Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktualitások, változások, újdonságok az agrár-szakképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktualitások, változások, újdonságok az agrár-szakképzésben"— Előadás másolata:

1 Aktualitások, változások, újdonságok az agrár-szakképzésben
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET Wayda Imréné képzési igazgató

2 Pályázatok A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság elnyerésére beadott pályázatok bírálata megtörtént, a rendeletmódosítás folyamatban. Következő lehetőség 2010-ben lesz. A szakmai szakértői, szakmai vizsgaelnöki pályázatok bírálata novemberben lesz, várható megjelenés február ÚMVP szakképzési pályázat

3 Rendeletmódosítások A 8/2008. (I.23.) FVM rendelet a Szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről Az 1/2006. (II.17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

4 Október-november hónapban szervezett programjaink
Szaktanári továbbképzések minden szakterületen, az időpontok és a téma a honlapunkon megtalálható Felkészítőt tartunk a szakmai vizsgaelnökök részére november án. MASZE tagokat 18-ára várjuk, mert a felkészítő után közgyűlés lesz

5 A 2008/2009. tanév rendje 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet
Több jelzés érkezett, hogy a központi programokban meghatározott óraszámokat nem lehet teljesíteni a tanév rendje miatt. Az óraszám csak javasolt! Vizsgaidőpontok: írásbeli: 2009. február 2. 14 óra  szóbeli és gyakorlati: 2009. február 3-27.   - írásbeli: 2009. május 18. 8 óra  szóbeli és gyakorlati: 2009. május 19.-június 26.

6 A 2008/2009. tanév rendje 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet
A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze május 29-én is megszervezhető (írásbeli pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, az írásbeli pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

7 Újdonságok Ebben az évben is sok új tankönyvet, elektronikus tananyagot készítettünk (megrendelési lehetőségek). 2009-re tervezett tankönyvek : Tejtermékgyártó Pék Baromfifeldolgozó Húsipari termékgyártó Borász Közösen alkalmazható: Élelmiszerbiztonság, Munka-, tűz-, környezetvédelem és higiénia

8 A 8/2008. (I.23.) FVM rendelet a Szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról
Jogszabály szövegét 1. számú melléklet: Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai 2. számú melléklet: 44 db SZVK 3. számú melléklet: Bemeneti kompetenciák modulokba rendezve 4. számú melléklet: Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések között 5. számú melléklet: Fogalom-meghatározások

9 FONTOS!!!!!!! Minden információt a honlapra helyezünk fel. (pl. az írásbeli tételek átvételének időpontja, versenyfelhívás, szaktanári továbbképzés, stb. Vizsgabejelentőt, tételigénylést az FVM VKSZI-be és az FVM Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Főosztályára egyaránt meg kell küldeni. Elnököt lehet javasolni, de fenntartják a változtatás jogát.

10 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
A rendelet hatálya kiterjed az Szt §-aiban szabályozott, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai vizsgára, az abban részt vevőkre, a vizsga lebonyolításával kapcsolatban kötelezettséggel vagy jogosultsággal rendelkezőkre.

11 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb három nap. A vizsgabizottság, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai ezt indokolják, a vizsga időtartamát a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban egy nappal meghosszabbíthatja. A vizsgabizottság elnöke a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi, a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a bekezdés szerinti vizsgaprogramot.

12 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 6 órát. Az egyes vizsgatevékenységek idejeként - a 6 órás időkeret számításakor - a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. Modulzáró vizsgát év közben csak akkor kell szervezni, ha a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, egyébként a képzés befejezése után kell valamennyi modulból vizsgát tenni.

13 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást.

14 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára - a vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke a 9. § (3) bekezdése szerint felkért vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész-szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is.

15 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet, továbbá a módosításáról szóló 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet és 9/2006. (III. 27.) OM rendelet. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint megkezdett képzések szakmai vizsgáit a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet rendelkezései szerint kell előkészíteni és lefolytatni.

16 Szakmai vizsga összegző értékelése
A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szint-jének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének 50%-át.

17 Szakmai vizsga összegző értékelése
A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfe-lelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: elért 50% esetén elégséges (2), elért 60% esetén közepes (3), elért 70% esetén jó (4), elért 80% esetén jeles (5).

18 Példa: A modulban 1 feladat aránya 10%, teljesítése 50%
Összegzett értékelés: (10* *80+50*30)/100 = 52% Valamennyi modul értékelése a fentiek szerint történik.

19 Példa: A szakképesítésben X modul aránya 60%, teljesítése 50%
Y modulé 40%, teljesítése 80%. Összegzett értékelés: (60* *80)/100 = 62%, Közepes (3) A vizsgázó a szakmai vizsgáról tanúsítványt kap, melyben – akkor is ha valamelyik modul elégtelensége miatt a szakképesítést nem szerzi meg – valamennyi teljesített modulra vonatkozóan fel kell tüntetni a modul teljesítésének (kerekített) százalékban kifejezett értékét.

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET Wayda Imréné képzési igazgató Forrás: Nemzeti Szakképzési Intézet FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Jogszabályok


Letölteni ppt "Aktualitások, változások, újdonságok az agrár-szakképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések