Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településszintű egyedi biológiai szennyvíztisztítási megoldások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településszintű egyedi biológiai szennyvíztisztítási megoldások"— Előadás másolata:

1 Településszintű egyedi biológiai szennyvíztisztítási megoldások
ÖkoTech-Home Kft.

2 Megoldási lehetőségek a kistelepülések szennyvíztisztítására
Központi szennyvíztisztítás (csatornázás) Emésztőgödrök rendszere (szippantás) Egyedi szennyvíztisztítás

3 A „csatornázás” és az emésztőgödrök hátrányai
A rendszer kiépítése bonyolult és drága, főleg kistelepülések esetében A munkálatok település-szerte nagy zajjal és porral járnak A csatornadíjat mindig fizetni kell, és ez gyakran emelkedik Sok a hibalehetőség (pl. dugulások, stb.) A víz nem újrahasznosítható, a felhasználó számára elvész Elavult, a legtöbb helyen már nem engedélyezett megoldás Gyakorlatilag ez is központi szennyvíztisztítás, csak itt a csatorna helyett a szippantós kocsi viszi a szennyvizet a tisztító-telepre Fenntartása a szippantás miatt rendkívül drága Sok helyen szivárog, veszélyt jelent a környezetre, a közeli kutakra A víz itt sem újrahasznosítható

4

5 Röviden az Európai Unió 91/271/EGK irányelvéről
Az Európa Tanács 91/271/EGK irányelve a szennyvíztisztításról: Idézet a 3. cikkből: „Ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár mert aránytalanul nagy költségekkel járna, azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő intézkedéseket kell alkalmazni.” Mivel a 2000 lakosegyenérték alatti településeken, településrészeken a központi szennyvíztisztítás, a „csatornázás” nem kifizetődő, így ezekben az esetekben is egyedi szennyvíztisztító-rendszerek alkalmazása indokolt. Magyarországon minden évben szoktak lenni pályázati lehetőségek a kistelepülések számára, melyek segítségével egyedi, településszintű rendszert építhetnek ki a faluban. Ennek köszönhetően az ilyen rendszerekkel rendelkező települések száma évről-évre növekszik.

6 Milyen szempontok alapján lehet indokolt az egyedi szennyvíztisztítók létesítése:
- alacsony lélekszámú települések (aprófalvak) - az olyan településrészek, amelyek a település központjától távol helyezkednek el - a külterületeken elszórtan fekvő lakóépületek (pl. tanyák, tanyabokrok az Alföldön) - domborzati viszonyok - a megépült közcsatornára nem gazdaságos a rákötés

7 A Települési Szennyvízkezelési Program
1995. évi LIII. törvény §-a rendelkezik a települési környezetvédelmi programról, és előírja az önkormányzatok ezzel kapcsolatos feladatait. A Települési Szennyvízkezelési Programot 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet 20. § (1) szerinti elemek figyelembevételével szükséges összeállítani. A települési környezetvédelmi program részeként szükséges az önkormányzatnak kidolgoztatnia a következő tartalommal: a) helyzetértékelés b) célkitűzések

8 A Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) jogi intézményét a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja vezette be. A részt vevő helyi önkormányzatok által szervezett szakszerű egyedi szennyvízkezeléshez támogatás akkor adható, ha azzal a környezetvédelmi hatóság egyetért az a Települési Szennyvízkezelési Program szerint történik biztosított a rendszeresen ellenőrzött megvalósítás és működtetés. Amennyiben egy településen egyéni kezdeményezések alapján, saját erőből kívánnak egyedi szennyvízkezelést megvalósítani a települési szennyvízkezelési program megléte csak a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny, vagy magas talajvízállású területeken kötelező. A TSZP-k - a Kvt. szerinti települési környezetvédelmi programhoz hasonlóan – a képviselő- testület hagyja jóvá, és azt a Felügyelőség véleményezi. A TSZP-k alapján készülő egyedi szennyvízkezelési fejlesztésekhez javasolt, a központi támogatáshoz pedig szükséges a Felügyelőség egyetértő véleményének megszerzése.

9 A termékek forgalomba hozatala
Előregyártott szennyvíztisztító kisberendezés jelenleg csak CE megfelelőségi jelöléssel hozható forgalomba. A vásárlás során ennek meglétét ellenőrizni és igazolni szükséges. Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekre, mint honosított harmonizált szabvány az MSZ EN vonatkozik. A berendezés forgalomba hozatala csak e szabvány szerint lefolytatott eljárást követően megszerzett CE jelölés után lehetséges. A termékek forgalomba hozataláról az Európai Parlament és Tanács 765/2008/EK rendelet (2008.VII. 9) rendelkezik. A termékek piacfelügyeletéről a 2012 évi LXXX. Törvény szól. Az Évi CLV. Törvény szól a fogyasztóvédelemről. A CE megfelelőségi jelöléssel ellátott berendezések egyben garantálják a berendezés által tisztított elfolyó szennyvíz minőségét is, amelyet a termékhez csatolt tanúsítványon kell feltüntetni.

10 A.B.Clear termék bemutatása
 A biológiai szennyvíztisztító berendezés nem tartalmaz a környezetre káros anyagot; Adalékanyagok felhasználása nélkül üzemel; Alacsony beruházási és fenntartási költség, a szennyvíztisztítón kívül már csak egy elszivárogtató-rendszerre van szükség; Nem igényelnek nagyméretű szikkasztómezőt a tisztított víz elhelyezéséhez; A talajba kerülő tisztított víz megvédi a talajt a kiszáradástól, a tisztított víz újrahasznosításával a vezetékes vízfogyasztás nagymértékben csökkenthető; Iszapzsákos technológiai a stabilizált iszap gyűjtésére; A polipropilén alapanyagnak köszönhetően nincs szükség daruzásra; A biológiai szennyvíztisztító berendezés a környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló és élettartama igen hosszú; Megbízható működés, minimális karbantartási igény; Jól viselik az alulterheléses és túlterheléses időszakokat; A szennyvíztisztító működése szagtalan és csendes, hangszigetelésre nincs szükség; A háztartási szennyvíztisztító energiafogyasztása mintegy havi kWh; Magyar fejlesztés, magyar termék; CE tanusítvánnyal rendelkeznek;

11 Az A.B.Clear biológiai szennyvíztisztító berendezés
Jó tisztítási hatásfok A tisztított víz újrahasznosítható öntözésre, WC-öblítésre Használata egyszerű Önellátó megoldás Szagtalan és zajmentes Használata esetén nincs csatornadíj, szippantási díj, sem egyéb környezetvédelmi díjak Egyedülálló, iszapzsákos technológia, melynek köszönhetően egyáltalán nem kell szippantani, és az iszap is felhasználható A tartályban nincsenek mozgó alkatrészek, kevés a hibalehetőség

12 Nem levegőztetett rendszer (oldómedence) Levegőztetett rendszer
Különbség a levegőztetett és a nem levegőztetett szennyvíztisztító-rendszerek között Nem levegőztetett rendszer (oldómedence) Nem fogyaszt áramot A levegőt igénylő folyamatok nem zajlanak le a berendezésben, ezért szükséges a nagy méretű szikkasztómező A levegőztetés hiánya miatt a lebontást végző baktériumok rendszeresen kipusztulnak, ezt folyamatosan pótolni kell Erős szaghatás Az iszapot el kell szállíttatni, mivel veszélyes hulladéknak minősül A gyökérzónás öntözésen kívül másként nem hasznosítható a tisztított szennyvíz A tisztított víz minősége ingadozik, és nehezen mérhető Levegőztetett rendszer (A.B.Clear) Minimális áramfogyasztás Minden szennyvíztisztítási folyamat a berendezésben zajlik, ezért csak minimális méretű elszivárogtató-rendszer szükséges A berendezésben a baktériumkultúra önfenntartó, a beüzemelést követően nem szükséges a folyamatos pótlása Nincs szaghatás A keletkező iszap nem veszélyes hulladék, komposztálás után trágyaként használható A tisztított víz (csírátlanítást követően) felszíni öntözésre, WC-öblítésre használható A tisztított víz minősége állandó, mérése egyszerű

13 A.B. CLEAR VEZÉRLÉSEK Csak a fölösiszap elvételét vezérli Légfúvók idővezérlése beállított programok szerint Fölösiszap elvét és légfúvó vezérlés programok szerint Fölösiszap elvét és légfúvó vezérlés, hibajelzés és az események naplózása BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK  Légfúvó üzemmódok: minimum maximum standard folyamatos Fölösiszap elvétel: a terhelés függvényében az elvételi idő és a gyakoriság beállítható VEZÉRLÉSEK ELŐNYEI  A lezajló technológiai folyamatokat a beállításnak megfelelően kézbentartja Felhasználói igényekhez rugalmasan igazítható A tulajdonos pénztárcájához igazítható Korszerű, a külső jeladókat modulárisan az igényekhez lehet igazítani Rendelkezik bejáratás üzemmóddal Kezelni tudja a hosszú távolléteket

14 Felhasználói szokások szükséges változásai a lakosság részére
Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása esetén fontos tisztában lenni azzal, hogy ezekben a berendezésekben a szennyezőanyagok lebontását baktériumok és egyéb mikroorganizmusok végzik, amelyek a kis térfogat és pufferkapacitás miatt igen érzékenyek bizonyos vegyszerekre, amelyek gátolják a baktériumok szaporodását. Ilyenek például – a teljesség igénye nélkül – az antibiotikumok hypo, klórmész, különböző fertőtlenítő szerek, nátrium-hidroxid.
 Ezért fontos, hogy az ilyen berendezést alkalmazó háztartásokban szemléletváltás következzen be és biológiailag lebomló vegyszereket alkalmazzanak.

15

16 A tisztított szennyvizek talajba történő elhelyezése, a víz helyben történő felhasználása
A hagyományos, művi telepi tisztítást, a természetközeli szennyvíztisztítást, vagy az egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazva a tisztított szennyvizet a talajban is elhelyezhetik. Az egyedi szennyvíztisztító berendezések esetében a tisztított szennyvíz telken belüli elszivárogtatását kell megoldani. Szikkasztás esetén a tisztított szennyvíz helyben fog hasznosulni, mert így nem közvetlenül kerül a víz a legközelebbi felszíni vízfolyásba. Ezáltal helyben csökkenni fog az egyre gyakoribb szárazság hatása. A vizek helyben tartásával javul a talaj vízellátottsága száraz időszakban, az öntözött területeken pedig nagyobb terméshozammal lehet növényeket termelni.

17 Egyedi létesítmények üzemeltetése, szervízelése, díjmegállapítás
Az üzemeltetés, a karbantartás, a szolgáltatási díj megállapítása a csatornázott területeken megoldott, viszont az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések vonatkozásában megoldatlan kérdés. Szabályozás a 147/2010. (IV.29.) Korm. Rendeletben van lefektetve. Meg kell különböztetni az önállóan, egyedileg létesített egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseket, valamint a település szintű, programszerű létesítését.

18 1. Önállóan, egyedileg létesített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések:
elsődlegesen a tulajdonos a felelős az egyedi szennyvíztisztító kisberendezés megfelelő üzemeltetéséért. 2. Település szintű, programszerűn létesített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések: ha pályázati pénzből valósul meg a berendezések programszerű telepítése, akkor azokat csak közszolgáltatásba vonva célszerű üzemeltetni. Az így létesített berendezéseket egy közös üzemeltetőnek praktikus üzemeltetnie, aki vállalja: a berendezések karbantartását, az évi néhány alkalommal szükséges iszapeltávolítást a szükséges alkatrészek cseréjét az esetlegesen előírt mintavételeket a hatósággal, a lakossággal, valamint az önkormányzatokkal történő kapcsolattartást a díjak kiszámítását, esetlegesen a díjak beszedését.

19 A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 27. § (1) szerint: Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell: a) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról, b) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről c) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről, d) a szükséges karbantartási munkák elvégeztetéséről, e) a keletkező hulladéknak a hulladékról szóló törvénynek ( 2012.évi CLXXXV ) megfelelő módon történő elhelyezéséről, ártalmatlanításról, és f) a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról a (2) bekezdés b) pontja és a 29.§ (1) bekezdés alapján A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 27. § (2) szerint: Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell: a) egyedi telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés elhárításáról, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról b) programszerű telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak, valamint a felelős szolgáltatónak történő bemutatásáról. A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 28. § (1a) szerint: Egyedi telepítésnél, ha a kibocsájtás meghaladja az 500 m³/év mennyiséget, évente mintavételt és analitikai vizsgálatot kell végezni. Programszerű telepítés esetén évente legalább az egyedi szennyvízkezelő létesítmények 20%-ánál a mintavételt és az analitikai vizsgálatot el kell végezni úgy, hogy valamennyi létesítmény legalább 5 évente bekerüljön a mintavételi és analitikai vizsgálati ütemezésbe.

20 Programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések karbantartása során felmerülő költségek: Rendszeres költségek: Karbantartó személyzet munkadíj és felszerelések Áramfogyasztás Légbefúvó alkatrészcserék: membráncsere 3 évente, mágnescsere szükség esetén Monitoring kutak mintavételek és vizsgálat (219/2004. VII.21. Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről) Szennyvíztisztító kisberendezések mindegyike öt évente (az egyes években a berendezések 20%-ából történő) mintavétel és minta vizsgálat Rendkívüli költségek: Amennyiben a baktériumkultúra kipusztul (áramellátás hiánya, vagy vegyszer hatás a leggyakoribb okok), úgy jelentős egyszeri költség merül fel.

21 Kivitelezés várható költségei
A két fő tétel: - szennyvíztisztító berendezés - szivárogtató kiépítése Bruttó egymillió Ft alatti költség általában. Jelentős módosító tényezők: - talajvizes terület - ha a terepviszonyok miatt átemelő állomás szükséges - útburkolatok, egyéb műtárgyak szükséges helyreállítása - szikkasztásra alkalmatlan terület

22 Költségek összehasonlítása
Egy ingatlanra eső nettó 30 éves nettó létesítési és működési költség (Ft) Költségarány a legdrágább 30 éves nettó létesítési és működési költséghez viszonyítva (%) építési költség (Ft/ingatlan) működési költség (Ft/m3) működési költség (Ft/év) Zárt szennyvíztároló 1.580 100 Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés 170 16.700 35 Csatornázás + művi szennyvíztisztító < 600 LE 1.000 98.550 90 LE 920 90.400 83 Csatornázás + természetközeli szennyvíztisztító 640 63.300 63 Le 570 55.800 56 A fenti táblázat a magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és -tisztítási megoldásaik programszerű kialakításához” című anyagában található meg.

23 Várható támogatás: A 2000 LE feletti szennyvízkezelési megoldások a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon keresztül kerülnek támogatásra. A KEHOP már elfogadott, ismert - bárki számára elérhető. Valószínűleg a 2000 LE alatti szennyvízkezelésre is lesz elérhető támogatási forrás, mégpedig a Vidékfejlesztési Programon keresztül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA). Az EMVA-t a 1305/2013/EU és a 807/2014/EU rendeletek szabályozzák. Az alapot az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság koordinálja. A Program azonban még nem elfogadott, jelenleg véglegesítés alatt áll, mely várhatóan április közepén fejeződik be. Várhatóan a természetközeli szennyvízkezelési megoldások és az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítására nyílik majd lehetőség önkormányzatok számára az alapból. A részletek azonban még nem véglegesen tisztázottak, sem az elérhető támogatási összegek, sem a különböző jogosultsági feltételek tekintetében.

24 Összegzés Az A.B.Clear egyedi biológiai szennyvíztisztító-rendszer előnyei: önellátó, környezetbarát megoldás, nincs semmiféle függés a szolgáltatóktól a tisztított víz újrahasznosítható, többek között öntözésre, és WC-öblítésre semmilyen adalékanyagot nem igényel a működtetés, a baktériumok telepítése csak egyszer szükséges, a használata egyszerű az egyedülálló iszapzsákos technológiának köszönhetően egyáltalán nincs szükség szippantásra, a keletkező fölös iszap növényi tápanyagként hasznosítható a rendszer működése szagmentes a szennyvíztisztító berendezések közül ez igényli a legkisebb elszivárogtató-rendszert a beruházási és a működtetési költségek is alacsonyak, a használattal rengeteg víz takarítható meg, így a rendszer néhány év alatt megtérül engedélyeztetése a legtöbb helyen viszonylag egyszerű Amennyiben bármilyen egyéb kérdésük felmerülne az A.B.Clear biológiai szennyvíztisztító-rendszerekkel, és az ÖkoTech-Home Kft. termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban, kérem, tegyék fel!

25 Referenciáink Referenciáink: - Óbudavár település - számos közbeszerzéshez kapcsolódó projektben alvállalkozóként szerepeltünk - többszáz családi ház Magyarország teljes területén - termelő üzemek kommunális célú szennyvíztisztítása panziók, vadászházak, sportlétesítmények, egyházi ingatlanok, közcélú létesítmények szennyvíztisztítása önkormányzatok, óvodák. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén telepítettünk szennyvíztisztító berendezést, illetve a Vízügyi Igazgatóság részére több berndezést – gátőrházak szennyvíztisztítási igényét oldottuk meg

26 Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!
ÖkoTech-Home Kft. Magyarország, Esztergom, Döbönkút dűlő 10282/5. hrsz. Tel./fax: / Mobil: / , / Honlap:


Letölteni ppt "Településszintű egyedi biológiai szennyvíztisztítási megoldások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések