Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodás 1.. ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodás 1.. ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodás 1.

2 ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző áttekintése, melyet részben a szak alapozó tárgyai keretében már megismertek. A fő hangsúlyt jelen esetben a környezeti problémákra helyezzük, melyek mentén a környezettel való ésszerű gazdálkodás elemeit mutatjuk be. ÓRA ANYAGÁNAK ÁTTEKINTÉSE A téma aktualitása, a környezetgazdálkodás jelentősége. A Föld általános problémái I.: fejlődés az ember és környezete népességnövekedés, élelmiszerválság ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE

3 A környezetgazdálkodás A TÉMA AKTUALITÁSA, A KÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁS JELENTŐSÉGE „Földet az unokáinktól kaptuk kölcsön” „Földet az unokáinktól kaptuk kölcsön” Gregory Bateson filozófus szavaival: Javítani kell az ember szűk, célszerű látásmódján, azon, hogy az ember szokása az, hogy inkább változtat a környezetén, mintsem önmagán. Gregory Bateson filozófus szavaival: Javítani kell az ember szűk, célszerű látásmódján, azon, hogy az ember szokása az, hogy inkább változtat a környezetén, mintsem önmagán. A meg és fennmaradás diktálta szükség kívánja meg, hogy védjük környezetünket. A meg és fennmaradás diktálta szükség kívánja meg, hogy védjük környezetünket. Mit kell tennünk? Mi a helyes? RACIONÁLIS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS RACIONÁLIS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

4 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI A földi környezet fejlődése az ember előtt 4,6 milliárd éves Földünk (a rendíthetetlenség jelképe) állandó változásban van 4,6 milliárd éves Földünk (a rendíthetetlenség jelképe) állandó változásban van A VÁLTOZÁSOK FAJTÁI A bioszféra megjelenése előidézte változások A bioszféra megjelenése előidézte változások Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők A földtörténeti korok Forrás: Hartai, 2003

5 A Föld Paleogeográfiája P = Pleisztocén

6 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI A földi környezet fejlődése Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők lemeztektonika, kontinensvándorlás hegységképződés lemeztektonika, kontinensvándorlás hegységképződés nem csak a múltban, napjainkban is zajló folyamatok nem csak a múltban, napjainkban is zajló folyamatok A Föld litoszféra lemezei Forrás: Raucsik, 2006 Kontinensek vándorlása

7 A Föld és a szomszédos bolygók becsült egyensúlyi légkörének összetétele GázVénuszFöldMars CO 2 900000,35 N 2 10007800,05 O 2 02100,1 A táblázatban lévő értékek hPa-ban kifejezett parciális nyomások. A táblázatban lévő értékek hPa-ban kifejezett parciális nyomások. MgSiO 3 + CO 2 MgCO 3 + SiO 2 300°C felett pl. VénuszonFöldön Lovelock angol természettudós un. Gaia elmélete: A furcsa földi gázkeveréket a bioszféra működteti. Lovelock angol természettudós un. Gaia elmélete: A furcsa földi gázkeveréket a bioszféra működteti.

8 A földi környezet fejlődése az élet megjelenésétől Földi őslégkör Másodlagos légkör (az O 2 még hiányzik) 3,8 md éve élet megjelenése Oxigén koncentráció emelkedés Mai oxigénszint 1%-a 10%-a ózonpajzs kialakulása Szárazföld meghódítása… Forrás: Mészáros, 2001

9 Víz, óceánvíz Kb. 4 md éve kezdődhetett a víz kondenzációja a Földön Kb. 4 md éve kezdődhetett a víz kondenzációja a Földön Óceánok létrejönnek Óceánok létrejönnek 3,2-3,8 tömeg%-os sótartalom A földtörténet során meglehetősen állandó sókoncentráció A só a folyókból, esővízből, tengerfenékről származik Broecker am. óceanológus szerint a só egy része tengeri üledékekbe kerül A sejtek 6%-nál < sókonc-nál nem maradnak életben, ozmózissal kiszáradnak Forrás: internet Forrás: Hamza, 2004

10 AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE KÖRNYEZET KÖRNYEZET az élőlényeket körülvevő tér, amellyel az élő szervezetek anyag- és energiacserében, állandó kölcsönhatásban vannak. KÖLCSÖNHATÁS KÖLCSÖNHATÁS kétirányú folyamat. A környezet és az élőlény (így az ember is) fejt ki hatást környezetére. Az ember megjelenése óta kölcsönhatásban van a környezetével. Az ember megjelenése óta kölcsönhatásban van a környezetével. ELLENTMONDÁS ELLENTMONDÁS amilyen fiatal az emberiség földtörténeti szempontból olyan jelentős a környezeti hatásunk Forrás: Hartai, 2003

11 Forrás: Kovács, 1975 Az ember és környezet

12 Az ember és környezet A növénytermesztés környezeti hatásai Forrás: Havasi, 1997 Forrás: internet

13 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI N épességnövekedés, élelmiszerválság KORUNK ELLENTMONDÁSA KORUNK ELLENTMONDÁSA Magyarországon, Nyugat- Európában elöregedő a társadalom Magyarországon, Nyugat- Európában elöregedő a társadalom Globális szinten a népesség növekszik Globális szinten a népesség növekszik Forrás: Kamarás, 2007 A népesség száma és korösszetétele az ország mai területénTeljes termékenységi arányszám A népesség száma életkor és nemek szerint

14 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság Globális szinten a népesség növekszik Globális szinten a népesség növekszik 1970-es években volt a legnagyobb a növekedési ütem (2,1%) 1970-es években volt a legnagyobb a növekedési ütem (2,1%) 1999-ben érte el a földi népesség a 6 milliárdot 1999-ben érte el a földi népesség a 6 milliárdot

15 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság A természetes szaporodás világtérképe és a várható életkor a világon Forrás: Cartographia Világatlasz, 2001 EGYENLŐTLENSÉGEKEGYENLŐTLENSÉGEK

16 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság FEJLETT ORSZÁGOK FEJLETT ORSZÁGOK Elöregedő társadalmak Elöregedő társadalmak Magas átlagéletkor Magas átlagéletkor Fejlett ipar, iparszerű mezőgazdaság Fejlett ipar, iparszerű mezőgazdaság Biztos élelmiszertermelés Biztos élelmiszertermelés Jelentős környezetterhelés Jelentős környezetterhelés GYORSAN GYARAPODÓ ORSZÁGOK Fejlődő országok (Kína, India, Banglades, Indonézia) Fejlődő országok (Kína, India, Banglades, Indonézia) Növekvő népesség Természet túlhasználata Fejletlen országok Fejletlen országok Növekvő népesség Alacsony várható élettartam Táplálékigény meghaladja a talaj termőképsségét, illetve a mezőgazdaság termelőképességét Éhinség Vízhiány Szegénység EGYENLŐTLENSÉGEKEGYENLŐTLENSÉGEK NŐ APOLARIZÁLÓDÁSNŐ APOLARIZÁLÓDÁS

17 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság GAZDASÁGI FEJLETTSÉGBENI KÜLÖNBSÉGEK Nagyobb népességű országok és az EU teljesítménye 1 : Az EU adatai nem tartalmazzák Luxemburg adatait Forrás: Világbank, World Development Indicators 2000

18 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA A téma aktualitása A téma aktualitása A környezetgazdálkodás jelentősége A környezetgazdálkodás jelentősége A Föld általános problémái: A Föld általános problémái: A földi környezet változásai A földi környezet változásai Az ember megjelenése, környezetalakító tevékenysége Az ember megjelenése, környezetalakító tevékenysége Népességnövekedés Népességnövekedés Élelmiszerválság Élelmiszerválság

19 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Milyen változások jellemezték a Földet az ember megjelenése előtt? Milyen változások jellemezték a Földet az ember megjelenése előtt? Hogyan változott meg az ember fejlődésével az ember és környezete kölcsönhatás? Hogyan változott meg az ember fejlődésével az ember és környezete kölcsönhatás? Melyek a Föld globális problémái? Melyek a Föld globális problémái? Hogyan alakul a földi népesség létszáma? Hogyan alakul a földi népesség létszáma? Mit értünk elöregedő társadalom alatt? Mit értünk elöregedő társadalom alatt? Ismertesse a nagy népességű országok két nagy csoportját és fő problémáikat? Ismertesse a nagy népességű országok két nagy csoportját és fő problémáikat?

20 Felhasznált források Szakirodalom: Szakirodalom: Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Berger, L. Peter (1992): Sociology: A Disinvitation? SOCIETY, November/December, pp: 12-18. Berger, L. Peter (1992): Sociology: A Disinvitation? SOCIETY, November/December, pp: 12-18. Botkin, J., Ekmandjra, M., Malitza, M. (1978): No limits to Learning. Oxford, Pergamon, Press. In: Fodor I. 2001. Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Botkin, J., Ekmandjra, M., Malitza, M. (1978): No limits to Learning. Oxford, Pergamon, Press. In: Fodor I. 2001. Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Bourdieu, Pierre (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste Cambridge Harvard U.P. p: 11-96; 466-601. Bourdieu, Pierre (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste Cambridge Harvard U.P. p: 11-96; 466-601. Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-Press Kiadó. Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-Press Kiadó. Havasi A. (1990): Környezet- és természetvédelem I. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest. Havasi A. (1990): Környezet- és természetvédelem I. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest. Jeter, Jon (2002): The Dumping Ground As Zambia Courts Western Markets, Used Goods Arrive at a Heavy Price Washington Post Foreign Service, Monday, April 22, 2002; Page A01. Jeter, Jon (2002): The Dumping Ground As Zambia Courts Western Markets, Used Goods Arrive at a Heavy Price Washington Post Foreign Service, Monday, April 22, 2002; Page A01. Kerényi A. (2003): Környezettan. Természet és társadalom – globális nézőpontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p: 113. Kerényi A. (2003): Környezettan. Természet és társadalom – globális nézőpontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p: 113. Kovács, E., Lőke, Zs., Bokor, I. (2007): Trade of Second-hand Products, as a Means of Social Emergence in the European Union and Hungary. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. The Scientific Journal for Economics, Management and Trade. Jahrgang X., Nummer 1, České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics. ISSN 1212-3285 pp: 37-42. Kovács, E., Lőke, Zs., Bokor, I. (2007): Trade of Second-hand Products, as a Means of Social Emergence in the European Union and Hungary. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. The Scientific Journal for Economics, Management and Trade. Jahrgang X., Nummer 1, České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics. ISSN 1212-3285 pp: 37-42. Kovács M. szerk. (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. Kovács M. szerk. (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. Madas A. (1990): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Ökológia. I. évf. 1. szám. Madas A. (1990): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Ökológia. I. évf. 1. szám. Mészáros E. (2001): A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest. Mészáros E. (2001): A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest. Our Common Future (1987): World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press. Our Common Future (1987): World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press. Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös Könyv – Akadémiai Kiadó, Budapest. Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös Könyv – Akadémiai Kiadó, Budapest. Rakonczay Z. (2004): Környezetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. p: 20. Rakonczay Z. (2004): Környezetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. p: 20. Takács S. (1994): A környezet és az ember. Veszprémi Egyetem Nyomdája, Veszprém. Takács S. (1994): A környezet és az ember. Veszprémi Egyetem Nyomdája, Veszprém. Veblen, Thorstein (1975): A dologtalan osztály elmélete Budapest. KJK. Veblen, Thorstein (1975): A dologtalan osztály elmélete Budapest. KJK. Egyéb források: Egyéb források: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodás 1.. ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja Tantárgy oktatásának célja Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző."

Hasonló előadás


Google Hirdetések