Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ókori Egyiptom A Közép- és Újbirodalom művészete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ókori Egyiptom A Közép- és Újbirodalom művészete."— Előadás másolata:

1 Ókori Egyiptom A Közép- és Újbirodalom művészete

2 Dzsedefré Napbárkája A Nagy Piramis lábánál, a keleti oldalon ásta ki Petrie az 1890- es évek elején Emlékeztetőül: (és egy kis vissza- tekintés a lemaradt szobrászati anyag miatt) Gíza, Kheopsz fáraó piramisa Menkauré (Mükerinosz)  piramisa, a legponto- sabb tájolással (K-Ny) és méretarányokkal épített gúla, egyben a legkisebb Ø Ø

3  Dzsedefré portrészobra az uralkodói fejkendő és az arc megformálása csaknem azonos a nagy szfinxével. Idealizált, eszményített ábrázolás. A gízai Szfinx, amit a „Horemahet”, vagyis ‘a horizonton lévő Hórusz’ névvel is illettek

4 Összehasonlításképpen: Gudeának, a Sumer Birodalom- beli Lagas városállam urának szobra. (fekete márványból készített körplasztika a Kr. e. XXII. szd- ból)  Egyértelmű a formaadás- és beállításbeli átvétel. Kheopsz fáraó elefántcsont szobra Kr.e. 2580 k.

5 Fontos! Két generáció elteltével ilyen mértékben fejlődik a portréábrázolás! Összetetté válik a szobor jelentése az istenség- szimbolika idekapcsolásával. Kephrén fáraó diorit szobra. Hórusz, az ég hatalmas ura sólyom alakjában oltalmazón átöleli az uralkodói fejkendőjét Kr. e. 2530 k. A diorit a gránithoz hasonló, nagyon nagy keménységi fokú vulkanikus eredetű kőzet

6 Papirusztartó Hórusz- sólyomfej a VI. dinasztia korából Bronzmagra kalapálással alakított és csiszolt aranylemez, ónixkő berakás a szemeknél Ø

7 Neuszerré naptemplomának maradványai Memphisz, az Óbirodalom deltavidéki fővárosának közelében, attól délre  Az oltár Ø Ami megjegyzendő: az első kifejezetten és kizárólagosan a napisten- kultusz céljából emelt templom.

8 A romterület feltárása után készített rekonstrukciós elképzelés Neuszerré naptemplomáról. A templom- udvar közepén áldozati oltár, a védőfal tövében pedig a napisten- papok cellái Az udvar középpontjában álló monumentális  obeliszk maradványai Ø

9 Karnak, Ámon- Ré temploma. Több istenség kultuszhelyéül is szolgáló épületegyüttes, melynek magja a Kr. e. 2000- es évek végén épült meg.

10 A karnaki templomegyüttes alaprajza. Építését már az Óbirodalom korának végén elkezdik, és még II. Ramszesz is építtet magának itt szentélyt. Mindezen történeti adalék nem tudja eléggé aláhúzni számunkra a komplexum kiemelt fontosságát. A legkülső pylonsort még VI. Thotmesz emeli a Kr. e. IV. szdban 1 1: Az ún. szobrok rejtekhelye, ahonnan vermekből több mint 20000 szobor és sztélé (feliratos kőlap) került elő. 2: a Szent Tó 2

11 Axonometrikus ábra a karnaki templomegyüttes rekonstrukciójáról A kettős pylonok között udvarok és csarnokok váltakoznak, legbelül az adott istenség szobrának helyet adó szentély A szent íbiszmadarak tava

12 Karnak, a felvonulási út és az első pylon- sor Ø

13 Karnak, az Ámon- Ré templomhoz vezető felvonulási utat szegélyező kosfejű szfinxek sora. A kos szintén fontos szimbólumállat: jellemzően a nemzőerővel és a férfiúi princípiummal hozzák kapcsolatba, de a túlvilágra jutást leíró Kapuk Könyve a halott fáraót is kosfejű alakban jeleníti meg. (ld. a 33. diakockát)

14 Karnak, az első pylonkapuzatot őrző, fáraói képmásról mintázott kolosszusok Hieroglifákkal vésett obeliszk, talapzatán a Nap- majmok

15 Karnak, a nyugati nagy oszlop- csarnok, görög nevén hypostyl csarnok A két oldalsó, alacsonyabb csarnok a középső emeleti felülvilágítóiról kapja a fényt, jól látható a pillér- és gerendaszerkezet a jobb oldali fölső gádorfalon A hiányzó kő áthidaló gerenda (architráv) helye

16 A hypostyl csarnok rekonstrukciós képe egy XIX. századvégi brit régészeti közlöny metszetén.

17 Oszloprend- típusok az egyiptomi építészetben I. II. III. IV. I. és IV.: Papirusznád fejezetforma az Ó- illetve az Újbirodalom korából. Az utóbbit díszíthette pálmalevél is, de a legszembetűnőbb az oszloptörzsek közötti különbség, ami az Újbirodalom korában sűrűn tele van faragva jelenetekkel II.: Az ún. protodór oszloptípus, amit a görögök legelső oszloprendjüknek a példaképeként neveztek meg III.: A lótuszvirág- fejezet. Ennek törzse a lábazatánál is kissé domborúra faragott

18 Fajjúm, (mai nevén Hawara) III. Amenemhat fáraó piramisa Kr. e. 1800- as évek vége

19 Fajjúm, III. Amenemhat piramisa és a hozzá tartozó halotti templom, a Hérodotosz által Labyrinthosnak nevezett épületegyüttes. Kr. e. 1800- as évek vége 3 D rekonstrukciós kép, alaprajz, a burnuszos bácsi pedig az egyik épen maradt lejtaknát mutatja Ø

20 Dahsur, a Fekete- piramis záróeleme, az ún. piramidion. Ezt a Fekete- piramist a tört dőlésszögűvel ellentétben sosem fejezte be Amenemhat

21 Dahsur, III. Amenemhat piramidionja oldalán a szárnyas napkorong, az Udzset- szem és a Rének szánt dedikációs felirat hieroglif sorai. Kr.e 1800 k.

22 III. Amenemhat az első fáraó, aki szfinx alakjában örökítteti meg magát Kr. e. 1800 körül

23 A Középbirodalom korában az ötvösművészet egyre inkább előtérbe kerül a fáraó hatalmi reprezentációjában. A XII. dinasztia kiemelkedő művészetpártoló volt, itt az I. Szeszósztrisz által készíttetett melldíszt látjuk- csak a szimbolikáját kell ismerni. Hórusz a kettős koronával sólyomfején, mellette az Ahn- keresztet átfonó kobrakígyó,  lent középen pedig a napkorongot görgető szent skarabeusz. Utóbbi három mind az örökkévalóság szimbóluma (is)

24 Horemheb, mint írnok Elsőként látunk olyan ikonográfiai koncepciót, ami az uralkodót egy hivatalnok képében jeleníti meg Mindkét szobor Kr. e. 1300 k

25 Horemheb és Hórusz kettős portrészobra oldalról nézve A XVIII. dinasztia lezárója a kormányzóból lett fáraó, Horemheb Az Újbirodalom korának elején ő állítja helyre Egyiptom tekintélyét a mitanni és hettita államok erősödésével szemben

26 Ehnaton reliefje és portréja Tell- el Amarnából. Az ún. Aton- reform kitalálója, ami elvetette a még predinasztikus kor előtt kialakult és kiforrott többistenhitet, a mephiszi és thébai istenség- családokat, helyükre az egy Ahet- Atont emelve. Ø

27 Théba mellett a luxori templomkerület Itt is : hypostyl csarnok Ø

28 Luxor: a templomegyüttes Nap- udvar nevű nyitott része Ø

29 A Királyok völgye Az El-Quorn hegy, mely természetes gúlaként őrködik a völgy felett Ø Egy átlagos sírkamra elrendezése 

30 Királyok Völgye, II. Ramszesz szíklasírja A sírkamrához vezető folyosó előcsarnokának oszlopsora. A levezető folyosó falpilléreiről ismét a kutyafejű Anubisz néz le ránk-

31 II. Ramszesz túlvilági bírái után Ozirisz színe elé járul Ø

32 Királyok völgye, II. Ramszesz sírkamrája Ø

33  a fáraó kosfejű alakban (szarvai között a Napkorong) hajózik át két kísérőjével a túlvilágra. (a Kapuk Könyvének jelenete a kamra bejárat feletti oldalán) A fáraó az Ítélet után füstölő áldozatot mutat be Anubisznak, a balzsamozás istenének  Mindkét jelenet: Kr. e. 1250- es évek

34 Abu Szimbel megtalálásának idején Bizonyos Johann Ludwig Burckhardt ér ide kutatócsoportjával először 1850- ben Ø Egy igen korai dagerrotípián (a fotográfia őse) láthatjuk, mennyire temette be a sivatag homokja a kolosszusokat

35 Abu Szimbel, II. Ramszesz halotti (szikla-) temploma Kr. e. 1260- 1250 körül építik fel (illetve faragják ki a sziklafalból) A sík fal, aminek a kolosszusok támaszkodnak, szándékoltan pl. a karnaki templom pylonkapuzatatit idézi elénk, ha a tömegalakítást nézzük

36 A négy darab, egyenként 21 m magas trónoló kolosszus Ámont (a kosfejű, thébai isten, eredetileg a levegő és szél istene), Ptah- ot (a világ teremtője, memphiszi eredetű) és magát Ré- t, illetve a Fáraót ábrázolja. A trónoló alakok fölötti fríz: A Nap- majmok, 21 db páviánt ábrázolt eredetileg, akik Thot szent állatai

37 II. Ramszesz, és a Fáraóné, Nofretiti halotti temploma, Hathornak szentelve Hathor a születés és a termékenység istennője

38 Abu Szimbel, a sziklatemplomok átköltöztetése az asszuáni gát építésekor  A maketten jól látható, mennyivel lenne a Gatún- tó vízszintje alatt a templomegyüttes, ha az eredeti helyén hagyják Ø

39 Abu Szimbel, Nofretiti Hathor- temploma Ø

40 Abu Szimbel, a sziklatemplom előcsarnoka, az ún. pronaosz (görög) Ozirisz- kolosszusokkal  Az úgynevezett Nap- csodája jelenség, amikor a felkelő Nap fénye az év két napján (okt. 21 és feb. 21) a szentély legbelsejébe hatolván megvilágítja Ptah, Ámon és Ré szobrait.

41  Kanópusz- edények, amelyekbe a mumifikálás során kivett belső szerveket helyezték Az ún. Hunefer- papirusz, amelynek ez a részlete a lélek túlvilági ítéletét mutatja A jellegzetes ábrázolásbeli elvek!

42 Trónszék és Anubisz- szobor a Tutanhamon- sírleletből mindkettő a Kr. e. 1300- as évek közepéről Domborított aranylemez, gyönygyház- féldrágakő és teknőcpáncél- berakással

43 A Tutanhamon- sírlelet A Királyok Völgyének utolsó nagyértékű sírmellékleteket tartalmazó sziklasírja volt a Tutanhamon- féle, melyet sokáig nem is tudták, hogy hol keressenek. Végül Carter találta meg az 1920- as évek elején A fáraó arany halotti maszkja, mely szintén domborított aranylemez, kék lazúrkő, jáde, ónix és vörös gránátkő berakásával készült a Kr. e. 1340- es években.

44 Szerkesztette: Vasuta Zsolt Hang- Szín- Tér Művészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészeti Iskola Bodajk 2015


Letölteni ppt "Ókori Egyiptom A Közép- és Újbirodalom művészete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések