Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelmi jog története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelmi jog története"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelmi jog története
dr. Ötvös Tünde 2015.

2 Néhány érdekes adat Civilizáció első problémái: hulladék, ivóvíz, szennyvíz, higiénia (ókori Róma) Középkor – XIV. sz. I. Edward angol király betiltja Londonban a kőszén égetését, mivel káros hatása van a lovagok és a felség egészségére 1543 Sziléziában szennyvíztisztító mű 1870 Wales – első légszennyezettségi vizsgálatok 1872 Yellowstone – az első nemzeti park

3 Környezetvédelemről a XX. század második felétől beszélhetünk
Mi okozta a problémát és a felismerést? Gazdasági fejlődés, iparosodás, demográfiai robbanás, közlekedés fejlődése, ami a természeti erőforrások látványosan fokozott igénybe vételét eredményezte Környezeti katasztrófák bekövetkezése A környezetszennyezés nem ismeri az országhatárokat II. világháború, az ember pusztító hatalma (atom)

4 A nemzetközi környezetvédelem kialakulása
A rádöbbenés korszaka (’60-as évek) Római Klub 1968 tudós társaság 1969 U Thant ENSZ főtitkár felhívása a tagállamokhoz A hivatalos elismerés korszaka (’70-es évek) 1972 Stockholm (az első ENSZ környezetvédelmi konferenciája) Nyilatkozat a környezetvédelem alapelveiről, az emberhez méltó környezethez való jog, a nemzetközi együttműködési kötelezettség kimondása, UNEP A konferencia eredményeként megkezdődött a nemzeti intézményrendszerek felállítása is (pl. Mo.) Intézkedések, programok, együttműködések korszaka (’80-as évektől napjainkig)

5 Mérföldkövek a nemzetközi környezetjog történetében
1983 ENSZ égisze alatt megalakul a Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987 jelentés „Közös jövőnk” címmel, újszerű a fenntartható fejlődés koncepciója „a fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől”

6 Mérföldkövek a nemzetközi környezetjog történetében
1992 Rio de Janeiro ENSZ világkonferencia Nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről (27 alapelv) (Riói Nyilatkozat) Agenda 21 (feladatok a XXI. századra) Biológiai Sokféleség Egyezmény Éghajlatváltozási Keretegyezmény Nyilatkozat az erdőkről Fenntartható Fejlődés Bizottsága (a riói eredmények nyomon követésére)

7 Mérföldkövek a nemzetközi környezetjog történetében
2002 Johannesburg Fenntartható Fejlődés Világkonferencia A riói vívmányok értékelése – csekély eredmények Akcióterv a riói Agenda végrehajtására 2012 Rio de Janeiro 20 évvel Rio után, szinte eredménytelen

8 Néhány nevesebb nemzetközi környezetvédelmi egyezmény
1971 Ramsar (vizes élőhelyek, vízimadarak) 1973 London (hajózás) 1973 Washington (CITES) 1979 Bonn (vándorló állatfajok) 1979 Genf (nagy távolságra jutó, országhatáron átterjedő légszennyezés) 1985 Bécs (ózonréteg) 1989 Basel (veszélyes hulladék nki szállítása) 1991 Espoo (nki hatásvizsgálat) 1994 Szófia (Duna) 1997 Kioto (üvegházhatású gázok kibocsátása) 1998 Aarhus (környezeti információkhoz hozzáférés)

9 A környezetvédelem és az EU
Az Alapító Szerződések nem tartalmaztak környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket Az EU környezeti politikája szerződési felhatalmazás nélkül alakult ki Az EK Szerződés 100. és 308. cikke alapján, a közös piac érdekében (költségeken keresztül versenytorzító hatás), mivel felismerték a közösségi fellépés szükségességét 1972 párizsi csúcstalálkozó – közösségi politikává emelés 1973-tól környezeti akcióprogramok 1987 Egységes Európai Okmány szerződési szintre emeli a közös környezetvédelmi politikát

10 A környezetvédelem és az EU
1992 Maastrichti szerződés a Közösség céljai közé emeli a fenntartható fejlődést, a közösségi környezetvédelmi politika területeit kiterjesztik 1996 Amszterdami szerződés egyszerűsödik a környezetvédelmi aktusok döntéshozatali rendszere 2007 Lisszaboni szerződés kiemelten fontos uniós célkitűzéssé válik a fenntartható fejlődés magasfokú környezetvédelemhez való jog európai uniós polgárok alapjogaként nevesítve éghajlatváltozás problémája külön nevesítve

11 A környezetvédelmi jog hazai fejlődése
XIX. században erdőtörvények, madárvédelem as évek Kis-Balaton, Tihanyi-félsziget védettség alá helyezése 1961 természetvédelmi törvény, 1964 vízügyi törvény 1972 első nemzeti park (Hortobágy) 1976 környezetvédelmi törvény 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről (5 oldal, 53 paragrafus) 1980-as évek ágazati szabályozások (levegő, zaj, rezgés, víz, stb.) 1990. december 1. felállnak a környezetvédelmi felügyelőségek

12 A környezetvédelmi jog hazai fejlődése
1995 környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (35 oldal, 110 paragrafus) 1995 vízgazdálkodási törvény 1996 természetvédelmi törvény I. NKP, II. NKP, III. NKP EU-hoz való közeledésünk óta folyamatos jogharmonizáció, megújuló ágazati szabályozások (pl. IPPC, hulladék, stb.)


Letölteni ppt "A környezetvédelmi jog története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések