Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettudatos terméktervezés Dr. Antal Mária Réka egyetemi tanársegéd 0630-3304034 0630-3304034.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettudatos terméktervezés Dr. Antal Mária Réka egyetemi tanársegéd 0630-3304034 0630-3304034."— Előadás másolata:

1 Környezettudatos terméktervezés Dr. Antal Mária Réka egyetemi tanársegéd areka@nyme.hu areka@nyme.hu areka@nyme.hu 0630-3304034 0630-3304034

2 Környezettudatos tervezés Tantárgy tematikája 1. Fenntartható fejlődés – a fogalom kialakulása, alapelvei, kapcsolódó fogalmak 2. Fenntartható fejlődés, környezettudatos tervezés – kapcsolati rendszerük 3. Környezetvédelmi előírások, törvények, szabványok, termékjelek 4. A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerek 5. Életciklus-elemzés története, alapfilozófiája, szerkezete 6. Ökológiai lábnyom számítás alapkövei, alkalmazhatósága 7. Komplex környezetszempontú tervezési modellek 8. A bölcsőtől-bölcsőig szemléletmód lényege, alkalmazási lehetőségei 9. Környezettudatos vállalati termékpolitika 10. A környezettudatos terméktervezés alapelvei 11. Környezettudatos anyagválasztás 12. A különböző anyagtípusok újrahasznosítási lehetőségei 13. Ökoanyagok 14. A termék életciklusának utolsó fázisa, a hulladékkezelés

3 Ajánlott szakirodalom Tóthné dr. Szita Klára: Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, 2008 Tóthné dr. Szita Klára: Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, 2008 Zalavári József: A forma tervezése Designökológia, Scolar Kiadó, Budapest, 2008 Zalavári József: A forma tervezése Designökológia, Scolar Kiadó, Budapest, 2008 Dr. Tamaska László, Dr. Rédey Ákos, Vizi Szilárd: Életciklus-elemzés készítése, Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001 Dr. Tamaska László, Dr. Rédey Ákos, Vizi Szilárd: Életciklus-elemzés készítése, Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001 Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem, KÖVET-INEM Hungária, Budapest, 2001 Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem, KÖVET-INEM Hungária, Budapest, 2001

4 NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés 1. előadás 1. előadás

5 Fenntartható fejlődés, környezettudatos tervezés – kapcsolati rendszerük

6 A fenntartható fejlődés „Földünket nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” /Indián bölcselet/ /Indián bölcselet/

7 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1962 Rachel Carson ”Néma tavasz” c. könyve Az első nagy hatású írás, mely az egész világ figyelmét a környezeti problémákra irányította!

8 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése A modern kori környezetvédelem kezdetei: XIX. század második fele – törvények védik az erdőket, a vizek tisztaságát XIX. század második fele – törvények védik az erdőket, a vizek tisztaságát XX. század 50-es, 60-as évei – éles társadalmi vita az emberi tevékenység környezetre és természetre gyakorolt hatásáról XX. század 50-es, 60-as évei – éles társadalmi vita az emberi tevékenység környezetre és természetre gyakorolt hatásáról

9 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése Fejlett országok Fejlett országok - felismerték a problémákat, megoldásokat kerestek - nőtt az erőforrás felhasználás és a környezetterhelés Fejlődő országok Fejlődő országok - a problémák csak az északi fejlett országokat érintik - alacsony erőforrás felhasználás és környezetterhelés - cél: fejlett országok életkörülményeinek elérése a lehető leggyorsabban -környezetvédelmi problémák

10 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése

11 A környezeti és társadalmi problémákkal kapcsolatban 2 megállapítás: 1. A problémák mértékének alakulásában jelentős szerepe van az emberi tevékenységeknek 2. A problémák fő forrása a Föld asszimilációs képességének túllépése

12 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1970. április 22. USA – Az 1. Föld Napja Tiltakozás a környezet romlása ellen – Tiltakozás a környezet romlása ellen – 20 millió ember! 20 millió ember! A környezetvédelmi mozgalmak kezdete! A környezetvédelmi mozgalmak kezdete! Azóta is: A gobális és helyi környezeti problémák értékelése Azóta is: A gobális és helyi környezeti problémák értékelése

13 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1972 Római Klub, Meadows féle világmodellek Zárt körű tagság, 100 fő elit értelmiségi ”A növekedés határai” c. jelentésük már tudományos eszközökkel, számítógépes világmodellekkel kereste a válaszokat

14 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1972 Római Klub Cél: a globális egyensúly megteremtése a gazdasági növekedés korlátozásával növekedés korlátozásával ”Katasztrófa” modell ”Nulla növekedés” modell

15 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1972 június 5. Stockholm – ENSZ Konferencia az emberi környezetről (az 1. környezetvédelmi világkonferencia, környezetről (az 1. környezetvédelmi világkonferencia, Környezetvédelmi Világnap) Környezetvédelmi Világnap) Hivatalossá vált az emberhez méltó környezethez való jog! Nyilatkozat a környezetvédelem alapelveiről és nemzetközi feladatairól Nyilatkozat a környezetvédelem alapelveiről és nemzetközi feladatairól ENSZ Környezeti Programja (UNEP) ENSZ Környezeti Programja (UNEP) Csökkentek a fejlett és fejlődő országok közti szemléleti különbségek Csökkentek a fejlett és fejlődő országok közti szemléleti különbségek Elfogadottá vált a környezetvédelmi szemlélet és gazdálkodás gondolata Elfogadottá vált a környezetvédelmi szemlélet és gazdálkodás gondolata

16 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1981 Lester R. Brown ”Building a Sustainable Society” c. könyve A fenntartható fejlődés elvének első említése! Összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása.

17 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése A ” Brundtland Bizottság” 1983 ENSZ Közgyűlés 1983 ENSZ Közgyűlés Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987 ”Közös jövőnk” jelentés – először fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát 1987 ”Közös jövőnk” jelentés – először fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát

18 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése A ” Brundtland Bizottság” „ A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”

19 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése A ” Brundtland Bizottság”-A fenntartható fejlődés pillérei

20 A fenntartható fejlődés általános követelményei A megújuló természeti erőforrások mértéke kisebb vagy = a természetes vagy irányított regeneráló képességük mértékével A megújuló természeti erőforrások mértéke kisebb vagy = a természetes vagy irányított regeneráló képességük mértékével A hulladék kezelésnek mértéke kisebb vagy = a környezet szennyezést befogadó képességének mértékével A hulladék kezelésnek mértéke kisebb vagy = a környezet szennyezést befogadó képességének mértékével A kimerülő erőforrások észszerű felhasználásának mértéke A kimerülő erőforrások észszerű felhasználásának mértéke

21 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1988 ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) Globális felmelegedéssel, ÜHG-k légkörbe jutásának csökkentésével foglalkozik

22 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1992 Rio de Janeiro – Környezet és Fejlődés Világkonferencia ”Feladatok a XXI. századra” – a fenntartható fejlődés átfogó programja (Agenda 21) ”Feladatok a XXI. századra” – a fenntartható fejlődés átfogó programja (Agenda 21) A fenntarthatóság jelenjen meg az aláíró országok nemzeti környezetvédelmi politikájában és tevékenységében A fenntarthatóság jelenjen meg az aláíró országok nemzeti környezetvédelmi politikájában és tevékenységében Keretegyezmény: ÜHG kibocsátás csökkentést céloz meg Keretegyezmény: ÜHG kibocsátás csökkentést céloz meg Riói Nyilatkozat – a fenntarthatóság elvei Riói Nyilatkozat – a fenntarthatóság elvei Tartamos erdőgazdálkodás elvei Tartamos erdőgazdálkodás elvei Egyezmény a biológiai sokféleségről Egyezmény a biológiai sokféleségről

23 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1993 megalakul az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága Fejlődés BizottságaCélok: A Rio-i program, illetve az ENSZ A Rio-i program, illetve az ENSZ környezetvédelmi szerveinek koordinálása környezetvédelmi szerveinek koordinálása Konferenciákon számba venni az eredményeket, korlátokat Konferenciákon számba venni az eredményeket, korlátokat

24 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1997 New York – az ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka Értékelték a ENSZ program megvalósításának eredményeit Értékelték a ENSZ program megvalósításának eredményeit Önálló fenntartható fejlődés programok – EU Fenntartható Fejlődési Stratégia (2001. Göteborg) Önálló fenntartható fejlődés programok – EU Fenntartható Fejlődési Stratégia (2001. Göteborg)

25 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 1997 Kyoto-i jegyzőkönyv Az 1992-es Keretegyezmény kiegészítő jegyzőkönyve Az 1992-es Keretegyezmény kiegészítő jegyzőkönyve Az aláíró országok vállalták, hogy a 2008- 2012-es időszakra átlagosan 5,2%-kal csökkentik az ÜHG-k kibocsátását az 1990- es bázisévhez képest. Az aláíró országok vállalták, hogy a 2008- 2012-es időszakra átlagosan 5,2%-kal csökkentik az ÜHG-k kibocsátását az 1990- es bázisévhez képest.

26 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése 2002 Johannesburg – Fenntartható Fejlődés Világkonferencia „Föld Csúcs” Földünk általános környezeti állapota erőteljesen romlik Földünk általános környezeti állapota erőteljesen romlik Az erőforrásokhoz való eltérő hozzáférési lehetőségek fokozzák a társadalmak közötti különbségeket Az erőforrásokhoz való eltérő hozzáférési lehetőségek fokozzák a társadalmak közötti különbségeket Sürgetőbbé vált a problémák kezelése nemzetközi összefogással Sürgetőbbé vált a problémák kezelése nemzetközi összefogással

27 Koppenhágai Klímakonferencia 2009. dec. 7-18. Megállapodás: Megállapodás: A Föld átlaghőmérséklete nem emelkedhet 2 Celsius foknál nagyobb mértékben az ipari forradalom időszakához képest. A Föld átlaghőmérséklete nem emelkedhet 2 Celsius foknál nagyobb mértékben az ipari forradalom időszakához képest.

28 A fenntartható fejlődés Magyarországon (1977: Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal) (1977: Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal) 1993: Fenntartható Fejlődés Bizottság 1993: Fenntartható Fejlődés Bizottság 1995: Környezetvédelmi törvény (LIII. tv.); A fenntartható fejlődés itt szerepel először a magyar szabályozásban! 1995: Környezetvédelmi törvény (LIII. tv.); A fenntartható fejlődés itt szerepel először a magyar szabályozásban! „1. § (1) A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása.” 1997-2008: Az 1. és 2. Nemzeti Környezetvédelmi Programban megjelenik a Rio-i vállalás 1997-2008: Az 1. és 2. Nemzeti Környezetvédelmi Programban megjelenik a Rio-i vállalás 2007-2013: Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezeti és Energia Operatív Program 2007-2013: Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezeti és Energia Operatív Program 2008: Fenntartható Termelés és Fogyasztás valamint Fenntartható Iparpolitika (SCP/SIP) Akcióterv 2008: Fenntartható Termelés és Fogyasztás valamint Fenntartható Iparpolitika (SCP/SIP) Akcióterv

29 A fenntartható fejlődés Magyarországon 2008 Környezeti tudáslánc 2008 Környezeti tudáslánc

30 A fenntartható fejlődés Magyarországon 2008 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2008 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács - A Magyar Országgyűlés önálló intézménye - Jelentést készít hazánk fenntarthatósági állapotáról állapotáról - 2011. július 1-ig: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Fejlődési Stratégia Éghajlatvédelmi törvény Éghajlatvédelmi törvény

31 A fenntarthatóság célja A folytonos szociális jobblét A cél elérésében a gazdaság eszköz a gazdaság eszköz a környezet feltétel a környezet feltétel(Eddig: cél a gazdasági növekedés cél a gazdasági növekedés eszköz a környezet) eszköz a környezet)

32 A fenntartható fejlődés további definíciói A növekedésről a jólétre terelődik a hangsúly: „A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk." Herman Daly

33 A fenntartható fejlődés további definíciói "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000).

34 A fenntartható fejlődés alapelvei 1. Figyelem és gondoskodás az életközösségekről 2. Az ember életminőségének javítása 3. A Föld eltartóképességének és biológiai diverzitásának megőrzése megőrzése - Az életet támogató rendszerek megőrzése - A biodiverzitás megőrzése - A megújuló erőforrások folytonos felhasználhatóságának biztosítása felhasználhatóságának biztosítása 4. Nem megújuló erőforrások használatának 4. Nem megújuló erőforrások használatának minimalizálása minimalizálása

35 A fenntartható fejlődés alapelvei 5. A Föld eltartóképessége által meghatározott kereteken belül való maradás kereteken belül való maradás 6. Emberek attitűdök és magatartások megváltoztatása 7. Lehetőség biztosítása a közösségeknek, hogy gondoskodhassanak a saját környezetükről gondoskodhassanak a saját környezetükről 8. Integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteinek biztosítása természetvédelem nemzeti kereteinek biztosítása 9. Globális szövetség létrehozása

36 A fenntartható fejlődés korlátai Fogyasztás-központú szemléletmód Fogyasztás-központú szemléletmód Fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek hiánya Fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek hiánya Jólét =? Anyagi javak Jólét =? Anyagi javak Erőforrások meggondolatlan felhasználása Erőforrások meggondolatlan felhasználása A Föld olajtermelésének előrejelzése 2004-es forgatókönyv

37 Kapcsolódó fogalmak Fenntartható fogyasztás: Fenntartható fogyasztás: „olyan alapvető igényeket kielégítő, az életminőséget javító termékek és szolgáltatások igénybevétele, amelyek környezeti hatásait minimalizáljuk, hogy ne veszélyeztessük a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”

38 Fogyasztás, környezet és fenntarthatóság

39 A várható jövő - Forgatókönyvek

40 Kapcsolódó fogalmak Fenntartható fejlesztés: Fenntartható fejlesztés: „olyan fejlesztés, mely az adott társadalmi forma, gazdasági színvonal és a környezet eltartó képességének összhangja mellett kielégíti a növekvő szükségleteket”

41 Kapcsolódó fogalmak Fenntartható tervezés = Környezettudatos tervezés Olyan tervezés, melynek célja: a termék nem kívánt környezeti hatásainak minimálisra csökkentése a termék nem kívánt környezeti hatásainak minimálisra csökkentése A gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek egyensúlyának megteremtése, azaz a fenntartható fejlődés megvalósítása. A gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek egyensúlyának megteremtése, azaz a fenntartható fejlődés megvalósítása.

42 Mi a környezettudatos tervezés? Környezetbarát tervezés Környezetszempontú tervezés ÖkodesignEcodesign Green design Környezettudatos tervezés Fenntartható tervezés (sustainable design – Dfs) Design for environment (DfE)

43 Az ökodesign (környezettudatos tervezés) értelmezése: Ökológiai szemléletű terméktervezés Ökológiai szemléletű terméktervezés Természetközeli formai kialakítás Természetközeli formai kialakítás Újrahasznosított anyagokból készült termék (recycling design) Újrahasznosított anyagokból készült termék (recycling design) Környezetbarát termék Környezetbarát termék Környezetbarát gyártási folyamat Környezetbarát gyártási folyamat (tisztább termelés) (tisztább termelés)

44 Ökotermék Olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságokkal rendelkező termék, amely a felhasználó igényeinek kielégítése mellett figyelembe veszi a működése teljes életciklusa alatt a környezetre gyakorolt káros hatásokat, és azokat a lehető legkisebb mértékűre csökkentve működik.

45 Környezetbarát termék Környezetbarátnak akkor nevezhetnénk egy terméket, ha maga a termék előállításának folyamata és a fogyasztása során keletkező hulladékai nem környezetszennyező hatásúak.

46 Közvetett célok – 3-as érdekek Természeti környezet megőrzése Természeti környezet megőrzése - További terhelések megakadályozása - A már meglévő terhelések felszámolása, csökkentése csökkentése A gazdasági növekedés és a szociális jólét fenntartása A gazdasági növekedés és a szociális jólét fenntartása

47 Közvetett célok – társadalmi felelősségvállalás CSR (Corporate Social Responsibility – Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása) Komplex vállalatirányítási felfogás Komplex vállalatirányítási felfogás Gazdasági, társadalmi, és környezeti érdekek egyensúlyának megteremtése. Gazdasági, társadalmi, és környezeti érdekek egyensúlyának megteremtése.

48 Közvetlen cél: A termék nem kívánt környezeti hatásainak minimalizálása = A termék környezeti teljesítményének hatékony javítása

49 Miért a tervezés során a legnagyobb kihívás a környezettudatos szemléletmód alkalmazása?

50 A társadalom számára komoly hasznot jelent A társadalom számára komoly hasznot jelent Döntéseink befolyásolják a termék teljes életpályáját… Döntéseink befolyásolják a termék teljes életpályáját… -gyártást -gyártást-szállítást-működést-fenntartást -végső felhasználást

51

52 Hogyan, milyen eszközökkel tervezhetünk környezettudatosan?

53 Leegyszerűsített életciklus-elemzés alkalmazásával Leegyszerűsített életciklus-elemzés alkalmazásával Életciklus-elemzés tervezési folyamatba történő beépítésével Életciklus-elemzés tervezési folyamatba történő beépítésével Környezettudatos tervezés alapelveinek figyelembe vételével Környezettudatos tervezés alapelveinek figyelembe vételével Szénlábnyom elemzés felhasználásával Szénlábnyom elemzés felhasználásával

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezettudatos terméktervezés Dr. Antal Mária Réka egyetemi tanársegéd 0630-3304034 0630-3304034."

Hasonló előadás


Google Hirdetések