Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Útkeresés kompetencia-térképpel Egy multifunkciós értékelési és fejlesztési eszköz a pedagógiai gyakorlatban Dr. Hercz Mária értékelési szakértő, NSZFI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Útkeresés kompetencia-térképpel Egy multifunkciós értékelési és fejlesztési eszköz a pedagógiai gyakorlatban Dr. Hercz Mária értékelési szakértő, NSZFI."— Előadás másolata:

1 Útkeresés kompetencia-térképpel Egy multifunkciós értékelési és fejlesztési eszköz a pedagógiai gyakorlatban Dr. Hercz Mária értékelési szakértő, NSZFI adjunktus Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

2 LÉPÉSEK, hogy közelebb kerüljünk célunkhoz, avagy: miről lesz szó 1.MIÉRT kell utat keresnünk? 2.HOGYAN készült? 3.MIRE jó?

3 Problémák, kihívások, dilemmák A tudás közvetlen gazdasági értékké vált Elvárás: –azonnal hasznosítható, jól szerveződő tudás –Know-how –Egyenletes eloszlás (képzettség mindenkinek) A releváns tudás folyamatosan változik + TUDÁS GAZDASÁG

4 Paradoxonok közgazdász szemmel Alkalmazkodni a társadalmi változásokhoz Az iskola a „tudás háza” -a tudás termék -a termelőeszközök változatlanok Viszonylagos állandóság az oktatásban Versenytársak előnyben

5 Paradoxonok pedagógus szemmel Alkalmazkodni a társadalmi változásokhoz Tudomány + oktatáspolitika Mást, másképp … Jó úton járunk? Valódi gyerekek valódi osztályokban Hogyan?

6 Fogalmak útvesztőjében A TUDÁS NÉGY VÁLFAJA 1.A tények ismerete (know-what), [információ] 2.Az okok ismerete (know-why) [alapelvek és törvények] 3.Az út ismerete (know-how) [szakértelem – képességek, készségek, kompetenciák] [a tudás legbonyolultabban átadható fajtája, mert 1) változik; 2) elméleti és gyakorlati; 3) egyéni és közösségi ] 4.A megfelelő személyek ismerete (know-who) [információhoz jutás és szociális kapcsolatok] A 21. SZÁZAD TUDÁSKÉPE KOMPETENCIA MŰVELTSÉG SZAKÉRTELEM TUDÁS [ismeret; rutin, képesség; készség, motivumok]

7 A finn tanárképzés kompetenciatérképe

8 Nálunk: egy szakmacsoport részletes szakmai követelményei EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTEVŐIRTÓ-FERTŐTLENÍTŐ3 GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-FORGALMAZÓ12 EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ116 EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER121 FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ145 ÁPOLÓ235 MENTŐÁPOLÓ243 ORVOSI LABORATÓRIUMI TECHNIKAI ASSZISZTENS243 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ253 RADIOGRÁFUS26 ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ282 DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS295 REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA3 MASSZŐR32 MŰTÉTI ASSZISZTENS35 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS377 KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS418

9 Példa egy szakmacsoportból Módszer kompe- tenciák: Szakmai kompe- tenciák Személyes kompe- tenciák: Társas kompe- tenciák: 3572976387336

10 A követelményektől a kompetencia-térképig Szakmacsoportkompetenciák db% 01. Egészségügy40638,6 02. Szociális szolgáltatások16043,4 03. Oktatás10952,3 04. Művészet,közművelődés963020,4 05. Gépészet480610,2 06. Elektrotechnika-elektronika9532,0 07. Informatika12692,7 08. Vegyipar21164,5 09. Építészet8081,7 10. Könnyűipar4571,0 11. Faipar4190,9 12. Nyomdaipar6961,5 13. Közlekedés25915,5 14. Környezetvédelem- vízgazdálkodás13082,8 15. Közgazdaság31796,7 16. Ügyvitel11572,5 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció25775,5 18. Vendéglátás-idegenforgalom8331,8 19. Egyéb szolgáltatások30196,4 20. Mezőgazdaság42749,1 21. Élelmiszeripar3670,8 Összesen:47 221100%

11 Hogyan készült a kompetencia-térkép? Modellkeresés Tervezés: támpontok és arányok Mik legyenek a főbb csoportok? Mik jellemezzék? Milyen legyen? Egyeztetés és véleményeztetés Kompromisszumok Folyamatos fejlesztés

12 Személyes kompetencia az egyén túlélése, életminőségének megőrzése, javítása A személyiség funkcionális rendszere Kognitív kompetencia az ember létezésének feltétele, eszköze az információfeldolgozás megvalósítása Speciális kompetenciák munkamegosztás eredménye (hivatás, szakma, foglalkozás) Szociális kompetencia csoportok, szervezetek, társadalmak, faj túlélése, életminőségének megőrzése, fejlesztése Nagy József modellje

13 Térkép-e a térkép? MÚLTJELENJÖVŐ differenciálódás multidiszciplináris összehangolás: fogalmi tisztázás célorientáltság átláthatóság szemlétesség

14 KOMPETENCIA- CSOPORTOK ismeretképességkészség (automatizált képesség) rutin / elemi készség 1. ALAPKOMPETENCIÁK kognitív kompetenciafigyelemkitartóan figyel gondolkodási képesség -összefüggés-megértésfelismeri az alapvető összefüggéseket kiemeli a lényeget -induktív gondolkodás -következtetés -problémamegoldáshibakeresésa hibás eredményt felismeri emlékezetvisszaadja az olvasottakat Szakmai kompetenciák 1. lépés

15 matematikai alapképességek elemi számolási készség használja a négy számtani alapműveletet képletekbe behelyettesít aránypárokat használ elsőfokú egyismeretlenes egyenletet megold százalékot és kamatot számít mértékváltásmértékegységeket átvált eszközhasználatszámológépet használ becslésaz eredmény nagyságrendjét megbecsüli Anyanyelvi kommunikáció szövegértésmegérti az olvasottakat íráshasználatszöveget leír

16 Egyszerűbben, átláthatóbban … Nagy József (2000, 2002): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest

17 Szakmai kompetenciák 2. lépés Személyes- és szociális kompetenciák Személyes kompetenciák Szociális kompetenciák Kognitív (intellektuális) kompetenciák Pszichés alap Matematikai műveltség Gondolkodási képességek Kommunikációs kompetenciák Szóbeli kommunikáció Írásbeli kommunikáció Vizuális kommunikáció IKT alkalmazás

18 2. lépés (részlet) Személyes- és szociális kompetenciák Személyes kompetenciák Pszichés tulajdonságok Technikai, technológiai alapkompetencia Szociális kompetenciák Pszichés tulajdonságok Társas készségek Viselkedés Önszabályozás Önreflexiós képesség, visszacsatolási készség Értékelési, önértékelési képesség Környezettudatosság Tervezési- folyamattervezési képesség Munka- és egészségvédelmi kompetencia

19 Funkciói: –tájékozódási / szemléletalakító eszköz –értékelési eszköz –fejlesztési eszköz Felhasználhatósága –oktatáspolitikai (irányítási)szinten –intézményi szinten –a napi gyakorlat, a pedagógus szintjén A kompetenciatérkép funkciói és felhasználhatósága

20 KOMPETENCIA- TÉRKÉP EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS SZAKMAI / OKT.POL. SZINTEN ISKOLAI SZINTEN  átjárhatóság  egységes nyelven szóló szakmai párbeszédek  IPP konkrét tervezés  minőségfejlesztés  egységes nevelőhatás  tudatos tanulói személyiségfejlesztés  nevelőtestületi klíma javítása HATÉKONYSÁG ÉRTÉKELHETŐSÉG ÁTLÁTHATÓSÁG SZEMLÉLET- FORMÁLÁS Pozitívumok

21 Item – kompetencia megfeleltetés AKSzakmai gondolkodás: összefüggés-megértés BKSzakmai matematikai alap-kompetencia CKMunka-védelmi kompetencia DKSzakmai szöveg-alkotás EKSzakmai szimbólum-értés FKSzakmai kapcsolat-kezelés GKSzakmai szövegértés HKEgészség-megőrzési kompetencia IKÁltalános szimbólum-értés JKSzakmai gyakorlati alap-kompetencia KKVizuális információ-tervezés és -feldolgozás

22 Szakmacsoportok összehasonlítása

23 Egy szakma (tér)képe

24 Ha a későbbiekben véleményük, kérdésük van, elérhetőségem: Hercz.Maria@gmail.com Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Útkeresés kompetencia-térképpel Egy multifunkciós értékelési és fejlesztési eszköz a pedagógiai gyakorlatban Dr. Hercz Mária értékelési szakértő, NSZFI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések