Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok"— Előadás másolata:

1 Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok
Csutiné Balogh Renáta Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. július 15.

2 Pénzügyi tervezés segédletei
Nemzetközi szabályozás: 514/2014/EU rendelet (horizontális rendelet) cikkek Nemzeti szabályozás: 135/2015. (VI.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szűkítések!!! Pályázati kiírás Hazai számviteli, pénzügyi, közbeszerzési és egyéb vonatkozó jogszabályok (pl.: évi C. tv. a számvitelről (számviteli politika), évi LXXXI. tv. A társasági adóról és osztalékadóról (amortizáció), évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről, stb.) Pályázó és Partnerének belső szabályozói

3 Költség elszámolhatóságának alapelvei
a Nemzeti Program célkitűzések megvalósítása támogatható intézkedések érdekében célcsoporthoz kapcsolódik meghatározott földrajzi területen zajlik a kedvezményezetteknél/partnernél ténylegesen felmerült, teljesítéshez kapcsolódó (kivéve előleg), végleges kiadás felmerülése elszámoló bizonylattal alátámasztott elszámolhatósági időszakban merült fel 2015. július 1. – június 30. között Támogatható intézkedéseket, célcsoport meghatározást tartalmazza a pályázati kiírás. Földrajzi terület: alapesetben Mo-on és EU-s tagállamban, visszatérés esetén pedig harmadik országban. Nem végleges költség pl. a visszaigényelt áfa, kaukció stb.

4 Költség elszámolhatóságának alapelvei
támogatott projekt kapcsán merült fel a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükséges, a TSZ-ben rögzített projekt fizikai befejezés határidejéig merültek fel, a projekt költségvetésében tervezett, célhoz kötött felhasználás mértéke – osztott finanszírozás pályázati kiírás elszámolható költségnek minősíti elkülönített kettős könyvelésben szerepel (kivéve egyszerűsített elszámolási mód)

5 Költség elszámolhatóságának alapelvei
A tervezett kiadások: ésszerűek, megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, ár-érték arány költséghatékonyság, nem haladják meg a szokásos piaci árat Nettó 1 millió alatt – egy ajánlat Nettó 1 millió felett, de közbeszerzési értékhatár alatt - 3 ajánlat Közbeszerzési értékhatár felett – Kbt. szabályok alkalmazása Ajánlatok a szerződéskötést megelőző 6 hónapnál nem régebbiek

6 Tevékenységhez rendelt költségtervezés
Pályázati kiírás intézkedésenként Intézkedésekhez rendelt tevékenységek Tevékenységekhez rendelt költségtípusok 1 projekt 1 intézkedés, de több tevékenység! Költségkategória költségtípus költségsor (adott) (adott) (pályázó általi megnevezés) Csak azok a tevékenységek jelennek meg az adott intézkedésen belül, amelyek relevánsak, és az adott tevékenységhez is csak azok a költségtípusok jelennek meg, melyek a tevékenység jellegéből adódóan felmerülhetnek, tervezhetőek. Minden projekt esetében más-más költségtípusok választhatóak -> szűkített költségvetés. Kötelezően kiválasztandó tevékenységek a „projektmenedzsment” és a „kommunikáció és disszemináció” (feltéve, ha tervezik ezen költségek elszámolását a projektben). Oka, hogy összetettebb, több tevékenységet érintő projekt esetén ne kelljen szétdobni az összegét a tevékenységek között, hanem egybe tervezhetők legyenek.

7 Elszámolható költségek
Költségcsoportok Elszámolható költségek Közvetlen költségek A projekt végrehajtásához közvetlenül szükséges Közvetett költségek A projekt tevékenységéhez nem kapcsolódnak közvetlenül, de szükségesek a végrehajtáshoz Nem elszámolható költségek Intézkedés célját nem szolgáló ktgek (osztott fin. esetén) Visszaigényelhető ÁFA 135/2015 (VI.2.) kormányrendelet 1. sz. melléklet 6. cím Közvetett költség: flat-rate alapon – automatikusan jár a közvetlen költségek után, elkülönített könyvelésben nem kell szerepeltetni. Közvetett költség pl.: rezsi, postaktg., bankszámlaköltség, könyvelési, bérszámfejtési, kontrolling tevékenységek ráfordításai, iroda biztosítási költség stb. Nem elszámolható költségek jogszabály szerint pl.: hitelkamat, árfolyamveszteség, beépítetlen földterület vásárlás jutalom, sikerdíj jellegű kifizetések projektmenedzsment reprezentációs kiadásai nem aktivált tárgyi eszköz, fel nem használt készlet eszközbeszerzéshez kapcsolódó, projektmegvalósítás idejét követő support költségek stb.

8 Mértéke közvetlen ktgek % -ában
A tervezés korlátai Költség Mértéke közvetlen ktgek % -ában Projekt-előkészítés költségei 5% Közbeszerzési eljárások költsége 1% Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.) 10% Terület-előkészítés 2% Műszaki ellenőri szolgáltatás Projektmenedzsment 8% Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 0,5% Könyvvizsgálat Közvetett költség (flat-rate) 7% Alapja az elszámolható közvetlen költségek összege, mind tervezéskor, mint a projektzáráskor ellenőrzésre kerülnek. 135/2015 kormányrendelethez képest szűkítés történt!!! Támogatási kérelem elküldése előtt a rendszer hibaüzenetet küld a korlátok meghaladása esetén. Kivéve a közbeszerzési költségek esetén, ott nem tudja vizsgálni a %-os arányt, mert beépül egy összetettebb költségtípusba („egyéb szolgáltatási költségek” költségtípusba). Könyvvizsgálatot nem írtuk elő, nem kell vele tervezni. Projekt-előkészítési költség nem elszámolható jelen kiírás keretében, így pl. pályázatírás költsége sem. Csak a közvetett költség flat-rate alapú (egyszerűsített elszámolási mód), a többi százalék csak maximalizált %, tervezhető korlát.

9 Költségkategóriák Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei Projektmenedzsment költség Közvetett költség

10 Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípusok: Eszközbeszerzés költségei Immateriális javak beszerzésének költsége Nem elszámolható költség Szakmai megvalósítást szolgáló, 1 évnél hosszabb ideig használatban lévő eszközök beszerzése. Alkalmazásfejlesztés is. Bekerülési érték tervezése a Számviteli tv. alapján (Áhsz hatálya alá tartozó szervezetek esetében is!) Használt vagy új eszköz – költséghatékonyság vizsgálata Elszámolható a vásárlás, lízing, bérlet, értékcsökkenési leírás költsége (kivéve ha előzőleg uniós támogatásból vették) – költséghatékonyság megoldás választása Rendelkezik a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal Beszerzési szabályoknak való megfelelés Immateriális javak: pl. filmek vetítési joga, licencek megvétele, honlap fejlesztési költség, amennyiben a forráskód beszerzésre kerül. Eszközhasználat betanítási képzés is része lehet a bekerülési értéknek, és ide tervezhető, ha a beszerzési ár tartalmazza (általánosságban igen). Ha a Kedvezményezett utána azt saját költségén megszervezi, vagy utólag szerződik rá, akkor a szolgáltatások között a „képzéshez kapcsolódó költségek” költségtípusba tervezendő. Használt eszköz tervezhető, ha a megelőző hét évben nem uniós forrásból szerezték be, ha az eladó igazolja az eszköz eredetét (min. írásos nyilatkozattal), és értéke nem érheti el a hasonló paraméterekkel megáldott új eszköz értékét. Bérelt vagy lízingelt eszköz: a kiadások a projekt céljára történő bérlet vagy lízing időtartamától függően tervezhetők. Képzési segédeszközök (pl.: projektor): a projekt időszakában történő tényleges felhasználás arányában értékcsökkenés alapján tervezhetők. Korábban vásárolt eszközök: projekt időszakára eső amortizációs költség tervezhető. De amennyiben az eszköz előzőleg közösségi forrásból került beszerzésre, az értékcsökkenéssel sem lehet tervezni a projektben. Menedzsment részére kis értékű tárgyi eszköz beszerzés a „projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai eszközök beszerzési költsége” költségsoron tervezendő! Tárgyi eszköz karton vagy immateriális jószág karton vezetése a beszerzett eszközök/immateriális javak esetén kötelező. Van „Eszközbeszerzés” tevékenység, amit csak akkor kell kiválasztani, ha a projekt célja az eszközpark fejlesztésre irányul (beruházás jellegű a projekt). Ha az eszközbeszerzés a fő szakmai tevékenységen belül csak egy kapcsolódó, szükséges kiadás, akkor a vonatkozó szakmai tevékenységet (pl. „képzés, oktatás előkészítése és végrehajtása”, „harmadik országbeli állampolgár célcsoport számára nyújtott szolgáltatás”, vagy „rendezvényszervezés” tev.) kell kiválasztani, és azon belül az „eszközbeszerzés költségei” költségtípust.

11 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
Költségtípusok: Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 1 %-os korlát Műszaki jellegű szolgáltatások költsége Egyéb szakértői szolgáltatások költsége Képzéshez kapcsolódó költségek Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: 0,5 %-os korlát, VIII.4. Láthatósági követelmények figyelembevételével Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj Egyéb szolgáltatási költségek Nem elszámolható költség Kommunikáció, disszemináció tev-en belül csak Műszaki ellenőri szolgáltatás: elsősorban építés beruházásnál, vagy esetleg eszköz beszerzésnél. Műszaki jellegű szolgáltatás: eszköz műszaki leírásának megírásához vagy informatikai fejlesztéshez műszaki szakértői igénybevétele, domain név regisztráció, webtárhely költség, portálhoz kapcsolódó nem fejlesztés jellegű költségek (adatfeltöltés, üzemeltetés stb.). Egyéb szakértői szolgáltatás: egyéb nem műszaki jellegű szakértő igénybevétele, amely a szakmai megvalósítást szolgálja. Képzéshez kapcsolódó költségek: vagy az eszközhasználat betanításához kapcsolódó képzés, ha az nem volt része az eszköz beszerzési költségének, vagy komplett képzési csomag/szolgáltatás megrendelése esetén. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége: szak-, napilapokban megjelentetés költsége, TV/rádió megjelenések költsége, sajtótájékoztató költsége, kommunikációs anyagok grafikai tervezése, nyomdai kivitelezése stb. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: projektbélyegző, építkezésen a tábla kihelyezése, eszközökre matrica, film esetén záró képernyő stb. Arculati kézikönyvnek való megfelelés! Pályázati kiírás VIII.4. pontja tartalmazza a kötelező láthatósági elemeket. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: terem és eszköz bérlet egyaránt. Ez kapcsolódhat képzéshez, de a szakmai megvalósítóknak (pl. szociális munkás) szükséges irodabérlet és eszközbérlet is itt számolható el. Egyéb szolgáltatási költségek: fordítás, tolmácsolás, pszichológus, közbeszerzéssel kapcsolatos költségek (max elszámolható közvetlen költségek 1 % - rendszer nem figyeli, FH értékelésnél igen), rendezvényszervezői szolgáltatás költségei, képzéshez kapcsolódó költségek, amennyiben nem komplex szolgáltatásként vettük igénybe, hanem a Kedvezményezett valósítja meg. Ha magánszemélyként nyújt valaki szolgáltatást megbízási szerződéssel, és nem számlaképes, akkor „szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei” költségtípusban tervezhető a megbízási díja. Számlaképesség esetén a „szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások” költségtípusban. Támogatási kérelemben megnevezni azon szolgáltatókat, magánszemélyeket, akik már a pályázáskor ismertek. Az EPTK informatikai rendszer humánerőforrás blokkjában megadni a magánszemélyt, ha a Kedvezményezett/partner foglalkoztatásában áll valaki, de megbízási szerződéssel foglalkoztatják a projektben, és számlaképes, tehát nem bérszámfejtik a díját.

12 Képzési költségek tervezése
Komplex képzési csomagként való igénybevétel esetén – kiszervezett: „Képzéshez kapcsolódó költségek” költségtípusban tervezendő. Magába foglalhatja a képzés lebonyolítási költséget, tananyag költséget, terem és eszköz bérleti költséget, oktatók költségét, szintfelmérés költségét, vizsgadíjat, bizonyítvány kiállítási díjat stb. Pályázó által megszervezett képzés esetén – nem kiszervezett: Felmerülő költségek szétosztása a megfelelő költségtípusokba. Terem és eszközbérlet „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj”. Tananyag költség „Készletek és fogyóeszközök költsége”. Oktatók költsége, ha saját munkaerő, vagy ha megbízási szerződéssel foglalkoztatott és nem számlaképes, akkor „Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei”, ha számlaképes, akkor „Egyéb szolgáltatási költségek”. Catering költség „Egyéb szolgáltatási költségek”. Képzésen résztvevők szállás és útiköltsége a „Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei” Stb… Saját teljesítés esetén is a felmerült költségnek megfelelő fenti költségtípusba tervezendő (érvényes önköltség-számítási szabályzat!) Rendezvényszervezési költségek esetén hasonló gondolkodási mód. Komplex csomag esetén „Egyéb szolgáltatási költségek” költségtípusba tervezni. Saját szervezés esetén szétdobni a költségeket a költségsorok között fentieknek megfelelően. Terembérlet esetében gyakori a saját teljesítés. Továbbra is önköltség alapon elszámolható a terembérlet ára, csak hatályos, jogszabályoknak megfelelő tartalmú önköltség-számítási szabályzattal kell rendelkezni. Profit orientáltság nélkül kell meghatározni az önköltségi árakat. Attól függetlenül, hogy saját teljesítés, itt a szolgáltatások között kérjük tervezni. Tehát oda, ahova akkor terveznék, ha kiszerveznék a szolgáltatást.

13 Szakmai megvalósításban közreműködők költségei
Elszámolható a költség, ha a foglakoztatás jogviszonya: munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya. Pályázó és partnerszervezet alkalmazásában álló személy, írásbeli kijelölés alapján. Megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy, ha nem számlaképes, és csak eseti jelleggel. (Ha számlaképes, a megbízási díj „egyéb szolgáltatási költségek” költségtípusban tervezendő.) Költségtípusok: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Nem elszámolható költség Szakmai megvalósításban részt vevők: szakmai vezető, szociális munkás, mentor stb., A feladatot végrehajtó személyeket a projekt végrehajtására írásban kell kirendelni, meg kell hivatkozni a projektet a munkaszerződésben, kinevezésben, vagy kijelölni munkaköri leírás, határozat, intézkedés révén. Meg kell adni az EPTK rendszerben a humánerőforrás blokkban: név (ha már ismert), munkakör, foglalkoztatás módja, munkaidő szerint. Ha megbízási szerződéssel és számlaképes, akkor a szolgáltatások között kell tervezni. Akkor a beszerzési szabályokat figyelembe kell venni. Ajánlatok összehasonlításakor, ha nem számlaképest kell összenézni a számlaképessel, akkor a nem számlaképes esetén a bruttó megbízási díjat kell összenézni a számlaképes áfa érték nélküli ajánlati árával.

14 Szakmai megvalósításban közreműködők költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Elszámolható Bruttó bér és kapcsolódó járulékok Természetbeni juttatások és járulékai (pl.: cafeteria) Célfeladat/többletfeladat kiírása esetén a munkavégzésért járó összeg járulékokkal Túlóra elrendelés esetén a túlórára eső munkabér és járulékai Munkabér és természetbeni juttatások tervezése: projektidőtartam és várható munkaidő-ráfordítás alapján (amilyen mértékben a projekthez kapcsolódik). Nem haladhatják meg a piaci bérek érékét, ill. a kedvezményezettnél általában alkalmazott bérek összegét. Jutalom, ösztönző jellegű kifizetés nem elszámolható. Cafeteria érvényes cafeteria szabályzat alapján tervezhető. Jutalom mögötti teljesítés nem igazolható, így nem elszámolható.

15 Szakmai megvalósításban közreműködők költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség A szakmai megvalósítók utazási költsége, amennyiben közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódik, eseti utazás (nem a munkába járás). A tömegközlekedés legolcsóbb formája támogatható (2. v. turista osztály). Taxiköltség csak indokolt esetben. Repülőutak csak oda-vissza 800 km-nél hosszabb utaknál. Gépkocsi használat esetén tényleges üzemanyagköltség vagy NAV üzemanyagnorma alapján kalkulált költség elszámolható. Szállásköltség: max. nettó Ft/fő/éj, bruttó 150 EUR/fő/éj Napidíj és járulékai: napidíj max. összege 40 EUR/fő/nap, ellátás esetén csökkentve Utasbiztosítás A projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés költségei. A hazai jogszabályok szerint, ill. a kedvezményezett számviteli politikájában rögzített módon – kiküldetési rendelvény, útnyilvántartás alapján, stb. – elszámolható költségek. Munkába járás a természetbeni juttatások között. A napi utazási idő és a költség alapján kell eldönteni a naponta való utazás, vagy az egyszeri utazás és az elszállásolás között. Ha a napi utazási idő meghaladja a 3 órát, akkor javasolt az utóbbit választani. Egyébként az alacsonyabb költséggel járó választandó. Fogyatékkal élők utazása ez alól kivétel, a számukra legalkalmasabbat kell választani. Tömegközlekedés: a kiküldetési helyszínre eljutás és a kiküldetés helyszínén való közlekedés esetében is igénybe vehető. Bérlet költség, csak a projekthez való kapcsolódás mértékében. Repülőút, ha oda-vissza 800 km-nél hosszabb az út, vagy ha a földrajzi rendeltetés megköveteli. 1. osztályú jegy nem elszámolható, az 1. és 2. osztályú jegyár közötti különbözetet a Kedvezményezettnek kell állnia. Ettől eltérni csak a FH engedélyével lehet. Reptéri illeték is elszámolható. Saját gépkocsi használat esetén a költség a megtett km függvényében az adóhatóság által közzétett üzemanyagnorma és km-enkénti térítési díj figyelembevételével kalkulálandó. Hivatali gépjármű igénybevétel belső szabályzat szerint (tényleges költségfelmerülés vagy NAV norma használat, 9 Ft-os térítés nem, max amortizáció). Gépjármű esetén tervezhető a parkolási díj, autópálya díj a projekthez való kapcsolódás mértékében.

16 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípusok Készletek és fogyóeszközök költsége Nem elszámolható költség 1 évnél rövidebb ideig használatban lévő eszközök beszerzése, a célcsoportnak biztosított fogyóeszközök, készletek - pl.: oktatási segédanyag, közösségi programok eszközei (labda, sporteszközök) Raktárból kiadásra kerülnek (nyilvántartás vezetése) Célcsoport tagjának egyedileg kiosztott fogyóeszközök a „Kis összegű ösztönzők/egyéb juttatások költsége” költségtípusba Menedzsment részére történő irodaszer beszerzés a projektmenedzsment költségek között tervezendő.

17 Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei
Célcsoport: 516/2014/EU rendelet szerint Egyéb közreműködők: önkéntesek, képzésen résztvevők, Kedvezményezett alkalmazásában nem álló szakmai megvalósítók (számlaképesek) Költségtípusok Személyi jellegű ráfordítások Célcsoport részére megbízási díj, napidíj Egyéb közreműködőknek napidíj Kis értékű ösztönzők/egyéb juttatások költsége Célcsoport részére pénzbeli ösztönző, utalvány, bérlet, könyv stb. Önkénteseknek, képzésen résztvevőknek ösztönző Úti és szállásköltség: lásd szakmai megvalósítóknál leírtak, mind a célcsoport, mint az egyéb közreműködők részére Célcsoport áttelepítése kapcsán felmerült költségek Nem elszámolható költség Amennyiben nem a Kedvezményezett alkalmazásában áll a szakmai megvalósító, megbízási szerződéssel van a projektben foglalkoztatva (pl.: önkéntes hazatérésnél pszichológust biztosítanak a hazatérőnek), és számlaképes, akkor az utazási költségei és a napidíja itt számolható el. Megbízási díja ebben az esetben a „szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategórián belül tervezendő. Ha nem számlaképes, akkor a „szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei” költségkategóriában kell tervezni minden költségét. Áttelepítés tevékenységben unit cost alapon

18 Projektmenedzsment költségek
Elszámolható közvetlen költségek max. 8 %-a. Szakmai és/vagy pénzügyi projektmenedzser (egy projekthez egy-egy teljes vagy rész munkaidőben foglalkoztatott projektmenedzser rendelhető) a projekt menedzsmentjében támogató szerepet betöltő személyek (pl.: könyvelő, adminisztratív asszisztens, informatikus stb.) költsége közvetett költségek között. Költségtípusok: Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: lásd szakmai megvalósítóknál leírtak, kivéve, hogy nem kiszervezhető tevékenység, tehát megbízási szerződéssel nem alkalmazható Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: lásd szakmai megvalósítóknál leírtak Projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai eszközök beszerzési költsége: egy összegben leírható összeghatárig Egyéb projektmenedzsment költségek: pl. irodaszer, irodabérlet stb. Nem elszámolható költség EPTK humánerőforrás blokkban megadni: név, munkakör, munkaidő, foglalkoztatás módja Egyösszegű leírás határai: Sztv. 80 § (2) pontja alapján Ft, lehetőség Áhsz. 1 § (4) pontja alapján Ft, kötelező Projektmenedzs-ment tev.-ben

19 Új költség felviteléhez praktikus tanácsok
Kötelezően töltendő a tevékenység kiválasztása, költségtípus megnevezése. Legördülő menü. Adott tevékenységhez csak adott költségtípusok jelennek meg, a költségtípus kiválasztása után automatikusan megjelenik a költségkategória. Az „úti és szállásköltség” és a személyi jellegű ráfordítások” költségtípusok a „célcsoport/egyék közreműködök támogatásának költségei” költségkategóriába tartoznak. Ha ilyen jellegű költséget projektmenedzsmenthez vagy a szakmai megvalósítókhoz akarnak tervezni, akkor külön olyan megnevezésű sorok vannak, hogy „szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás” vagy „projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás”, ugyanez az útiköltség esetében is. Költségsor megnevezés karakter max. 50! Közvetett költség felvitele tevékenységenként szükséges, az adott tevékenységre tervezett elszámolható közvetlen költségek max. 7 %-ának összegéig tervezhető. Minden költségkategória esetében van el nem számolható költség, ha nem elszámolható költséget terveznek, akkor a „nem elszámolható költségek” költségtípust kell kiválasztani a megfelelő költségkategórián belül. Így költségtípus szinten elkülönülnek egymástól az elszámolható és nem elszámolható költséget tartalmazó költségek. Állami támogatás kategória: nem állami támogatást kell kiválasztani. Nettó-áfa bontás. Személyi jellegű ráfordítás esetén a bruttó bért és a szoc. hjadó-t külön kérjük felvinni nettó összegként, áfa pedig 0 Ft, és napidíj esetében szintén két sorban napdíj + szoc hó nettóként megadva. Áfa nem lehet több mint 27 %, kevesebb lehet, hibaüzenetet küld a rendszer, ha több. Mennyiség db-ban van megadva, de ez alatt értjük a fő-t, nap-ot, alkalmat stb., tehát az sima mennyiségi egységnek tekinthető. Nem lehet tizedes számot megadni! Támogatási % 100 %, kivéve, ha nem elszámolható költséget visznek fel, akkor 0 %. Részletezés: habár a rendszer nem teszi kötelezővé. Kötelezően töltendő! Ez a rubrika szolgál a költség tervezésének indoklására, tervezés módszerének leírására, kalkuláció bemutatására. (SOLID Alapok pályáztatása 3.4. költségek felmerülésének indoklása táblázattal azonos.) Amennyiben nem töltik ki, hiánypótoltatni fogja az értékeléskor az FH, pontlevonással járhat. Tehát minden esetben ki kell tölteni a megfelelő tartalommal, hogy abból meg lehessen állapítani a tervezés helyességét.

20 Uniós támogatás, maximum 75 % (100 % áttelepítés esetében)
Forrás összetétel Uniós támogatás, maximum 75 % (100 % áttelepítés esetében) Hazai társfinanszírozás: maximum 25 %, központi költségvetés által biztosított támogatás Hazai társfinanszírozást csökkentő források: Kedvezményezett/konzorcium elszámolható önereje Bevétel Kedvezményezett/konzorcium nem elszámolható önereje (pl.: célhoz kötöttség hiánya miatt, levonható ÁFA miatt) Non-profit jellegű projektek, kiadás=bevétel. Elkülönített könyvelésben a bevételnek is meg kell jelenni. Projekthez kötődő bevétel pl.: támogatásból beszerzett eszköz, ingatlan értékesítésből, képzési díj beszedéséből, regisztrációs díjból, támogatott rendezvény belépődíj stb. A kötbér nem számított bevételnek. Változás SOLID Alapokhoz képeset, hogy a támogatási előlegen keletkezett kamat nem számít bevételnek. De nem bevétel a közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből származó díj sem. Vagy a foglalkoztatást célzó projektek esetében a célcsoport által előállított termékek értékesítése sem, abban az esetben, ha a pályázó a bevételeket a projekt céljával összefüggő kiadásokra fordítja a projekt megvalósítás alatt, és ezt igazolja. Központi költségvetés hozzájárulásának összege nem növekedhet, így ha a bevétel nem folyik be, azt hozzá kell tenni a projekt végén önerőként.

21 Források EPTK-ben EPTK források: I. saját forrás
  I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása: Kedvezményezett elszámolható saját ereje   I/2. partnerek hozzájárulása: konzorciumi partner elszámolható saját ereje I/3. bankhitel: elszámolható saját erők, amennyiben banki finanszírozás kell a fedezetéhez  I/4. egyéb: bevétel, vagy nem elszámolható költségek fedezetére tervezett kedvezményezetti/konzorciumi saját erő II. egyéb támogatás: Alapra nem elszámolható költségek fedezete, ha azt egyéb hazai támogatásból finanszírozzák III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: uniós támogatás és hazai társfinanszírozás együttes összege (max. elszámolható költségek 100 %-a, csökkentve a tervezett elszámolható saját erőkkel és tervezett bevétellel)

22 Támogatás kifizetésének menete
Támogatási előleg az utófinanszírozott tételek max. 40 %-a Pályázó tervezi, a TSZ-ben rögzítésre kerül 5 m Ft felett 2 részletben 1. részlet kifizetése kérelemre, 30 napos fizetési határidővel TSZ megkötését követően, de tevékenység megkezdése előtt max. 30 nappal 2. részlet legalább 1 benyújtott PEJ után

23 Támogatás kifizetésének menete
Időközi kifizetési igénylések 2 havonta, az első jelentés időpontja a TSZ-ben, megelőző két hónapban felmerült kiadások elszámolása (utófinanszírozás) EPTK által generált kérelemre + költségfelmerülést alátámasztó dokumentumok, PEJ-sel egybekötve 50 %-os forrásfelhasználás után elszámolás az előleggel átutalás a beérkezéstől 45 napon belül hiánypótlás 1x, „jótételek” jóváhagyása az elutasított tételek ismételt jelentése (ha elszámolható)

24 Támogatás kifizetésének menete
Záró egyenleg 10 % csak a pénzügyi zárást követően Összege: Záró egyenleg = elismerhető költségek –átutalások – saját erő – bevétel (+) egyenleg esetén a pénzügyi zárást követően automatikusan (-) egyenleg esetén fizetési felszólítás (késedelmes visszafizetés esetén kamattal növelt) Fel nem használt előleg visszafizetése kamattal növelten!

25 Köszönöm a figyelmet! Sikeres pályázást kívánok!


Letölteni ppt "Költségvetés megtervezése, pénzügyi elszámolhatósági szabályok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések