Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodás 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodás 1."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodás 1.

2 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE ELSŐ ÓRA HIRDETMÉNYEI Tantárgy oktatásának célja
Az élő és az élettelen környezet elemeinek összegző áttekintése, melyet részben a szak alapozó tárgyai keretében már megismertek. A fő hangsúlyt jelen esetben a környezeti problémákra helyezzük, melyek mentén a környezettel való ésszerű gazdálkodás elemeit mutatjuk be. ÓRA ANYAGÁNAK ÁTTEKINTÉSE A téma aktualitása, a környezetgazdálkodás jelentősége. A Föld általános problémái I.: fejlődés az ember és környezete népességnövekedés, élelmiszerválság

3 A környezetgazdálkodás
A TÉMA AKTUALITÁSA, A KÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁS JELENTŐSÉGE „Földet az unokáinktól kaptuk kölcsön” Gregory Bateson filozófus szavaival: Javítani kell az ember szűk, célszerű látásmódján, azon, hogy az ember szokása az, hogy inkább változtat a környezetén, mintsem önmagán. A meg és fennmaradás diktálta szükség kívánja meg, hogy védjük környezetünket. Mit kell tennünk? Mi a helyes? RACIONÁLIS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

4 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI A földi környezet fejlődése az ember előtt
4,6 milliárd éves Földünk (a rendíthetetlenség jelképe) állandó változásban van A VÁLTOZÁSOK FAJTÁI A bioszféra megjelenése előidézte változások Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők A földtörténeti korok Forrás: Hartai, 2003

5 A Föld Paleogeográfiája
P = Pleisztocén

6 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI A földi környezet fejlődése
Az élet megjelenésétől független környezetalakító tényezők lemeztektonika, kontinensvándorlás hegységképződés nem csak a múltban, napjainkban is zajló folyamatok A Föld litoszféra lemezei Forrás: Raucsik, 2006 Kontinensek vándorlása

7 A Föld és a szomszédos bolygók becsült egyensúlyi légkörének összetétele
Gáz Vénusz Föld Mars CO ,3 5 N ,05 O ,1 A táblázatban lévő értékek hPa-ban kifejezett parciális nyomások. MgSiO3 + CO MgCO3 + SiO2 300°C felett pl. Vénuszon Földön Lovelock angol természettudós un. Gaia elmélete: A furcsa földi gázkeveréket a bioszféra működteti.

8 A földi környezet fejlődése az élet megjelenésétől
Földi őslégkör Másodlagos légkör (az O2 még hiányzik) 3,8 md éve élet megjelenése Oxigén koncentráció emelkedés Mai oxigénszint 1%-a 10%-a ózonpajzs kialakulása Szárazföld meghódítása… Forrás: Mészáros, 2001

9 Víz, óceánvíz Kb. 4 md éve kezdődhetett a víz kondenzációja a Földön
Óceánok létrejönnek 3,2-3,8 tömeg%-os sótartalom A földtörténet során meglehetősen állandó sókoncentráció A só a folyókból, esővízből, tengerfenékről származik Broecker am. óceanológus szerint a só egy része tengeri üledékekbe kerül A sejtek 6%-nál < sókonc-nál nem maradnak életben, ozmózissal kiszáradnak Forrás: internet Forrás: Hamza, 2004

10 AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE Az ember megjelenése óta kölcsönhatásban van a környezetével. ELLENTMONDÁS amilyen fiatal az emberiség földtörténeti szempontból olyan jelentős a környezeti hatásunk KÖRNYEZET az élőlényeket körülvevő tér, amellyel az élő szervezetek anyag- és energiacserében, állandó kölcsönhatásban vannak. KÖLCSÖNHATÁS kétirányú folyamat. A környezet és az élőlény (így az ember is) fejt ki hatást környezetére. Forrás: Hartai, 2003

11 Az ember és környezet Forrás: Kovács, 1975

12 Az ember és környezet A növénytermesztés környezeti hatásai
Forrás: internet Forrás: Havasi, 1997

13 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság
A népesség száma életkor és nemek szerint KORUNK ELLENTMONDÁSA Magyarországon, Nyugat-Európában elöregedő a társadalom Globális szinten a népesség növekszik A népesség száma és korösszetétele az ország mai területén Teljes termékenységi arányszám Forrás: Kamarás, 2007

14 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság
Globális szinten a népesség növekszik 1970-es években volt a legnagyobb a növekedési ütem (2,1%) 1999-ben érte el a földi népesség a 6 milliárdot

15 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság
EGYENLŐTLENSÉGEK A természetes szaporodás világtérképe és a várható életkor a világon Forrás: Cartographia Világatlasz, 2001

16 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság
NŐ A POLARIZÁLÓDÁS GYORSAN GYARAPODÓ ORSZÁGOK Fejlődő országok (Kína, India, Banglades, Indonézia) Növekvő népesség Természet túlhasználata Fejletlen országok Alacsony várható élettartam Táplálékigény meghaladja a talaj termőképsségét, illetve a mezőgazdaság termelőképességét Éhinség Vízhiány Szegénység EGYENLŐTLENSÉGEK FEJLETT ORSZÁGOK Elöregedő társadalmak Magas átlagéletkor Fejlett ipar, iparszerű mezőgazdaság Biztos élelmiszertermelés Jelentős környezetterhelés

17 A FÖLD ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI Népességnövekedés, élelmiszerválság GAZDASÁGI FEJLETTSÉGBENI KÜLÖNBSÉGEK
Nagyobb népességű országok és az EU teljesítménye1: Az EU adatai nem tartalmazzák Luxemburg adatait Forrás: Világbank, World Development Indicators 2000

18 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
A téma aktualitása A környezetgazdálkodás jelentősége A Föld általános problémái: A földi környezet változásai Az ember megjelenése, környezetalakító tevékenysége Népességnövekedés Élelmiszerválság

19 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
Milyen változások jellemezték a Földet az ember megjelenése előtt? Hogyan változott meg az ember fejlődésével az ember és környezete kölcsönhatás? Melyek a Föld globális problémái? Hogyan alakul a földi népesség létszáma? Mit értünk elöregedő társadalom alatt? Ismertesse a nagy népességű országok két nagy csoportját és fő problémáikat?

20 Felhasznált források Szakirodalom:
Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Berger, L. Peter (1992): Sociology: A Disinvitation? SOCIETY, November/December, pp: Botkin, J., Ekmandjra, M., Malitza, M. (1978): No limits to Learning. Oxford, Pergamon, Press. In: Fodor I Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Bourdieu, Pierre (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste Cambridge Harvard U.P. p: 11-96; Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Hartai É. (2003): A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – Well-Press Kiadó. Havasi A. (1990): Környezet- és természetvédelem I. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest. Jeter, Jon (2002): The Dumping Ground As Zambia Courts Western Markets, Used Goods Arrive at a Heavy Price Washington Post Foreign Service, Monday, April 22, 2002; Page A01. Kerényi A. (2003): Környezettan. Természet és társadalom – globális nézőpontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p: 113. Kovács, E. , Lőke, Zs., Bokor, I. (2007): Trade of Second-hand Products, as a Means of Social Emergence in the European Union and Hungary. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. The Scientific Journal for Economics, Management and Trade. Jahrgang X., Nummer 1, České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics. ISSN pp: Kovács M. szerk. (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. Madas A. (1990): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Ökológia. I. évf. 1. szám. Mészáros E. (2001): A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest. Our Common Future (1987): World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press. Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös Könyv – Akadémiai Kiadó, Budapest. Rakonczay Z. (2004): Környezetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. p: 20. Takács S. (1994): A környezet és az ember. Veszprémi Egyetem Nyomdája, Veszprém. Veblen, Thorstein (1975): A dologtalan osztály elmélete Budapest. KJK. Egyéb források: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodás 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések