Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodás 1..  Az emberiség fejlődésével hogyan nő az energiafelhasználás  Energiatermelés hatása a nyersanyagforrásokra  A gazdasági termelésre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodás 1..  Az emberiség fejlődésével hogyan nő az energiafelhasználás  Energiatermelés hatása a nyersanyagforrásokra  A gazdasági termelésre."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodás 1.

2  Az emberiség fejlődésével hogyan nő az energiafelhasználás  Energiatermelés hatása a nyersanyagforrásokra  A gazdasági termelésre hogyan hat a fogyasztói magatartás  Makrogazdasági szinten a használtcikk kereskedelem folyamata a fejlett és fejletlen országok között  Környezeti válság, okozott környezeti problémák  Kitekintés: környezetünk jövője ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE

3 Energiafelhasználás növekedése, nyersanyagforrások túlzott kitermelése  Energiafelhasználásunk a civilizáció fejlődésével nő.  A nem megújuló nyersanyagok véges készletei révén – dráguló energia.  A fejlett országok a jobb energiafelhasználású technológiák fejlesztésére és bevezetésére törekednek.  A technikai forradalom óta felbomlott az egyensúly, túl sokat vonunk el:  Nem csak az élet fenntartásához  Többletenergia  Erőművek  Ipar  Szolgáltatások fenntartásához

4 Az ember átlagos energiafogyasztásának változása a történelem során  A technológiai ember energiaigénye modern életünk biztosításához 100-szorosa őseinkének Forrás: Barótfi, 2000

5 Energiafelhasználás növekedése, nyersanyagforrások túlzott kitermelése  Emberiség energiától való függősége  Fém kitermelés  Fosszilis energiahordozók biztosította energia  Manufaktúrák továbbszerveződése  Nagyipar létrejötte  XX. század.  Vegyipar felfutása: műanyagok, növényvédőszerek, műtrágyák  Iparszerű mezőgazdaság  Orvostudomány fejlődése, átlagéletkor növekedés a fejlett országokban

6 Energiafelhasználás növekedése, nyersanyagforrások túlzott kitermelése  Dráguló energia  Fejletlen országok lemaradottsága  Fejletlen ipar  Rosszabb energiahatékonyság  Erőforrások túlzott használata  Környezetszennyezőbb technológia  Nem regionális, hanem globális környezeti problémák súlyosbodása  Rio de Janeiro 1992. ENSZ Konferencián fejlett országok a bruttó hazai össztermékük 0,7%-át odaígérték a fejlődőeknek környezetkímélő technológiák bevezetésére.

7  Fogyatkoznak a nem megújuló energiakészletek  Szén  Kőolaj  Földgáz  Fogyatkoznak a nyersanyagok  Kimerülő lelőhelyek, Költséges kitermelés  Ún. fosszilis energiahordozók elégetésekor keletkező szennyezőanyagok  Megújuló energiák felértékelődése  Nap  Szél  Víz  Bioenergia  Atomenergia üvegházhatást fokozó hatása nincs ún. tiszta energiák A világ energiafelhasználásának nagysága és energiahordozónkénti megoszlása (ENSZ kereskedelmi energia adatai alapján kőszénegyenértékben) Energiafelhasználás növekedése, nyersanyagforrások túlzott kitermelése

8 Fogyasztói társadalmak és fejletlen országok gazdasága Fogyasztói társadalmak  Technikai forradalom révén fogyasztásnövekedés  Szüntelen növekedő fogyasztási igény  Divat teremtette szakadatlan körforgás  Szezonálisan változik  Az új termék szimbólum  Hovatartozás kifejezője  Használtcikk kereskedelem  Hulladék nemzetközi exportja fejletlen országokba  Szegények olcsón hozzájuthatnak  Viszonylagos jólétet biztosít  Eleve környezetvédelmi szempontból elavult technológia vagy  Energiapazarló termék  Súlyosbodó problémák LOM ÁRU

9 Környezeti válság, okozott környezeti problémák  Emberiséget veszélyeztető világméretű válság  Élelmiszerhiány  Háború  Környezetszennyezés (levegő, víz, talaj szennyezés, hulladékprobléma, élőlények kipusztulása…)  A DDT-t az anktarktiszi fókákban is kimutatták  Lokális szennyezés, már nem csak regionális, hanem globális probléma Miért a légszennyezés kapcsán történt meg az első nemzetközi összefogás  Legdinamikusabb környezeti elemünk  Teljes földre kiterjedő szennyeződések, globális szintű változások eredményezője  Energiaipar  Ipar  Közlekedés  Mezőgazdaság tevékenysége által  Üvegházhatás fokozódás - felmelegedés  Környezet erősödő savasodása  Ózonkárosodás  Kemikáliák

10 Környezeti válság, okozott környezeti problémák Globális felmelegedés  Az ipari forradalom óta eleinte a szén, majd a kőolaj és földgáz elégetése révén  Nőtt a légkör CO 2 koncentrációja  A CO 2 üvegházhatású gáz: a légkör melegedését okozza  1860 óta a föld átlaghőmérsékletének jelentős emelkedését tapasztaljuk  Az elmúlt 100 évben 0,7°C-ot emelkedett a föld átlaghőmérséklete A Föld átlaghőmérsékletének alakulása 1860 óta Forrás: internet

11 Környezeti válság, okozott környezeti problémák Globális felmelegedés  A metán (CH 4 ) szintén üvegházhatású gáz  Forrásai: mocsarak, vizes élőhelyek, hulladéklerakók, szénbányászat, kőolaj és földgáz előállítás, rizsföldek, kérődző állatok gyomra  A CH 4 koncentráció növekedés mezőgazdasági vonatkozásai

12 Környezeti válság, okozott környezeti problémák Globális felmelegedés  A CO 2 -on, metánon kívül az alábbi gázok fejtenek ki jelentős melegítő hatást (táblázat).  Antropogén tevékenységek révén nő a légköri koncentrációjuk  Emelkedik a Föld átlaghőmérséklete A legfontosabb üvegházhatású gázok hatása a relatív hőmérsékletváltozásra a szén- dioxiddal összehasonlítva (Forrás: Ramanathan et al. 1985)

13 Környezeti válság, okozott környezeti problémák Globális felmelegedés N 2 O  forrásai:  égési folyamatok  közlekedés  műtrágyázás Halogénezett szénhidrogének CFC, HCFC  Mesterségesen létrehozott vegyületek  1940-től  Ipari tevékenység, vegyipar  Troposzférában semlegesek  Magaslégkörben bomlásukkal kiszabadul a Cl, Br ózonkárosítók ÓZONLYUK

14 Környezeti válság, okozott környezeti problémák Ózonlyuk Forrás: OMSZ, 2002

15 Környezetünk jövője A Föld 2100-ra várható átlaghőmérsékletének alakulása (Forrás: IPCC, 2003)

16 Környezetünk jövője Forrás: OMSZ, 2002

17 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA A Föld általános problémái II.  energiafelhasználás növekedése  nyersanyagforrások túlzott kitermelése  fogyasztó társadalmak és fejletlen országok gazdasága  környezeti válság, okozott környezeti problémák

18 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI  Melyek a Föld globális problémái?  Ismertesse és csoportosítsa a természeti erőforrásokat!  Milyen környezeti válsághoz vezet az emberi energiafelhasználás növekedése?

19 Felhasznált források  Szakirodalom:  Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  Berger, L. Peter (1992): Sociology: A Disinvitation? SOCIETY, November/December, pp: 12-18.  Botkin, J., Ekmandjra, M., Malitza, M. (1978): No limits to Learning. Oxford, Pergamon, Press. In: Fodor I. 2001. Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.  Bourdieu, Pierre (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste Cambridge Harvard U.P. p: 11-96; 466-601.  Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.  Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.  Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-Press Kiadó.  Havasi A. (1990): Környezet- és természetvédelem I. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest.  Jeter, Jon (2002): The Dumping Ground As Zambia Courts Western Markets, Used Goods Arrive at a Heavy Price Washington Post Foreign Service, Monday, April 22, 2002; Page A01.  Kerényi A. (2003): Környezettan. Természet és társadalom – globális nézőpontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p: 113.  Kovács, E., Lőke, Zs., Bokor, I. (2007): Trade of Second-hand Products, as a Means of Social Emergence in the European Union and Hungary. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. The Scientific Journal for Economics, Management and Trade. Jahrgang X., Nummer 1, České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics. ISSN 1212-3285 pp: 37-42.  Kovács M. szerk. (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.  Madas A. (1990): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Ökológia. I. évf. 1. szám.  Mészáros E. (2001): A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest.  Our Common Future (1987): World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press.  Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös Könyv – Akadémiai Kiadó, Budapest.  Rakonczay Z. (2004): Környezetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. p: 20.  Takács S. (1994): A környezet és az ember. Veszprémi Egyetem Nyomdája, Veszprém.  Veblen, Thorstein (1975): A dologtalan osztály elmélete Budapest. KJK.  Egyéb források:  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodás 1..  Az emberiség fejlődésével hogyan nő az energiafelhasználás  Energiatermelés hatása a nyersanyagforrásokra  A gazdasági termelésre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések