Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodás 1.. ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző áttekintése, melyet részben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodás 1.. ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző áttekintése, melyet részben."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodás 1.

2 ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző áttekintése, melyet részben a szak alapozó tárgyai keretében már megismertek. A fő hangsúlyt jelen esetben a környezeti problémákra helyezzük, melyek mentén a környezettel való ésszerű gazdálkodás elemeit mutatjuk be. ÓRA ANYAGÁNAK ÁTTEKINTÉSE A téma aktualitása, a környezetgazdálkodás jelentősége. A Föld általános problémái I.: fejlődés az ember és környezete népességnövekedés, élelmiszerválság ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE

3 A környezetgazdálkodás A TÉMA AKTUALITÁSA, A KÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁS JELENTŐSÉGE „Földet az unokáinktól kaptuk kölcsön” Gregory Bateson filozófus szavaival: Javítani kell az ember szűk, célszerű látásmódján, azon, hogy az ember szokása az, hogy inkább változtat a környezetén, mintsem önmagán. A meg és fennmaradás diktálta szükség kívánja meg, hogy védjük környezetünket. –Mit kell tennünk? –Mi a helyes? RACIONÁLIS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

4 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI A földi környezet fejlődése az ember előtt 4,6 milliárd éves Földünk (a rendíthetetlenség jelképe) állandó változásban van A VÁLTOZÁSOK FAJTÁI A bioszféra megjelenése előidézte változások Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők A földtörténeti korok Forrás: Hartai, 2003

5 A Föld Paleogeográfiája P = Pleisztocén

6 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI A földi környezet fejlődése Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők lemeztektonika, kontinensvándorlás hegységképződés nem csak a múltban, napjainkban is zajló folyamatok A Föld litoszféra lemezei Forrás: Raucsik, 2006 Kontinensek vándorlása

7 A Föld és a szomszédos bolygók becsült egyensúlyi légkörének összetétele GázVénuszFöldMars CO 2 900000,35 N 2 10007800,05 O 2 02100,1 A táblázatban lévő értékek hPa-ban kifejezett parciális nyomások. MgSiO 3 + CO 2 MgCO 3 + SiO 2 300°C felett pl. VénuszonFöldön Lovelock angol természettudós un. Gaia elmélete: A furcsa földi gázkeveréket a bioszféra működteti.

8 A földi környezet fejlődése az élet megjelenésétől Földi őslégkör Másodlagos légkör (az O 2 még hiányzik) 3,8 md éve élet megjelenése Oxigén koncentráció emelkedés –Mai oxigénszint 1%-a –10%-a ózonpajzs kialakulása –Szárazföld meghódítása… Forrás: Mészáros, 2001

9 Víz, óceánvíz Kb. 4 md éve kezdődhetett a víz kondenzációja a Földön Óceánok létrejönnek –3,2-3,8 tömeg%-os sótartalom –A földtörténet során meglehetősen állandó sókoncentráció –A só a folyókból, esővízből, tengerfenékről származik –Broecker am. óceanológus szerint a só egy része tengeri üledékekbe kerül –A sejtek 6%-nál < sókonc-nál nem maradnak életben, ozmózissal kiszáradnak Forrás: internet Forrás: Hamza, 2004

10 AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE KÖRNYEZET az élőlényeket körülvevő tér, amellyel az élő szervezetek anyag- és energiacserében, állandó kölcsönhatásban vannak. KÖLCSÖNHATÁS kétirányú folyamat. A környezet és az élőlény (így az ember is) fejt ki hatást környezetére. Az ember megjelenése óta kölcsönhatásban van a környezetével. ELLENTMONDÁS amilyen fiatal az emberiség földtörténeti szempontból olyan jelentős a környezeti hatásunk Forrás: Hartai, 2003

11 Forrás: Kovács, 1975 Az ember és környezet

12 Az ember és környezet A növénytermesztés környezeti hatásai Forrás: Havasi, 1997 Forrás: internet

13 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI N épességnövekedés, élelmiszerválság KORUNK ELLENTMONDÁSA Magyarországon, Nyugat- Európában elöregedő a társadalom Globális szinten a népesség növekszik Forrás: Kamarás, 2007 A népesség száma és korösszetétele az ország mai területén Teljes termékenységi arányszám A népesség száma életkor és nemek szerint

14 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság Globális szinten a népesség növekszik 1970-es években volt a legnagyobb a növekedési ütem (2,1%) 1999-ben érte el a földi népesség a 6 milliárdot

15 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság A természetes szaporodás világtérképe és a várható életkor a világon Forrás: Cartographia Világatlasz, 2001 EGYENLŐTLENSÉGEKEGYENLŐTLENSÉGEK

16 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság FEJLETT ORSZÁGOK –Elöregedő társadalmak –Magas átlagéletkor –Fejlett ipar, iparszerű mezőgazdaság –Biztos élelmiszertermelé s –Jelentős környezetterhelés GYORSAN GYARAPODÓ ORSZÁGOK Fejlődő országok (Kína, India, Banglades, Indonézia) –Növekvő népesség –Természet túlhasználata Fejletlen országok –Növekvő népesség –Alacsony várható élettartam –Táplálékigény meghaladja a talaj termőképsségét, illetve a mezőgazdaság termelőképességét –Éhinség –Vízhiány –Szegénység EGYENLŐTLENSÉGEKEGYENLŐTLENSÉGEK NŐ APOLARIZÁLÓDÁSNŐ APOLARIZÁLÓDÁS

17 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság GAZDASÁGI FEJLETTSÉGBENI KÜLÖNBSÉGE Nagyobb népességű országok és az EU teljesítménye 1 : Az EU adatai nem tartalmazzák Luxemburg adatait Forrás: Világbank, World Development Indicators 2000

18 Felhasznált források Szakirodalom: Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Berger, L. Peter (1992): Sociology: A Disinvitation? SOCIETY, November/December, pp: 12-18. Botkin, J., Ekmandjra, M., Malitza, M. (1978): No limits to Learning. Oxford, Pergamon, Press. In: Fodor I. 2001. Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Bourdieu, Pierre (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste Cambridge Harvard U.P. p: 11-96; 466-601. Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-Press Kiadó. Havasi A. (1990): Környezet- és természetvédelem I. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest. Jeter, Jon (2002): The Dumping Ground As Zambia Courts Western Markets, Used Goods Arrive at a Heavy Price Washington Post Foreign Service, Monday, April 22, 2002; Page A01. Kerényi A. (2003): Környezettan. Természet és társadalom – globális nézőpontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p: 113. Kovács, E., Lőke, Zs., Bokor, I. (2007): Trade of Second-hand Products, as a Means of Social Emergence in the European Union and Hungary. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. The Scientific Journal for Economics, Management and Trade. Jahrgang X., Nummer 1, České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics. ISSN 1212-3285 pp: 37-42. Kovács M. szerk. (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. Madas A. (1990): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Ökológia. I. évf. 1. szám. Mészáros E. (2001): A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest. Our Common Future (1987): World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press. Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös Könyv – Akadémiai Kiadó, Budapest. Rakonczay Z. (2004): Környezetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. p: 20. Takács S. (1994): A környezet és az ember. Veszprémi Egyetem Nyomdája, Veszprém. Veblen, Thorstein (1975): A dologtalan osztály elmélete Budapest. KJK. Egyéb források: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodás 1.. ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző áttekintése, melyet részben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések