Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Perger László - VKKI „ A víz élet, gondozzuk közösen! ” Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve elkészült ! ORSZÁGOS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS 3. ülése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Perger László - VKKI „ A víz élet, gondozzuk közösen! ” Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve elkészült ! ORSZÁGOS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS 3. ülése."— Előadás másolata:

1 Dr. Perger László - VKKI „ A víz élet, gondozzuk közösen! ” Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve elkészült ! ORSZÁGOS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS 3. ülése Budapest 2010. január 18.

2 Dr. Perger László - VKKI „Hazánkban mintegy 9800 nyilvántartott vízfolyás található. Ezek összes vízhozamának több mint 90 %-át 24 külföldről érkező nagy és közepes vízfolyás adja. Hazánk mintegy 3500 állóvizének jelentős része (75 %-a) mesterséges tó”.

3 Dr. Perger László - VKKI Vízhozam Mo. Vízfolyásaink mennyiségi referenciaállapota „Ez az erőforrás nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre”

4 Dr. Perger László - VKKI Mennyiségi és minőségi függés a felvízi országoktól jelentős hazai szennyezések megoldási kényszerével Szélsőséges vízállapotok jelentős mesterséges rendszerekkel és kiszámíthatatlan felvízi hatásokkal Jelentős szezonális igénybevétel a mennyiségi és minőségi változásokkal szembeni nagyfokú érzékenységgel Lokális beavatkozások és vízhasználatok a közel természetes állapotok megőrzése mellett

5 Dr. Perger László - VKKI

6 A tervezői konzorcium résztvevői „A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén, hiszen számos műszaki jellegű, jogi, gazdasági, intézményi, szervezeti intézkedés koordinált végrehajtását igényli”

7 Dr. Perger László - VKKI Az Országos VGT fejezetei 1.Vízgyűjtők és víztestek jellemzése 2.Emberi tevékenységekből eredő terhelések és hatások 3.Védelem alatt álló területek 4.Monitoring hálózatok és programok 5.A vizek állapotának minősítése 6.Környezeti célkitűzések 7.Vízhasználatok gazdasági elemzése 8.Intézkedési program 9.Kapcsolódó programok és tervek 10.A közvélemény tájékoztatása

8 Dr. Perger László - VKKI Víztestek •Felszíni víztestek – 1082 (869 vízfolyás + 213 állóvíz) 25 típus –Természetes vízfolyás – 393 (25 típus) 18 típus –Természetes tó – 75 (18 típus) –Erősen módosított – 365 (350, mint vízfolyás + 15, mint állóvíz) –Mesterséges – 275 (146, mint vízfolyás + 129, mint állóvíz) 7 típus •Felszín alatti víztestek– 185 (7 típus)

9 Dr. Perger László - VKKI Védett területek •Ivóvízkivételek védőterületei –Felszíni ivóvízbázisok (15) –Felszín alatti ivóvízbázisok (577) •Nitrát-érzékeny területek (Mo. ter. 46%-a) •Természetes fürdőhelyek (249, ebből 131 kiváló) •Védett természeti területek (a víztestek több,mint 90%-a érintett) •Őshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme (7 vízfolyás víztest érintett)

10 Dr. Perger László - VKKI A magyarországi vizek főbb terhelései •Felszíni vizek –Szerves anyag terhelés - •tisztítatlan kommunális és •mg. eredetű szennyvizekből (oxigénhiány) –Tápanyag terhelés - •helytelen mg. gyakorlatból és •háztartási detergensekből (eutrofizáció) –Folyó- és tószabályozás – •duzzasztott tározóterekből (migráció korlátozás) és •árvízi- és partvédő művekből (vizes élőhelyek leromlása) –Mesterséges csatornák – •nem mindenhol indokolt vízelvezetések – vízvisszatartás hiánya (vizes élőhelyek leromlása) •természetbarát vízfolyás – és üzemmód váltás (jó ökológiai potenciál elérése)

11 Dr. Perger László - VKKI A magyarországi vizek főbb terhelései •Felszín alatti vizek –intenzív lokális vízhasználatok •koncentrált települési ivóvízkivételek (készletcsökkenés) •öntözés felszín alatti vízből (vizes élőhelyek leromlása) •külszíni bányászati víztelenítés (készletelvonás) •termálvíz túlhasználatok (minőségromlás) –szennyeződések •genetikus (geológiai eredetű, pl. As, B) •antropogén –jelenlegi kommunális, ipari, mg.-i (beszivárgásból) –múltbeli kommunális, ipari, mg.-i (beszivárgásból)

12 Dr. Perger László - VKKI Felszíni vízfolyás víztestek állapotértékelése

13 Dr. Perger László - VKKI Felszíni állóvíztestek állapotértékelése

14 Dr. Perger László - VKKI Felszín alatti víztestek állapotértékelése

15 Dr. Perger László - VKKI Környezeti célkitűzések ütemezése vízfolyás víztestekre „A kitűzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat”

16 Dr. Perger László - VKKI Környezeti célkitűzések ütemezése állóvíztestekre

17 Dr. Perger László - VKKI Környezeti célkitűzések ütemezése felszín alatti víztestekre

18 Dr. Perger László - VKKI Intézkedési programok a célok megvalósításához 1.Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentése •Kommunális szennyvíz •Egyéb települési szennyezések •Közvetlen ipari szennyezések •Mezőgazdasági tápanyag és szervesanyag terhelések •Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és alkalmazása 2.Egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása 3.Felszíni vizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések •Medret érintő •Árteret, hullámteret, parti sávot érintő •Hidromorfológiai viszonyokat javító vízhasználatok 4.Fenntartható vízhasználatok a vizek mennyiségi védelme érdekében 5.Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések 6.Vizes élőhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések •Vizes élőhelyekre és védett természeti területekre •Őshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizekre •Természetes fürdőhelyekre 7.Átfogó intézkedések •Jogalkotási és végrehajtási feladatok •Igazgatási eszközök fejlesztése •Hatósági és igazgatási munka erősítése •Monitoring és információs rendszerek fejlesztése •Vízi szolgáltatások pénzügyi megtérülésének biztosítása •Pénzügyi ösztönzők (támogatások) alkalmazása •Képességfejlesztés és zsemléletformálás „Az intézkedések megvalósíthatósága az érintettek kompromisszum készségén is múlik” „A jó állapot eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével”

19 Dr. Perger László - VKKI Közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultációk •2006 óta üzemel az EU V(íz)K(eret)I(rányelv) magyar honlapja www.euvki.hu elérhetőséggelwww.euvki.hu •2008. december óta üzemel a V(ízgyűjtő)G(azdálkodási)T(ervezés) honlapja www.vizeink.hu elérhetőséggel www.vizeink.hu •Véleményezési fórumok –Honlapon (2008. december 20. -2009. november 18.) –Szakmai és társadalmi konzultációkon (igény szerint ) –Vízgazdálkodási Tanácsok (3 országos, 4 regionális, 12 területi) ülésein –42 alegységi tervezés helyszínein (2009. júniustól 42 alkalommal) –Tematikus konzultációk (24 alkalommal) •Médianyilvánosság –Országos sajtótájékoztató (2009.május 19.) –Médiamegjelenések •Tv (TV2, Duna Tv) •Rádió (Klubrádió, Inforádió, Lánchídrádió) •Napilapok (13 alkalommal) •Internetes portálokon (56 helyen)

20 Dr. Perger László - VKKI A VGT médiaértékelése

21 Dr. Perger László - VKKI www.vizeink.hu www.vizeink.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Dr. Perger László - VKKI „ A víz élet, gondozzuk közösen! ” Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve elkészült ! ORSZÁGOS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS 3. ülése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések