Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment ÁllamReform Operatív Program 2009. november 25-26. Ahol az ismeretből tudás születik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment ÁllamReform Operatív Program 2009. november 25-26. Ahol az ismeretből tudás születik."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment ÁllamReform Operatív Program 2009. november 25-26. Ahol az ismeretből tudás születik

2 2009.11.25-26.2 A tervezés fontossága A projektterv-készítés a projekt legmunkaigényesebb fázisa! A projektterv 80%-ban járul hozzá a projekt sikeréhez!

3 2009.11.25-26.3 Tiszta projektmenedzsment ahol tipikusan projektekben gondolkodnak pl. építőipar, szoftverfejles ztés

4 2009.11.25-26.4 A projektmenedzsment mint törzsegység a projektek eseti jelleggel és nem rendszeresen fordulnak elő

5 2009.11.25-26.5 Mátrix-projektmenedzsment rendszeres projektek lineáris vállalatnál mátrix szervezetekn él

6 2009.11.25-26.6 TípusElőnyökHátrányok tiszta projekt- menedzsment világos és egyértelmű felelősség kompetencia merev szervezeti forma magas általános költségek nehézkes a csak korlátozott időre szükséges szakértők beillesztése projekt- menedzsment mint törzsegység a projektteam beillesztése a szervezetbe különösebb nehézség nélkül lehetséges az emberi erőforrások rugalmas kezelése hiányzó utasítási jogkörök a projekt vezetője mentesül a teljes felelősség alól mátrix- projektmened zsment a projektben dolgozók rugalmas alkalmazhatósága a projektvezető szakmai felelőssége nehézkes a hatáskörök elhatárolása gyakoribb konfliktusok

7 2009.11.25-26.7 A csapatösszeállítás eszközei korábbi projektek tapasztalatai (projektdokumentáció!) tudásmátrix rendelkezésre állás mátrix projektvezetői készségek vizsgálata projekt szervezeti ábra

8 2009.11.25-26.8 Tudás-mátrix 1.soroljuk fel a szervezet szempontjából fontos tudás-területeket 2.töltsük ki a projekttagokkal a táblázatot (legjobb négyszemközt vagy önbevallással) 3.0: nincs ilyen tudás, 1: alap-, 2: közép-, 3: felsőfokú ismeret 4.tartsuk karban az adatokat évente legalább egyszer

9 2009.11.25-26.9 Rendelkezésre állás mátrix 1.egyezzünk meg a tervezett kezdő és befejezési időpontban 2.heti szinten hány órát érünk rá? (táblázat) 3.csinálhatunk ábrákat az adatokból 4.az időközben történő változásokat frissítsük (kockázatcsökkentés)

10 2009.11.25-26.10 Teammunka során felmerülő problémák nem megfelelő csoportösszetétel a teamnek olyan feladatot kell megoldani, amit nem így kéne végezni a team csak korábbról ismert problémákat (és megoldásokat) vizsgál a team vezetőjében dominál az érvényesülési szándék a team megreked valamelyik fázisban összekeveredik a problémamegoldás két nagyon fontos szakasza: –ötletgyűjtő („ötletelő”) –ötleteket kiértékelő és kimunkáló (megvalósító)

11 2009.11.25-26.11 Projektirányítás

12 2009.11.25-26.12 Projektzáró értékelés Elértük e a célt ? Hogyan értük el ? Milyen problémák adódtak a házon belüli együttműködés során ? Milyen problémák adódtak a külső partnerekkel történt együttműködés során ? Hol voltak az erősségeink ? Hol voltak a gyengéink ? Mi az amit mindenki tanult a projektből ? Mit kellene a jövőben másként csinálni ? Konstruktív kritikák és dicséretek

13 2009.11.25-26.13

14 2009.11.25-26.14

15 2009.11.25-26.15 jeltevékenységidőtartam (hónap) közvetlenül megelőző tevékenység Atervezés8 Bkisebb alkotóelemek legyártása4A Cbal parti pillér építése és szerelése3A Djobb parti pillér építése és szerelése5A Ebal oldali vízben álló oszlop építése6A Fjobb oldali vízben álló oszlop építése4A Gbal parti pillért és bal oldali oszlopot összekötő hídelem legyártása és szerelése 6B,C,E Hjobb parti pillért és jobb oldali oszlopot összekötő hídelem legyártása és szerelése 6B,D,F Ia két, vízben álló oszlopot összekötő középső hídelem legyártása 5B Ja két, vízben álló oszlopot összekötő középső hídelem beúsztatása és szerelése 1E,F,I Ktechnológiai szünet a középső hídelem szerelése után 1J

16 2009.11.25-26.16

17 2009.11.25-26.17

18 2009.11.25-26.18 időtartam (Dij) tevékenység legkorábbi kezdési időpontja (FAZij), tevékenység legkésőbbi kezdési időpontja (SAZij), tevékenység legkorábbi befejezési időpontja (FEZij), tevékenység legkésőbbi befejezési időpontja (SEZij), esemény legkorábbi bekövetkezésének időpontja (FZi), esemény legkésőbbi bekövetkezésének időpontja (SZi), rendelkezésre álló tartalékidő (GPij), rendelkezésre álló szabad tartalékidő (FPij). TEVÉKENYSÉGD IJ FAZFEZSAZSEZGP IJ FP IJ A= 8080800 B= 481291310 C= 3811 1433 D= 581391410 E= 68148 00 F= 4812101421 G= 61420142000 H= 61319142011 I= 51217131810 J= 11718 1910 K= 11819 2011

19 2009.11.25-26.19 Tartalékidők Teljes tartalék idő Az az időtartam/érték mely a tevékenység megkezdésének esetleges elhúzódásával a legkedvezőbb esetben még rendelkezésünkre áll. Szabad tartalék idő Az az időmennyiség melynek értékével i-j tevékenység kezdete eltolható anélkül, hogy a rákövetkező (jk) tevékenység legközelebbi kezdési idejét befolyásolná. Csak olyan eseményeknél van ahol csomópont van. Feltételes tartalék idő A teljes és a szabad különbözete. Ha elhasználtunk belőle már nem áll rendelkezésünkre. Független tartalék idő Az az időmennyiség aminek értékével egy adott i-j tevékenység a legkésőbbi időpontban fejeződik be, és még rendelkezésre áll addig az időpontig amíg a következő tevékenység a legkorábbi időpontban kezdődik el.

20 2009.11.25-26.20 Erőforrás- allokáció

21 2009.11.25-26.21 MPM hálóterv

22 2009.11.25-26.22 PERT-módszer Az egyes szakaszokat valószínűségi változónak tekintjük Minden időtartamra három becslést készítünk: –Optimista becslés –Pesszimista becslés –Realista becslés Nagyobb számítási igényű módszer, de közelebb áll a valósághoz, mint a CPM.

23 2009.11.25-26.23 PERT-módszer

24 2009.11.25-26.24 Gantt-diagram

25 2009.11.25-26.25 Tevékenységek mátrixa Sor- szám TevékenységIdőFelelősMegvalósítás (hónapok) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.Team létrehozásaX. Y. 2.Projekt előkészítéseZ. F. 3. 4.Beruházás 5. 6. 7.Folyamatos kommunikáció a partnerek között 8Projekt folyamatos nyomon követése.9Projekt pénzügyi monitoringja.10. 11.Záró beszámoló készítése Ahol az ismeretből tudás születik

26 2009.11.25-26.26 Projektszervezet a projekttagok közvetlenül a projekthez rendelődnek a projektvezető teljes körű döntési jogkörrel és felelősséggel rendelkezik az idő-költség-erőforrás keretről a projekttagok egyedül a projektvezetőnek számolnak be Hatékony projektszervezet Projekttag hűséges a projekthez Hatékony kommunikáció  A projekttagok a projekt végeztével nem tudnak hova visszamenni, új projektet kell keresniük  pazarló erőforrás-használat Ahol az ismeretből tudás születik

27 2009.11.25-26.27 Funkcionális szervezet feladatokkal jellege alapján szerveződő szervezeti csoportok projekttevékenységek a funkcionális csoportokon belül projektvezető: ‘project expediter’ hatáskör –kommunikációt vezeti, irányítja –döntésekre érdemben nincs hatással –feladatok kiosztása és ellenőrzése, feladatok állapotának adminisztrálása > egyeztetés a csoportvezetőkkel Szakembereket könnyebb kezelni Projekttagoknak egy főnökük van, a funkcionális vezető Hatékonyabb kommunikáció ugyanazon terület specialistái között  Projektvezetőnek kicsi a hatalma  Nehézkes kommunikáció a különböző szakmai területek között Ahol az ismeretből tudás születik

28 2009.11.25-26.28 Mátrix szervezet 3 típus (feladatmegosztás alapján) Gyenge mátrix (szakmai vezető erős hatalma) projektvezető: 'Project coordinator' hatáskör –kommunikációt irányítja –jogosultsága van kisebb döntéseket meghozni –általában egy magasabb szinten lévő vezetőnek számol be Kiegyensúlyozott mátrix (közösen hozott döntések) Erős mátrix (projektvezető a döntéshozó) –a munkatársak munkáját elsősorban a projektben végzett munka alapján ítélik meg Jó erőforrás kihasználás Jó koordináció Projekttagoknak a projekt végeztével van hova visszamenniük  Több adminisztráció  Egy projekttagnak 2 főnöke van: a projektvezető és a szakmai vezető  Szakmai vezetőnek mások a fontosságai mint a projektvezetőnek  Konfliktusveszély Ahol az ismeretből tudás születik

29 2009.11.25-26.29 Csoportos és egyéni döntés viszonya: a csoportos döntés megfelelőbb a nem rutin jellegű (ún. bizonytalan) döntési problémák megoldása során ha a döntés elfogadtatása fontos és a szervezeti morál lényeges hatótényező, akkor előnyösebb a csoportos döntés a választás kimeneteléért nem célszerű a csoportot felelősnek tartani a célok és preferenciák meghatározásakor ill. az alternatívák értékelésekor előnyösebb a csoportmunka A csoportmunka hatékonyságát befolyásoló feltételek: megfelelő csoportösszetétel megfelelő csapatlétszám és struktúra csoport vezetőjének kiválasztása megfelelő magatartási norma kialakítása csoportkohézió kialakítása informális, kreatív csoport atmoszféra stabil külső és belső státuszrendszer (egyenlő hozzájárulás, véleményaggregálás)

30 2009.11.25-26.30 Projekt szervezet kiépítése a csapat összeállítása a gyakorlatban –milyen egyéni kompetenciákkal kell rendelkezniük a projekttagoknak? –csapatszerepek a projektben –a személyiség szerepe Belbin-teszt > csapatszerepek MBTI > konfliktus-kezelés Ahol az ismeretből tudás születik

31 2009.11.25-26.31 Stratégiai tervezés Operatív ProgramStratégiai tervezés Átfogó stratégiai célok - hosszútávú - középtávú - rövidtávú Alapelvek Szcenáriótervek Prioritások Éves munkaterv Stratégiai lebontása Célindikátorok rendszere / Intézkedések Forráslehetőségek Ellenőrzési terv Havi, heti, napi feladatok Felelősségek Küldetés (mission) Amiért létezünk Értékek (values) Amik fontosak számunkra Jövőkép (vision) Amiévé válni szeretnénk Célkitűzések / részcélok Fejlesztési program / tevékenységek Végrehajtási akcióterv Projektjavaslatok Határidők Mérföldkövek Sikeres stratégia piacorientált dinamikus (rugalmas) jövőorientált (hosszú távú nyereség) Ahol az ismeretből tudás születik

32 2009.11.25-26.32 Stratégia lebontása I. Ahol az ismeretből tudás születik CélSikerkritériumIndikátor Kiemelt középtávú cél Részcél Az óvoda- iskola egészségügy színvonalának további fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés Egészségnevelés feltételeinek biztosítása; testedzés, táplálkozás, életmód. Az egészségnevelési program szakszerű elkészítése és megvalósítása a pedagógiai program részeként Egészségnevelés feltételeinek biztosítása; testedzés, táplálkozás, életmód. A sportcsoportok résztvevőinek száma; Egészségnevelési felvilágosító programok száma; A drog prevenciós programok száma; Az „egészség mutatók” javulása

33 2009.11.25-26.33 Stratégia lebontása II. Ahol az ismeretből tudás születik A projekt címe: A projekt céljai: Projekttevékenységek: A projekt eredménye és hatásai: A megvalósításért felelős szervezetek: A megvalósításban érintett szervezetek: Becsült költség: Potenciális források: Ütemezés:

34 2009.11.25-26.34 Szervezeti kérdések a projektmenedzsmentben Projektmenedzsment és delegálás Vezetés projekt környezetben Vezetői stílusok gyakorlása A delegálás gyakorlata Motiváció és projektmenedzsment A motivációs elmélete Motivációs gyakorlat Integrált vezetői modell az ösztönzésre Szervezeti tanulás a projektmenedzsment során Egyéni és szervezeti tanulás Szervezeti tanulás jelentősége projekteknél Tapasztalatcsere projekten belül és projektek között Konfliktusok és problémák megoldása a projekt során A konfliktusok megelőzése: projektkommunikáció A konfliktusok hatékony menedzselése: visszajelzés modell Eredményes tárgyalások és megbeszélések vezetése: pozíció helyett érdek Probléma megoldás a projektszervezetben: asszertivitás Szakértők bevonása a projektbe, ill. a problémamegoldás folyamatába Minden projekt változ(tat)ás; a projektmenedzsment és változásmenedzsment összefüggései A változások típusai Ismerje fel és kövesse nyomon a változásokat! Melyek a változásmenedzsment fő területei és funkciói? A változásmenedzsment folyamata Ahol az ismeretből tudás születik

35 2009.11.25-26.35 A sikeres projekt kritériumai felkészült, jól összeállított, fix csapat, struktúra reális és kőbe vésett cél, időtartam, megszorítások (KEMÉNY célok) alapos magas és alacsony szintű tervezés megfelelő dokumentáció, könnyen visszakereshető módon tárolva vezetői támogatás kreativitás és jókora adag fegyelem... Kreativitás vs. Fegyelem… Ez a művészet!

36 2009.11.25-26.36 Ezek projektek: Gyógyszer kifejlesztése Autókereskedőnél értékesítési csapat létrehozása Egy új magazin, vagy régi magazin új arculatának bevezetése Bankrablás megtervezése, szervezése, végrehajtása Kiállítás, konferencia megszervezése Ezek NEM projektek: A magazin következő havi számának összeállítása Egy autó eladása Készpénzfelvétel Kiállítás egy napjának eseményei

37 2009.11.25-26.37 A KEMÉNY célok jellemzői : –Konkrét, meghatározott –Elérhető, megegyezésen alapul –Mérhető –Életszerű, realisztikus –Nyílt: időhöz kötött


Letölteni ppt "Projektmenedzsment ÁllamReform Operatív Program 2009. november 25-26. Ahol az ismeretből tudás születik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések