Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében"— Előadás másolata:

1 Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében
Mester Dániel, főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

2 TÁMOP 5. prioritás ( ) 5.3. Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi beilleszkedésének támogatására 2014-ben további 0,5 Mrd Ft összegben, 10 szervezetet támogatásban részesült. A fejlesztések eredményekén 243 fő számára készül egyéni fejlesztési terv, s az abban foglaltakat sikeresen megvalósítás száma eléri a 80%-ot (197 fő). 5.4. - A TÁMOP keretében a centralizált képzéseken 339 fő vett részt, ebből 326 fő sikeresen elvégezte a képzést; 107 fő mentort képeztek ki. A kiemelt program október 31-én zárt. - Az autizmussal élő emberek helyzetének javítására irányuló kiemelt programban (TÁMOP ) 2 db program került akkreditáltatásra, melyre irányuló képzésen 99 fő vett részt, s ebből 61 fő sikeresen elvégezte a képzést. - A szociális képzések modernizációjára irányuló fejlesztés (TÁMOP ) kiemelt program eredményeként ez idáig a fő tervezett résztvevőből képzéseken, továbbképzéseken összesen Fő vett eddig részt, s ebből fő már képzettséget, tanúsítványt szervezett vagy sikeresen részt vett a továbbképzési programon. - A TÁMOP kiemelt projekt keretében db komplex szakértői vizsgálat készült; db képességvizsgálatot végeztek, s 490 fő orvos és szakértő képzése valósult meg.

3 TIOP 3. prioritás ( ) 3.4. Korszerűsítés - keretemelést követően tartaléklistáról további projektek kaptak támogatást, így az eredetileg 5,7 Mrd Ft-os konstrukcióban már több mint 12 Mrd Ft összegben sikerült támogatást kihelyezni. A bentlakásos szociális intézmények kiváltásában nyertes pályázatok keretében több mint 650 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg számára biztosítunk életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő lakhatási és szociális szolgáltatásokat, valamint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. TIOP Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázatban férőhely korszerűsítése valósult meg; rendelkezésre álló összeg: 2,4 Mrd  TIOP Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése férőhely korszerűsítése zajlik. Bővített férőhely: 369 – támogatási összeg: 12,6 MRD TIOP 3.4.3/11/1 „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” Nagykanizsán létrejön egy új, 108 férőhelyes javítóintézet –keretösszeg: 2,2 Mrd TIOP A – szociális kiváltás –660 férőhely – támogatási összeg -  5,8 Mrd TIOP B – gyermekvédelem kiváltás -  támogatási összeg: 2,6 Mrd

4 operatív programok Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

5 Operatív Programok

6 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

8 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

9 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
2015. évi fejlesztési keret - szeptember EFOP Megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése Keretösszeg: 10 Mrd Ft (8-2 Mrd) Projektgazda: NRSZH Cél: a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációjának biztosítása. Tevékenység: munkahelyi tapasztalatszerzés, tanácsadás, mentorálás, képzés, egyéb humán szolgáltatásnyújtással és bértámogatással (átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás) EFOP Tanoda programok támogatása Keretösszeg: 5,3 Mrd (5 Mrd – 350 millió Ft) Standard pályázat • Egyéb egyesület (GFO 529) • Bevett egyház (GFO 551) • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) • Egyházi szervezet (GFO 559) Cél: a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése köznevelésen kívüli eszközök segítségével, komplex, a személyiség egészére kiható egyéni fejlesztéssel Tevékenység: a tanulók alapkészségeinek (elsősorban szövegértés, matematika), szociális készségek, tanulási képességének fejlesztése

10 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
2015. évi fejlesztési keret - október

11 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
2015. évi fejlesztési keret - november EFOP Integrált térségi gyermek programok Keretösszeg: 3Mrd Standard pályázat: A TÁMOP /1 és TÁMOP 5.2.3/A-11 és TÁMOP 5.2.3/A-12 konstrukciók és a szécsényi alkalmazási kísérlet célterületeit lefedő önkormányzatok társulásai. Cél a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása, a gyermekek esélyeinek növelése, a közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztésével és kiterjesztésével.

12 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
2015. évi fejlesztési keret - november EFOP Nő az esély Keretösszeg: 2,2Mrd Standard pályázat: Közszolgáltatást végző intézmények (pl. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési), illetve azok fenntartói (állami, önkormányzati szervek, egyház, alapítvány, gazdasági társaság, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) Cél: a betöltetlen státuszok újbóli feltöltése érdekében szükséges a szakirányú képzések, és szakember ellátottság növelése. A roma foglalkoztatottak a közszolgáltatást végző intézményekben való arányának növelése szervesen hozzájárulhat a hiányterületek feltöltéséhez, és a célcsoport – elsősorban a hátrányos helyzetűek – eléréséhez.

13 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
2015. évi fejlesztési keret - november EFOP Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása Keretösszeg: 4,1 Mrd (2,9 Mrd – 1,2 millió Ft) Standard pályázat: állami, egyházi, nem állami (civil) fenntartású, érvényes működési engedély birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó intézmények, javítóintézetek és/vagy fenntartóik. A tervezett fejlesztés a még kiváltásra váró 4 nagylétszámú gyermekotthon kiváltását, 40 gyermek- és lakásotthon korszerűsítését célozza.

14 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
2015 éves fejlesztési keret – szociális terület 2016. tervek – szociális terület: 12 projekt 68 Mrd Ft támogatási igény EFOP: 60 Mrd Ft VEKOP: 8 Mrd Ft

15 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív

16 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság


Letölteni ppt "Ágazati fejlesztési lehetőségek az európai uniós források tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések