Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetés „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetés „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”"— Előadás másolata:

1 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetés „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”

2 Ellenőrzés Számviteli beszámolóval már lezárt üzleti év(ek) számviteli (és adózási) nyilvántartásainak utólagos felülvizsgálata Ellenőrzések az időszak lezártsága szerint Számviteli beszámolóval le nem zárt időszak Adózási időszak le nem zárt Adózási időszak lezárt Adózási időszak le nem zárt Adózási időszak lezárt Számviteli beszámolóval lezárt időszak Ilyen nem lehet! 2012. 01. 05. Hiba kelte Javítás kelte Számvitelben Adózásban Stornó Önellenőrzés Ellenőrzések számvitele!!! M é r l e g k é s z í t é s u t á n 2012. 01. 05 2013. 01. 06. 2012. 01. 05. 2012. 01. 27. A vállalkozás havi ÁFA bevalló! Stornó: következmény nélküli hibajavítás. Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

3 Ellenőrzések fajtái, terhei Önellenőrzés (önrevízió) Adóellenőrzés (adórevízió) Számviteli (és adózási) nyilvántartások saját hatáskörű felülvizsgálata Számviteli (és adózási) nyilvántartások adóhatósági felülvizsgálata Tágan értelmezve: helyi adó, vám, TB is. Önellenőrzési pótlék Késedelmi pótlékAdóbírságMulasztási bírság A szankciókat a hiba feltárásának időszakában egyéb ráfordításként kell elszámolni! Az önellenőrzési pótlék kivételével adóalap növelő tétel! Kérelemre mérsékelhető, illetve elengedhető Összege az Art-ben meghatározott

4 Az önellenőrzés és az adóellenőrzés időbeli kapcsolata Nem lehet önellenőrzéssel helyesbíteni az adóbevallás késedelmes benyújtását adózó adóbevallási szisztéma szerinti választását Vámhatóság miatt tévesen kivetett ÁFÁ-t adóhatóság által ellenőrzött időszakot A hiba észlelése Nyilvántartásba vétel A hiba bevallása, továbbá az adóhiány és az önellenőrzési pótlék megfizetése 15 nap X nap Csak az adóellenőrzés megkezdése előtti napon benyújtott bevallás esetén jogszerű az önellenőrzés! A 15 napos szabály 2012-től megszűnt, az önellenőrzési pótlékot a benyújtás napjáig kell számítani. Az adózó érdeke, hogy minél hamarabb benyújtsa! Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

5 Alapfogalmak HIBAHIBAHATÁS Nem megfelelő elszámolás, nyilvántartás, bevallás Az eredeti hiba által okozott újabb hiba Jelentkezhet: a hibázás évében a hibázást követő időszakban ez nem tartozik az ellenőrzések számvitelébe, mert nem beszélhetünk beszámolóval lezárt időszakról a hibafeltárás időszakában Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

6 Hibák (és hibahatások) csoportosítása TARTALOM szerintNAGYSÁGREND szerint Csak adóbevallási hibák Nyilvántartási és bevallási hibák Csak nyilvántartá si hibák Helyesbítő könyvelés van, ami lehet E/FK/R/B Költségvetés Nincs helyesbítő könyvelés, de van bevallás és lehet pénzügyi rendezés JelentősNem jelentős Lényeges Nem lényeges Megszűnt a lényeges hiba fogalma, így az ismételt közzétételi kötelezettség is! Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

7 Hibák (és hibahatások) minősítése Jelentős összegű hiba Ha évenként és együttesen – az eredményre, saját tőkére gyakorolt hatásának előjeltől független összege - meghaladja a számviteli politikában rögzített mértéket, értéket, de a rögzített érték nem lehet nagyobb a mérlegfőösszeg 2 %-ánál, illetve 1 millió forintnál. Az előjeltől független összeg értelmezése El nem számolt bevétel +1000 El nem számolt adóráfordítás -160 Saját tőkét érintő hatás +840 Összesített hatás 2000 Ezt kell viszonyítani a mérlegfőösszeghez! Következmény 3 oszlopos mérleg és eredménykimutatás (Középső oszlop adatokat tartalmaz) A KM-ben évenkénti részletezés Elkülönítés BeszámolóbanKönyvvitelben Szintetikában Analitikában Szintetikában és analitikában Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

8 Hibák (és hibahatások) minősítése Nem jelentős összegű hiba Ha nem minősül jelentős összegűnek Következmény Két oszlopos mérleg és eredménykimutatás A tárgyév adatai között szerepel az előző év(ek) hatása is Eredményre gyakorolt hatás esetén adóalap korrekció kapcsolódik hozzá! Célszerű az elkülönített nyilvántartás a korrekciós tételek könnyebb megállapítása érdekében Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

9 Adóhiányt/adótöbbletet az adófizetési kötelezettség sorban kell szerepeltetni! Kérdés Nem jelentős összegű hiba esetén az eredménykimutatás melyik sorában kell szerepeltetni a társasági adóhiányt vagy adótöbbletet? Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Válasz

10 Nem jelentős összegű hiba [7. § (1) bekezdés u) pont, 8. § (1) bekezdés p) pont), 8. § (8) bekezdés 2014-től a társasági adóhatását önellenőrzéssel nem kötelező helyesbíteni, ha  az adózó javára mutatkozik az eltérés és  a hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Ebben az esetben tehát nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, így nem merül fel adóalap- korrekciós tétel sem. Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

11 Kérdés: mikor és hogyan könyveljünk? Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása Mikor??? Adóellenőrzéskor a határozat jogerőssé válásának napján Önellenőrzés esetén a nyilvántartásba vétel napján Ha a fenti időpontok a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közé esnek a fordulónapra számoljuk el a gazdasági eseményeket Hogyan könyveljünk??? a beszámolóval lezárt időszakra vonatkozó megállapításokat a jogkövetkezményeket Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

12 Nincs teendő F M h4 b4 Időbeli elhatárolásCéltartalék lehet b1 h1 b2 h2 b3 h3 Kérdés: mikor és hogyan könyveljünk? Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása Hogyan könyveljünk??? a beszámolóval lezárt időszakra vonatkozó megállapításokat: a rosszul könyvelt tételeket könyveljük vissza, majd könyveljük le úgy, ahogyan azt helyesen kellett volna. a terheket: b5 h5 b: az ellenőrzés befejezésének napja h: a határozat jogerőssé válásának napja Önellenőrzésnél: nincs határozathozatal napja, csak befejezés napja. (b1, b3, b5) Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése

13 adatok E Ft Sor- szám A tétel megnevezése2007. év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a bcde 12D.Saját tőke 13I.JEGYZETT TŐKE 14II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15III.TŐKETARTALÉK 16IV.EREDMÉNYTARTALÉK X 17V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 18VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY X 20E.Céltartalékok 21F.Kötelezettségek 22I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25G.Passzív időbeli elhatárolások 26 Források összesen 17. Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Zárás előtt a középső oszlopban szereplő mérleg szerinti eredményt ne felejtsük átvezetni az eredménytartalékba! Három oszlopos mérleg és eredménykimutatás esetén a mérleg tárgyév oszlopa tartalmazza, az eredménykimutatás tárgyév oszlopa pedig nem tartalmazza a középső oszlopban szereplő adatokat.

14 Ellenőrzések számvitele Az ellenőrzés munkafázisai 1. A hiba írásos megfogalmazása 2. A rossz és a jó könyvelés bemutatása évenkénti bontásban 3. Hiba, hibahatások megállapítása, írásos rögzítése 4. Ellenőrzés és minősítés. (nehogy újabb hiba keletkezzen, jelentős, nem jelentős, lényeges) 5. Javító könyvelés 6. Tárgyévre áthúzódó hibahatások rendezése 7. Lényeges hiba esetén az ismételt közzétételhez szükséges munkálatok Példa megoldás


Letölteni ppt "Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetés „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések