Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

2 Támogatási időszak (működési, szakmai): A pályázó által a pályázatban megjelölt 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszak. Beszámolási határidő: A pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül.

3 Költségvetés tervezése Támogatás formája SZAKMAI : A Koll é gium á ltal a kiír á sban meghat á rozottak é rtelm é ben legkor á bban 2010. j ú nius 1. é s legk é sőbb 2011. m á jus 31-e k ö z ö tt megval ó sul ó, a ki í r á sban r é szletezett tartalm ú tev é kenys é g é nek gyakorl á s á hoz, programj á nak megval ó s í t á s á hoz ny ú jt t á mogat á st.

4 Költségvetés tervezése Költségvetés logikája 3 fősor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerződésmódosítás nélkül

5 Költségvetés tervezése Dologi kiadások

6 Költségvetés tervezése Anyagköltség Program kellékei (névkitűző, mappák, jelmezek) Fogyó eszközök (műanyagpohár, szalvéta) Nyomtatvány, irodaszer Üzemanyag Ellátás, kiküldetés, utazás költsége Szállás költség Étkezés Kiküldetési díjak Személyszállítás Reprezentációs költségek

7 Költségvetés tervezése Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások Bérleti díj Kölcsönzési díjak Teherszállítás Logisztikai szolgáltatások Egyéb anyagjellegű szolgáltatások

8 Költségvetés tervezése Nyilvánosság költségei Kiadványok Nyomdaköltség Reklámköltség Rezsiköltségek Postaköltség Telefonköltség Bankköltség Internetelőfizetés Honlap fenntartási költségek

9 Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

10 Költségvetés tervezése Bérköltség Munkavállaló bruttó bére Betegszabadság Járulékok Táppénz-hozzájárulás Munkavállaló munkábajárásának költsége Béren kívüli juttatások

11 Költségvetés tervezése Megbízási díj Járulékok Ösztöndíj Járulékok

12 Költségvetés tervezése Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Alkalmi foglalkoztatás díja Közteherjegy Foglalkoztatás vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés menedzsment tev.-re Vállalkozói szerződés szakmai feladatok ellátásra

13 Költségvetés tervezése Önkéntes foglalkoztatott költségei Étkezés Egészségügyi szolgáltatás Használt saját eszközök költségének megtérítése Élet-, egészség-, és balesetbiztosítás díja Napidíj

14 Költségvetés tervezése Tárgyi eszközök, immateriális javak

15 Költségvetés tervezése Tárgyi eszköz beszerzés Program megvalósításához kapcsolódó eszközök, berendezések Immateriális javak Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok

16 Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Beruházási kiadások Ingatlan beszerzés, létesítés Gépjármű beszerzés, készítés Élő állat beszerzése Felújítási kiadások Ingatan felújítás költsége Gépjármű felújítás költsége Adók Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók Vagyonadók Levonható ÁFA

17 Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények Bírságok, büntetések Késedelmi pótlék/kamat Kötbér Személyi jellegű kifizetések Tiszteletdíjak Jutalom Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése Hitel-, kölcsön tőketörlesztése Pénzügyi lízing tőketörlesztése

18 Elérhetőségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. +36/80/204-453 (06/1)273-4250 www.nca.hu www.esza.hu info@nca.hu

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres pályázást kíván o k!


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések