Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. november 13. MGYOSZ Székház Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. november 13. MGYOSZ Székház Budapest."— Előadás másolata:

1 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. november 13. MGYOSZ Székház Budapest

2 Vizsgaszervezési tapasztalatok Előadó: Prandóczki Józsefné
vizsgaközpont vezető SZTÁV Felnőttképző zRt.

3 1.1 Új rendelet kiadásának indoka
1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. Új rendelet - kiadása célszerűbb, mint a meglévő rendelet módosítása 1.1 Új rendelet kiadásának indoka - OKJ változás - szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. módosítása - a jelenlegi rendelet gyakorlati tapasztalatok alapján történő korrigálása és további jogszabályokkal való összhangjának biztosítása 1.2 Rendeletmódosítás alapja Új strukturájú OKJ a szakképesítések moduláris kapcsolatrendszerén alapul. (A szakmai és vizsga-követelmények követelménymodulokból épülnek fel.) 1.3 Átalakítás módja A szakmai vizsga struktúrájának átalakítása.

4 2. A rendeletmódosítás következtében módosult feladatok
2.1 A szakképesítésért felelős miniszter feladata Központi szóbeli vizsgakérdések biztosítása Az új struktúrának megfelelő írásbeli vizsgafeladatok biztosítása Adatbank létrehozása 2.2 A szakmai vizsgát szervező intézmény feladata - A szakmai vizsga előkészítését érintő változás * vizsgaidőpont meghatározása * központi vizsgaalkalomtól való eltérés kezelése * felmentések kezelése * jelentkeztetés a szakmai vizsgára * feltételek igazolása * vizsgaelőkészítés bejelentése

5 2. 3 A szakmai vizsgabizottság feladata
- a szakmai vizsga lebonyolítását érintő változás * szakmai vizsga bonyolítása * szabálytalanság kezelése * szakmai vizsga iratok használata 2. 3 A szakmai vizsgabizottság feladata * vizsgabizottság működése (feladata, joga, kötelezettsége) * vizsgaszervező képviselőjének feladata * területi gazdasági kamara képviselőjének feladata * jegyző feladata (dokumentumok kezelése) * vizsgabizottság munkáját segítő tanár

6 3. A vizsgáztatás megváltozott rendszerének néhány eleme
Az új moduláris szerkezet alapján a szakmai és vizsgakövetelmények (szvk) szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódnak az egyes vizsgarészek. A szakmai és vizsgakövetelményben előírt vizsgarészek teljesítésétől függően a szakmai vizsgán: - szakképesítés - részszakképesítés - szakképesítés-elágazás - szakképesítés-ráépülés szerezhető .

7 4. Vizsgarész, vizsgafeladat, vizsgatevékenység
A szakmai vizsgák vizsgarészekből állnak, azonban e vizsgarészek nem vizsgatantárgyak keretében értékelik a jelölt kompetenciáit, hanem vizsgafeladatokon keresztül. Az egyes vizsgarészek több vizsgafeladatot tartalmazhatnak, melyek írásbeli-, - gyakorlati-, -szóbeli (vagy interaktív) vizsgatevékenységgel oldhatók meg.

8 5. Szakmai vizsga időtartama
Meghatározásra kerül a szakmai vizsga: - teljes időtartama - vizsgatevékenység időtartama ÚJ! - a különböző vizsgarészek vizsgfeladatainak azonos típusú vizsgatevékenységei (írásbeli, gyakorlati, szóbeli, interaktív) összevonhatóak - keretszabályok pontos felállítására került sor - a vizsgatevékenység központilag nem szabályozott időpontjait, a lebonyolítás sorrendjét a vizsgaszervező határozhatja meg

9 6. A szakmai vizsga értékelése
A vizsgázó teljesítményének értékelési szempontjai, illetve az új szakmai- és vizsgakövetelményhez igazodó értékelés jellemzői: - a vizsgarészek vizsgafeladatokból állnak, amelyek különböző vizsgatevékenységeken (írásbeli, gyakorlati, szóbeli vagy interaktív) keresztül mérik a vizsgázó felkészültségét, tudását, - a szakmai- és vizsgakövetelmény tartalmazza az egyes vizsgafeladatok vizsgarészben való súlyarányának %-os értékeit, továbbá, azt hogy az osztályzat – a végső vizsgaeredmény – kialakításakor az egyes vizsgarészek milyen súllyal (%-ban megadva) számíthatók be a vizsga végső eredményébe.

10 7. Vizsgarész eredményessége
Egy vizsgarész akkor tekinthető eredményesen teljesítettnek, ha a vizsgarészben nyújtott eredmény meghaladja az 50 %-ot. Egy szakképesítésen belül a vizsgarészek súlya eltérő lehet, melyet a szakmai- és vizsgakövetelmény tartalmaz. 8. Sikertelen szakmai vizsga Abban az esetben, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50 % alatti teljesítményt nyújt.

11 9. Szakmai vizsga minősítése
A vizsgarészek százalékos eredményeinek ismeretében, valamint a vizsgarészek súlyának ismeretében meghatározható a vizsgázó teljesítménye százalékban, amely egy érdemjeggyé alakítható át. ÚJ! A szakmai vizsga minősítése egyetlen osztályzattal történik.

12 10. A szakmai vizsga iratai
- jelentkezési lap (esetenként + törzslap kivonat) - bemeneti feltételeknek való megfelelés igazolása - igazolás a modulzáró vizsgáról/képzésben való részvételről - törzslap külív, törzslap belívek - osztályozóív(ek) - jegyzőkönyvek (írásbeli tételbontási-, előértekezleti-, munkavédelmi oktatásról szóló-, záróértekezleti-, rendkívüli- stb) - szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány - szakmai vizsgaösszesítő adatlap - egyéni statisztikai adatlap - szakmai bizonyítvány-kiegészítő (Europass bizonyítvány kiegészítőlap), stb. -

13 11. A szakmai vizsga lebonyolítása
Előkészítés ÚJ: Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Lebonyolítás/feladatmegosztás Szakmai vizsgát szervező intézmény feladatai Vizsgázó feladatai Vizsgabizottság feladatai Vizsgaelnök feladatai Vizsgabizottsági tagok feladatai Lezárás Irattározás

14 12. Vizsgabizottsági tag Szakmai vizsgabizottságba vizsgabizottsági tagot jelölő szervezet: - szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamara - országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetek, abban az esetben, ha az elnököt az adott Kereskedelmi és Iparkamara jelöli, ill. - a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szakmai szervezet, ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem

15 13. Vizsgaszervezési tapasztalatok
Az új struktúrában lebonyolításra kerülő (modulrendszerű) vizsgák előkészítése során tapasztaltak: - megnövekedett adminisztráció - bejelentések duplikálása - nem kompatibilis rendszerek ( különböző elektronikus adatbevitel) - vizsgadokumentumok előállítása („erdőkivágás”) - hitelesített szóbeli vizsgafeladatok beszerzése!? (a szóbeli tételek naprakész elérhetősége interneten keresztül) - központilag meghatározott írásbeli vizsgák napja, időpontja (8:00 órai kezdés ) - interaktív feladatok végrehajthatósága /tárgyi feltételek (Pl. BvI)

16 Vizsgaszervezési tapasztalatok - 2 -
- vizsgaidőtartam megnövekedése (napokban mérhető) - vizsgatevékenységek időtartama (előírás - valóság) - költségnövekedés (vizsgán közreműködők szállás-, utazási költsége, munkahelytől való távolmaradás ) - szervezett vizsgák mennyisége (növekedés) - létszám/vizsga (csökkenés) - vizsgázók eredményessége (növekedés) - felmentési kérelmek (növekedés) - szakképesítések-részszakképesítések (megszerezhetőség!?) - központilag előírt dokumentumok kezelése (törzslap külív, törzslap belív)

17 Vizsgaszervezési tapasztalatok - 3 -
A központilag kiadott írásbeli vizsgafeladatok: - teljesítése/teljesíthetősége - azonos követelmény (pl. írásbeli vizsgafeladat 31 ill. 54 szakképesítési szintek esetében. Magasépítő technikus, Mélyépítő technikus illetve Épületfalazó kőműves, Burkoló, Tetőfedő, Ács,állványozó stb.) - stb.

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. november 13. MGYOSZ Székház Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések