Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innováció II. Rákóczi Ferenc Szakközép –és Szakiskola Kisvárda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innováció II. Rákóczi Ferenc Szakközép –és Szakiskola Kisvárda."— Előadás másolata:

1 Innováció II. Rákóczi Ferenc Szakközép –és Szakiskola Kisvárda

2 Az EU Bizottsága először 1974-ben lépett fel a közös környezetpolitika kialakításának igényével, 1972-ben már a Tanács foglalkozott ezzel a kérdéssel. 1.Akcióprogram (1973-76):középpontban a vízvédelem, az energiaipar 2.Akcióprogram (1977-88):kidolgozzák a légszennyezés, a vízszennyezés, a hulladékok által okozott környezetterhelés elleni módszereket 3.Akcióprogram (1982-86):elkészül a környezeti hatásvizsgálatról szóló direktíva [85/337/EEC] 4.Akcióprogram (1987-92): •foglalkozik a genetikailag módosított és a vegyi anyagokkal, a nukleáris biztonsággal •direktíva születik a Környezetvédelmi információkhoz való hozzájutás jogáról [90/313/EEC] •felállítják az Európai Környezetvédelmi Hivatalt (EEA) A Dobris – vizsgálat feltárja, hogy az akcióprogramok ellenére lassú rosszabbodás következett be a környezet állapotában. A programok nem voltak elég konkrétak, a jogi szabályozás dominált, a környezetvédelmet nem sikerült a társadalmi alrendszer (gazdaság, politika, kultúra) döntéshozatalaiba integrálni.

3 5. Akcióprogram (1993-2000): •áthatja a Maastrichti Szerződéssel a közösségi alkotmányba beemelt új környezetvédelmi alapelvek szemlélete. •konkrét célokat, intézkedéseket, eszközöket tartalmaz. •folytatódik az intézményrendszer kiépítése (pl.: Általános Konzultációs Fórum /főigazgatóságok és társadalmi alrendszerek/, IMPEL Hálózat /Bizottság képviselői és a tagállamok hatóságai/, Környezetpolitikai Felülvizsgálati csoport /Bizottság és tagállamok/ •kialakul az integrált szemlélet 6. Akcióprogram (2001 – 2010):A mi jövőnk, a mi választásunk •prioritást kap: •az éghajlatváltozás megállítása •természetvédelem, a biológiai sokféleség megőrzése •környezet- és egészségvédelem, humánegészségügy, •természeti erőforrások megőrzése és fenntartható használata és hulladékgazdálkodás •környezetpolitikai eszközök: •a létező környezetvédelmi jogszabályok betartása, megvalósítása •környezetvédelmi szempontok integrációja az egyéb Közösségi politikába •szoros együttműködés kialakítása a gazdasággal és a fogyasztókkal, a környezetvédelmi költségek internalizálása, a fogyasztói szokások befolyásolása •a polgárok környezetvédelmi adathoz, információhoz való hozzájutásának segítése •környezettudatos területhasználat felé mozdulás

4 1.A Közösség Strukturális Alapjai: →Európai Regionális Fejlesztési Alap; Európai Szociális Alap; Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része; Hálózati Orientáció Pénzügyi Eszközei →környezetvédelmi projektek, gazdasági fejlesztések támogatása →Nemzeti Fejlesztési Terv ahol az egy főre eső GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-t →NFT-ben tervezett fejlesztéseket nagy projektekből illetve pályázati alapokból álló intézkedések keretében lehet megvalósítani, s ezeket az ágazati vagy regionális szinten szerveződő un. Operatív Programok (OP) fogják össze: pl.: KIOP (Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program pl.: KEOP (Környezet és Energia Operatív Program)

5 2. Kohéziós Alap •kevésbé fejlett régióknak nyújt pénzügyi támogatást a környezetvédelem és a transzeurópai közlekedési hálózat kialakítása területén •azon EU tagállamoknak, ahol a GDP nem éri el a közösségi átlag 90%-t → készíteni kell egy un. Kohéziós Alap Keretstratégiát → illetve konvergencia programot a költségvetési hiány, az államadósság csökkentésére 3. LIFE •az 1992-ben létrehozott új környezetvédelmi alap a környezetvédelmi jogalkotás és politika fejlesztését szolgálta •fordítható forrás a természet közeli élőhelyek védelmére 4. EIB /Európai Beruházási Bank/ •összes kölcsöneinek 15%-val támogatja a tagállamok környezetvédelmi projektjeit pl.: levegőtisztaság és vízvédelem, hulladék – ártalmatlanítás, természeti és kulturális örökségek védelme 5. A Közösséghez nem tartozó államok környezetvédelmi támogatása →MEDSPA: tengerszennyezés ellen, tengerpartok fenntartható kezelése →PHARE program: gazdasági szerkezetátalakításhoz nyújt segítséget →TACIS program: környezetvédelemre is fordítható a támogatás 10%-a 6. Előcsatlakozási támogatások •PHARE: a közigazgatás korszerűsítése, beruházások támogatása •ISPA: infrastrukturális és környezetvédelmi lemaradások pótlása •SAPARD: agrárszerkezet átalakítására, környezetkímélő termelési módok kialakítására

6

7

8 Öko -csoport


Letölteni ppt "Innováció II. Rákóczi Ferenc Szakközép –és Szakiskola Kisvárda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések