Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Komárom-Esztergom megyére vonatkozó intézkedéseinek megvalósulása Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Komárom-Esztergom megyére vonatkozó intézkedéseinek megvalósulása Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli."— Előadás másolata:

1 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Komárom-Esztergom megyére vonatkozó intézkedéseinek megvalósulása Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltsége Tatabánya, 2013.

2 A Víz Keretirányelv megvalósításának főbb lépései Forrás: KvVM

3 Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek • 1127/2010. (V.21.) Korm. határozat - elfogadásra került az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint annak mellékletét képező alegységtervek. Később visszavonták. • Jelenleg Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat hatályos, melynek mellékletét képezi a 2009. december 22.-én közzétett országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján összefoglalt rövidített változat. http://www.vizeink.hu/?module=doklista

4 Felszíni, felszín alatti vizek célkitűzései Komárom-Esztergom megye területén

5 Intézkedési program Alapintézkedések (11. cikk (3) (a) alpontja) (VKI VI. melléklet B. része): a Víz Keretirányelv VI. mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt előírások hazai megvalósítása (EU direktívák és hazai jogszabályok pl. ivóvízprogram, szennyvízprogram, NATURA 2000, …) További alapintézkedések (11. cikk (3) (b-l) alpontok): A további alapintézkedések gyakorlatilag felölelik a vizek terhelésével, használatával kapcsolatos összes tevékenységet. A további alapintézkedések szabályozás jellegű intézkedések, az irányelvekkel nem szabályozott további szakterületeken alkalmazható szabályozási eszközök (pl. kijelölés, hatósági ellenőrzés, monitoring, engedélyezési eljárás,...) Kiegészítő intézkedések (11.cikk (4) alpont)(VKI VI. melléklet B. része): egyéb intézkedés típusok, amelyek az alapintézkedéseket segítik, azaz a szabályok betartásának elősegítését szolgálják. (vízfolyások szabályozott-ságának megoldása, élőhelyek rehabilitációja, illegális vízkivételek felszámolása, vízminőségi kotrás, intézményfejlesztés, pénzügyi ösztönzés, képességfejlesztő eszközök…) További kiegészítő intézkedés (11. cikk (5) alpont): bevezetendő kiegészítő intézkedések, ha a jelenlegi alap- és kiegészítő intézkedésekkel nem érhetők el a célok

6 1. Átfogó, államigazgatási intézkedések és fejlesztések 2. Táp- és szervesanyag terhelések csökkentése 3. Egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése 4. Felszíni vizek hidromorfológiai állapot javítása 5. Fenntartható vízhasználatok 6. Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések 7. Vizes élőhelyekre és védett területre vonatkozó Intézkedési program

7 VKI intézkedési program megvalósításáról szóló előrehaladási jelentés • A jelentés elkészítésének alapja a VGT intézkedéseknek a futó és tervezett „projektekhez” való hozzárendelése. • „projektek”: tervezett, a folyamatban lévő vagy megvalósult műszaki- és beruházási intézkedések, illetve a szabályozási intézkedések • Jelentés elkészítésének határideje: 2012. december 22. • A beszámolási időszak: 2010. január 1. – 2012. december 31. • Csak azt kell bizonyítani, hogy a VGT-ben vállalt intézkedési program működik. • Nem kellett kitérni arra, hogy melyik víztestre, védett területre vonatkozik az intézkedés, illetve hogy az mennyire hatékony, azaz javítja-e az állapotot. • Alapintézkedések esetében az előrehaladásról csak rövid szöveges leírás szükséges - rendszeresen készül részletes, tételes beszámoló, pl. Szennyvíz Programról, stb. • A további alap és kiegészítő intézkedésekről ki kellett térni az intézkedés megvalósítási helyzetére, az intézkedés költségére, valamint meg kellett adni legalább egy indikátort.

8 Projekt Katalógus • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által átadott hazai és nemzetközi projektek • KTVF-ek Hatósági Nyilvántartó Rendszeréből (KAR-HNyR), Vízkészlet-járulék (VKJ3), FAVI-ből kinyert adatok • Együttműködés, adategyeztetés KTVF; VIZIG; NPI; projekt kedvezményezettekkel!

9 Átfogó intézkedések • Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok – pl. 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet - „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” - vízvédelmi sávokra vonatkozó előírásokat 2012. január 1-jétől kell alkalmazni – pl. 2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról • Költségmegtérülés elvének érvényesítése – vízár politika – Vízgazdálkodási bírság (51 eset) ~ 8 m Ft – Vízszennyezési bírság (46 eset) ~ 29 m Ft • Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése ~ 2,56 md Ft – KEOP 2.2.2. – országos monitoring hálózat fejlesztés (6 db projekt) – Kármentesítésekhez kapcsolódó utómonitoring, OKKP-monitoring (26 db; 3 db projekt) – Távlati vízbázis – monitoring – Nemzetközi projektek: pl. szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (HUSK)

10 Átfogó intézkedések • Informatikai rendszer fejlesztése ~ 2,4 md Ft – Informatikai hálózatok fejlesztése – Szakrendszerek, adatbázisok fejlesztése, korszerűsítése (pl. FAVI, FEVI, Val- VÉL,OKIR) • Kutatás-, képességfejlesztés (K+F, szakemberképzés stb.) – K+F (országos, nemzetközi szintű projektek): ~ 9,85 md Ft – Képességfejlesztés, szemléletformálás (országos): ~ 764 m Ft – K+F (megyében futó projektek – 5 db): ~ 100 m Ft • BAROSS, HUSK, INNO, TÁMOP projektek – Képességfejlesztés, szemléletformálás: ~ 110 m Ft • KEOP 3.3.0. – erdei iskola fejlesztések (1 db projekt) • KEOP 6.1.0. – fenntartható fejlődés - szemléletformálás (3 db projekt) • KDOP projekt – szemléletformálás, turisztika (1 db projekt) • Nemzetközi projekt: Sondar

11 Tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések • Településekről összegyűjtött kommunális szennyvizek elvezetése, tisztítása, elhelyezése – Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban ~4 md Ft • 7 db KEOP projekt (Esztergom, Tatabánya, Tata, Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér, Tárkány-Csép-Ete, Bársonyos-Kerékteleki-Bakonyszombathely, Réde és Bakonybánk) – Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programon felül ~71 m Ft • KDOP projekt – Csatornahálózattal kapcsolatos intézkedések (további csatornarákötések megvalósítása, csatornahálózatok rekonstrukciója) • Szennyvíz Programban szereplő agglomerációk tekintetében – 4 db projekt ~3 md Ft • Szennyvíz Programban nem tartozó agglomerációk tekintetében – 1 db projekt ~270 m Ft • Csatornahálózatok rekonstrukciója – 1 db projekt ~66 mFt – Szűrőmezők kialakítása ~105 m Ft • KDOP projekt keretében

12 Tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések • Településekről származó egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések – Kommunális hulladéklerakók kialakítása ~40 m Ft • KEOP projekt- Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer fejlesztése – Hulladéklerakók rekultivációja ~6 md Ft • Illegális hulladéklerakók felszámolása - 3 db projekt • Hulladéklerakók rekultivációja – 3 db projekt – Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás ~346 m Ft • 4 db KDOP projekt – települési csapadékvíz elvezetés • 1 esetben bírság kiszabása • Mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentése – Erózió-érzékeny, nitrát-érzékeny területeken művelési mód- és művelési ágváltás, helyes mezőgazdasági és környezeti állapot betartása – Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezető- rendszer használata nélkül, művelési mód- és ágváltás) – Állattartótelepek korszerűsítése, a trágya elhelyezés és hasznosítás megoldása

13 Az egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése érdekében tett intézkedések • Veszélyes és egyéb szennyező anyagok vízbe jutásának megaka- dályozása – Kárelhárítási tervek kidolgozása és megvalósítása 92 eset • Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv – A felszín alatti vizekbe történő közvetlen szennyezőanyag-bevezetések megszüntetése, közvetett bevezetések módosítása 4 eset • Felszín alatti vízminőség-védelemmel összefüggő végrehajtási/eljárási bírság - 2 eset • Felszín alatti víz szennyezés - vízjogi kötelezés - 2 eset • Szennyezett területek feltárása, kármentesítése – Vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése 79 eset • OKKP – 8 eset a KARTÉR alapján • Egyéb kármentesítések - 71 eset a KARTÉR alapján

14 Felszíni vizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések • Vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedések – Vízfolyások, állóvizek medrének fenntartása ökológiai szempontok szerint ~1,12 md Ft • KEOP, KDOP projektek – 2 db • pl. Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja – Ökológiai szemléletű mederrehabilitáció ~114 m Ft • Vízfolyások - 2 db projekt • Állóvizek – 1 db projekt • pl. Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja

15 A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések • Vízhasználatok módosítása 22 eset – vízjogi üzemeltetési engedély • Engedély nélküli, ill. engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszűntetése, felülvizsgálata 86 eset – Felszíni vízvédelmi bírság – Vízügyi felügyelet - Végrehajtási/eljárási bírság – Vízkészletjárulék mulasztási bírság – Engedély nélküli üzemeltetés/vízhasználatok felszámolása – Engedélytől eltérő üzemeltetés/vízhasználatok megszűntetése – Fennmaradási és üzemeltetési engedélye

16 Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések • Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása 4 eset – Hidrogeológiai védőidom – vízjogi engedély megadása – 3 eset – Vízbázis diagnosztika – 1 eset • Ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása ~1,36 md Ft – 4 db projekt – pl. Sárisápi ivóvízbázis védőterületének biztonságba helyezése

17 Vizes élőhelyekre és védett területekre vonatkozó intézkedések • Vizes élőhelyekre és védett természeti területekre vonatkozó intézkedések – Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, kezelési, fenntartási terveik kiegészítése – Mentett oldali holtmedrekhez és mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása ~13 m Ft • KEOP projekt – pl. Tát, Kenyérmezei és Únyi-patak visszatöltésezése – nedves rétek vízellátása – Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeihez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása ~ 200 m Ft • KEOP projekt - pl. Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása – Concó torkolat rehabilitációja – Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, ill. vízszintszabályozása ~ 14 m Ft • KEOP projekt – pl. Természetvédelmi fejlesztések a Pilisi parkerdőben

18 Összegzés • 2010-2012. között Komárom-Esztergom megye tekintetében összesen ~34,9 md Ft-ot fordítottak VKI intézkedések megvalósítására – ~ 1 md Ft nem VKI célkitűzést szolgált 2014-2020. időszakra vonatkozóan fontos a VKI célkitűzéseit támogató beruházások/projektek támogatása, ösztönzése

19 Köszönöm a figyelmet! www.neki.gov.hu


Letölteni ppt "Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Komárom-Esztergom megyére vonatkozó intézkedéseinek megvalósulása Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések