Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma"— Előadás másolata:

1 A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma
Törökszentmiklós, május 10. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke

2 1980-as években hiánypótló volt, hiányoztak a komplex programok:
A Bethlen Gábor Általános Iskola, Óvoda, EGYMI és Nevelési Tanácsadó komplex pedagógiai programjának bemutatása 1980-as években hiánypótló volt, hiányoztak a komplex programok: a tehetség felkutatását, speciális fejlesztéseket szolgálták. Program kialakításának fontos elemei Cél: - a gyermek képességeinek feltárása, - intenzív fejlesztés, - személyiségfejlesztés (önismeret, motiváció, viselkedés, magatartás, attitűd stb.)

3 differenciálás a tanulók tevékenységében
Alapelvek: - motiváció tanuló öntevékenységének fejlesztése, igényszínt formálása, tanulók reális önképének, önértékelésének kialakítása, egyéni feladatok motiváló erejének biztosítása, pedagógusok motiváló ereje, tanuló számára küldött stratégiai jelzés, pedagógusok személyisége (továbbképzés, önképzés) differenciálás a tanulók tevékenységében ( ban még az előíró tanterv van érvényben)

4 - idegen nyelv (orosz, német, angol)
- anyanyelv, - matematika, - természettudomány, - rajz-esztétika, - ének-zene esztétika, - idegen nyelv (orosz, német, angol) - számítástechnika (NAT műveltségi területei, 1995) Komplex tehetségfejlesztési program - tanórai lehetőségek - gazdagítás, - differenciálás, - kompetencia alapú oktatás, - projektmódszer, - kooperatív módszerek, - IKT eszközök alkalmazása.

5 kötelező (K) (11-14-óra/tanév), kötelezően választott (KV)
- tanórán kívüli foglalkozások kötelező (K) (11-14-óra/tanév), kötelezően választott (KV) (17-18 óra/tanév), választott (V) (36-37 óra/tanév) modulok 5. évfolyam K: önismeret, tanulásmódszertan, képességfejlesztés, KV: játékos logika, nyelvi komm., természetismeret, az ókor művészete, V: mozgáskultúra, stratégiai játékok, művészet.

6 K: idegen nyelv, IKT; honismeret, helyismeret;képességfejlesztés,
6. évfolyam K: idegen nyelv, IKT; honismeret, helyismeret;képességfejlesztés, KV: ECDL, könyvtári ismeret, viselkedéskultúra, etika, mindennapi környezet, V. mozgáskultúra, média, kereszténységünk, 7. évfolyam K: állampolgári ismeretek, tanulástechnika, magyarok vagyunk Európában élünk, KV: ECDL, érdekes kísérletek, nyelvi komm., testi-lelki egészség, V: mozgáskultúra, ECDL, olvasókör, művészet, egyháztörténet,

7 A tehetségfejlesztési programra jellemző: - tartalomközpontúság,
8. évfolyam K: középiskolába készülök, EU, vizsgafelkészítés, KV: ECDL, idegen nyelv, világháborúk, magyar művészetek, V: mozgáskultúra, nyelvvizsgára felkészítő, születésünk-jövőnk titkai. A tehetségfejlesztési programra jellemző: - tartalomközpontúság, - tevékenységközpontúság, - teljesítmény centrikusság (kisebb mértékben).

8 Fejlesztendő tulajdonságok
Komplex tehetségfejlesztő program kidolgozásában hazai „jó gyakorlatként történő bemutatásában” részt vett Banáné Szőke Ilona, Srankó Anna, Tóth András, Pásztor Andrásné (1999.) Fejlesztendő tulajdonságok Általános fejlesztési követelmények Intell. kép. Érdeklődés Motiváció Attitűd Magatartás, viselkedés Szoc. érzékenység Kreativitás Ismeretszerzési és feldolg. képesség Tájékozottság az anyagról Tájékozott ság időben Tájékozottság térben Tájékozottság a megismerésről

9 Fejlesztendő tulajdonságok
„Zeneművészet és vizuális kultúra” c. tehetségfejlesztő program tartalmát előkészítő mátrix Általános fejlesztési követelmények Fejlesztendő tulajdonságok Intell. képességek Érdeklődés, motiváció Attitűd, magatartás Érzelmi tulajdonság Éneklési készség Zenei hallás fejlesztése Zenei írás, olvasás készségei Zeneértő és érző képesség A vizuális nyelv alapjai Kifejezés, képzőművészet Vizuális kommunikáció

10 A modultervek felépítése
- speciális modultartalmakhoz kötődő alapelvek, célok, - kiemelt fejlesztési feladatok, követelmények, - tartalom, - a továbbhaladás feltétele, - a modul lezárását követő értékelés, feladatok megoldása aktív részvétel, kapcsolatteremtés, együttműködés, szabálykövetés, kiselőadások, prezentációk, szóbeli, írásbeli komm., információ kezelése, feldolgozása

11 - kapcsolatok a kulcskompetenciákkal.
Legnagyobb értéke a moduloknak: - a körülvevő világ minden eleme jelen van a modulban, - rendező elv: társadalmi-történelmi aspektus, nyelvi kommunikáció, természettudományos szempont, művészetek, informatika, mozgáskultúra stb. „Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” ( H. Berner )


Letölteni ppt "A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések