Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VÍZ KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezet Szeged, 2011. január 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VÍZ KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezet Szeged, 2011. január 24."— Előadás másolata:

1 A VÍZ KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezet Szeged, 2011. január 24.

2 Tartalmi áttekintés :  Címszavakban a Víz Keretirányelvről  A VKI végrehajtásának fázisai (víztestek kijelölése, tipológia, alapállapot)  Az alegységi tervek rövid áttekintése  A tervezés és végrehajtás során felmerült kérdések (szakmai, jogi,civil)

3 A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából indul ki. Hatálya minden olyan emberi tevékenységre kiterjed, amely jelentős mértékben kedvezőtlenül befolyásolhatja a vizek állapotát és így akadályozhatja a vizek jó állapotának elérését, illetve megőrzését. (Vízügyi beavatkozások?) A VKI jelentőségét elsősorban az adja, hogy egységes alapokon szabályozza a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a pontszerű és diffúz szennyező- forrásokkal szembeni fellépést, és előírja a vizek jó állapotának eléréséhez vezető Intézkedések vízgyűjtő szintű összehangolását. (Összehangolás…vízrendszer,öblözet stb.) A VKI célkitűzése (2000/60/EK irányelv)  a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,  a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével,  a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a vízminőség javítása,  a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása  az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése

4 A VKI végrehajtásának fázisai (tervezési területek)

5

6

7 A VKI végrehajtásának fázisai (tervezés módszertani elemei)

8 A VKI végrehajtásának fázisai (víztestek) Víztestek és vízgyűjtők, mint a tervezés és beavatkozás alapjai (a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei a víztestek)  „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, ezeknek egy része, átmeneti víz, vagy a tengerparti víz egy szakasza,  “felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható részét jelenti. Természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek Erősen módosított víztestek: olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak, fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt; Mesterséges víztestek Felszín alatti víztestek A kiválasztott víztestek reprezentatívak??? 10 km 2, 50 ha, ki a kezelő…

9 A VKI végrehajtásának fázisai (tipológia) Vízfolyások tipológiája – típusba sorolása A VKI által Kötelező elemek: Tengerszint feletti magasság hegyvidéki, dombvidéki, síkvidéki Vízgyűjtő-terület nagysága nagyon nagy, nagy, közepes, kicsi Geológia, a víz hidrogeokémiai jellege szilikátos, meszes, szerves Választott jellemző: Mederanyag szemcsemérete durva, közepes, finom Vízfolyások tipológiája – típusba sorolása A VKI által Kötelező elemek: Tengerszint feletti magasság hegyvidéki, dombvidéki, síkvidéki Vízgyűjtő-terület nagysága nagyon nagy, nagy, közepes, kicsi Geológia, a víz hidrogeokémiai jellege szilikátos, meszes, szerves Választott jellemző: Mederanyag szemcsemérete durva, közepes, finom Állóvíz víztestek tipológiája Tengerszint feletti magasság: síkvidéki Vízfelület kiterjedése szerint: kis terület, közepes terület, nagy terület Átlagmélység szerint: sekély, közepes mélység, mély Hidrogeokémiai jelleg szerint: szerves, szikes, meszes Nyílt vízfelület aránya szerint: nyílt vízfelületű, benőtt vízfelületű Vízborítás tartóssága szerint: időszakos, állandó Állóvíz víztestek tipológiája Tengerszint feletti magasság: síkvidéki Vízfelület kiterjedése szerint: kis terület, közepes terület, nagy terület Átlagmélység szerint: sekély, közepes mélység, mély Hidrogeokémiai jelleg szerint: szerves, szikes, meszes Nyílt vízfelület aránya szerint: nyílt vízfelületű, benőtt vízfelületű Vízborítás tartóssága szerint: időszakos, állandó Felszín alatti vizek tipológiája Legfontosabb a geológia medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kőzetekben, karszt (csak a főkarsztba sorolható) a karbonátos kőzetekben, vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételű kőzeteiben (kivéve a főkarszt). Második lehatárolási szempont a vízhőmérséklet: Hideg vizek (kitermelt víz hőmérséklete < 30 °C), Termálvizek (kitermelt víz h!mérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot). Érzékenység: Sekély (hagyományosan ún. „talajvíz”) Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

10 A VKI végrehajtásának fázisai (ATIKÖVIZIG víztestei) A víztestek vízgyűjtőjének mérete döntő, a kezelője felülírhatja

11 A VKI végrehajtásának fázisai (alapállapot) Osztály Víztest kategória Természetes jellegű Erősen módos í tott Mesterséges [db] Kiváló Jó 3 Mérsékelt 186 Gyenge 263 Rossz Nincs adat 128 Összes vizsgált víztest 46 (56%)20 (55 %) Felszíni, vízfolyás víztestek állapota az Igazgatóság működési területén

12 A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 1.Vízgyűjtők és víztestek jellemzése 2.Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások 3.Védelem alatt álló területek 4.Monitoring hálózatok és programok 5.A vizek állapotának minősítése 6.Környezeti célkitűzések 7.Vízhasználatok gazdasági elemzése 8.Intézkedési program 9.Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek 10.A közvélemény tájékoztatása A terhelések hatásának értékelése Megfelelő adatállomány? Vízállapotok minősítése Egy rossz mind rossz elv…. Környezeti célkitűzések Célok biztos alapok nélkül? Intézkedési programcsomag Első lépés az állapotfeltárás?

13 A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek Intézkedési programok/csomagok (2012 a bevezetés dátuma!!) TERÜLETI AGRÁR VÍZFOLYÁSOK ÁR- VAGY HULLÁMTERÉRE ÉS AZ ÁLLÓVIZEK PARTI SÁVJÁRA VONATKOZÓ VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRÉT ÉRINTŐ VÍZFOLYÁSOK MEDRÉT ÉRINTŐ LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIKÖTŐKKEL ÉS A HAJÓZÁS FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HALÁSZATI ÉS HORGÁSZATI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TELEPÜLÉSI KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ, A FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ, FELSZÍNI ALATTI VIZEKET ÉRINTŐ FELSZÍNI VIZEKBE TÖRTÉNŐ PONTSZERŰ BEVEZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK AZ IVÓVÍZELLÁTÁS MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSA SZENNYEZETT TERÜLETEK ÉS HAVÁRIÁK VESZÉLYESSÉGÉT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE VONATKOZÓAN KÁROSODOTT, VÉDETT ÉLŐHELYEKKEL ÉS MÁS VÉDETT TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS EGYEDI INTÉZKEDÉSEK

14 A VKI végrehajtásához kapcsolódó programok IVÓVÍZPROGRAM: A 65/2009. (III. 31.) Korm. rend. mód. 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. értelmében az ATIKÖVIZIG működési területén a települések 89%-án, azaz 102 településen, 12 egyéb belterületen, valamint 2 külterületi lakott hely esetében vált kifogásolhatóvá a szolgáltatott közüzemi víz minősége. ~ 90 mrd Ft. (Gazdaságosság…) SZENNYVÍZPROGRAM: 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról meghatározza Magyarország 2000 LE feletti szennyvízterhelésű településeire vonatkozó szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási követelményeknek való megfelelési kötelezettségeket. ÖNTÖZÉS: (nincs ilyen program…) A VKI szerint figyelembe kell venni a vízi szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is. Ezáltal 2010-re biztosítani kell, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és a különböző vízhasználatok megfelelő mértékben hozzájáruljanak a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez.

15 A VKI végrehajtásával kapcsolatos problémák Adatok (alapdolgok hiányoznak!!!) MONITORING VíztestekAdatok birtokában, lehet dönteni SzennyezőforrásokKataszter frissítés Jogi harmonizációKeretirányelv?? (van már eredmény) TervezésDöntsük el mi a cél! A szakma egységesen képviselje a CÉLT, a harmonizáció hiánya látszik az ágazatok között…

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A VÍZ KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezet Szeged, 2011. január 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések