Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Papp Erika Dr. Al Sallami Linda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Papp Erika Dr. Al Sallami Linda"— Előadás másolata:

1 Dr. Papp Erika Dr. Al Sallami Linda
Részvényóvadék alapítása és a részvénykönyv-vezetés kiszervezése Dr. Papp Erika Dr. Al Sallami Linda 2015. április 16.

2 Dematerializált részvény Nyomdai úton előállított részvény
I. Óvadék alapítása részvényen Feltételek Dematerializált részvény Nyomdai úton előállított részvény * részvényóvadéki szerződés * a részvények jóváírása és zárolása értékpapír-alszámlán * a részvények fizikai átadása a jogosult részére * óvadék bejegyzése a részvénykönyvbe (nem érinti az óvadék létrejöttét, de javasolt) * részvénykönyv vezetésének kiszervezése (nem kötelező, de javasolt) Speciális esetek nyomdai úton előállított részvények esetén: az óvadék a nyomdai úton történő előállításig/átadásig nem jön létre az érvényesen megkötött óvadéki szerződés ellenére – biztosítéki struktúra tekintetében ezen átmeneti időszak kezelendő A tulajdonjog érvényesen és teljes hatállyal az átforgatással száll át.

3 (1) Kiszervezés szükségessége, indokoltsága
II. Részvénykönyv vezetésének kiszervezése (demat. és fizikai részvények) (1) Kiszervezés szükségessége, indokoltsága Ptk. 3:246.§ A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. Óvadék érvényesítése esetén az óvadéki részvények tulajdonjoga sikeresen megszerezhető, azonban a részvénykönyvi bejegyzés elmaradása a részvény alapján a társasággal szemben történő joggyakorlást akadályozza. Üzleti döntés tárgyát képezi, hogy kiemelt ügyfelek esetén a finanszírozó eltekint a részvénykönyv-vezetés kiszervezésétől.

4 (2) Részvénykönyv vezetésére jogosultak köre
A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §: Elszámolóház Tpt. központi értéktár pénzügyi intézmény Hpt. befektetési vállalkozás Bszt. ügyvéd könyvvizsgáló (kivéve az állandó könyvvizsgáló) részére adhat megbízást a részvénytársaság igazgatósága. (Külföldi illetőségű részvénykönyv vezetőnek biztosítania kell a részvénykönyvbe való betekintést a részvénytársaság székhelyén vagy azzal azonos településen található telephelyen.)

5 (3) Részvénykönyv-vezetési megállapodás a KELER Zrt.-vel
Díja esetenként változó ( HUF/év) Szempontok: Zrt./nyrt. forma; tőzsdei bevezetés tervezése; részvénykönyv kikérésének éves száma; részvényesek száma, stb. A tranzakció során kellő időben kezelendő: tárgyalások megkezdése; fin. dokumentációba építés.

6 (4) Részvénykönyv-vezetési megállapodás
A KELER Zrt. saját szerződésmintát használ Általános szerződéses rendelkezések Alapszabály Addicionális elemek Szabad megállapodás tárgya Ágazati jogszabályok (Hpt., Tpt., Bszt.) Nyelv Szolgáltatások Változó (HU és/vagy EN) KELER Zrt. honlapja Díjfizetés Speciális szerződő fél Részletszab.: fiz. határidő, késedelem, emelés.

7 (5) Speciális elemek Megállapodás módosítása, megszüntetése, felmondása Előzetes értesítés [/ hozzájárulás] Nyomdai úton előállított részvény (óvadéki jogosult értesítése; hozzájárulás <=> Ptk. 3:246.§(2) és (3) bek.) Dematerializált részvény (lásd köv. dia) Részvénykönyv bejegyzések

8 A nyilak számozása időrendi sorrendet mutat.
2. Értékpapír-számlavezető (a) Óvadéki jogosult (b) 3. 1. 1. KELER Zrt. (c) Részvény tulajdonos (d) B/ (a) ≠ (b) 3 oldalú megállapodás (értékpapír-számla blokkolása + előzetes hozzájárulás) A/ (a) = (b) é.p. számlaszerződés; óvadéki szerződés A nyilak számozása időrendi sorrendet mutat.

9 Kérdés?

10 Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda
Papp Erika partner Al Sallami Linda ügyvédjelölt Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda Károlyi utca 12. H Budapest Tel:


Letölteni ppt "Dr. Papp Erika Dr. Al Sallami Linda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések