Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megismerési módszerek alapozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megismerési módszerek alapozása"— Előadás másolata:

1 Természetismeret műveltségterületen belül a biológia-földrajzi témakörök szerveződése és tartalma

2 A megismerési módszerek alapozása

3 1. osztály A közvetlen környezet megfigyelése,
A tapasztalatok kifejezése szóban, rajzzal

4 2. osztály A megfigyelt tulajdonságok összehasonlítása,
Csoportosítások, rendezések, Egyszerű mérések alkalmi és szabvány egységekkel, adatok lejegyzése rajzzal és írásban tanítói segítséggel,

5 3. osztály A megismerési módszerek segítségével elemi természettudományos ismeretek szerzése, Mérések, mérés-sorozatok végzése, A tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával, Vizsgálatok, kísérletek, oksági összefüggések keresése, Könyvek használata (enciklopédia, képes határozók)

6 4. osztály Tájékozódás, helymeghatározás,
Mérések, a mértékegységek használata, Megfigyelés, leírás, a tapasztalatok megfogalmazása, lejegyzése, rendezése, elemzése, Az egyéni ismeretszerzés megalapozása, búvárkodás a könyvtárban, Önálló beszámolók, összefüggő feleletek

7 Az élettelen természet alapismeretei

8 1. osztály Tárgyak, anyagok érzékelhető tulajdonságai,
Az időjárás megfigyelése, adatok rögzítése rajzzal, Év-évszak, nap-napszak, A víz megjelenési formái

9 2. osztály Tárgyak, anyagok mérhető tulajdonságai, becslés- mérés-összehasonlítás, Anyagok csoportosítása, Élelmiszerek, A környezetet szennyező-, és a szervezetre veszélyes anyagok

10 3. osztály A föld, a víz, a levegő érzékelhető tulajdonságai,
Halmazállapot-változások megfigyelése, Egyszerű fizikai, kémiai kölcsönhatások megfigyelése, Kölcsönhatások a földrajzi környezetben, Az égés, éghető és éghetetlen anyagok, Az időjárás tényezői, adatok lejegyzése grafikonos ábrával

11 4. osztály Környezetünk tisztasága, szennyezettsége, lakóhelyünk megfigyelése, A környezetszennyezés hatása az élőlényekre, A megelőzés, védekezés lehetőségei, Környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés

12 Az élő természet alapismeretei

13 1. osztály Az élő és élettelen közötti különbség,
A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények és állatok megfigyelése, A fa és a bokor részei, Állatok és kicsinyeik, Az állatmesék és valóság

14 2. osztály Élőlények-életjelenségek,
Növények megfigyelése: lágyszárúak, fás szárúak, cserjék, bokrok, lombhullató és örökzöld fák, Termesztett növények és felhasználásuk, növényi táplálékaink, Az állatok viselkedésének megfigyelése; csoportosításuk: emlősök, madarak, Természetvédő és károsító tevékenységek elkülönítése

15 3. osztály A növények és az állatok életfeltételei; kapcsolatuk, egymásra utaltságuk, A növényi élet szakaszai, változásai az egyes évszakokban, Az állatok életmódbeli különbsége: táplálkozásuk, alkalmazkodásuk a környezetükhöz; Az ember szerepe a környezetében élő élőlények életfeltételeinek alakításában, Az állatok gondozása: vadvédelem, madáretetés, háziállatok gondozása

16 4. osztály A környezetünkben megfigyelhető élőhelyek jellemzői:
Az erdő, mező és vízpart élővilágának megfigyelése, összehasonlítása, Néhány jellegzetes madár, emlős, rovar, (bogár) jellemző jegyeinek megfigyelése, leírása, összehasonlítása, Kultúrnövények megfigyelése, termesztésük, felhasználásuk, Az állatok táplálékláncba sorolása, Az ember hatása az élőhelyekre, a természet védelmének fontossága, Természetvédelmi területek, védett természeti értékek

17 Testünk és életműködéseink

18 1. osztály Testünk főbb részei, Szervezetünk ritmusai,
Érzékszervek, érzékletek Életjelenségeink, Egészség és betegség, balesetmegelőzés, segítségkérés balesetkor, Az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés

19 2. osztály Mérések az emberi testen,
Szervezetünk mérhető tulajdonságai: szívverés, légzésszám, pulzus, testhőmérséklet, A helyes fog-, és testápolás, az orvos gyógyító munkája, A környezet szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb hatásai: napsugárzás, hő, zaj, szennyezett levegő, élősködők, televízió

20 3. osztály Az egészséges táplálkozás,
A gondos testápolás, tisztálkodási szokások (száj, haj, köröm), A betegségek tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás), a védőoltások fontossága, A beteglátogatás, betegápolás szabályai, A kuruzslás veszélyei

21 4. osztály Az emberi élet szakaszai,
A különböző korú emberek szervezetének, életműködésének összehasonlítása, Helyes és helytelen szokásaink, Az egészséget károsító szokások kialakulása, veszélyei, felkészülés az elutasításukra, A reklámok hatása az életmódunkra

22 Tájékozódási alapismeretek, közlekedés, a lakóhely ismerete

23 1. osztály  Saját testünkhöz viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra), Az iskolánk neve, pontos címe, legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése, Az iskola közvetlen környezete: közterek, intézmények, épületek, jellegzetességek, A tanuló lakóhelyének pontos címe, A gyalogos közlekedés szabályai, a közlekedési lámpa, és a rendőr karjelzései

24 2. osztály A lakóhely és az iskola környékének természetföldrajzi jellemzői (felszíni formái, vizei), nevezetességei (épületek, közterületek, üzletek), A közlekedés szabályai városi környezetben, magatartásformák a biztonságos közlekedésben, A gyermekekkel történő balesetek okai, megelőzésük, A településhez fűződő hagyományok, mesék, mondák, történetek, A település utcái, házai egykor és most, lakóinak élete régen és ma, Érdekességek a település életéből

25 3. osztály A lakóhely felszíni formáinak, vizeinek felismerése, jellemzői, A felszíni forma és az időjárási tényezők kölcsönhatása, Egyszerű alaprajzok, útvonalrajzok készítése, leolvasása, arányos kicsinyítés, nagyítás, A valóság ábrázolása a térkép jeleivel, A négy fő világtáj, az iránytű használata, A lakóhely jellemző közlekedési eszközei, A helyi és távolsági tömegközlekedés eszközei, Helyes és helytelen utazási szokásaink, A gyerekek, mint a balesetek okozói, balesetmegelőzés, Élet a fővárosban és az ország más vidékein

26 4. osztály A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen,
Különböző domborzatú tájak, legnagyobb folyóink, tavaink felismerése Magyarország domborzati és vízrajzi térképén, A lakóhely a térképen, Tájaink képekben, Tájékozódási gyakorlatok a szabadban és a tanteremben, Alaprajzok készítése, leolvasása, Magyarország nagy tájainak felismerése képek, leírások alapján, Tájegységek, vizek és a főváros, A kerékpáros közlekedés szabályai és veszélyei, balesetek elkerülése, Kerékpáros útvonalak megtervezése, Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, Településtípusok (város, falu, tanya)

27 Tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskola

28 1. osztály Tanulmányi séták az iskola környékén,
Tanulmányi kirándulás az iskola településén és annak környékén

29 2. osztály Tanulmányi séták az iskola településén,
Tanulmányi kirándulás vagy többnapos erdei iskola szervezése egy erdős helyhez

30 3. osztály Tanulmányi kirándulások az iskola településének környékén,
Történelmi emlékhely felkeresése, Erdei iskola szervezése erdő, mező vagy vízpart mellé

31 4. osztály  A közeli nagyvárosban körséta keretében nevezetes emlékhelyek, intézmények, közterek, parkok felkeresése, Erdei iskola szervezése hazánk valamelyik nagy tájegységére.


Letölteni ppt "A megismerési módszerek alapozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések