Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok Csutiné Balogh Renáta Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. július 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok Csutiné Balogh Renáta Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. július 15."— Előadás másolata:

1 Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok Csutiné Balogh Renáta Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. július 15.

2 2 Pénzügyi tervezés segédletei 2 Nemzetközi szabályozás: -514/2014/EU rendelet (horizontális rendelet) 17-19. cikkek Nemzeti szabályozás: -135/2015. (VI.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szűkítések!!! -Pályázati kiírás -Hazai számviteli, pénzügyi, közbeszerzési és egyéb vonatkozó jogszabályok (pl.: 2000. évi C. tv. a számvitelről (számviteli politika), 1996. évi LXXXI. tv. A társasági adóról és osztalékadóról (amortizáció), 2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről, stb.) Pályázó és Partnerének belső szabályozói

3 3 Költség elszámolhatóságának alapelvei a Nemzeti Program célkitűzések megvalósítása támogatható intézkedések érdekében célcsoporthoz kapcsolódik meghatározott földrajzi területen zajlik a kedvezményezetteknél/partnernél ténylegesen felmerült, teljesítéshez kapcsolódó (kivéve előleg), végleges kiadás felmerülése elszámoló bizonylattal alátámasztott elszámolhatósági időszakban merült fel 2015. július 1. – 2018. június 30. között 3

4 4 Költség elszámolhatóságának alapelvei támogatott projekt kapcsán merült fel – a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükséges, – a TSZ-ben rögzített projekt fizikai befejezés határidejéig merültek fel, – a projekt költségvetésében tervezett, – célhoz kötött felhasználás mértéke – osztott finanszírozás pályázati kiírás elszámolható költségnek minősíti elkülönített kettős könyvelésben szerepel (kivéve egyszerűsített elszámolási mód) 4

5 5 Költség elszámolhatóságának alapelvei A tervezett kiadások: – ésszerűek, – megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, – ár-érték arány – költséghatékonyság, – nem haladják meg a szokásos piaci árat Nettó 1 millió alatt – egy ajánlat Nettó 1 millió felett, de közbeszerzési értékhatár alatt - 3 ajánlat Közbeszerzési értékhatár felett – Kbt. szabályok alkalmazása Ajánlatok a szerződéskötést megelőző 6 hónapnál nem régebbiek 5

6 6 Tevékenységhez rendelt költségtervezés Pályázati kiírás intézkedésenként Intézkedésekhez rendelt tevékenységek Tevékenységekhez rendelt költségtípusok 1 projekt 1 intézkedés, de több tevékenység! Költségkategória költségtípus költségsor (adott) (adott) (pályázó általi megnevezés) 6

7 7 Költségcsoportok Elszámolható költségek Közvetlen költségek A projekt végrehajtásához közvetlenül szükséges Közvetett költségek A projekt tevékenységéhez nem kapcsolódnak közvetlenül, de szükségesek a végrehajtáshoz Nem elszámolható költségek Intézkedés célját nem szolgáló ktgek (osztott fin. esetén) Visszaigényelhető ÁFA 135/2015 (VI.2.) kormányrendelet 1. sz. melléklet 6. cím 7

8 8 A tervezés korlátai Költség Mértéke közvetlen ktgek % -ában Projekt-előkészítés költségei5% Közbeszerzési eljárások költsége1% Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)10% Terület-előkészítés2% Műszaki ellenőri szolgáltatás1% Projektmenedzsment 8% Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság0,5% Könyvvizsgálat0,5% Közvetett költség (flat-rate) 7% 8

9 9 Költségkategóriák Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei Projektmenedzsment költség Közvetett költség

10 10 Beruházáshoz kapcsolódó költségek Költségtípusok: -Eszközbeszerzés költségei -Immateriális javak beszerzésének költsége -Nem elszámolható költség Szakmai megvalósítást szolgáló, 1 évnél hosszabb ideig használatban lévő eszközök beszerzése. Alkalmazásfejlesztés is. Bekerülési érték tervezése a Számviteli tv. alapján (Áhsz hatálya alá tartozó szervezetek esetében is!) Használt vagy új eszköz – költséghatékonyság vizsgálata Elszámolható a vásárlás, lízing, bérlet, értékcsökkenési leírás költsége (kivéve ha előzőleg uniós támogatásból vették) – költséghatékonyság megoldás választása Rendelkezik a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal Beszerzési szabályoknak való megfelelés 10

11 11 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások Költségtípusok: -Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 1 %-os korlát -Műszaki jellegű szolgáltatások költsége -Egyéb szakértői szolgáltatások költsége -Képzéshez kapcsolódó költségek -Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége -Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: 0,5 %-os korlát, VIII.4. Láthatósági követelmények figyelembevételével -Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj -Egyéb szolgáltatási költségek -Nem elszámolható költség Kommunikáció, disszemináció tev-en belül csak

12 12 Képzési költségek tervezése Komplex képzési csomagként való igénybevétel esetén – kiszervezett: -„Képzéshez kapcsolódó költségek” költségtípusban tervezendő. -Magába foglalhatja a képzés lebonyolítási költséget, tananyag költséget, terem és eszköz bérleti költséget, oktatók költségét, szintfelmérés költségét, vizsgadíjat, bizonyítvány kiállítási díjat stb. Pályázó által megszervezett képzés esetén – nem kiszervezett: -Felmerülő költségek szétosztása a megfelelő költségtípusokba. -Terem és eszközbérlet „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj”. -Tananyag költség „Készletek és fogyóeszközök költsége”. -Oktatók költsége, ha saját munkaerő, vagy ha megbízási szerződéssel foglalkoztatott és nem számlaképes, akkor „Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei”, ha számlaképes, akkor „Egyéb szolgáltatási költségek”. -Catering költség „Egyéb szolgáltatási költségek”. -Képzésen résztvevők szállás és útiköltsége a „Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei” Stb… -Saját teljesítés esetén is a felmerült költségnek megfelelő fenti költségtípusba tervezendő (érvényes önköltség-számítási szabályzat!)

13 13 Szakmai megvalósításban közreműködők költségei Elszámolható a költség, ha a foglakoztatás jogviszonya: munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya. Pályázó és partnerszervezet alkalmazásában álló személy, írásbeli kijelölés alapján. Megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy, ha nem számlaképes, és csak eseti jelleggel. (Ha számlaképes, a megbízási díj „egyéb szolgáltatási költségek” költségtípusban tervezendő.) Költségtípusok: – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség – Nem elszámolható költség

14 14 Szakmai megvalósításban közreműködők költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Elszámolható – Bruttó bér és kapcsolódó járulékok – Természetbeni juttatások és járulékai (pl.: cafeteria) – Célfeladat/többletfeladat kiírása esetén a munkavégzésért járó összeg járulékokkal – Túlóra elrendelés esetén a túlórára eső munkabér és járulékai Munkabér és természetbeni juttatások tervezése: projektidőtartam és várható munkaidő-ráfordítás alapján (amilyen mértékben a projekthez kapcsolódik). Nem haladhatják meg a piaci bérek érékét, ill. a kedvezményezettnél általában alkalmazott bérek összegét. Jutalom, ösztönző jellegű kifizetés nem elszámolható.

15 15 Szakmai megvalósításban közreműködők költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség A szakmai megvalósítók utazási költsége, amennyiben közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódik, eseti utazás (nem a munkába járás). A tömegközlekedés legolcsóbb formája támogatható (2. v. turista osztály). Taxiköltség csak indokolt esetben. Repülőutak csak oda-vissza 800 km-nél hosszabb utaknál. Gépkocsi használat esetén tényleges üzemanyagköltség vagy NAV üzemanyagnorma alapján kalkulált költség elszámolható. Szállásköltség: max. nettó 15.000 Ft/fő/éj, bruttó 150 EUR/fő/éj Napidíj és járulékai: napidíj max. összege 40 EUR/fő/nap, ellátás esetén csökkentve Utasbiztosítás

16 16 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Költségtípusok – Készletek és fogyóeszközök költsége – Nem elszámolható költség 1 évnél rövidebb ideig használatban lévő eszközök beszerzése, a célcsoportnak biztosított fogyóeszközök, készletek - pl.: oktatási segédanyag, közösségi programok eszközei (labda, sporteszközök) Raktárból kiadásra kerülnek (nyilvántartás vezetése) Célcsoport tagjának egyedileg kiosztott fogyóeszközök a „Kis összegű ösztönzők/egyéb juttatások költsége” költségtípusba Menedzsment részére történő irodaszer beszerzés a projektmenedzsment költségek között tervezendő.

17 17 Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei Célcsoport: 516/2014/EU rendelet szerint Egyéb közreműködők: önkéntesek, képzésen résztvevők, Kedvezményezett alkalmazásában nem álló szakmai megvalósítók (számlaképesek) Költségtípusok – Személyi jellegű ráfordítások Célcsoport részére megbízási díj, napidíj Egyéb közreműködőknek napidíj – Kis értékű ösztönzők/egyéb juttatások költsége Célcsoport részére pénzbeli ösztönző, utalvány, bérlet, könyv stb. Önkénteseknek, képzésen résztvevőknek ösztönző – Úti és szállásköltség: lásd szakmai megvalósítóknál leírtak, mind a célcsoport, mint az egyéb közreműködők részére – Célcsoport áttelepítése kapcsán felmerült költségek – Nem elszámolható költség Áttelepítés tevékenységben unit cost alapon

18 18 Projektmenedzsment költségek Elszámolható közvetlen költségek max. 8 %-a. Szakmai és/vagy pénzügyi projektmenedzser (egy projekthez egy-egy teljes vagy rész munkaidőben foglalkoztatott projektmenedzser rendelhető) a projekt menedzsmentjében támogató szerepet betöltő személyek (pl.: könyvelő, adminisztratív asszisztens, informatikus stb.) költsége közvetett költségek között. Költségtípusok: – Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: lásd szakmai megvalósítóknál leírtak, kivéve, hogy nem kiszervezhető tevékenység, tehát megbízási szerződéssel nem alkalmazható – Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: lásd szakmai megvalósítóknál leírtak – Projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai eszközök beszerzési költsége: egy összegben leírható összeghatárig – Egyéb projektmenedzsment költségek: pl. irodaszer, irodabérlet stb. – Nem elszámolható költség Projektmenedzs- ment tev.-ben

19 19 Új költség felviteléhez praktikus tanácsok 19

20 20 Forrás összetétel Uniós támogatás, maximum 75 % (100 % áttelepítés esetében) Hazai társfinanszírozás: maximum 25 %, központi költségvetés által biztosított támogatás Hazai társfinanszírozást csökkentő források: -Kedvezményezett/konzorcium elszámolható önereje -Bevétel Kedvezményezett/konzorcium nem elszámolható önereje (pl.: célhoz kötöttség hiánya miatt, levonható ÁFA miatt) 20

21 21 Források EPTK-ben

22 22 Támogatás kifizetésének menete Támogatási előleg – az utófinanszírozott tételek max. 40 %-a – Pályázó tervezi, a TSZ-ben rögzítésre kerül – 5 m Ft felett 2 részletben 1. részlet kifizetése – kérelemre, 30 napos fizetési határidővel – TSZ megkötését követően, de tevékenység megkezdése előtt max. 30 nappal 2. részlet – legalább 1 benyújtott PEJ után 22

23 23 Támogatás kifizetésének menete Időközi kifizetési igénylések – 2 havonta, az első jelentés időpontja a TSZ-ben, – megelőző két hónapban felmerült kiadások elszámolása (utófinanszírozás) – EPTK által generált kérelemre + költségfelmerülést alátámasztó dokumentumok, PEJ-sel egybekötve – 50 %-os forrásfelhasználás után elszámolás az előleggel – átutalás a beérkezéstől 45 napon belül – hiánypótlás 1x, „jótételek” jóváhagyása – az elutasított tételek ismételt jelentése (ha elszámolható) 23

24 24 Támogatás kifizetésének menete Záró egyenleg -10 % csak a pénzügyi zárást követően -Összege: Záró egyenleg = elismerhető költségek – átutalások – saját erő – bevétel -(+) egyenleg eseténa pénzügyi zárást követően automatikusan -(-) egyenleg eseténfizetési felszólítás (késedelmes visszafizetés esetén kamattal növelt) -Fel nem használt előleg visszafizetése kamattal növelten! 24

25 25 Köszönöm a figyelmet! Sikeres pályázást kívánok! 25


Letölteni ppt "Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok Csutiné Balogh Renáta Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. július 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések