Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmezése és alkalmazása a napi gyakorlatban 2016-2021 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmezése és alkalmazása a napi gyakorlatban 2016-2021 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS."— Előadás másolata:

1 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmezése és alkalmazása a napi gyakorlatban 2016-2021 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS S ZEKCIÓ A vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmezése és alkalmazása a napi gyakorlatban 2016-2021 Tahy Ágnes

2 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet… … a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. XX. cikk szerint Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. … Magyarország … az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.

3 Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik a) a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények, b) az Országház, c) a föld méhének kincsei természetes előfordulási helyükön, d) a felszín alatti vizek, a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményei, a folyóvíz és természetes tavak elhagyott medre és a folyóvízben, természetes tavakban újonnan keletkezett sziget, valamint az 1. mellékletben meghatározott folyóvizek, holtágak, mellékágak, természetes tavak és ezek medre, e) az 1. mellékletben meghatározott csatornák, tározók, árvízvédelmi fővédvonalak és egyéb vízi létesítmények, valamint az állami tulajdonban álló vízi közművek A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 4. § (1) víztest

4 Az ÁLLAM és MINDENKI ÁLLAM JOGSZABÁLY ALKOTÓ Hatóság Vagyonkezelő MINDENKI Lakosság Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás Engedélyes (tulajdonos, üzemeltető) Tervező, szakértő

5 A VKI és a VGT kapcsolata Víz Keretirányelv A 2000/60/EK Víz Keretirányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén (VKI) A VKI átültetésre került a hazai jogszabályokba – a napi gyakorlatot közvetlenül befolyásolják a szabályozás változásai A Víz Keretirányelv célja 2015-re (ill. 2021-re, 2027-re) a vizek jó állapotának elérése, illetve megőrzése „Vízgyűjtő- gazdálkodási Terv” Az ehhez vezető utat (stratégiát) határozza meg a „Vízgyűjtő- gazdálkodási Terv” A VGT2 kormányhatározattal lesz kihirdetve, ezért csak közvetetten befolyásolja a jövőt: VGT2 alapján módosulnak jogszabályok VGT2-ben megállapítások, módszertani és cselekvési iránymutatások (intézkedési program)

6 Hol? Mi? VGT2 1. fejezet: Víztestek és vízgyűjtők leírása –Térképek –Referencia értékek VGT2 2. fejezet: VKI Védett területek leírása –Térképek –Speciális követelmények VGT2 3. fejezet: Terhelések és hatások –Terhelések számbavétele –Hatásbecslés és módszere VGT2 4. fejezet: Monitoring program –Kijelölt monitoring helyek listája –Program követelmények (elemek és módszerek)

7 Hol? Mi? VGT2 6. fejezet: Állapotértékelés –Értékelés eredménye –Módszertan VGT2 7. fejezet: Környezeti célkitűzések –Célkitűzés és ütemezés (VKI 4. cikk) –Kivételek (VKI 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 cikk) VGT2 8. fejezet: Intézkedési program –Intézkedések, ütemezés, forrás oÁtfogó (nem szerkezeti) intézkedések »Szabályozás módosítása »Gazdasági ösztönzők »Jó gyakorlatok »Monitoring fejlesztése, módosítása…. oMűszaki intézkedések (víztestenként)

8 JELENTŐS TERHELÉS és HATÁS Terhelés Jelentős: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklet szerint Fontos: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerint Egyéb jogszabály szerint küszöbértéket meghaladó méretű (pl. veszélyes üzem) Hatás Jelentős: Terhelés önmagában megakadályozza a jó állapotot/potenciált Fontos: Több terhelés együtt megakadályozza a jó állapotot/potenciált Szakértői becslés Modellezés Monitoring kiértékelés

9 ÁLLAMIÁGAZGATÁSI FELADAT Szabályozás a VGT2-ben kialakított koncepció alapján Terhelések nyomonkövetése (engedélyezés, nyilvántartás, ellenőrzés) Hatások nyomonkövetése érdekében az enegedélyezés során hatásvizsgálat elrendelése (engedélyes, tervezői feladat) és az eredmény ellenőrzése, értékelése megfelelő (szükséges és elégséges) monitoring feladatok ellátása és a vízhasználóknál monitoring elrendelése adatbázis fenntartása beleértve a vízhasználók adatszolgáltatásának kezelését vizek állapotának értékelése, illetve állapotértékelés elrendelése a vízhasználattal érintett környezetre

10 VGT2 a napi gyakorlatban Módszertani háttéranyagok: hatásbecslés és állapotértékelés A hatás nem mindig azon a víztesten jelentkezik, mint ahol a terhelés történik Állapotértékelés 2010-2013 közötti időszakra készül(t) !! Engedélyezés az aktuális állapotra és jövőben várható hatásra történik, ezért a VGT2 6. fejezete alapnak jó, de a hatáselemzés ettől még szükséges (tervezői feladat) Útmutatók: jó gyakorlat útmutató (pl. csapadékvíz-gazdálkodás) és tervezési, eljárási útmutató (pl. terhelhetőségi vizsgálat) Útmutatók célja, hogy a hatóság, a vagyonkezelő, a tervező és az engedélyes azonos nyilvántartásból, egyforma információkkal rendelkezzen és hasonló metodikát alkalmazzon

11 HATÓSÁGI ELJÁRÁS A jó állapot eléréséhez szükséges hatósági intézkedés VGT2 alapján nem jó állapotú víztesteknél a problémát okozó engedélyek felülvizsgálata alapvető feladat Új fejlesztések esetén a VGT2-ben megadott környezeti célkitűzés meghiúsulási kockázatának vizsgálata Vízhasználónak figyelembe kell vennie, hogy új fejlesztés se okozza a víztestek állapotának romlását (de VKI megengedi kivételek alkalmazását) Tervező, szakértő feladata a víztest csoportra a tesztek megismétlése friss adatokkal (különösen a problémásnak jelzett elem vizsgálata), környezeti szempontból megfelelő megoldás tervezése, szükség szerint hatás mérséklő intézkedés tervezése Hatóság feladata: terv ellenőrzése, döntéshozatal

12 FAV Állapotértékelés – 6. fejezet JÓ ROSSZ TESZT Sósvíz, vagy egyéb benyomulása TESZT Felszíni víz TESZT Felszín alatti víztől függő élőhely TESZT Ivóvízkivétel védőterület TESZT Általános kémiai vizsgálat TESZT Vízmérleg Kémiai állapot Mennyiségi állapot J J J J J R R R R R J J J J R R R R J R

13 Víztest ami megjavult VGT1 k.1.2+kt.1.2 DTKH Tatai- és Fényes-források vgy. + ÉDU termálkarszt Gyenge mennyiségi állapot oka: vízmérleg és FAVÖKO – forráshozam (2007 előtt elapadva) Vforg: 95 ezer m 3 /nap Javul: emelkedő vízszint VGT1 Intézkedés: engedélyek felülvizsgálata KörCél: Jó állapot elérése 2027-re KörCél: Jó állapot elérése 2027-re VGT2 k.1.2+kt.1.2 DTKH Tatai- és Fényes-források vgy. + ÉDU termálkarszt Jó mennyiségi állapot oka: vízmérleg és FAVÖKO – források megjelentek Vforg: 185 ezer m 3 /nap Javul: emelkedő vízszint VGT2 Intézkedés: - KörCél: Jó állapot fenntartása

14 k.1.2 monitoring idősorok VGT1 teszt referencia időszak VGT2 teszt

15 VGT Célkitűzés elérése várható új engedély kiadása nem kockázatos becsült emelkedés Célkitűzés Becsültnél gyorsabb javulás

16 Víztest ami leromlott VGT2 k.1.6+kt.1.6 Szabadbattyányi-karsztrögök + termálkarszt Gyenge mennyiségi állapot oka: süllyedés 1 db monitoring kút és modell alapján! Vforg: 1,2 ezer m 3 /nap Romlik: süllyedő vízszint VGT2 Intézkedés: engedélyek felülvizsgálata KörCél: Jó állapot elérése 2027-re KörCél: Jó állapot elérése 2027-re VGT1 k.1.6+kt.1.6 Szabadbattyányi-karsztrögök + termálkarszt Jó mennyiségi állapot oka: 1 db monitoring kút alapján lokális hatásnak értékelve Vforg: 2 ezer m 3 /nap Romlik: süllyedő vízszint VGT1 Intézkedés: engedélyek felülvizsgálata KörCél: Jó állapot fenntartása KörCél: Jó állapot fenntartása

17 k.1.6 monitoring idősor referencia időszak VGT1 teszt Ha süllyedés >10 cm/év akkor gyenge ≈20 cm/év ≈80 cm/év ≈90 cm/év VGT2 teszt

18 Aquifer Kft. (2011): Hatásvizsgálat, modellezés mért időszak Becsült időszak Ha süllyedés >10 cm/év akkor gyenge Modellel számított vízszintváltozás Seregélyes térségében 4 változatra Tervező: vizsgált, bemutatott, javasolt Hatóság: értékelt, döntött VGT2 feladat: ellenőrzés, felülvizsgálat

19 És még a VKI 4.7 cikkely is alkalmazható… a FAV vízszintjét változtató tevékenység (illetve FEV hidromorfológiai beavatkozás), amely állapotromlást okozhat  –Vizsgálni kell jelentős-e a hatás (jelentős: környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, állapot romlik) VKI 4.7 cikkely szerinti mentesség –közérdekű-e –társadalmilag, illetve gazdaságilag előnyös-e –káros környezeti hatások csökkentésére mindent megtettek-e, nincs jobb megoldás 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a VKI környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (hatályos 2014.04.03-tól)100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a VKI környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (hatályos 2014.04.03-tól)

20 FELSZÍNI VÍZ TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLAT Befogadó felszíni víz adatai - víztest típusa (1. fejezet) Típusara vonatkozó vízminőségi határértékek (1. fejezet) Jelenlegi terhelések (3. fejezet) Jelenlegi hatások értékelése (3. fejezet) Befogadó állapota VGT2-ben elemcsoportonként (6. fejezet: terhelés típusától függően megfelelő elemek figyelembe vétele) Befogadó vízminőségi adatai a beruházás megvalósulása előtt, befogadó háttér koncentrációja Leggyakrabban előforduló vízhozam (és Q aug80 a kisvizes időszak jellemzésére) Új terhelés mennyiségi és minőségi adatai Új terhelés hatásbecslése (elkeveredés számítás, modellezés…) Befogadó becsült minősége a beruházás megvalósítása után – víztest várható állapota Ha nem jó, leromlik a becsült állapot akkor vagy más megoldást kell keresni, vagy a meglévő engedélyeket kell felülvizsgálni attól függően hol hatékonyabb a beavatkozás

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmezése és alkalmazása a napi gyakorlatban 2016-2021 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések