Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében Mester Dániel, főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében Mester Dániel, főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és."— Előadás másolata:

1 Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében Mester Dániel, főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

2 2007-2013 TÁMOP 5. prioritás (2015.01.) 5.3. Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi beilleszkedésének támogatására 2014-ben további 0,5 Mrd Ft összegben, 10 szervezetet támogatásban részesült. A fejlesztések eredményekén 243 fő számára készül egyéni fejlesztési terv, s az abban foglaltakat sikeresen megvalósítás száma eléri a 80%- ot (197 fő). 5.4. - A TÁMOP-5.4.5 keretében a centralizált képzéseken 339 fő vett részt, ebből 326 fő sikeresen elvégezte a képzést; 107 fő mentort képeztek ki. A kiemelt program 2014. október 31-én zárt. - Az autizmussal élő emberek helyzetének javítására irányuló kiemelt programban (TÁMOP-5.4.11) 2 db program került akkreditáltatásra, melyre irányuló képzésen 99 fő vett részt, s ebből 61 fő sikeresen elvégezte a képzést. - A szociális képzések modernizációjára irányuló fejlesztés (TÁMOP-5.4.10) kiemelt program eredményeként ez idáig a 15 750 fő tervezett résztvevőből képzéseken, továbbképzéseken összesen 20 665 Fő vett eddig részt, s ebből 17 770 fő már képzettséget, tanúsítványt szervezett vagy sikeresen részt vett a továbbképzési programon. - A TÁMOP-5.4.8 kiemelt projekt keretében 719 000 db komplex szakértői vizsgálat készült; 70.000 db képességvizsgálatot végeztek, s 490 fő orvos és szakértő képzése valósult meg.

3 2007-2013 TIOP 3. prioritás (2015.01.) 3.4. Korszerűsítés - keretemelést követően tartaléklistáról további projektek kaptak támogatást, így az eredetileg 5,7 Mrd Ft-os konstrukcióban már több mint 12 Mrd Ft összegben sikerült támogatást kihelyezni. A bentlakásos szociális intézmények kiváltásában nyertes pályázatok keretében több mint 650 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg számára biztosítunk életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő lakhatási és szociális szolgáltatásokat, valamint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. TIOP 3.4.2.-08 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázatban - 2174 férőhely korszerűsítése valósult meg; rendelkezésre álló összeg: 2,4 Mrd TIOP 3.4.2-11- Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése - 5147 férőhely korszerűsítése zajlik. Bővített férőhely: 369 – támogatási összeg: 12,6 MRD TIOP 3.4.3/11/1 „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” Nagykanizsán létrejön egy új, 108 férőhelyes javítóintézet –keretösszeg: 2,2 Mrd TIOP 3.4.1.A – szociális kiváltás –660 férőhely – támogatási összeg - 5,8 Mrd TIOP 3.4.1. B – gyermekvédelem kiváltás - támogatási összeg: 2,6 Mrd

4 2014-2020 operatív programok  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)  Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)  Vidékfejlesztési Program (VP)  Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)  Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

5 2014-2020 Operatív Programok

6 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

7

8

9 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 2015. évi fejlesztési keret - szeptember EFOP-1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése Keretösszeg: 10 Mrd Ft (8-2 Mrd) Projektgazda: NRSZH Cél: a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációjának biztosítása. Tevékenység: munkahelyi tapasztalatszerzés, tanácsadás, mentorálás, képzés, egyéb humán szolgáltatásnyújtással és bértámogatással (átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás) EFOP-3.3.1. Tanoda programok támogatása Keretösszeg: 5,3 Mrd (5 Mrd – 350 millió Ft) Standard pályázat Egyéb egyesület (GFO 529) Bevett egyház (GFO 551) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) Egyházi szervezet (GFO 559) Cél: a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése köznevelésen kívüli eszközök segítségével, komplex, a személyiség egészére kiható egyéni fejlesztéssel Tevékenység: a tanulók alapkészségeinek (elsősorban szövegértés, matematika), szociális készségek, tanulási képességének fejlesztése

10 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 2015. évi fejlesztési keret - október

11 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 2015. évi fejlesztési keret - november EFOP-1.4.2. Integrált térségi gyermek programok Keretösszeg: 3Mrd Standard pályázat: A TÁMOP 5.2.3-09/1 és TÁMOP 5.2.3/A-11 és TÁMOP 5.2.3/A-12 konstrukciók és a szécsényi alkalmazási kísérlet célterületeit lefedő önkormányzatok társulásai. Cél a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása, a gyermekek esélyeinek növelése, a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztésével és kiterjesztésével.

12 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 2015. évi fejlesztési keret - november EFOP-1.1.3. Nő az esély Keretösszeg: 2,2Mrd Standard pályázat: Közszolgáltatást végző intézmények (pl. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési), illetve azok fenntartói (állami, önkormányzati szervek, egyház, alapítvány, gazdasági társaság, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) Cél: a betöltetlen státuszok újbóli feltöltése érdekében szükséges a szakirányú képzések, és szakember ellátottság növelése. A roma foglalkoztatottak a közszolgáltatást végző intézményekben való arányának növelése szervesen hozzájárulhat a hiányterületek feltöltéséhez, és a célcsoport – elsősorban a hátrányos helyzetűek – eléréséhez.

13 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 2015. évi fejlesztési keret - november EFOP-2.1.1 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása Keretösszeg: 4,1 Mrd (2,9 Mrd – 1,2 millió Ft) Standard pályázat: állami, egyházi, nem állami (civil) fenntartású, érvényes működési engedély birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó intézmények, javítóintézetek és/vagy fenntartóik. A tervezett fejlesztés a még kiváltásra váró 4 nagylétszámú gyermekotthon kiváltását, 40 gyermek- és lakásotthon korszerűsítését célozza.

14 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív - 12 projekt - 68 Mrd Ft támogatási igény - EFOP: 60 Mrd Ft - VEKOP: 8 Mrd Ft 2015 éves fejlesztési keret – szociális terület 2016. tervek – szociális terület:

15 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív

16 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság


Letölteni ppt "Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében Mester Dániel, főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések