Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettudatos terméktervezés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettudatos terméktervezés"— Előadás másolata:

1 Környezettudatos terméktervezés
Dr. Antal Mária Réka egyetemi tanársegéd

2 Környezettudatos tervezés Tantárgy tematikája
1. Fenntartható fejlődés – a fogalom kialakulása, alapelvei, kapcsolódó fogalmak 2. Fenntartható fejlődés, környezettudatos tervezés – kapcsolati rendszerük 3. Környezetvédelmi előírások, törvények, szabványok, termékjelek 4. A tervezésben alkalmazható, környezeti szempontokat előtérbe helyező módszerek 5. Életciklus-elemzés története, alapfilozófiája, szerkezete 6. Ökológiai lábnyom számítás alapkövei, alkalmazhatósága 7. Komplex környezetszempontú tervezési modellek 8. A bölcsőtől-bölcsőig szemléletmód lényege, alkalmazási lehetőségei 9. Környezettudatos vállalati termékpolitika 10. A környezettudatos terméktervezés alapelvei 11. Környezettudatos anyagválasztás 12. A különböző anyagtípusok újrahasznosítási lehetőségei 13. Ökoanyagok 14. A termék életciklusának utolsó fázisa, a hulladékkezelés

3 Ajánlott szakirodalom
Tóthné dr. Szita Klára: Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, 2008 Zalavári József: A forma tervezése Designökológia, Scolar Kiadó, Budapest, 2008 Dr. Tamaska László, Dr. Rédey Ákos, Vizi Szilárd: Életciklus-elemzés készítése, Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001 Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem, KÖVET-INEM Hungária, Budapest, 2001

4 NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés
1. előadás

5 Fenntartható fejlődés, környezettudatos tervezés – kapcsolati rendszerük

6 A fenntartható fejlődés
„Földünket nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” /Indián bölcselet/

7 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1962 Rachel Carson ”Néma tavasz” c. könyve Az első nagy hatású írás, mely az egész világ figyelmét a környezeti problémákra irányította!

8 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
A modern kori környezetvédelem kezdetei: XIX. század második fele – törvények védik az erdőket, a vizek tisztaságát XX. század 50-es, 60-as évei – éles társadalmi vita az emberi tevékenység környezetre és természetre gyakorolt hatásáról

9 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
Fejlett országok - felismerték a problémákat, megoldásokat kerestek - nőtt az erőforrás felhasználás és a környezetterhelés Fejlődő országok - a problémák csak az északi fejlett országokat érintik - alacsony erőforrás felhasználás és környezetterhelés - cél: fejlett országok életkörülményeinek elérése a lehető leggyorsabban -környezetvédelmi problémák

10 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése

11 A környezeti és társadalmi problémákkal kapcsolatban 2 megállapítás:
1. A problémák mértékének alakulásában jelentős szerepe van az emberi tevékenységeknek 2. A problémák fő forrása a Föld asszimilációs képességének túllépése

12 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1970. április 22. USA – Az 1. Föld Napja Tiltakozás a környezet romlása ellen – 20 millió ember! A környezetvédelmi mozgalmak kezdete! Azóta is: A gobális és helyi környezeti problémák értékelése

13 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1972 Római Klub, Meadows féle világmodellek Zárt körű tagság, 100 fő elit értelmiségi ”A növekedés határai” c. jelentésük már tudományos eszközökkel, számítógépes világmodellekkel kereste a válaszokat

14 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1972 Római Klub ”Katasztrófa” modell ”Nulla növekedés” modell Cél: a globális egyensúly megteremtése a gazdasági növekedés korlátozásával

15 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1972 június 5. Stockholm – ENSZ Konferencia az emberi környezetről (az 1. környezetvédelmi világkonferencia, Környezetvédelmi Világnap) Hivatalossá vált az emberhez méltó környezethez való jog! Nyilatkozat a környezetvédelem alapelveiről és nemzetközi feladatairól ENSZ Környezeti Programja (UNEP) Csökkentek a fejlett és fejlődő országok közti szemléleti különbségek Elfogadottá vált a környezetvédelmi szemlélet és gazdálkodás gondolata

16 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1981 Lester R. Brown ”Building a Sustainable Society” c. könyve A fenntartható fejlődés elvének első említése! Összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása.

17 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
A ” Brundtland Bizottság” 1983 ENSZ Közgyűlés Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987 ”Közös jövőnk” jelentés – először fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát

18 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
A ” Brundtland Bizottság” „ A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”

19 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
A ” Brundtland Bizottság”-A fenntartható fejlődés pillérei

20 A fenntartható fejlődés általános követelményei
A megújuló természeti erőforrások mértéke kisebb vagy = a természetes vagy irányított regeneráló képességük mértékével A hulladék kezelésnek mértéke kisebb vagy = a környezet szennyezést befogadó képességének mértékével A kimerülő erőforrások észszerű felhasználásának mértéke

21 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1988 ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) Globális felmelegedéssel, ÜHG-k légkörbe jutásának csökkentésével foglalkozik

22 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1992 Rio de Janeiro – Környezet és Fejlődés Világkonferencia ”Feladatok a XXI. századra” – a fenntartható fejlődés átfogó programja (Agenda 21) A fenntarthatóság jelenjen meg az aláíró országok nemzeti környezetvédelmi politikájában és tevékenységében Keretegyezmény: ÜHG kibocsátás csökkentést céloz meg Riói Nyilatkozat – a fenntarthatóság elvei Tartamos erdőgazdálkodás elvei Egyezmény a biológiai sokféleségről

23 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1993 megalakul az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága Célok: A Rio-i program, illetve az ENSZ környezetvédelmi szerveinek koordinálása Konferenciákon számba venni az eredményeket, korlátokat

24 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1997 New York – az ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka Értékelték a ENSZ program megvalósításának eredményeit Önálló fenntartható fejlődés programok – EU Fenntartható Fejlődési Stratégia (2001. Göteborg)

25 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
1997 Kyoto-i jegyzőkönyv Az 1992-es Keretegyezmény kiegészítő jegyzőkönyve Az aláíró országok vállalták, hogy a es időszakra átlagosan 5,2%-kal csökkentik az ÜHG-k kibocsátását az 1990-es bázisévhez képest.

26 Fenntartható fejlődés - a fogalom megszületése
2002 Johannesburg – Fenntartható Fejlődés Világkonferencia „Föld Csúcs” Földünk általános környezeti állapota erőteljesen romlik Az erőforrásokhoz való eltérő hozzáférési lehetőségek fokozzák a társadalmak közötti különbségeket Sürgetőbbé vált a problémák kezelése nemzetközi összefogással

27 Koppenhágai Klímakonferencia
2009. dec Megállapodás: A Föld átlaghőmérséklete nem emelkedhet 2 Celsius foknál nagyobb mértékben az ipari forradalom időszakához képest.

28 A fenntartható fejlődés Magyarországon
(1977: Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal) 1993: Fenntartható Fejlődés Bizottság 1995: Környezetvédelmi törvény (LIII. tv.); A fenntartható fejlődés itt szerepel először a magyar szabályozásban! „1. § (1) A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása.” : Az 1. és 2. Nemzeti Környezetvédelmi Programban megjelenik a Rio-i vállalás : Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezeti és Energia Operatív Program 2008: Fenntartható Termelés és Fogyasztás valamint Fenntartható Iparpolitika (SCP/SIP) Akcióterv

29 A fenntartható fejlődés Magyarországon
2008 Környezeti tudáslánc

30 A fenntartható fejlődés Magyarországon
2008 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács - A Magyar Országgyűlés önálló intézménye - Jelentést készít hazánk fenntarthatósági állapotáról július 1-ig: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Éghajlatvédelmi törvény

31 A fenntarthatóság célja
A folytonos szociális jobblét A cél elérésében a gazdaság eszköz a környezet feltétel (Eddig: cél a gazdasági növekedés eszköz a környezet)

32 A fenntartható fejlődés további definíciói
A növekedésről a jólétre terelődik a hangsúly: „A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk." Herman Daly

33 A fenntartható fejlődés további definíciói
"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000).

34 A fenntartható fejlődés alapelvei
1. Figyelem és gondoskodás az életközösségekről 2. Az ember életminőségének javítása 3. A Föld eltartóképességének és biológiai diverzitásának megőrzése - Az életet támogató rendszerek megőrzése - A biodiverzitás megőrzése - A megújuló erőforrások folytonos felhasználhatóságának biztosítása 4. Nem megújuló erőforrások használatának minimalizálása

35 A fenntartható fejlődés alapelvei
5. A Föld eltartóképessége által meghatározott kereteken belül való maradás 6. Emberek attitűdök és magatartások megváltoztatása 7. Lehetőség biztosítása a közösségeknek, hogy gondoskodhassanak a saját környezetükről 8. Integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteinek biztosítása 9. Globális szövetség létrehozása

36 A fenntartható fejlődés korlátai
Fogyasztás-központú szemléletmód Fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek hiánya Jólét =? Anyagi javak Erőforrások meggondolatlan felhasználása A Föld olajtermelésének előrejelzése 2004-es forgatókönyv

37 Kapcsolódó fogalmak Fenntartható fogyasztás: „olyan alapvető igényeket kielégítő, az életminőséget javító termékek és szolgáltatások igénybevétele, amelyek környezeti hatásait minimalizáljuk, hogy ne veszélyeztessük a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”

38 Fogyasztás, környezet és fenntarthatóság

39 A várható jövő - Forgatókönyvek

40 Kapcsolódó fogalmak Fenntartható fejlesztés: „olyan fejlesztés, mely az adott társadalmi forma, gazdasági színvonal és a környezet eltartó képességének összhangja mellett kielégíti a növekvő szükségleteket”

41 Kapcsolódó fogalmak Fenntartható tervezés = Környezettudatos tervezés
Olyan tervezés, melynek célja: a termék nem kívánt környezeti hatásainak minimálisra csökkentése A gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek egyensúlyának megteremtése, azaz a fenntartható fejlődés megvalósítása.

42 Mi a környezettudatos tervezés?
Környezetbarát tervezés Környezetszempontú tervezés Ökodesign Ecodesign Green design Környezettudatos tervezés Fenntartható tervezés (sustainable design – Dfs) Design for environment (DfE)

43 Az ökodesign (környezettudatos tervezés) értelmezése:
Ökológiai szemléletű terméktervezés Természetközeli formai kialakítás Újrahasznosított anyagokból készült termék (recycling design) Környezetbarát termék Környezetbarát gyártási folyamat (tisztább termelés)

44 Ökotermék Olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságokkal rendelkező termék, amely a felhasználó igényeinek kielégítése mellett figyelembe veszi a működése teljes életciklusa alatt a környezetre gyakorolt káros hatásokat, és azokat a lehető legkisebb mértékűre csökkentve működik.

45 Környezetbarát termék
Környezetbarátnak akkor nevezhetnénk egy terméket, ha maga a termék előállításának folyamata és a fogyasztása során keletkező hulladékai nem környezetszennyező hatásúak.

46 Közvetett célok – 3-as érdekek
Természeti környezet megőrzése - További terhelések megakadályozása - A már meglévő terhelések felszámolása, csökkentése A gazdasági növekedés és a szociális jólét fenntartása

47 Közvetett célok – társadalmi felelősségvállalás
CSR (Corporate Social Responsibility – Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása) Komplex vállalatirányítási felfogás Gazdasági, társadalmi, és környezeti érdekek egyensúlyának megteremtése.

48 A termék nem kívánt környezeti hatásainak minimalizálása =
Közvetlen cél: A termék nem kívánt környezeti hatásainak minimalizálása = A termék környezeti teljesítményének hatékony javítása

49 Miért a tervezés során a legnagyobb kihívás a környezettudatos szemléletmód alkalmazása?

50 A társadalom számára komoly hasznot jelent
Döntéseink befolyásolják a termék teljes életpályáját… -gyártást -szállítást -működést -fenntartást -végső felhasználást

51

52 Hogyan, milyen eszközökkel tervezhetünk környezettudatosan?

53 Leegyszerűsített életciklus-elemzés alkalmazásával
Életciklus-elemzés tervezési folyamatba történő beépítésével Környezettudatos tervezés alapelveinek figyelembe vételével Szénlábnyom elemzés felhasználásával

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezettudatos terméktervezés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések