Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményes oktatás története 2.. Humanizmus kulturális és pedagógiai program kulturális és pedagógiai program antikvitás újrafelfedezése antikvitás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményes oktatás története 2.. Humanizmus kulturális és pedagógiai program kulturális és pedagógiai program antikvitás újrafelfedezése antikvitás."— Előadás másolata:

1 Az intézményes oktatás története 2.

2 Humanizmus kulturális és pedagógiai program kulturális és pedagógiai program antikvitás újrafelfedezése antikvitás újrafelfedezése Studia humanitatis – jellemfejlesztés Studia humanitatis – jellemfejlesztés Könyvnyomtatás – olvasási szokások átalakulása – tankönyvek megjelenése Könyvnyomtatás – olvasási szokások átalakulása – tankönyvek megjelenése

3 A humanisták nevelési elvei Ne diktáljunk gyors tempót Ne diktáljunk gyors tempót Alkalmazkodjunk a gyermek felfogóképességéhez, egyéniségéhez Alkalmazkodjunk a gyermek felfogóképességéhez, egyéniségéhez Játékos módszerek alkalmazása Játékos módszerek alkalmazása Testi fenyítés elkerülése Testi fenyítés elkerülése Képzés, oktatás jelentősége Képzés, oktatás jelentősége

4 A humanista iskola rendszere Alapszint Latin szövegek olvasása, írás, latin nyelvtan, görög betűk Középszint Részletes és rendszeres latin nyelvtan Felsőszint Latin és görög szerzők művei – retorikai és poétikai ismeretek

5 Ismeretelmélet „A világ többé már nem Isten akarta rejtelem, hanem ember alkotta ésszerűség” (Friedell, 1989, 117.) „A világ többé már nem Isten akarta rejtelem, hanem ember alkotta ésszerűség” (Friedell, 1989, 117.) A reneszánsz tudományosság kettőssége: A reneszánsz tudományosság kettőssége: Arisztotelészi hagyományok, studia humanitatis Arisztotelészi hagyományok, studia humanitatis A modern természettudományok alapelveinek kidolgozása A modern természettudományok alapelveinek kidolgozása „Urunk mindent számban, súlyban és hosszmértékben teremtett” (Cusanus)

6 Tudománykép „Nincs semmi bizonyosság azokban a tudományokban, amelyekben nem lehet alkalmazni a matematikai tudományok valamelyikét, vagy amelyek nem fonódnak össze a matematikai tudományokkal.” „Nincs semmi bizonyosság azokban a tudományokban, amelyekben nem lehet alkalmazni a matematikai tudományok valamelyikét, vagy amelyek nem fonódnak össze a matematikai tudományokkal.” „...az az igazi tudás, amelyet a kísérlet ereszt be az érzékszervek kapuján, s amely a kutatót nem álmokkal eteti, hanem igaz és érzékelhető alapokból indulva lépésről lépésre, helyes következtetésekkel halad a célig.” (Leonardo da Vinci) „...az az igazi tudás, amelyet a kísérlet ereszt be az érzékszervek kapuján, s amely a kutatót nem álmokkal eteti, hanem igaz és érzékelhető alapokból indulva lépésről lépésre, helyes következtetésekkel halad a célig.” (Leonardo da Vinci)

7 Guarino da Verona (1374-1460) ferrarai magániskola – Janus Pannonius ferrarai magániskola – Janus Pannonius „Mindenik osztály jön, nincs korba, se rangba különbség” Magas szintű képzés Magas szintű képzés Tananyag tervszerű tagolása Tananyag tervszerű tagolása Gyakorlatias módszerek Gyakorlatias módszerek Erkölcsi minta közvetítése Erkölcsi minta közvetítése

8 Vittorino da Feltre (1378-1446) „Casa giocosa” Mantova, 1423 A Vidámság Háza A Vidámság Háza Mozgás, cselekvés, játék Mozgás, cselekvés, játék Családias hangulat Családias hangulat Cél: művelt ember nevelése Cél: művelt ember nevelése

9 Filippo Neri Szegények felkarolása Szegények felkarolása 1548: első oratorium megalapítása 1548: első oratorium megalapítása Alapelvei: Alapelvei: Barátságos légkör Barátságos légkör A gyermek igényli a szeretetet A gyermek igényli a szeretetet Játék, zene és ének (oratórium!) Játék, zene és ének (oratórium!) Kirándulás jelentősége Kirándulás jelentősége

10 Luther az oktatásról A tudósok, plébánosok és köznép számára eltérő nevelést, oktatást tart szükségesnek. A tudósok, plébánosok és köznép számára eltérő nevelést, oktatást tart szükségesnek. Világi tárgyak oktatása Világi tárgyak oktatása Katekizmusok Katekizmusok A természet szerepe A természet szerepe Iskolaalapítások jelentősége Iskolaalapítások jelentősége

11 Wittenbergi Tanrendszer – Philipp Melanchton - Praeceptor Germaniae Szerkezet: Szerkezet: nincsenek osztályok nincsenek osztályok Alapelv: Alapelv: A protestantizmus és a humanizmus összeegyeztetése A protestantizmus és a humanizmus összeegyeztetése hivatástudat hivatástudat Tananyag: Tananyag: helyes latin beszéd és fogalmazás helyes latin beszéd és fogalmazás

12 Módszerek: Módszerek: Compendiumok Compendiumok Tankönyvek elterjedése Tankönyvek elterjedése utánzás, a példával való szemléltetés, ismétlés, öröm, játékosság utánzás, a példával való szemléltetés, ismétlés, öröm, játékosság

13 A jezsuita oktatás jellemzői a tehetségekkel szerettek foglalkozni a tehetségekkel szerettek foglalkozni nemzetközi tanrendszer kidolgozása nemzetközi tanrendszer kidolgozása iskolaszervezet: 5 osztály iskolaszervezet: 5 osztály módszertan: módszertan: rendszeres házi feladat ellenőrzés rendszeres házi feladat ellenőrzés önálló feladatok, változatosság jellemzi önálló feladatok, változatosság jellemzi szombati nap a vetélkedésé, párbaj rendszerben szombati nap a vetélkedésé, párbaj rendszerben jutalmazás és büntetés kidolgozott rendszere jutalmazás és büntetés kidolgozott rendszere iskolai színjátszás iskolai színjátszás

14 Ratio Studiorum (1599) Ratio Studiorum (1599) Sajátos egyéni oktatás nyújtása Sajátos egyéni oktatás nyújtása Ne legyen „bűnre csábító” üresjárat. Ne legyen „bűnre csábító” üresjárat. Alá- fölérendeltségi viszonyok Alá- fölérendeltségi viszonyok

15 A jó tanárral szembeni követelmények: A jó tanárral szembeni követelmények: Képzett és jól felkészült legyen. Képzett és jól felkészült legyen. Tisztelje és becsülje hivatását! Tisztelje és becsülje hivatását! A tanár kérdezze ki a diákot arról, hogy hogyan tanul. A tanár kérdezze ki a diákot arról, hogy hogyan tanul. Alkalmazkodjon a diák körülményeihez. Alkalmazkodjon a diák körülményeihez. A tanár sohase vegye igénybe a tanulók szolgálatait. A tanár sohase vegye igénybe a tanulók szolgálatait. A tanárképzésre különleges figyelmet fordítanak. A tanárképzésre különleges figyelmet fordítanak. A tanárnak mindig van lelki vezetője, aki életvezetési tanácsokat ad neki. A tanárnak mindig van lelki vezetője, aki életvezetési tanácsokat ad neki.

16 A jezsuita és protestáns kollégiumok Protestáns kollégiumok Jezsuita kollégiumok osztályainak száma nincs rögzítve 5 osztályos rendszer: 3 latin gramm.+1 poétika + 1 retorika nincs központi tanterv, követelményrendszer, vizsga Van központi tanterv, követelményrendszer, vizsga Praeceptorok Csak felnőtt tanárok Teológia mindenkinek Teológia csak a papi képzésben Nincs tanárképzés Van tanárképzés

17 Rendtartások, szabályzatok Iskolamesterekre vonatkozó szabályok: Iskolamesterekre vonatkozó szabályok: Jutattások: ebéd, tandíj Jutattások: ebéd, tandíj „Ebédet és vacsorát kell neki főzetni, az egyik tál éteknek borsosnak kell lenni, és minden ebédre és vacsorájára egy-egy fél meszely bort kell adni a scholamesternek.” Feladatai: Feladatai: „A scholamesternek tiszte az, hogy a scholában való diákokat szép rendtartásban tartsa, mind a fizetésen valókat, mind az öregeket s mind a kisdedeket, akik nem fizetnek is.”

18 Tananyag: Tananyag: „A teológiát és a filozófiát rendszeres kifejtésben kell oktatni, az egyházi és világi élet igényeit szem előtt tartva…” (Sárospataki kollégium, 1621) Fegyelmezés: pénzbírság és pálca Fegyelmezés: pénzbírság és pálca „Senki a deákok közül az oskolában ne dohányozzon vagy mást dohányozni ne engedjen, három pénz büntetés terhe alatt.”

19 Pázmány egyeteme 1635: 100.000 forintnyi alappal létesítette a magyar tudományos egyetemet, hittani és bölcseleti karral Nagyszombaton 1635: 100.000 forintnyi alappal létesítette a magyar tudományos egyetemet, hittani és bölcseleti karral Nagyszombaton Fokozatok – avatóünnepség Fokozatok – avatóünnepség Gólyák tréfás beiktatása: Gólyák tréfás beiktatása: A bölcsesség sója A bölcsesség sója Az erő bora Az erő bora Víz, amelyből eszed tisztaságát meríted Víz, amelyből eszed tisztaságát meríted


Letölteni ppt "Az intézményes oktatás története 2.. Humanizmus kulturális és pedagógiai program kulturális és pedagógiai program antikvitás újrafelfedezése antikvitás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések