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás II.
Alapdíj: a minimálbér 9,5%-a Változó díj: Kategória Elnök % Tag (és jegyző) % új régi I. 3,9 4,5 2,9 3,5 II. 3,4 4 2,5 3,1 III. 2,1 2,7 IV. 2,4 1,7 31

32 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás III.
32

33 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás IV.
15 fős vizsga régi új szakképesítés vizsgaidő Kat. vizsgadíj (Ft) elektronikai műszerész 20 óra I. 66150 7 óra 15p II. 59290 Fodrász 58800 Kereskedő 9 óra 45p 3 óra III. 51940 Vendéglős 19 óra 15p 9 óra 35p 66640 Ács-állványo-zó (új név: Ács) 21 óra 30 perc 11 óra Töltőállomás-kezelő 5 óra 15 perc 51450 1 óra 25 perc IV. 44590 33

34 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás V.
Írásbeli felügyelet : 1,6% / óra Írásbeli javítás : 0,4%*ib.idő/vizsgázó Gyakorlati felügyelő: 2,1% / óra Összevont vizsga díjazása Egy alapdíj A szakképesítésnek megfelelő változó díj 34

35 Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok I.
Törzslap 2013. szept. – dec jan. – jún júliustól Komplex vizsgák: elektronikus Moduláris vizsgák: papír alapú 2014. június 30. Moduláris vizsgák: elektronikus 2013. december 31. 35

36 Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok II.
Moduláris vizsgák eltérései 10 fős csoport minimum eltörlése Összevonás lehetősége Díjazás legalább 10 főre Vizsgabizottság megbízásának módja változhat 36

37 Köszönöm a figyelmet! Mihálka Nóra


Letölteni ppt "A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések