Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER KOMPLEX HELYZETELEMZÉSE KÉPZŐK KÉPZÉSE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER KOMPLEX HELYZETELEMZÉSE KÉPZŐK KÉPZÉSE."— Előadás másolata:

1 KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER KOMPLEX HELYZETELEMZÉSE KÉPZŐK KÉPZÉSE

2 HOL VAGYOK? - TÁMOP 3.1.10 A projekt megvalósítói: Konzorciumvezető az Oktatási Hivatal az Educatio Nkft. közreműködésével A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 1. – 2015. szeptember A projekt célja: Az intézményrendszer átszervezési, átalakítási folyamatának szakmai támogatása A köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézmények felkészítése a szakmai irányítói és fenntartói feladatok ellátására

3 AZ MI? – FELADATOK ÚGY ÁLTALÁBAN Köznevelési feladatellátás komplex helyzetelemzése készítés folyamat helyzete – múlt és jelen Köznevelési feladatellátás komplex helyzetelemzése készítés informatikai támogatása - jövő A közoktatási megállapodások, köznevelési szerződések jogi felülvizsgálata projektelem eredményei A hatósági ellenőrzés protokollja kipróbálás eredményei Törvényességi ellenőrzések támogatása kipróbálás eredményei Közétkeztetés felmérés kutatás Finanszírozási modell kidolgozása kutatás Átszervezések eredményeinek vizsgálata kutatás Intézményi dokumentumok kidolgozása Intézményvezetői pályáztatás rendszerének kidolgozása

4 HOGY JÖN IDE A KÉPZÉS – RÉSZCÉLOK, RÉSZFELADATOK Cél, hogy az átalakuló köznevelési intézményrendszer mielőbb az új jogszabályi kereteknek megfelelően működjön. Cél, hogy az átalakuló köznevelési intézményrendszerben javuljon a nevelés és oktatás hatékonysága, eredményessége és méltányossága, széles körben növekedjen a tanulók sikeressége. A célcsoportokkal történő folyamatos és hatékony kommunikáció

5 MI TÖRTÉNT? A magyar köznevelési rendszer jelentős kihívásokkal néz szembe szűkülő állami források sok településen leromlott infrastruktúra az intézményi kapacitások és működés nem kellően hatékony a várható demográfiai tendenciák a köznevelési rendszer széttagoltsága, összetettsége, átláthatóságának hiánya hazánk által is vállalt EU2020 célkitűzések következtében átalakult külső és belső feltételrendszer a teljes magyar köznevelési intézményrendszer megújítását kényszerítette ki. A legfontosabb stratégiai célkitűzéseket tartalmazza: a nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 2013. évi CXXXVII. törvény (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról)

6 HOL A PROBLÉMA? A köznevelési intézmények működése és az állami szerepvállalás mértékének és kereteinek tisztázása. Szükséges a szervezeti és vezetési megújítás. A Kormány 2012. szeptember 1-én központi hivatalt hozott létre. A 2013. január 1-én a korábban a települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények állami fenntartásba kerültek. Az intézmények működtetését (nagy számban) továbbra is a települési önkormányzatok biztosítják. Mai feladatok: új fenntartói struktúra kezdeti működési nehézségeinek kiküszöbölése, tanulságainak feldolgozása. az újonnan létrejött intézményfenntartó központnak az állami oktatásirányítás rendszerébe való intézményesülése,

7 LEHETNE KICSIT KONKRÉTABBAN? A köznevelési intézmények működése és az állami szerepvállalás mértékének és kereteinek tisztázása. Köznevelés – Szakképzés Fenntart – működtet Állami – Egyházi - Magán Szükséges a szervezeti és vezetési megújítás. Az egyes köznevelési feladatokat mely szervezetek látják el? KLIK tankerületi rendszeren belül mi hova tartozik? A Kormány 2012. szeptember 1-én központi hivatalt hozott létre. KLIK. Nem jogszabálytól működik a rendszer. Sosem elég jó a működés, mindig van mit tenni. A 2013. január 1-én a korábban a települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények állami fenntartásba kerültek. Területi különbségek… Önkormányzatok, kistérségi társulások, EGYMI-k, eltérő fejlettségi szintű szervezeti modelljei. Az intézmények működtetését (nagy számban) továbbra is a települési önkormányzatok biztosítják. Reakció a helyi viszonyok változására (Település helyzeténk változása pl: beruházás)

8 KOMPLEX HELYZETELEMZÉS

9 MIELŐTT… Ágazat irányítás Állami fenntartó KLIKFVM Egyházi fenntartó KatolikusReformátusstb Magán fenntartók

10 KOMPLEX HELYZETELEMZÉS

11 A KÖZPONTI ADATBÁZISOK, MINT KÖZHITELES ADATFORRÁSOK Ágazati forrásanyagok KIFIR – Középiskolai Felvételi Információs Rendszer FELVI – felsőoktatási intézmények felvételi rendszere KSH – Központi Statisztikai Hivatal NMH- Nemzeti Munkaügyi Hivatal MÁK – Magyar Államkincstár Intézményi forrásadatok - Közoktatási Információs Rendszer (KIR) modulok KIR-STAT - Közoktatási Statisztika KIR-INT - Köznevelési intézménytörzs KIR-GAZD - Köznevelési intézmény pénzügyi és gazdálkodási nyilvántartás KIR-SZNY - Személyi nyilvántartás OKM – Országos Kompetencia Mérés Az adatbázisokban található adatok nagy valószínűséggel nem teljesen validak, annak ellenére sem, hogy ezek az adatok közhitelesnek tekinthetőek. Prioritás, ezen adatok hitelességének nagymértékű javítása!

12 A KÖZPONTI ADATBÁZISOK, MINT KÖZHITELES ADATFORRÁSOK Azt tárolhatjuk amire jogszabály hatalmaz fel (eltérő ágazati rendszerek eltérő jellegű adatok) Jogszabályon alapuló és az önkéntes adatszolgáltatási hajlandóság (valahol érthető) Annyira vagyunk pontosak mint a nekünk szolgáltatott adatok Nincs valós idejű adat. Az adat mindig egy pillanatkép. A „komplex” szó ez esetben azt jelenti, hogy a forrásadatok több rendszerből származnak (KIR-INT, KIRINT-GAZD, KIRSTAT, KEKKH, KSH, OKM stb)

13 A KÖZPONTI ADATBÁZISOK, MINT KÖZHITELES ADATFORRÁSOK KEKKH demográfia (április) KIRSTAT (december) KIR (február) Komplex helyzetelemzés MÁJUS-tól

14 KOMPLEX HELYZETELEMZÉS Folyamatos ágazati adatgyűjtés mellett az intézmények és vagy fenntartók felé történő visszajelző rendszere fejlődik (pl.: OKM ) több területen már van ilyen. Azért fontos mert számos ágazati fejlesztési program tervezését támogathatná egy egységes visszajelző rendszer és az az által feldolgozott információ. Az adatok minőségét is javíthatja ha van visszajelzés (látom, hogy mit láttok rólam és az nem pontos) de az intézmények munkáját is több területen segítheti (pl.: önértékelés). A komplex helyzetelemzés egy olyan visszajelzési rendszer bevezetésére tesz javaslatot amely évente ismétlődő jelleggel a teljes köznevelési rendszer egységes elemzését és publikálását teszi lehetővé. Mindennek semmi értelme ha csak a központi adatbázisok „száraz” adatát tartalmazza, de azok értelmezésére már nem képes. (Érintettek bevonása, közös értékelés.)

15 KÉPZÉS CÉLJA

16 KOMPLEX HELYZETELEMZÉS Mi az a komplex helyzetelemzés? Hogyan készül? Mi van meg belőle? Mi van hátra? Mi az én feladatom ebben?

17 KÉPZÉS CÉLJA Központi adatbázisok Gépi feldolgozás Értékelés, véleményezés Szerkesztés

18 VÉLEMÉNYEZÉS, ÉRTÉKELÉS Véleményezők becsült létszám 19 179 6 000 12 000 Megyei, országos szint Járási szint Intézmény ! feladatellátási hely !


Letölteni ppt "KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER KOMPLEX HELYZETELEMZÉSE KÉPZŐK KÉPZÉSE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések