Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon"— Előadás másolata:

1 Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon
Szabó Károly igazgatóhelyettes Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola

2 Jogszabályi környezet változása
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Komplex szakmai vizsga 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) 217/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

3 A „mundér” becsülete…….
Elnöki és tagi névjegyzék 68 %-a pedagógus Elnöki és tagi névjegyzék 41 %-a nyugdíjas Kit képvisel a vizsgáztató? Van munkáltatói hozadéka a vizsgáztatók tevékenységének?

4 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása

5 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Bemeneti feltételek (SZVK-ban meghatározott iskolai végzettség, szakmai előképzettség, egyéb feltételek) Jelentkezési lapok szakmai vizsgára (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 6. sz. melléklete) Bemeneti feltételek !!!!!!! (SZVK-ban meghatározott iskolai végzettség, szakmai előképzettség, egyéb feltételek) Jelentkezési lapok szakmai vizsgára (5. § (2) bek.) (a formanyomtatvány az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető) A jelentkezési lap egy példányát – a vizsgaszervező aláírását követően – a vizsgára jelentkezőnek vissza kell adni!

6 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Bemeneti kompetencia amennyiben az SZVK lehetőséget ad (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. sz. melléklete) Modulzáró igazolás (iskolai rendszeren kívüli vizsga esetén) (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 7. sz. melléklete) Bemeneti kompetencia amennyiben az SZVK lehetőséget ad (a formanyomtatvány az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető) Modulzáró igazolás (iskolai rendszeren kívüli vizsga esetén) (a formanyomtatvány az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető )

7

8

9 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Kérelmek Pl. felmentési kérelem: Vizsgaszervező előkészít Vizsgabizottság dönt (3 nap) Pl. SNI vizsgázókra vonatkozó döntések Javító- vagy pótló vizsga Törzslapkivonat hiteles másolata (vizsgaszervező hitelesíti) Kérelmek Pl. felmentési kérelem: Vizsgaszervező javaslatot készít elő Vizsgabizottság dönt (3 nap) Pl. SNI vizsgázókra vonatkozó döntések Halláskárosodott vizsgázó kérelmére szóbeli vizsgára jelnyelvi tolmács biztosítása !!! Javító- vagy pótló vizsga Központi elektronikus rendszerből kinyomtatott és a vizsgaszervező által hitelesített törzslapkivonat

10 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Záró rendelkezések !!! Vizsgacsoportok kialakítása a vizsgaszervező feladata Maximális létszám: 35 fő (közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. melléklet 1/d.) Vizsgacsoportok kialakítása a vizsgaszervező feladata Maximális létszám: 34 fő (Köznevelésről szóló évi CXC tv. 4. mellékletben megadott szakközépiskolai maximális osztálylétszám) Összevont vizsga

11 Összevont vizsga (8. § (2)-(5) bek.)
Vizsgázók együttes létszáma max. 25 fő; Max. három vizsgacsoport Vizsgabejelentésben külön feltüntetni Vizsgatevékenységek végrehajtása vizsgacsoportonként, elkülönülten Vizsgadokumentumok vezetése vizsgacsoportonként, elkülönülten

12 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása
Modulos rendszerű 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet Iskolai rendszeren kívül: Minimális létszám: 10 fő (engedély kérése szakképesítésért felelős miniszter részére) 315/2013. (VIII.28.) Korm. Rendelet Záró rendelkezések !!! 63. §. 8.§.(2) bekezdést már nem kell alkalmazni (10 fő alatti kérelem) Törekedni kell az összevonásra A vizsgáztatási díj mértéke nem lehet kevesebb 10 főnél Iskolarendszeren kívül: Nincs minimális létszám

13 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarend kialakítása

14 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarendek előkészítése
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII.2 8.) Korm. rendelet Vizsga befejezése : 1. vizsga-tevékenység napjától számított 45 napon belül Ugyanazon vizsganapra több vizsgarész/- tevékenység is szervezhető A kijavított írásbeli/interaktív feladatokat az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt legalább három nappal meg kell küldeni a vizsgabizottság elnöke részére Vizsga befejezése: 1. vizsgatevékenység napjától számított 30 napon belül Ugyanazon vizsganapra több vizsgafeladat/- tevékenység is szervezhető A kijavított írásbeli/interaktív/ központi gyakorlati feladatokat az utolsó vizsgafeladat megkezdése előtt legalább két nappal meg kell küldeni a vizsgabizottság elnöke részére

15 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarendek előkészítése
Modulos rendszerű 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet Vizsgázó egy napra eső max. vizsgaideje: 8 óra Írásbeli, interaktív, szóbeli vizsgatevékenység 8-18 óráig Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óráig A vizsgázó számára a vizsga időtartama legfeljebb 5 nap (vizsgabizottság egy nappal növelheti) Vizsgázó egy napra eső max. vizsgaideje: 8 óra Írásbeli, interaktív, szóbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenység 8-18 óráig Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óráig A vizsgázó számára a vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (vizsgabizottság egy nappal növelheti)

16 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarendek előkészítése
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A vizsgaszervező előkészíti a vizsgáztatási dokumentumokat (gyakorlati feladatok, vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram) A vizsgaszervező előkészíti a vizsgáztatási dokumentumokat (gyakorlati feladatok, lebonyolítási rend: Csoportbontás Vizsgaprogram (vizsgafeladatok és azok sorrendje) Párhuzamos vizsgáztatás rendje Technikai és személyi feltételek Helyi sajátosságok

17 Szakmai vizsgák bejelentése
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Szakképesítésért felelős miniszter (elnök) Területileg illetékes gazdasági kamara (elnök/tag) Országos gazdasági érdekképviselet (ha a kamara jelöli az elnököt) (tag) Állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületén A vizsgázók, a javító- és pótlóvizsgások számának módosítására egy alkalommal lehetőség 1. vizsgatevékenység előtti 15. napig

18 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgabizottság létrehozása

19 Szakmai vizsgabizottság megbízása
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Szakképesítésért felelős miniszter / Területileg illetékes gazdasági kamara (elnök) Területileg illetékes gazdasági kamara / Országos gazdasági (tag) Vizsgaszervező képviselője (tag) Vizsga 1. vizsgatevékenységét megelőző 25. napig lehetőség javaslatra: Szakképesítésért felelős miniszter /Gazdasági kamara (elnök) SZVK-ban megjelölt szakmai szervezet/gazdasági kamara (tag) Képző intézmény(tag)

20 Az elnök és a tagok megbízása
Modulos rendszerű 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet A szakképesítésért felelős miniszter/területileg illetékes kamara megbízólevelet küld Akadályoztatása esetén azonnal jelezni kell a megbízónak Lemondása esetén megbízója azonnal intézkedik A szakmai vizsga csak az új elnök kijelölését követően kezdődhet meg ill. folytatódhat Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus úton értesíti Akadályoztatása esetén azonnal jelezni a megbízónak Lemondás esetén az állami szakképzési és felnőttképzési szerv azonnal és közvetlenül intézkedik A szakmai vizsga csak az új elnök kijelölését követően kezdődhet meg ill. folytatódhat

21 A megbízást követő felkészülés a komplex szakmai vizsgára
Elektronikus úton értesítést kap (információk a vizsgáról) Jogszabályi tájékozódás: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 217/2012.(VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 315/2013.(VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól Szakmai és vizsgakövetelmény

22 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Komplex szakmai vizsga
A szakmai és vizsgakövetelmények és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései alapján Magyarország területén szervezhető Vizsgatevékenységek alól felmentés nem adható (kiv.11. § (SNI), SZVK és vizsgaszabályzat rendelkezései) A modulzáró vizsga (eredményes teljesítése iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára bocsátás feltétele; képző intézmény feladata az SZVK és a képzési programnak megfelelően)

23

24

25

26

27

28 Szakmai és vizsgakövetelmény
Pl. Asztalos

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgabizottság tájékoztatása

39 Az elnök tájékoztatása
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A vizsgaszervező 10 nappal a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja az elnököt a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról. A vizsgaszervező 10 nappal a vizsga megkezdése előtt megküldi a gyakorlati feladatokat az elnöknek. A vizsgaszervező 7 nappal a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja az elnököt a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról. A vizsgaszervező 7 nappal a vizsga megkezdése előtt megküldi a gyakorlati feladatokat az elnöknek.

40 Felkészülés a komplex vizsgára
Kapcsolatfelvétel Egyeztetés (időpontok, helyszín, kérelmek stb.) Gyakorlati feladatok elbírálása Gyakorlati helyszínről, személyi-tárgyi feltételekről tájékozódás Lebonyolítási rend egyeztetése

41 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Irányítja a vizsgabizottság munkáját Biztosítja a jogszerű, szakszerű szakmai vizsga lebonyolítását Ellenőrzi a vizsga előkészítésének személyi és tárgyi feltételeit, a vizsgázók (pl. bemeneti feltételek stb.), valamint a képző intézmény ( oktatásra való jogosultság, tanfolyami napló stb.) jogszabályban előírt dokumentumait Irányítja a vizsgabizottság munkáját Biztosítja a jogszerű, szakszerű szakmai vizsga lebonyolítását Ellenőrzi a vizsga előkészítésének személyi és tárgyi feltételeit, a vizsgázók (pl. bemeneti feltételek stb.), valamint a képző intézmény (oktatásra való jogosultság, tanfolyami napló stb.) jogszabályban előírt dokumentumait

42 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Egyeztet a vizsgabizottság tagjaival és döntést hoz kérelmekkel kapcsolatban Egyeztet és véleményezi (jóváhagy vagy módosítást kér) az előkészített dokumentumokat (gyakorlati feladatok, vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram) Egyeztet a vizsgabizottság tagjaival és döntést hoz kérelmekkel kapcsolatban Egyeztet és véleményezi (jóváhagy vagy módosítást kér) az előkészített dokumentumokat (gyakorlati feladatok, lebonyolítási rendet)

43 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vezeti a vizsgabizottság értekezleteit és jóváhagyja az ezekről készült jegyzőkönyvet Tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtti döntésekről, tudnivalókról Titoktartási kötelezettség Ellenőrzi és jóváhagyja a vizsgafeladatok megoldásait Értékeli a szakmai vizsgát a vizsgabizottság tagjaival Vezeti a vizsgabizottság értekezleteit és jóváhagyja az ezekről készült jegyzőkönyvet Tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtti döntésekről, tudnivalókról Titoktartási kötelezettség Ellenőrzi és jóváhagyja a vizsgafeladatok megoldásait Értékeli és lezárja a szakmai vizsgát a vizsgabizottság tagjaival

44 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Ellenőrzi és aláírja a vizsga dokumentumait: jegyzőkönyveket (nyitó, írásbeli/interaktív, gyakorlat előtti tűz-, balesetvédelmi, záró); törzslapok külíveit; bizonyítványokat; osztályozó ívet; stb.) A vizsga lezárását követően 1 héten belül jelentést küld megbízója részére Ellenőrzi és aláírja a vizsga dokumentumait: jegyzőkönyvet; hitelesíti a központi elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapok külíveit; bizonyítványokat; vizsgaösszesítő ív; stb.) A vizsga lezárását követően 1 héten belül elektronikusan jelentést küld megbízója részére

45 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Óvás Ha nem ért egyet a vizsgabizottság döntésével Az óvást haladéktalanul elküldi a szakképesítésért felelős miniszter részére, aki 3 napon belül köteles kivizsgálni Az óvás elbírálásáig a bizonyítványok nem adhatók ki Óvás Ha nem ért egyet a vizsgabizottság döntésével Az óvást haladéktalanul elküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére amely 3 napon belül köteles kivizsgálni Az óvás elbírálásáig a bizonyítványok nem adhatók ki

46 A vizsgabizottság tagjai
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Kamara/érdekképviselet által delegált tag szerepe Vizsgaszervező által delegált tag szerepe Felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lebonyolításáért Lebonyolítási rend, gyakorlati feladatok jóváhagyása Titoktartási kötelezettség Személyazonosság ellenőrzése Részt vesz a részeredmények kialakításában, vizsgaeredmények véglegesítésében Dokumentumok ellenőrzése Személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése

47 A vizsgaszervező képviselője
Képviselője útján figyelemmel kíséri a vizsga jogszerűségét A vizsgabizottság jogellenes működése esetén felhívja a vizsgabizottság figyelmét (elnök!) Ha nem történt változás, jelzi a vizsgabizottság megbízója felé Gondoskodik a kijavított és jóváhagyott írásbeli feladatok megtekintéséről, észrevételek leadása írásban történik. Folytatás? Előkészíti a vizsgaeredmények kihirdetését Gondoskodik a dokumentumok kiállításáról Jelen van a vizsga lezárásakor, értékelésekor

48 Szakmai vizsgák Lebonyolítása

49 A vizsga lebonyolítása Írásbeli/interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Állandó teremfelügyelet(nem lehet oktatói végzettséggel rendelkező) Állandó folyosói ügyelet Technikai feltételekért felelős személy (vizsgaszervező írásos engedélyével) Felügyelő tájékoztatja a vizsgázókat Állandó teremfelügyelet(nem lehet oktatói végzettséggel rendelkező) Állandó folyosói ügyelet Technikai feltételekért felelős személy (vizsgaszervező írásos engedélyével) Felügyelő tájékoztatja a vizsgázókat

50 A vizsga lebonyolítása Írásbeli/interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vb. tag Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő értékeli Vizsgabizottság elnökének jóváhagyása Vagy teljes vizsgabizottság vagy egy tag (nem a képző képviselője!) jelenlétében Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő értékeli Vizsgabizottság elnökének jóváhagyása

51 A vizsga lebonyolítása gyakorlati vizsgatevékenység
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vb. tag felügyeli Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő Lebonyolítási rend alapján (a teljes vb. vagy párhuzamos vizsga esetén 2-2 tag) együtt vagy külön-külön felügyelik és értékelik (értékelési útmutató alapján) A vizsgaszervező vizsga-csoportonként legalább egy szakmai felügyelő tanár (balesetmentes munkavégzés, problémák elhárítása)

52 A vizsga lebonyolítása szóbeli vizsgatevékenység
Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vb. tag felügyeli Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő A vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat (legfeljebb 60%-ra értékelhető) Lebonyolítási rend alapján (a teljes vb. vagy párhuzamos vizsga esetén 2-2 tag) együtt vagy külön-külön értékelik A vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat (két eredmény átlaga) A képző intézmény képviselője elsősorban itt lát el vizsgáztatási feladatokat !?

53 A vizsga értékelése Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Súlyozott százalékos értékelés Egyetlen érdemjegy Valamennyi feladat értékelése 1-től 5-ig érdemjeggyel Elért eredményeket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületén vizsgaösszesítő íven kell vezetni Egyes feladatok súlyozott érdemjegyeinek két tizedes jegyre számolt összege a kerekítés szabályai szerint

54 A szakmai vizsga jegyzője
A vizsga előkészítésével, lefolytatásával, zárásával kapcsolatos dokumentálás a) vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, b) összesíti a vizsga részeredményeit, c) kitölti és vezeti a törzslapot, d) kitölti a bizonyítványt, e) elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, f) felelős a törzslap és a bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért, g) gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint h) gondoskodik a vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

55 A szakmai vizsga lezárása
Értékelés – egyeztetés Ellenőrzés - aláírás Jegyzőkönyvek (és mellékletei) Osztályozó ív (vizsgaösszesítő ív) Törzslapok (külív) Bizonyítványok – ELNÖK Megbízó felé jelentés

56 A vizsgabizottság elnöke
Meghatározó személyiség Jogszabályok ismerete Szakmai tudás Váratlan helyzetek megoldása – segítség kérése (megbízó/vizsgaszervező bevonása) felelősségvállalás Emberséges, korrekt hozzáállás Feszültségek kezelése

57 Szakmai vizsgák Díjazás

58 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás
költségtérítés rendszere NEM változott vizsgáztatási díj meghatározá-sának módja VÁLTOZOTT Vizsgáztatási díj = alapdíj + változó díj Alapdíj: minden vizsgánál elvégzendő feladatok Változó díj: vizsgázók számától függ 58

59 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás
Alapdíj: a minimálbér 9,5 %-a (2014-ben Ft) Változó díj: Kategória Elnök % Tag (és jegyző) % új régi I. 3,9 4,5 2,9 3,5 II. 3,4 4 2,5 3,1 III. 2,1 2,7 IV. 2,4 1,7 59

60 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás
Írásbeli felügyelet : 1,6 %/óra Írásbeli javítás : 0,4% × ib.idő/vizsgázó Gyakorlati felügyelő: 2,1 %/óra Összevont vizsga díjazása Egy alapdíj A szakképesítésnek megfelelő változó díj 60

61 Köszönöm a figyelmet Szabó Károly 70/368-6626


Letölteni ppt "Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések