Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 15, Tel.: 36-1 321 1773, Fax: 36-1 321 1772 Consulting.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 15, Tel.: 36-1 321 1773, Fax: 36-1 321 1772 Consulting."— Előadás másolata:

1 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 15, Tel.: 36-1 321 1773, Fax: 36-1 321 1772 exante@exante.hu Consulting

2 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 15, Tel.: 36-1 321 1773, Fax: 36-1 321 1772 exante@exante.hu Consulting A Polgári kistérség fejlesztési koncepciója és programja A fejlesztés stratégiája Barna-Lázár Zoltán és Hegedűs Gábor

3 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants A pályázatra vonatkozó aktuális információk Program címe:Polgári kistérség fejlesztési koncepció és programjának kidolgozása Támogató:Belügyminisztérium Határidő: 2005. június 30. Programot készítő szakértőcég: Ex Ante Tanácsadó Iroda Alvállakozó: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Szakértők: Barna-Lázár Zoltán, Hegedűs Gábor Róka László, Kézy Béla, Haase Diána, BodnárVilhelmina, Bakó Ágnes 2. oldal MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

4 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants A szakértői munka menete 5. oldal Stratégiai helyzetfeltárás  Háttéranyagok elemzése  Primer kutatás  Helyzetelemzés  SWOT analízis Operatív tervezés  Beavatkozási területek kidolgozása  Megvalósítási mechanizmus Stratégiaalkotás  Jövőkép és misszió  Stratégiai célok  Prioritások Polgári kistérség fejlesztési koncepció és program Folyamatos egyeztetés MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

5 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants A helyzetfeltárás legfontosabb megállapításai MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

6 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants Erősségek A regisztrált munkanélküliek aránya az utóbbi évek országos tendenciáinak megfelelően csökkent (kivéve Folyás községet) Az egy főre jutó SZJA alapot képező jövedelem megyei szinten kedvező, Polgár városában gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik Működik néhány külföldi érdekeltségű cég a térségben Magántulajdonban lévő, 60 hektáros ipari park működik Polgáron A közműolló „bezárása”, azaz a szennyvízhálózat bővítése az elmúlt években megkezdődött A kistérség közlekedésföldrajzi helyzete kiemelkedően jó A Hortobágyi Nemzeti Park közelsége MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

7 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants Gyengeségek A kisközségek tömegközlekedési kapcsolatai gyengék Az öregedési index értéke magas Több településen jelentős a hátrányos helyzetű népcsoportok részaránya Mind az aktivitási, mind a foglalkoztatási ráta alacsony a térségben A települések többségén legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat A regisztrált munkanélküliek részaránya az országos átlag közel kétszerese A foglalkoztatottak 48 %-a ingázik (elsősorban Tiszaújvárosba) Szükséges a településkép rendezése, a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának javítása Összességében a kistérségben a civil aktivitás, az önszerveződés mértéke alacsony A vállalkozói szerkezet elaprózott, dominálnak az egyéni vállalkozások Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítetlen A kerékpáros úthálózat kiépítettsége messze elmarad a kívánatostól: AA települési úthálózat több helyen hiányos vagy rossz minőségű, gyakori a járdák hiánya Jelenleg kevéssé kihasználtak a közös lobbyzás, fellépés lehetőségei MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

8 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants Lehetőségek Kormányzati lépések a kistérségi rendszer, hatékony működtetése érdekében, források biztosítása A turizmus alternatív formái (öko-, falusi-, természeti- turizmus) iránti igény növekedése, azok felértékelődése A biológiai és ökológiai gazdálkodás termékei iránti kereslet növekedése (hazai és európai piacokon) Gazdasági együttműködések (integrátor szervezetek, új típusú szövetkezetek) szerepének felértékelődése Befektetői érdeklődés növekedése a térség iránt Közlekedés-földrajzi adottság kihasználása Az egészséges környezet, természeti értékek felértékelődése Természetvédelmi területek jelentőségének felértékelődése A hagyományok, kulturális értékek megőrzésének felértékelődése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

9 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants Veszélyek Bizonytalanok a kistérségi rendszer működési keretei, forrásai, s ez nem segíti az együttműködés mélyülését Természeti-környezeti értékek (élővizek, növény- és vadállomány) károsodása a ökológiai szemlélet hiánya következtében Hátrányos helyzetű csoportok arányának növekedése, szociális válság kialakulása Képzett munkaerő elvándorlásának fokozódása a megfelelő minőségű munkahelyek és az alacsonyabb kereseti lehetőségek hiánya következtében A befektetői érdeklődések elmaradása a gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása következtében Versenyző, hasonló logisztikai adottságokkal rendelkező területek kialakulása MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

10 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants A fejlesztés stratégiája MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants

11 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants A stratégia célrendszere A Polgári kistérséget alkotó települések a földrajzi adottságokból és a természeti-környezeti értékekből származó előnyökre építve versenyképes gazdaságot, és színvonalas életfeltételekkel bíró közösséget kívánnak kialakítani az itt élők számára. A kistérség küldetése, hogy biztosítsa a településeken élők életszínvonalának, elégedettségének növelését Jövőkép Misszió Stratégiai célok A foglalkoztatási lehetőségek javítása, bővítése A minőségi élet infrastrukturális és nem anyagi feltételeinek megteremtése

12 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants Prioritások és beavatkozási területek I. Befektetés- ösztönzés II. Vidékfejlesztés III. Humán erőforrás fejlesztés IV. Infrastruktúra fejlesztés I.1. Üzleti infrastruktúra kialakítása II.2. Befektetés- ösztönzési eszközök és szervezeti keret kialakítása III.1. Az oktatási infrastrukúra fejlesztése III.2. Hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása III.3. Az egészségügyi ellátás feltételeinek javítása III.4. A szociális ellátás feltételeinek javítása II.1. Turizmus- fejlesztés II.2. A településkép komplex fejlesztése III.3. Közszolgáltatások minőségének fejlesztése IV.1. Mobilitási feltételek javítása IV.2. Kommunális infrastruktúra fejlesztése IV.3 Természet- és környezet- védelmi infrastruktúra javítása

13 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants I. Befektetésösztönzés I/1. Üzleti infrastruktúra kialakítása Tevékenységek: telephelykínálat és infrastruktúra program kialakítása, ingatlanfejlesztési projekttervek elkészítése I/2. Befektetésösztönzési eszközök és szervezeti keret kialakítása Tevékenységek: befektetésösztönzési iroda létrehozása, befektetésösztönzési eszközök spektrumának kialakítása, üzleti szolgáltatás-fejlesztés

14 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants II. Vidékfejlesztés II/1. Turizmusfejlesztés Tevékenységek: falusi turizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése; komplex turisztikai programcsomagok kialakítása; szomszédos kistérségekkel való közös turisztikai programfejlesztés II/2. A településkép komplex fejlesztése Tevékenységek: Az épített környezet rehabilitációja, korszerűsítése; közösségfejlesztés II/3. Közszolgáltatások minőségének fejlesztése Tevékenységek: szolgáltatások körének bővítése; információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának kiterjesztése

15 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants III. Humán erőforrás fejlesztés III/1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Tevékenységek: az alapfokú oktatás minőségi paramétereinek, képzési struktúrájának javítása; a szakképzés tartalmi módszertani fejlesztése; az oktatási intézményrendszer infrastrukturális és technikai felszereltségének korszerűsítése III/2. Hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása Tevékenységek: komplex foglalkoztatási programok kialakítása; közhasznú, közcélú közmunkaprogramok szervezése III/3. Az egészségügyi ellátás feltételeinek javítása Tevékenységek: az alapellátás fejlesztése; a járóbeteg szakellátás megteremtése; az egészségügyi intézmények infrastrukturális és tárgyi feltételeinek javítása III/4. A szociális ellátás feltételeinek javítása Tevékenységek: szociális szolgáltatások fejlesztése; szociális hálózat intézményi feltételeinek biztosítása; civil szervezetek szociális tevékenységének támogatása

16 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu Consulting exante@exante.hu MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda MEGAKOM Development Consultants IV. Infrastruktúrafejlesztés IV/1. Mobilitási feltételek korszerűsítése Tevékenységek: közúti infrastruktúra fejlesztése; kerékpárút- hálózat bővítése; tömegközlekedés kiszolgáló infrastruktúrájának fejlesztése; információs technológiák elérhetőségének szélesítése IV/2. A kommunális infrastruktúra fejlesztése Tevékenységek: az egészséges ivóvízellátás biztosítása; a szennyvízhálózat kiépítése; bel- és árvízvédelmi kapacitások korszerűsítése IV/3. Természet- és környezetvédelmi infrastruktúra javítása Tevékenységek: Szelektív hulladékgazdálkodási program kialakítása és működési feltételeinek megteremtése

17 Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda www.exante.hu H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 15. Tel.: 36-1 321 1773, Fax: 36-1 321 1772 exante@exante.hu Consulting Köszönjük a figyelmet! Barna-Lázár Zoltán Hegedűs Gábor


Letölteni ppt "Az M&E Csoport Tagja Tanácsadó Iroda H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 15, Tel.: 36-1 321 1773, Fax: 36-1 321 1772 Consulting."

Hasonló előadás


Google Hirdetések