Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet"— Előadás másolata:

1 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Komárom-Esztergom megyére vonatkozó intézkedéseinek megvalósulása
Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltsége Tatabánya, 2013.

2 A Víz Keretirányelv megvalósításának főbb lépései
Forrás: KvVM

3 Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
1127/2010. (V.21.) Korm. határozat - elfogadásra került az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint annak mellékletét képező alegységtervek. Később visszavonták. Jelenleg Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat hatályos, melynek mellékletét képezi a december 22.-én közzétett országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján összefoglalt rövidített változat.

4 Felszíni, felszín alatti vizek célkitűzései Komárom-Esztergom megye területén

5 Intézkedési program Alapintézkedések (11. cikk (3) (a) alpontja) (VKI VI. melléklet B. része): a Víz Keretirányelv VI. mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt előírások hazai megvalósítása (EU direktívák és hazai jogszabályok pl. ivóvízprogram, szennyvízprogram, NATURA 2000, …) További alapintézkedések (11. cikk (3) (b-l) alpontok): A további alapintézkedések gyakorlatilag felölelik a vizek terhelésével, használatával kapcsolatos összes tevékenységet. A további alapintézkedések szabályozás jellegű intézkedések, az irányelvekkel nem szabályozott további szakterületeken alkalmazható szabályozási eszközök (pl. kijelölés, hatósági ellenőrzés, monitoring, engedélyezési eljárás,...) Kiegészítő intézkedések (11.cikk (4) alpont)(VKI VI. melléklet B. része): egyéb intézkedés típusok, amelyek az alapintézkedéseket segítik, azaz a szabályok betartásának elősegítését szolgálják. (vízfolyások szabályozott-ságának megoldása, élőhelyek rehabilitációja, illegális vízkivételek felszámolása, vízminőségi kotrás, intézményfejlesztés, pénzügyi ösztönzés, képességfejlesztő eszközök…) További kiegészítő intézkedés (11. cikk (5) alpont): bevezetendő kiegészítő intézkedések, ha a jelenlegi alap- és kiegészítő intézkedésekkel nem érhetők el a célok

6 Intézkedési program 1. Átfogó, államigazgatási intézkedések és fejlesztések 2. Táp- és szervesanyag terhelések csökkentése 3. Egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése 4. Felszíni vizek hidromorfológiai állapot javítása 5. Fenntartható vízhasználatok 6. Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések 7. Vizes élőhelyekre és védett területre vonatkozó

7 VKI intézkedési program megvalósításáról szóló előrehaladási jelentés
A jelentés elkészítésének alapja a VGT intézkedéseknek a futó és tervezett „projektekhez” való hozzárendelése. „projektek”: tervezett, a folyamatban lévő vagy megvalósult műszaki- és beruházási intézkedések, illetve a szabályozási intézkedések Jelentés elkészítésének határideje: december 22. A beszámolási időszak: január 1. – december 31. Csak azt kell bizonyítani, hogy a VGT-ben vállalt intézkedési program működik. Nem kellett kitérni arra, hogy melyik víztestre, védett területre vonatkozik az intézkedés, illetve hogy az mennyire hatékony, azaz javítja-e az állapotot. Alapintézkedések esetében az előrehaladásról csak rövid szöveges leírás szükséges - rendszeresen készül részletes, tételes beszámoló, pl. Szennyvíz Programról, stb. A további alap és kiegészítő intézkedésekről ki kellett térni az intézkedés megvalósítási helyzetére, az intézkedés költségére, valamint meg kellett adni legalább egy indikátort.

8 Projekt Katalógus Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által átadott hazai és nemzetközi projektek KTVF-ek Hatósági Nyilvántartó Rendszeréből (KAR-HNyR), Vízkészlet-járulék (VKJ3), FAVI-ből kinyert adatok Együttműködés, adategyeztetés KTVF; VIZIG; NPI; projekt kedvezményezettekkel!

9 Átfogó intézkedések Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
pl. 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet - „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” - vízvédelmi sávokra vonatkozó előírásokat január 1-jétől kell alkalmazni pl évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról Költségmegtérülés elvének érvényesítése – vízár politika Vízgazdálkodási bírság (51 eset) ~ 8 m Ft Vízszennyezési bírság (46 eset) ~ 29 m Ft Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése ~ 2,56 md Ft KEOP – országos monitoring hálózat fejlesztés (6 db projekt) Kármentesítésekhez kapcsolódó utómonitoring, OKKP-monitoring (26 db; 3 db projekt) Távlati vízbázis – monitoring Nemzetközi projektek: pl. szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (HUSK)

10 Átfogó intézkedések Informatikai rendszer fejlesztése ~ 2,4 md Ft
Informatikai hálózatok fejlesztése Szakrendszerek, adatbázisok fejlesztése, korszerűsítése (pl. FAVI, FEVI, Val-VÉL,OKIR) Kutatás-, képességfejlesztés (K+F, szakemberképzés stb.) K+F (országos, nemzetközi szintű projektek): ~ 9,85 md Ft Képességfejlesztés, szemléletformálás (országos): ~ m Ft K+F (megyében futó projektek – 5 db): ~ 100 m Ft BAROSS, HUSK, INNO, TÁMOP projektek Képességfejlesztés, szemléletformálás: ~ 110 m Ft KEOP – erdei iskola fejlesztések (1 db projekt) KEOP – fenntartható fejlődés - szemléletformálás (3 db projekt) KDOP projekt – szemléletformálás, turisztika (1 db projekt) Nemzetközi projekt: Sondar

11 Tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
Településekről összegyűjtött kommunális szennyvizek elvezetése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban ~4 md Ft 7 db KEOP projekt (Esztergom, Tatabánya, Tata, Bakonysárkány-Vérteskethely-Kisbér, Tárkány-Csép-Ete, Bársonyos-Kerékteleki-Bakonyszombathely , Réde és Bakonybánk) Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programon felül ~71 m Ft KDOP projekt Csatornahálózattal kapcsolatos intézkedések (további csatornarákötések megvalósítása, csatornahálózatok rekonstrukciója) Szennyvíz Programban szereplő agglomerációk tekintetében – 4 db projekt ~3 md Ft Szennyvíz Programban nem tartozó agglomerációk tekintetében – 1 db projekt ~270 m Ft Csatornahálózatok rekonstrukciója – 1 db projekt ~66 mFt Szűrőmezők kialakítása ~105 m Ft KDOP projekt keretében

12 Tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
Településekről származó egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések Kommunális hulladéklerakók kialakítása ~40 m Ft KEOP projekt- Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer fejlesztése Hulladéklerakók rekultivációja ~6 md Ft Illegális hulladéklerakók felszámolása - 3 db projekt Hulladéklerakók rekultivációja – 3 db projekt Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás ~346 m Ft 4 db KDOP projekt – települési csapadékvíz elvezetés 1 esetben bírság kiszabása Mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentése Erózió-érzékeny, nitrát-érzékeny területeken művelési mód- és művelési ágváltás, helyes mezőgazdasági és környezeti állapot betartása Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód- és ágváltás) Állattartótelepek korszerűsítése, a trágya elhelyezés és hasznosítás megoldása

13 Az egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése érdekében tett intézkedések
Veszélyes és egyéb szennyező anyagok vízbe jutásának megaka-dályozása Kárelhárítási tervek kidolgozása és megvalósítása eset Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv A felszín alatti vizekbe történő közvetlen szennyezőanyag-bevezetések megszüntetése, közvetett bevezetések módosítása eset Felszín alatti vízminőség-védelemmel összefüggő végrehajtási/eljárási bírság - 2 eset Felszín alatti víz szennyezés - vízjogi kötelezés - 2 eset Szennyezett területek feltárása, kármentesítése Vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése eset OKKP – 8 eset a KARTÉR alapján Egyéb kármentesítések - 71 eset a KARTÉR alapján

14 Felszíni vizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
Vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedések Vízfolyások, állóvizek medrének fenntartása ökológiai szempontok szerint ~1,12 md Ft KEOP, KDOP projektek – 2 db pl. Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja Ökológiai szemléletű mederrehabilitáció ~114 m Ft Vízfolyások - 2 db projekt Állóvizek – 1 db projekt

15 A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések
Vízhasználatok módosítása eset vízjogi üzemeltetési engedély Engedély nélküli, ill. engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszűntetése, felülvizsgálata eset Felszíni vízvédelmi bírság Vízügyi felügyelet - Végrehajtási/eljárási bírság Vízkészletjárulék mulasztási bírság Engedély nélküli üzemeltetés/vízhasználatok felszámolása Engedélytől eltérő üzemeltetés/vízhasználatok megszűntetése Fennmaradási és üzemeltetési engedélye

16 Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések
Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása eset Hidrogeológiai védőidom – vízjogi engedély megadása – 3 eset Vízbázis diagnosztika – 1 eset Ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása ~1,36 md Ft 4 db projekt – pl. Sárisápi ivóvízbázis védőterületének biztonságba helyezése

17 Vizes élőhelyekre és védett területekre vonatkozó intézkedések
Vizes élőhelyekre és védett természeti területekre vonatkozó intézkedések Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, kezelési, fenntartási terveik kiegészítése Mentett oldali holtmedrekhez és mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása ~13 m Ft KEOP projekt – pl. Tát, Kenyérmezei és Únyi-patak visszatöltésezése – nedves rétek vízellátása Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeihez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása ~ 200 m Ft KEOP projekt - pl. Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása – Concó torkolat rehabilitációja Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, ill. vízszintszabályozása ~ 14 m Ft KEOP projekt – pl. Természetvédelmi fejlesztések a Pilisi parkerdőben

18 Összegzés között Komárom-Esztergom megye tekintetében összesen ~34,9 md Ft-ot fordítottak VKI intézkedések megvalósítására ~ 1 md Ft nem VKI célkitűzést szolgált időszakra vonatkozóan fontos a VKI célkitűzéseit támogató beruházások/projektek támogatása, ösztönzése

19 Köszönöm a figyelmet! www.neki.gov.hu


Letölteni ppt "Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések